Decizia nr. 147 din 28.09.2021

Decizia nr. 147 din 28.09.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 132g/2021, nr. 163g/2021, nr. 180g/2021 și nr. 191g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și a unor dispoziții din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (termenul de declarare de 180 de zile a mijloacelor de transport neînmatriculate în Republica Moldova)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Bălți, avocat Vitalie Carmanschi, Andrei Melenti, parte în proces


Decizia:
1. d_147_2021_132g_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizărilor nr. 132g/2021, nr. 163g/2021, nr. 180g/2021 și nr. 191g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și a unor dispoziții din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional
(termenul de declarare de 180 de zile a mijloacelor de transport neînmatriculate în Republica Moldova)

CHIŞINĂU
28 septembrie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, asistent judiciar,
Având în vedere sesizările înregistrate pe 10 iunie, 16 iulie, 27 iulie
și, respectiv, pe 11 august 2021,
Examinând admisibilitatea sesizărilor menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 28 septembrie 2021, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizările privind excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ridicată de dl avocat Vitalie Carmanschi, în interesele dlui Alexandr Perlog, parte în dosarul nr. 4r-270/21, pendinte la Curtea de Apel Bălți (sesizarea nr. 132g/2021), și în dosarul nr. 5r-199/2021, pendinte la Judecătoria Bălți, sediul central (sesizarea nr. 180g/2021), și, respectiv, în interesele dlui Andrei Ionaș, parte în dosarul nr. 5r-60/2021, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana (sesizarea nr. 163g/2021). De asemenea, la originea cauzei se află și sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 și a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional, ridicată de dl Andrei Melenti, parte în dosarul nr. 5r-232/2019, pendinte la Judecătoria Bălți, sediul central (sesizarea nr. 191g/2021).

2. Sesizările privind excepția de neconstituționalitate au fost trimise la Curtea Constituțională de un complet de judecători din cadrul Curții de Apel Bălți (format din dna Angela Revenco și dnii Ghenadie Liulca și Eduard Rățoi), de dna judecător Alina Gorceac de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de dl judecător Andrei Guțu din cadrul Judecătoriei Bălți, sediul central, și, respectiv, de dl Igor Mozgovoi din cadrul Judecătoriei Bălți, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

3. Având în vedere identitatea de obiect a sesizărilor, Curtea a decis conexarea acestora într-un singur dosar, în baza articolului 43 din Codul jurisdicției constituționale, fiindu-i atribuit numărul 132g/2021. 

A. Circumstanțele litigiilor principale 

a) Circumstanțele cauzei contravenționale nr. 4r-270/21 (sesizarea nr. 132g/2021) 

4. Pe 24 decembrie 2019, un agent constatator al Biroului Vamal Nord a întocmit un proces-verbal cu privire la comiterea contravenției prevăzute de articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional [încălcarea regulilor vamale] de către dl Alexandr Perlog și a decis să-i aplice o amendă în mărime de 90 de unități convenționale, adică echivalentul a 4500 de lei, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

5. Pe 17 februarie 2020, dl avocat Vitalie Carmanschi a contestat, în interesele dlui Alexandr Perlog, procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare menționate supra.

6. Prin Hotărârea Judecătoriei Bălți, sediul central, din 8 februarie 2021, s-a respins contestația depusă de dl avocat Vitalie Carmanschi în interesele dlui Alexandr Perlog.

7. Dl avocat Vitalie Carmanschi a formulat, în interesele dlui Alexandr Perlog, un recurs împotriva hotărârii menționate supra.

