Adresanr. PCC-01/1b din 24.06.2015

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa0124062015roba16c.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.1b din 26.01.2015 privind interpretarea articolului 69 alin. (2), articolului 70 alin. (1) articolului 99 și articolului 100 din Constituția Republicii Moldova


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 21 din 24.06.2015 privind interpretarea articolelor 69 alin. (2), 70 alin (1), 99 şi 100 din Constituţia Republicii Moldova

La 24 iunie 2015 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 21 pentru interpretarea articolelor 69 alin. (2), 70 alin (1), 99 şi 100 din Constituţia Republicii Moldova.

Prin această Hotărâre, Curtea a explicat unele aspecte ce ţin de circumstanţele în care intervin situaţiile de incompatibilitate a funcției de deputat cu alte funcţii, momentul în care încetează calitatea de deputat, precum şi modalităţile de înlăturare a situaţiilor de incompatibilitate.

Curtea a statuat că situaţia de incompatibilitate pentru persoanele alese în funcţia de deputat în Parlament apare, după caz, pentru persoanele nou alese din momentul validării mandatului de deputat de către Curtea Constituțională, iar pentru deputații aflați în exercițiul funcției - din momentul intrării în exercițiul unei alte funcții retribuite sau al survenirii altor situații de incompatibilitate, în condițiile legii.

Curtea a stabilit că până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru încetarea situației de incompatibilitate deputatul va opta între mandatul de deputat şi funcţia care generează incompatibilitatea, demisionând din una dintre funcţii. În cazul prezentării cererii de demisie din funcția de deputat de către deputatul aflat în situația de incompatibilitate, mandatul de deputat încetează în momentul depunerii cererii.

În același timp, Curtea a menționat că, dacă starea de incompatibilitate continuă să existe la expirarea termenului prevăzut de lege, deputatul este considerat demisionat de drept din funcţia de deputat. Demisia se aduce la cunoştinţa Parlamentului, care declară mandatul vacant.

Totodată, Curtea a observat că legislatorul a reglementat diferit încetarea mandatului pentru alte persoane publice elective (preşedintele, vicepreşedintele raionului, viceprimarul) în situații de incompatibilitate.

Prin urmare, pentru a asigura unitatea reglementărilor legale în domeniu, Curtea consideră necesară revizuirea tuturor prevederilor legale care vizează incompatibilitățile persoanelor publice elective, ținând cont de raționamentele expuse în Hotărâre.

De asemenea, Curtea reiterează constatările din Adresa la Hotărârea nr.2 din 20 ianuarie 2015, în care a subliniat necesitatea reglementării cazurilor de încetare forţată a mandatului deputatului, inclusiv ridicarea mandatului deputatului sau incompatibilitatea deputatului, ţinând cont de principiile şi spiritul Constituţiei, normele şi standardele democratice şi având în vedere practica altor state în domeniu.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8428578  //   Vizitatori ieri: 3276  //   azi: 271  //   Online: 64
Acces rapid