Decizia nr. 164 din 31.12.2020

Decizia nr. 164 din 31.12.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative


Subiectul sesizării: deputat, Liviu Vovc


Decizia:
1. d_164_2020_224a_2020_rou.pdf
2. d_164_2020_224a_2020_rus.pdf


Sesizări:


 

 DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative
(sesizarea nr. 224a/2020

CHIŞINĂU
31 decembrie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 30 decembrie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 30 decembrie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 4 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale și 251 din Legea cu privire la Curtea Constituţională de domnul Liviu Vovc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Curtea observă că autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative.

3. Curtea notează că Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 a fost promulgată prin Decretul Președintelui Republicii nr. 1941-VIII din 23 decembrie 2020 și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 360-371 din 25 decembrie 2020.

4. Astfel, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020, ține de competența Curții Constituționale.

5. Totodată, autorul sesizării îi solicită Curții să suspende acțiunea Legii contestate în baza articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională.

6. În acest sens, Curtea constată că, anterior, în Sesizarea nr. 222a/2020, i s-a solicitat, inter alia, să suspende acțiunea Legii contestate, iar cererea de suspendare a fost respinsă prin Decizia nr. 161 din 29 decembrie 2020. Astfel, cu referire la cererea de suspendare a acțiunii Legii contestate din prezenta sesizare, Curtea observă că solicitarea respectivă este una repetată.

7. Cu titlu de principiu, Curtea reține că respingerea anterioară a unei cereri de suspendare a acțiunii unei legi contestate nu poate să constituie un impediment pentru a solicita suspendarea acțiunii aceleiași legi din perspectiva altor argumente privind suspendarea (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr.40 din 8 mai 2018, § 18). În astfel de cazuri, Curtea trebuie să verifice dacă noua solicitare conține alte argumente sau dacă există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 124 din 25 noiembrie 2019, § 17).

 

8. Așadar, în acest caz, Curtea observă că autorul sesizării a invocat că aplicarea Legii contestate va genera dispariția de pe piața națională a medicamentelor ieftine și a celor de calitate și că va avea loc comercializarea medicamentelor în afara farmaciilor de un personal instruit însă fără studii farmaceutice. Autorul sesizării mai susține că vor exista urmări grave pentru sănătatea oamenilor și că nu va putea fi asigurată utilizarea rațională a medicamentelor. Acesta mai subliniază că odată cu aplicarea Legii contestate se va pune presiune pe bugetul public național prin acoperirea cheltuielilor de implementare a Legii respective, inclusiv prin crearea Sistemului Național de Prescriere Electronică și a Catalogului Național de Prețuri la Medicamentele Compensate. În particular, autorul sesizării menționează că prevederile articolului I punctul 3 din Legea contestată intră în vigoare la 1 ianuarie 2021, iar aplicarea lor va avea drept consecințe stimularea concurenței neloiale între agenții economici din domeniul farmaceutic, dispariția medicamentelor ieftine de pe piață, în condițiile în care agenții economici nu vor mai fi cointeresați să importe și să distribuie medicamente compensate cu adaos comercial diferit față de cele necompensate, majorarea necontrolată a prețului la medicamentele OTC, comercializarea medicamentelor de o calitate necorespunzătoare.

9. Curtea reiterează că poate suspenda, sesizată fiind, acțiunea actelor normative prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, dacă aceste acte afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și articolul 71 alin. (2) din Codul menționat (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 7).

10. Curtea reiterează că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte normative contestate constă în evitarea unor prejudicii şi consecințe negative iminente (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 10).

11. La pronunțarea soluției pentru cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 s-a înregistrat o paritate de voturi ale judecătorilor. În consecință, în baza articolelor 60 lit. f) şi 66 alin. (5) din Codul jurisdicţiei constituţionale, se sistează examinarea cererii. 

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 alin. (2) din Constituție, 4, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 60 lit. f), 61 alin. (3), 64 și 66 alin. (5) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E

 

1. Se sistează procesul de examinare a cererii de suspendare a acțiunii Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative depusă de domnul Liviu Vovc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedinte                        Domnica MANOLE 

Chişinău, 31 decembrie 2020
DCC nr. 164
Dosarul nr. 224a/2020

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7664840  //   Vizitatori ieri: 2506  //   azi: 703  //   Online: 20
Acces rapid