8. Pe parcursul examinării cauzei în recurs, dl avocat Vitalie Carmanschi a ridicat, în interesele dlui Alexandr Perlog, excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

9. Printr-o încheiere din 28 mai 2021, Curtea de Apel Bălți a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. 

b) Circumstanțele cauzei contravenționale nr. 5r-60/2021 (sesizarea nr. 163g/2021) 

13. Pe 17 martie 2020, un agent constatator al Biroului Vamal Centru a întocmit un proces-verbal cu privire la comiterea contravenției prevăzute de articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional [încălcarea regulilor vamale] de către dl Andrei Ionaș și a decis să-i aplice o amendă în mărime de 84 de unități convenționale, adică echivalentul a 4200 de lei, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

14. Pe 29 decembrie 2020, dl Andrei Ionaș a contestat procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

15. În ședința de judecată din 15 iunie 2021, dl avocat Vitalie Carmanschi a ridicat, în interesele dlui Andrei Ionaș, excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

16. Printr-o încheiere din aceeași zi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea pe 20 iulie 2021 la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. 

c) Circumstanțele cauzei contravenționale nr. 5r-199/2021 (sesizarea nr. 180g/2021) 

17. Pe 24 decembrie 2019, un agent constatator al Biroului Vamal Nord a întocmit un proces-verbal cu privire la comiterea contravenției prevăzute de articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional [încălcarea regulilor vamale] de către dl Alexandr Perlog și a decis să-i aplice o amendă în mărime de 90 de unități convenționale, adică echivalentul a 4500 de lei, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

18. Dl avocat Vitalie Carmanschi a contestat, în interesele dlui Alexandr Perlog, procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare la Judecătoria Bălți, sediul central.

19. În ședința de judecată din 12 iulie 2021, dl avocat Vitalie Carmanschi a ridicat, în interesele dlui Alexandr Perlog, excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

20. Printr-o încheiere din aceeași zi, Judecătoria Bălți, sediul central, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea pe 20 iulie 2021 la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. 

d) Circumstanțele cauzei contravenționale nr. 5r-232/2021 (sesizarea nr. 191g/2021) 

21. Pe 2 aprilie 2019, un agent constatator al Serviciului Vamal a întocmit un proces-verbal cu privire la comiterea contravenției prevăzute de articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional [încălcarea regulilor vamale] de către dl Andrei Melenti și a decis să-i aplice o amendă în mărime de 90 unități convenționale, adică echivalentul a 4500 de lei, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

22. Dl Andrei Melenti a contestat procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare la Judecătoria Bălți, sediul central, invocând că nu are posibilitatea de a executa sancțiunea complimentară aplicată, i.e. obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, pentru că el nu mai este posesorul mijlocului de transport și, respectiv, nu cunoaște cine este posesorul actual și unde se află mijlocul de transport în discuție. De asemenea, contestatarul a susținut că această sancțiune nu este reglementată la articolul 32 din Codul contravențional, articol care stabilește sancțiunile aplicabile în procesul contravențional.

23. În ședința de judecată din 27 iulie 2021, dl Andrei Melenti a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 și a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional.

24. Printr-o încheiere din aceeași zi, Judecătoria Bălți, sediul central, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

25. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 22

Neretroactivitatea legii 

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

,,[…]

Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaște drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

26. Prevederile relevante ale Legii nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, sunt următoarele:

Articolul XII

„(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepţia articolului V, articolului VI punctul 3 şi articolului VIII, care se pun în aplicare la 1 iulie 2017.

(2) Pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acţiune până la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, termenul de declarare prin acţiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

27. Prevederile relevante ale Codului contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, sunt următoarele:

Articolul 287

Încălcarea regulilor vamale

„[…]

(8) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligația de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligații, ori nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricții prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii

se sancționează cu amendă de la 84 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal.

[…].”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorilor sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate 

28. Autorii sesizărilor afirmă că prevederile contestate nu corespund exigențelor calității legii. Persoanele care au introdus autovehicule pe teritoriul statului până la adoptarea Legii nr. 280 din 16 decembrie 2016 nu puteau cunoaște că legislatorul va stabili un termen pentru declararea autovehiculelor.

