Avizul nr. 2 din 16.03.2016

Aviz nr.2 din 16.03.2016 asupra iniţiativei de revizuire a articolului 70 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova.


Monitorul: .
Subiectul sesizării: Guvernul Republicii Moldova
Tipul avizului: iniţiativa de revizuire a Constituţiei
Aviz:
1. ro-a21603201623f56.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 1 martie 2016 de către Guvern, în temeiul prevederilor articolelor 135 alin.(1) lit. c) şi 141 alin.(1) lit. c) din Constituția Republicii Moldova, articolului 4 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolelor 2 alin. (1), 38 alin. (2) și 63 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 70 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei prevede următoarele:

Articol unic. - La articolul 70 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) va avea  următorul cuprins:

(3) Deputatul nu poate fi supus percheziției corporale sau la domiciliu și/sau reședință, nu poate fi reținut sau arestat fără încuviințarea Parlamentului, cu excepția existenței unei hotărîri irevocabile de condamnare sau a cazurilor de infracțiune flagrantă."

3. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 202 din 26 februarie 2016.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7590965  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 246  //   Online: 70
Acces rapid