Decizia nr. 112 din 18.09.2023

Decizia nr. 112 din 18 septembrie 2023 cu privire la cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate


Subiectul sesizării: Generală, Consiiul local Glodeni


Decizia:
1. d_112_2023_208a_2023_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
cu privire la cererea de suspendare a acțiunii
articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate
(sesizarea nr. 208a/2023

CHIŞINĂU
18 septembrie 2023

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Nicolae ROȘCA Președinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea nr. 208a, înregistrată la 15 septembrie 2023,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând la 18 septembrie 2023, în camera de consiliu,

C O N S T A T Ă

1.   La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională la 15 septembrie 2023 de Consiliul raional Glodeni, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. j) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. j) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995.

2.   Autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (în continuare, Legea nr. 257 din 17 august 2023).

3.   Totodată, pe baza articolelor 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale, autorul sesizării i-a solicitat Curții să suspende acțiunea prevederilor contestate.

4.       Curtea constată că în dosarul nr. 205a/2023, care are la bază o sesizare cu același obiect, Curții i s-a solicitat să suspende acțiunea prevederilor în discuție. Prin Decizia nr. 110 din 12 septembrie 2023, Curtea a suspendat acțiunea articolului 48 alin. (4) din Codul educației, în redactarea Legii nr. 257 din 17 august 2023, și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023, până la soluționarea în fond a cauzei (a se vedea punctul 2 din dispozitivul Deciziei).

5.       Prin urmare, având în vedere că acțiunea prevederilor contestate în sesizarea nr. 208a/2023 a fost deja suspendată, Curtea constată că cererea de suspendare este lipsită de obiect, pentru că nu poate fi suspendată o normă care este suspendată deja (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 2 din 5 ianuarie 2021, § 9). 

Din aceste considerente, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 alin. (2) din Constituție, 4, 251, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E 

1. Se declară inadmisibilă cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 formulată de Consiliul raional Glodeni. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                                                        Nicolae ROȘCA

 

Chișinău, 18 septembrie 2023
DCC nr. 112
Dosarul nr. 208a/2023

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid