Decizia nr. 57 din 19.04.2021

Decizia nr. 57 din 19.04.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii prevederilor articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești, dna Elena Donos


Decizia:
1. d_nr_57_2021_84g_2021_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii prevederilor articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală
(sesizarea nr. 84g/2021)

CHIŞINĂU
19 aprilie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Aliona Balaban, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 14 aprilie 2021,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 70 alin. (7) pct. 3) și 458 alin. (3) din Codul de procedură penală, ridicată de dna Elena Donos, în interesele dlui Tudor Donos, parte în dosarul nr. 10-4/2021, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dna judecător Elvira Lavciuc de la Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Constituție.

3. Autorul excepției îi solicită Curții să verifice constituționalitatea prevederilor articolelor 458 alin. (3) și 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală. În subsidiar, pe 15 aprilie 2021, autorul excepției a depus la Curte o cerere prin care îi solicită suspendarea acțiunii prevederilor articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală în baza articolului 251 alin. (2) pct. 1 lit. b) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, susținând că prevederile respective îi afectează dreptul la apărare și reprezintă un risc iminent pentru garantarea dreptului la apărare.

4. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală, ține de competența Curții Constituționale.

5. Pentru a examina prima facie cererea de suspendare, Curtea trebuie să verifice aplicabilitatea articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală la soluționarea cauzei (a se vedea HCC nr. 2 din 9 februarie 2016, punctul 1 din dispozitiv). În jurisprudența sa, Curtea a menționat că excepția de neconstituționalitate poate fi invocată într-un proces declanșat doar în cazul în care normele contestate au incidență la soluționarea cauzei aflate pe rolul instanței de judecată. Excepția de neconstituționalitate trebuie să exprime o legătură organică, logică între problema de constituționalitate și fondul litigiului principal (a se vedea DCC nr. 10 din 3 februarie 2020, § 23; DCC nr. 18 din 13 februarie 2020, § 16; DCC nr. 24 din 2 martie 2020, § 14; DCC nr. 25 din 2 martie 2020, § 15; DCC nr. 9 din 26 ianuarie 2021, § 19).

6. Așadar, Curtea observă că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză care are ca obiect examinarea plângerii depuse de petiționara Elena Donos împotriva ordonanței emise de un procuror de la Procuratura raionului Telenești privind refuzul de a deschide procesul de revizuire a unei sentințe judecătorești irevocabile. În cererea sa de revizuire, autorul a invocat motivul prevăzut la articolul 458 alin. (3) pct. 2) din Codul de procedură penală.

7. Potrivit articolului 460 alin. (7) din Codul de procedură penală, ordonanța procurorului de refuz al deschiderii procedurii de revizuire poate fi contestată la judecătorul de instrucție în baza articolului 313 din Cod. În această procedură, instanța de judecată urmează să examineze legalitatea ordonanței procurorului referitoare la refuzul deschiderii procedurii de revizuire prin prisma articolului 458 alin. (3) din Codul de procedură penală, care reglementează motivele de revizuire a sentințelor judecătorești irevocabile.

8. Prin urmare, prevederile articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală nu sunt aplicabile la examinarea cererii privind anularea ordonanței contestate. Așadar, acțiunea lor nu poate fi suspendată de către Curtea Constituțională. 

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g) și 140 alin. (2) din Constituție, 251 și 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii prevederilor articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală, depusă de dna Elena Donos, în interesele dlui Tudor Donos, parte în dosarul nr. 10-4/2021, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                Domnica MANOLE

 

Chișinău, 19 aprilie 2021
DCC nr. 57
Dosarul nr. 84g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7375718  //   Vizitatori ieri: 2338  //   azi: 1883  //   Online: 73
Acces rapid