29. De asemenea, autorii sesizărilor afirmă că prevederile contestate ar încălca principiul neretroactivității legii, pentru că prevederile în discuție sunt aplicabile situațiilor apărute până la adoptarea acestei Legi. Persoanele considerau atunci când au introdus autovehiculele că vor beneficia de un termen maxim de admitere temporară pe teritoriul statului și nu cunoșteau că ulterior va fi introdus termenul de 180 de zile. Pentru nerespectarea acestui termen, persoanele sunt sancționate cu amendă, iar amenzile aplicate ar putea să încalce dreptul de proprietate al persoanelor.

30. Totodată, autorul sesizării nr. 191g/2021 a mai invocat că obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijlocului de transport este o sancţiune complementară care nu poate fi executată de către contravenient atunci când el nu este proprietarul sau posesorul mijlocului de transport.

31. Prin urmare, autorii sesizărilor consideră că prevederile contestate contravin articolelor 21, 22, 23 și 46 din Constituție. 

B. Aprecierea Curții

32. Examinând admisibilitatea sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

33. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ține de competența Curții Constituționale.

34. Obiectul comun al sesizărilor îl constituie articolul XII alineatul (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016. Acest articol stabilește că „pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acţiune până la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, termenul de declarare prin acţiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

35. De asemenea, obiectul sesizării nr. 191g/2021 îl constituie și textul „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional.

36. Curtea observă că excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate de către avocatul contravenienților în procese din fața unor instanțe de drept comun, precum și de către contravenienți. Astfel, sesizările sunt formulate de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

37. Excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate în patru cauze contravenționale care au ca obiect examinarea unor contestații împotriva proceselor-verbale cu privire la contravenții și deciziilor de sancționare în baza articolului 287 alin. (8) din Codul contravențional. Acest articol stabilește răspunderea pentru omisiunea de a scoate de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, a vehiculelor, a obiectelor şi a altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, a vehiculelor, a obiectelor şi a altor valori scoase cu obligația de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligații, ori nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricții prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii. Având în vedere legătura dintre acest articol și articolul XII alineatul (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016, Curtea admite că instanțele de judecată vor aplica prevederile criticate în cauzele pe care le examinează.

38. Curtea constată că articolul XII alineatul (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 nu a făcut anterior obiect al controlului de constituţionalitate.

39. Totodată, Curtea observă că textul „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional a mai constituit obiectul sesizărilor nr. 154g/2021, nr. 164g/2021 și nr. 169g/2021. În acest sens, Curtea a pronunțat Deciziile nr. 109 din 13 iulie 2021 și nr. 119 din 29 iulie 2021.

40. Totuși, de principiu, Curtea a stabilit în jurisprudența sa că verificarea anterioară a constituționalității prevederilor contestate nu poate să reprezinte un impediment pentru a solicita controlul de constituționalitate al acelorași prevederi din perspectiva altor critici de neconstituționalitate (DCC nr. 40 din 8 mai 2018, § 18). În asemenea cazuri, Curtea trebuie să verifice dacă sesizarea conține argumente noi sau dacă există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție privind admisibilitatea (DCC nr. 79 din 3 iunie 2021, § 24; DCC nr. 119 din 29 iulie 2021, § 30).

41. Analizând sesizarea nr. 191g/2021 Curtea constată că, deși autorul sesizării respective a făcut trimitere la articolele 21, 22, 23 și 46 din Constituție, acesta a prezentat critici de neconstituționalitate identice celor din sesizările nr. 154g/2021, nr. 164g/2021 și nr. 169g/2021.

42. În consecință, pentru că excepția de neconstituționalitate a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional nu conține argumente noi și nu există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție privind admisibilitatea, Curtea reține că atât soluția, cât şi considerentele Deciziilor nr. 109 din 13 iulie 2021 și nr. 119 din 29 iulie 2021 sunt aplicabile în prezenta cauză.

