Adresanr. PCC-01/83g din 27.09.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-PCC-0183gnr26rodc66b.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.83g din 15.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art.31 alin. (2) din Legea cu privire la ipotecă


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 26 din 27.09.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă(notificarea debitorului ipotecar)

La 27 septembrie 2016 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 26 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 31 alineatele (2) și (4) din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.

Prin această hotărâre, Curtea a declarat neconstituționale textul „Notificarea este considerată recepționată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii" din articolul 31 alin. (2) și textul „sau faptul expirării termenului rezumat pentru recepționarea notificării" din articolul 31 alin. (4) din Legea cu privire la ipotecă.

Curtea a reținut că prevederile sus-menționate comportă o serie de deficienţe legislative şi, ca urmare, nu corespund rigorilor de claritate și previzibilitate, consfințite în articolul 23 alin. (2) din Constituție.

Curtea a constatat că lipsa de previzibilitate și de claritate a momentului de recepționare a notificării de către debitorul ipotecar afectează dreptul acestuia de a stinge benevol ipoteca în termenul acordat, precum și dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat.

În același timp, Curtea a atras atenția asupra faptului că debitorul ipotecar ar putea să se eschiveze cu rea-credință de la recepționarea notificării, ca urmare, primirea efectivă a acesteia devenind imposibilă. Având în vedere că în asemenea situații stabilitatea financiară a băncilor ar putea fi periclitată, Curtea a reținut necesitatea stabilirii unui just echilibru între interesul economic al ţării şi protecţia dreptului la proprietate al debitorilor ipotecari. Astfel, Curtea a subliniat că în caz de refuz sau de eschivare a debitorului de a primi notificarea  sunt aplicabile regulile generale ale procedurii de expediere a scrisorilor recomandate, stabilite de cadrul normativ privind comunicațiile poștale.

Ținând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr. 26 din 27 septembrie 2016, Curtea subliniază necesitatea reglementării exprese și uniforme de către Parlament a procedurii de expediere și recepționare a notificării similar procedurii specifice de notificare și citare, astfel încât să garanteze, într-un mod echilibrat, drepturile ambelor părți contractante.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6976664  //   Vizitatori ieri: 2712  //   azi: 2279  //   Online: 56
Acces rapid