Decizia nr. 39 din 09.04.2020

Decizia nr. 39 din 09.04.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Articolului VI, punctul 17 alin. (2), punctele 18, 21, 23, 24, 25 și 26, și a Articolului XVIII din Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative


Subiectul sesizării: deputat, Dinu Plîngău


Decizia:
1. d_39_2020_52a_2020_rou.pdf
2. d_39_2020_52a_2020_rus.pdf


Sesizări:


 

  

 

 

  DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Articolului VI, punctul 17 alin. (2), punctele 18, 21, 23, 24, 25 și 26, și a Articolului XVIII din Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative 

(sesizarea nr. 52a/2020)

 

 

CHIŞINĂU 

9 aprilie 2020

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 7 aprilie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 9 aprilie 2020 în camera de consiliu, 

 

C O N S T A T Ă

La originea cauzei se află sesizarea dlui Dinu Plîngău, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 7 aprilie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

Autorul sesizării solicită Curții să verifice constituționalitatea Articolului VI, punctul 17 alin. (2), punctele 18, 21, 23, 24, 25 și 26, și a Articolului XVIII din Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative.

Totodată, autorul sesizării solicită Curții să suspende acțiunea prevederilor contestate în baza articolului 251 alin. (2) pct. 1) lit. d) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, deoarece actul sesizat afectează principiul separației şi colaborării puterilor.

Examinând solicitarea de suspendare a acțiunii prevederilor contestate, Curtea observă că autorul ei menționează că acestea au fost adoptate prin angajare de răspundere a Guvernului.  Autorul cererii de suspendare susține că prevederile contestate sunt neconstituționale, deoarece au fost adoptate fără ca Guvernul să prezinte în fața plenului Parlamentului proiectul de lege. Neprezentarea proiectului de lege în fața plenului Parlamentului s-a datorat faptului că ședința legislativului nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum. În concluzie, autorul consideră că prevederile contestate contravin dispozițiilor articolului 6 din Constituție, care consacră principiul separației și colaborării puterilor în stat, și prevederilor articolului 1061 din Constituție, care reglementează procedura angajării răspunderii Guvernului.

Curtea observă că autorul cererii menționează că suspendarea acțiunii prevederilor contestate este necesară, deoarece acestea afectează separația puterilor în stat. Curtea reține că articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și articolul 71 alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995 stabilesc motivele de suspendare a acțiunii actelor contestate la Curte. Motivele stabilite la aceste articole nu sunt exhaustive. Articolul 251 alin. (2) pct. 1) lit. h) din Lege și articolul 71 alin. (2) pct. 1) lit. h) din Cod prevăd că se poate dispune suspendarea acțiunii actelor care afectează sau se referă la alte domenii pentru care Curtea Constituţională consideră necesară suspendarea acţiunii actului contestat, în vederea evitării prejudiciilor şi consecinţelor negative iminente. Astfel, legislatorul a acordat Curții o marjă de discreție în stabilirea domeniului și valorilor constituționale afectate de prevederile contestate.

În vederea evitării prejudiciilor și consecințelor negative iminente  pentru ordinea constituțională, Curtea consideră că suspendarea acţiunii doar a prevederilor contestate nu este suficientă, fiind necesară suspendarea acțiunii întregii Legi nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative până la soluţionarea în fond a cauzei. 

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E

 

1. Se admite cererea domnului Dinu Plîngău, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Se suspendă acțiunea Legii nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative până la soluţionarea în fond a cauzei. 

3.  Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                                                                             Vladimir ŢURCAN

 

Chișinău, 9 aprilie 2020
DCC nr. 39
Dosarul nr. 52a/2020

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid