Decizia nr. 116 din 20.07.2021

Decizia nr. 116 din 20.07.2021 cu privire la solicitarea Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” de renumărare a voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală


Decizia:
1. d_116_2021_168e_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
cu privire la solicitarea Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” de renumărare a voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021
(sesizarea nr. 168e/2021

CHIŞINĂU
20 iulie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 19 iulie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,

Deliberând pe 20 iulie 2021 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 şi validarea mandatelor deputaților aleși, depusă la Curtea Constituțională pe 19 iulie 2021, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, 97 din Codul electoral, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale.

2.  Pe 16 iulie 2021, Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală prin care a solicitat: (1) constatarea fraudării rezultatelor alegerilor din 11 iulie 2021; (2) renumărarea buletinelor de vot din ziua alegerilor și (3) anularea rezultatelor alegerilor.

3.  Având în vedere că potrivit prevederilor constituționale şi legale, Curtea Constituțională este competentă să confirme sau să infirme rezultatele votării, precum și să dispună renumărarea voturilor, dacă constată că există motive întemeiate care influențează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor, Comisia Electorală Centrală a anexat această contestație la sesizarea referitoare la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate.

4.  Cu privire la prima și la a treia solicitare a Partidului Politic „Noua Opțiune Istorică”, Curtea se va pronunța prin hotărârea de confirmare sau de infirmare a legalității alegerilor.

5.  Cu privire la capătul de cerere privind renumărarea buletinelor de vot din ziua alegerilor, Curtea reține că, potrivit articolului 65 alin. (3) din Codul electoral, în cazul în care nu sunt de acord cu rezultatele preliminare ale votării, până la confirmarea rezultatelor de către instanțele abilitate, concurenții electorali le pot solicita acestor instanțe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de către instanța abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor (în acest caz, Curtea Constituțională) din motive întemeiate care influențează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor.

6.  Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” și-a motivat solicitarea de renumărare a voturilor prin faptul că, în noaptea de numărare a voturilor, din rezultatele preliminare electronice publicate de Comisia Electorală Centrală, rezulta că Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” ar fi obținut 200 de voturi. Totuși, în ziua următoare, Comisia Electorală Centrală a anunțat că Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” a obținut 197 de voturi.

7.  Analizând afirmațiile concurentului electoral și documentele electorale prezentate de către Comisia Electorală Centrală, Curtea respinge solicitarea privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” nu a prezentat probe care să demonstreze că au fost afectate rezultatele votării și distribuirea mandatelor. 

Fiind instanța care examinează adresările concurenților electorali în vederea renumărării voturilor, în baza articolelor 140 din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 61 şi 64 din Codul jurisdicției constituţionale, și 65 alin. (3) din Codul electoral, Curtea Constituţională

D E C I D E:

 

1. Se respinge solicitarea Partidului Politic „Noua Opțiune Istorică” privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                                       Domnica MANOLE 

 

Chișinău, 20 iulie 2021
DCC nr. 116
Dosarul nr. 168e/2021

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7545504  //   Vizitatori ieri: 3771  //   azi: 992  //   Online: 89
Acces rapid