Decizia nr. 79 din 27.07.2017

Decizia nr. 79 din 27.07.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2017 privind excepția de neconstituţionalitate a punctului 14 al articolului unic din Legea nr. 244-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (competența în contenciosul administrativ)


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Chișinău (sediul central), Angela Braga


Decizia:
1. ro-d7927072017ro3a669.pdf


Sesizări:


1.  La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a punctului 14 al articolului unic din Legea nr. 244-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, ridicată de către avocatul Andrei Bivol în dosarul nr.3-90/17, pendinte la Judecătoria Chișinău (sediul central).

2.  Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 21 iulie 2017 de către judecătorul Angela Braga din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum şi al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituţională.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5630132  //   Vizitatori ieri: 4664  //   azi: 3481  //   Online: 126
Acces rapid