Decizia nr. 88 din 09.06.2021

Decizia nr. 88 din 09.06.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30 iulie 2001


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Adrian Candu, Vladimir Cebotari


Decizia:
1. d_88_2021_131a_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30 iulie 2001
(sesizarea nr. 131a/2021)

CHIŞINĂU
9 iunie 2021 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Vasili Oprea, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea nr. 131a, înregistrată pe 7 iunie 2021,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,

Deliberând pe 9 iunie 2021, în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă 

1.    La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 7 iunie 2021, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, de domnii Adrian Candu și Vladimir Cebotari, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2.    Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30 iulie 2001. În susținerea sesizării, autorii au invocat afectarea gravă a prevederilor articolelor 1 alin. (3), 6, 7, 54, 126 alineatele (1) și (2) și 134 alin. (4) din Constituție.

3.     Totodată, autorii sesizării, în baza prevederilor articolului 251 alin. (2) literele d) și g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, i-au solicitat Curții să suspende acțiunea Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021, până la examinarea sesizării în fond. În acest sens, autorii sesizării au invocat că, pe 14 iunie 2021, Legea contestată urmează să intre în vigoare, fapt ce va provoca o criză fără precedent pe piața produselor petroliere, afectând grav securitatea economică a țării. Mai mult, intrarea în vigoare a Legii va determina suspendarea sau încetarea importurilor de produse petroliere, ceea ce va avea ca efect reducerea considerabilă a veniturilor bugetare.

4.    Examinând cererea de suspendare, Curtea precizează că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte contestate constă în evitarea unor prejudicii și consecințe negative iminente (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 10; DCC nr. 1 din 4 ianuarie 2021, § 9).

5.    Astfel, Curtea Constituțională poate suspenda, sesizată fiind, acțiunea actelor prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, dacă aceste acte afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și articolul 71 alin. (2) din Codul menționat (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 7).

6.    Analizând cererea de suspendare a acțiunii Legii contestate, Curtea observă că normele acestei legi se referă, inter alia, la modul de formare a prețului la produsele petroliere principale și la rolul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în formarea prețurilor la produsele menționate. Deși autorii sesizării susțin că intrarea în vigoare a noilor reguli de formare a prețului reglementate în baza Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 va provoca o criză fără precedent pe piața produselor petroliere principale și va afecta grav securitatea economică a țării, Curtea reține că aceste riscuri sunt invocate fără a fi probată prejudicierea în aceste domenii sau consecințele negative iminente și ireparabile determinate de intrarea în vigoare a Legii contestate (a se vedea DCC nr. 43 din 14 mai 2020; DCC nr. 80 din 2 iulie 2020; DCC nr. 137 din 7 decembrie 2020, §§ 10 și 11; DCC nr. 28 din 22 februarie 2021, § 10).

7.    În acest context, Curtea reiterează că, în cazul în care un autor al sesizării invocă riscul afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale, trebuie aduse argumente privind intensitatea și posibilele prejudicii și consecințe negative iminente și ireparabile ale riscului. Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate. Simpla invocare a unui eventual risc nu reprezintă o motivare suficientă și convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului sesizat (a se vedea DCC nr. 36 din 24 martie 2020; DCC nr. 42 din 30 aprilie 2020).

8.    Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea consideră necesar să respingă prezenta solicitare pe motiv că este nemotivată. 

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 din Constituție, 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 şi 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

DISPUNE

 

1. Se respinge solicitarea dlor Adrian Candu și Vladimir Cebotari, deputați în Parlament, referitoare la suspendarea acțiunii Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30 iulie 2001. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                                                                                    Domnica MANOLE 

 

Chișinău, 9 iunie 2021
DCC nr. 88
Dosarul nr. 131a/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7473662  //   Vizitatori ieri: 0  //   azi: 45  //   Online: 45
Acces rapid