43. În continuare, Curtea notează că o altă condiţie obligatorie pentru ca excepţia de neconstituţionalitate să poată fi examinată în fond este incidenţa unui drept fundamental. Astfel, Curtea va analiza, prin prisma argumentelor autorilor sesizărilor, dacă prevederile articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 reprezintă o ingerinţă într-un drept fundamental (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 69 din 18 mai 2021, § 19; DCC nr. 86 din 8 iunie 2021, § 18; DCC nr. 95 din 17 iunie 2021, § 28).

44. Autorii sesizărilor au afirmat că prevederile articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 ar încălca articolele 21 [prezumţia nevinovăţiei], 22 [neretroactivitatea legii], 23 [dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle] și 46 [dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia] din Constituție.

45. Potrivit articolelor 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea trebuie să fie motivată. Această condiţie nu este îndeplinită în raport cu articolul 21 din Constituţie. În situaţii similare, Curtea a respins ca inadmisibile sesizările formulate, precizând că simpla trimitere la un text din Constituţie, fără explicarea pretinsei neconformităţi cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (DCC nr. 24 din 16 februarie 2021, § 26; DCC nr. 54 din 13 aprilie 2021, § 25).

46. Cu privire la incidența articolului 23 din Constituţie, Curtea precizează că acesta nu are o aplicabilitate de sine stătătoare. Pentru a fi aplicabil, autorul sesizării trebuie să demonstreze existenţa unor ingerinţe în drepturile fundamentale (a se vedea HCC nr. 15 din 28 aprilie 2021, § 20). Așadar, Curtea va trebui să stabilească dacă prevederile contestate prezintă vreo ingerință în articolele 22 și 46 din Constituție.

47. Din perspectiva articolului 22 din Constituție, autorii sesizărilor afirmă că prevederile articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 ar retroactiva.

48. Curtea reiterează că o lege este retroactivă atunci când atinge sau când modifică situaţii trecute, definitiv stabilite, sau acte care şi-au epuizat toate efectele în trecut. Aşadar, se consideră că o lege manifestă un efect retroactiv atunci când este aplicabilă unor tranzacţii/cazuri care au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii noi. În această situaţie, legea nouă alterează efectele juridice produse înainte de existenţa sa. Din contră, nu există un caracter retroactiv în situaţia în care legea nouă se aplică activităţilor/cazurilor care au început în trecut, dar care încă nu s-au consumat (a se vedea DCC nr. 142 din 12 decembrie 2019, § 17-18).

49. În acest sens, Curtea notează că prevederile articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 sunt dispoziţii tranzitorii. În esență, prevederile articolului contestat stabilesc un termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 280 din 16 decembrie 2016 (i.e. 1 ianuarie 2017) pentru declararea mijloacelor de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost admise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în regim vamal temporar. În acest caz, nu se manifestă un caracter retroactiv, pentru că legea nouă se aplică cazurilor/situațiilor care au început în trecut, dar care încă nu s-au consumat (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 73 din 27 mai 2021, § 24).

50. În aceste condiții, Curtea constată că nu este afectat principiul neretroactivității legii.

51. În acest caz, Curtea nu constată vreo ingerință nici în dreptul de proprietate, pentru că prevederile articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 nu presupun încetarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport neînmatriculate în Republica Moldova.

52. Mai mult, articolul XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 nu stabilește sancțiuni cu caracter pecuniar. Așadar, Curtea constată că articolul 46 din Constituție nu este afectat.

53. Pentru că nu s-a constatat o ingerință în articolele 22 și 46 din Constituție, Curtea conchide că nici articolul 23 din Constituție nu este incident.

54. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizările în cauză nu întrunesc condițiile de admisibilitate și nu pot fi acceptate pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibile sesizările nr. 132g/2021, nr. 163g/2021, nr. 180g/2021 și nr. 191g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                                                       Domnica MANOLE  

 

Chișinău, 28 septembrie 2021
DCC nr. 147
Dosarul nr. 132g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7664601  //   Vizitatori ieri: 2506  //   azi: 473  //   Online: 31
Acces rapid