Decizia nr. 96 din 25.09.2019

Decizia nr. 96 din 25.09.2019 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii unor prevederi din Legea nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Sesizarea nr. 168a/2019)


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Pavel Filip, Dumitru Diacov, Vladimir Cebotari, Serghei Sîrbu, Igor Vremea, Alexandru Jizdan, Vladimir Vitiuc, Violeta Ivanov, Corneliu Padnevici, Nicolae Ciubuc, Eleonora Graur și Vasile Bîtcă, deputați în Parlament


Decizia:
1. d_96_2019_168a_2019.pdf


Sesizări:


DECIZIE
de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii unor prevederi din Legea nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură
(Sesizarea nr. 168a/2019)

CHIŞINĂU
25 septembrie 2019


Curtea Constituțională, judecând în componenta:

dlui Vladimir ȚURCAN, președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Aliona Balaban, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă la 23 septembrie 2019,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe data de 25 septembrie 2019, în camera de consiliu,


C O N S T A T Ă

Pe data de 23 septembrie 2019, dnii Pavel Filip, Dumitru Diacov, Vladimir Cebotari, Serghei Sîrbu, Igor Vremea, Alexandru Jizdan,  Vladimir Vitiuc, Violeta Ivanov, Corneliu Padnevici, Nicolae Ciubuc, Eleonora Graur și Vasile Bîtcă, deputați în Parlament, au  depus o sesizare prin care au solicitat exercitarea controlului constituționalității Legii nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură în redacția Legii nr. 128 din 16 septembrie 2019 și a Legii nr. 87 din 19 iulie 2019, a Hotărârii Parlamentului nr. 101 din 30 iulie 2019 privind înaintarea candidaturii la funcția de Procuror General interimar al Republicii Moldova și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1232-VIII din 31 iulie 2019 privind desemnarea domnului Dumitru Robu în funcția de Procuror General interimar.

Prin aceeași sesizare, autorii au solicitat Curții suspendarea acțiunii Legii nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură în partea referitoare la desfășurarea concursului pentru selectarea Procurorului General (sistarea concursului anunțat de Consiliul Superior al Procuraturii și inițierea unui concurs nou).

Examinând cererea de suspendare a acțiunii, Curtea reține că, potrivit articolului 71 alin. (1) și alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale și articolului 251 alin. (1) și alin. (3) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, poate, până la soluționarea cauzei în fond, suspenda acțiunea actului contestat și trebuie să examineze cererea de suspendare a actului contestat cel târziu în a doua zi lucrătoare după înregistrarea sesizării.

Curtea menționează că autorii sesizării s-au bazat pe prevederile articolelor 4 alin. (1) lit. a) și 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și ale articolelor 4 alin. (1) lit. a) și 71 din Codul jurisdicției constituționale, solicitând suspendarea acțiunii prevederilor menționate „în vederea neadmiterii unor grave consecințe pentru statul de drept, unor consecințe negative iminente de abuz și influență în activitatea procuraturii".

Curtea reține că solicitarea de suspendare a acțiunii prevederilor contestate nu este motivată. În acest context, Curtea relevă că argumentele autorilor sesizării privind suspendarea acțiunii Legii nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, în partea referitoare la desfășurarea concursului pentru selectarea Procurorului General, nu se încadrează în temeiurile prevăzute de articolul 71 din Codul jurisdicției constituționale și de articolul 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională. Autorii sesizării nu invocă explicit un temei consacrat expres în normele menționate.

Curtea subliniază că, în calitate de garant al supremației Constituției, trebuie să analizeze sesizarea în mod nepărtinitor, din perspectiva tuturor drepturilor și principiilor pe care le garantează Constituția. Curtea constată că poate efectua analiza aspectelor invocate drept temei al suspendării doar la etapa examinării fondului cauzei, motiv pentru care consideră că trebuie să respingă solicitarea autorilor sesizării de suspendare a prevederilor contestate, pentru a nu prejudeca fondul cauzei.

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, a articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

 1. Se respinge solicitarea dlor Pavel Filip, Dumitru Diacov. Vladimir Cebotari, Serghei Sîrbu, Igor Vremea, Alexandru Jizdan,  Vladimir Vitiuc, Violeta Ivanov, Corneliu Padnevici, Nicolae Ciubuc, Eleonora Graur și Vasile Bîtcă, deputați în Parlament, cu privire la suspendarea acțiunii Legii nr. 128 din 16 septembrie  2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură în partea referitoare la desfășurarea concursului pentru selectarea Procurorului General.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  

Președinte                                                                          Vladimir ȚURCAN

 

Chișinău, 25 septembrie 2019
DCC nr. 96
Dosarul nr. 168a/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 7090264  //   Vizitatori ieri: 1884  //   azi: 519  //   Online: 46
Acces rapid