Decizia nr. 2 din 05.01.2021

Decizia nr. 2 din 05.01.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative


Subiectul sesizării: deputat, Liviu Vovc


Decizia:
1. d_2_2021_224a_2020_rou.pdf
2. d_2_2021_224a_2020_rus.pdf


Sesizări:


 

 DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative
(sesizarea nr. 224a/2020

CHIŞINĂU
5 ianuarie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 30 decembrie 2020 și suplinită pe 4 ianuarie 2021,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 30 decembrie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, 31 și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, de domnul Liviu Vovc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, promulgată prin Decretul Președintelui Republicii nr. 1941-VIII din 23 decembrie 2020 și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 360-371 din 25 decembrie 2020.

3. Astfel, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020, ține de competența Curții Constituționale.

4. Autorul sesizării i-a solicitat Curții, inter alia, să suspende acțiunea Legii contestate în baza articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională. Prin Decizia nr. 164 din 31 decembrie 2020, procesul de examinare a cererii respective a fost sistat, în contextul înregistrării unei parități de voturi ale judecătorilor (a se vedea § 11 și pct. 1 din Dispozitiv).

5.  În jurisprudența sa, Curtea a reținut că respingerea anterioară a unei cereri de suspendare a acțiunii unei legi contestate nu poate să constituie un impediment pentru a solicita suspendarea acțiunii aceleiași legi din perspectiva altor argumente privind suspendarea. În astfel de cazuri, Curtea trebuie să verifice dacă noua solicitare conține alte argumente sau dacă există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție (a se vedea, DCC nr. 164 din 31 decembrie 2020, § 7 și jurisprudența citată acolo).

6. Curtea notează că, pe 4 ianuarie 2021, autorul sesizării a prezentat în conformitate cu articolul 31 din Codul jurisdicției constituționale un supliment la sesizarea nr. 224a din 30 decembrie 2020, prin care solicită suspendarea acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative [care se referă la completarea și modificarea articolului 61 „Catalogul național de prețuri” din Legea nr. 1409 din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente] și prezintă argumente în acest sens. În acest caz, autorul sesizării menționează că aplicarea prevederilor articolului I punctul 3 din Legea contestată va conduce la stimularea concurenței neloiale între agenții economici din domeniul farmaceutic, dispariția medicamentelor ieftine de pe piață, în condițiile în care agenții economici nu vor mai fi cointeresați să importe și să distribuie medicamente compensate cu adaos comercial diferit față de cele necompensate, precum și la majorarea necontrolată a prețului la medicamentele OTC.

7. Curtea reiterează că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte normative contestate constă în evitarea unor prejudicii şi consecințe negative iminente (DCC nr. 1 din 4 ianuarie 2021, § 9).

8. În acest context, Curtea notează că, anterior, în sesizarea nr. 222a/2020, i s-a solicitat, inter alia, să suspende acțiunea articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, iar prin Decizia nr. 1 din 4 ianuarie 2021, Curtea a admis cererea respectivă și a suspendat acțiunea articolului I punctul 3 din Legea contestată, până la soluționarea în fond a cauzei (a se vedea punctele 1 și 2 din Dispozitiv).

9. Așadar, cu referire la cererea de suspendare a acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative din suplimentul sesizării nr. 224a, Curtea constată că solicitarea respectivă este una soluționată de Curte prin Decizia nr. 1 din 4 ianuarie 2021 și, astfel, a rămas fără obiect. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea consideră necesar să respingă solicitarea privind suspendarea acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative. 

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 alin. (2) din Constituție, 251 și 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative depusă de domnul Liviu Vovc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Preşedinte                                        Domnica MANOLE 

 

 

Chişinău, 5 ianuarie 2021
DCC nr. 2
Dosarul nr. 224a/2020

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7664630  //   Vizitatori ieri: 2506  //   azi: 502  //   Online: 60
Acces rapid