Prima   |  Organizarea Curții   |  Preşedintele

Preşedintele

Preşedintele Curţii Constituţionale este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor Curţii (art.136 alin. (3) din Constituţia RM, art. 7 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională). Dacă în primul tur de scrutin candidaţii la funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale nu întrunesc majoritatea de voturi, se va proceda la al doilea tur de scrutin şi va fi ales preşedinte judecătorul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Dacă la cel de-al doilea tur de scrutin candidaţii întrunesc acelaşi număr de voturi, preşedintele va fi ales prin tragerea la sorţi între candidaţi. Curtea Constituţională alege un judecător care va exercita funcţiile Preşedintelui în timpul absenţei acestuia (art.7 alin. (3), (4), (5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională).

Preşedintele Curţii Constituţionale are următoarele atribuţii:

 • convoacă Curtea Constituţională şi prezidează şedinţele acesteia;
 • coordonează activitatea Curţii Constituţionale şi repartizează cauzele spre soluţionare;
 • reprezintă Curtea Constituţională în faţa autorităţilor publice din ţară şi străinătate;
 • constată cazurile de încetare a mandatului judecătorului, prevăzute în prezenta lege, şi sesizează autoritatea publică ce l-a numit ca să numească un judecător pentru postul devenit vacant;
 • exercită conducerea generală a Secretariatului Curţii Constituţionale, angajează şi eliberează din funcţie lucrătorii Secretariatului, în condiţiile acordului de muncă;
 • depune spre aprobare la Curtea Constituţională regulamentul Secretariatului Curţii, organigrama, statul lui de funcţii, regulamentul Consiliului ştiinţific-consultativ de pe lângă Curtea Constituţională, aprobă regulamentul compartimentelor Secretariatului;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Legea cu privire la Curtea Constituţională şi de Codul Jurisdicţiei Constituţionale, de alte acte legislative.

Preşedintele Curţii Constituţionale este ordonatorul mijloacelor financiare ale Curţii, în limita bugetului aprobat.

În procesul repartizării cauzei spre soluţionare Preşedintele Curţii dispune transmiterea sesizării pentru examinare preliminară în termenul stabilit:

 • unui sau mai multor judecători ai Curţii; sau
 • unei subunităţi a Secretariatului ori unui judecător-asistent.

Dispoziţia Preşedintelui Curţii Constituţionale se legalizează într-un formular special. După ce Curtea Constituţională decide primirea spre examinare a sesizării şi includerea ei în ordinea de zi, Preşedintele Curţii Constituţionale desemnează un judecător ca raportor, fixează termenul de examinare a sesizării şi de prezentare a raportului, care nu poate fi mai mare de 60 de zile de la data înregistrării sesizării. Dacă este necesară efectuarea unui volum mare de investigaţii, acest termen poate fi prelungit cu 30 de zile.

Preşedintele Curţii Constituţionale solicită judecătorului raportor informaţii despre pregătirea dosarului spre examinare, stabileşte persoanele care vor fi invitate la şedinţă, dă indicaţii privitor la remiterea materialelor către judecători şi participanţii la proces, precum şi la încunoştinţarea lor asupra locului, datei şi orei şedinţei.

Şedinţa de judecată este condusă de Preşedintele Curţii. Indicaţiile preşedintelui şedinţei fiind obligatorii pentru participanţii la proces şi pentru alte persoane prezente în sală. El este în drept să:

 • întrerupă, după somare, orice participant la proces, să excludă orice întrebare şi explicaţie care nu se referă la cauză, nu ţine de proces sau de competenţa Curţii Constituţionale;
 • poate priva de cuvânt participantul care încalcă ordinea dezbaterilor, nu se comportă disciplinat, încalcă alte reguli de procedură a jurisdicţiei constituţionale;
 • are dreptul să dispună îndepărtarea din sală a oricărei persoane care încalcă ordinea şi nu respectă dispoziţiile lui.

Preşedintele şedinţei conduce deliberarea judecătorilor Curţii Constituţionale în camera de consiliu, asigură condiţiile de examinare liberă a părerilor.

 

 

www.tanase.md
Născut la 24 februarie 1971, în Chişinău
Căsătorit , 2 copii

Activitate profesională

Preşedinte al Curţii Constituţionale (octombrie 2011 – prezent);
Judecător la Curtea Constituţională (aprilie 2011 – prezent);
Ministru al Justiţiei (septembrie 2009 – mai 2011);
Biroul Asociat de Avocaţi “Hanganu, Tănase şi Partenerii”, Avocat Partener (2007 – 2009);
Biroul de avocaţi “Alexandru Tănase”, Avocat (iunie 2005 – 2007);
Centrul de Studii şi Politici Juridice, Consultant juridic (aprilie 2005 – iunie 2005);
Fundaţia SOROS Moldova, Programul Drept, Manager de Proiect (aprilie 2003 – aprilie 2005);
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Consultant naţional de Proiect, Proiectul “Susţinerea Dezvoltării Judiciare în Moldova” (decembrie 2000 – martie 2003);
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Manager de Proiect, Proiectul “Consolidarea Sistemului Legislativ şi Judecătoresc” (septembrie 1999 – decembrie 1999);
Baroul Avocaţilor din Moldova, Avocat (februarie 1999 – martie 2009);
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programul “Guvernare şi Democraţie”, Manager de Proiect, Proiectul “Consolidarea Sistemelor Judiciar şi Legislativ în Moldova” (octombrie 1998 – august 1999);
Ministerul Justiţiei, Direcţia Agent Guvernamental şi Relaţii Internaţionale, Consultant Superior (ianuarie – septembrie 1998);
Consilier juridic independent (ianuarie 1995 – decembrie 1997).

Activitate politică

Prim-vicepreşedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (8 decembrie 2007 – 10 aprilie 2011);
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (aprilie 2009 – martie 2010, noiembrie 2010 – februarie 2011);
Preşedinte al Fracţiunii PLDM în Consiliul Municipal Chişinău (iunie 2007 – aprilie 2009);
Preşedinte al Comisiei juridice, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale a Consiliului Municipal Chişinău (iunie 2007 – aprilie 2009).

Activităţi civice, ştiinţifice şi culturale

Creaţie legislativă

Activitate în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru elaborarea noii Legi cu privire la Curtea Constituţională;
Activitate în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru elaborarea noii Legi cu privire la procuratură;
Activitate în cadrul Grupului de lucru pentru elaborarea comentariului la proiectul noului Cod Penal;
Activitate în cadrul Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Legii cu privire la Institutul Naţional al Magistraturii din Moldova;
Coordonarea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Legii cu privire la executorii judecătoreşti privaţi;
Coordonarea Grupului de lucru pentru elaborarea comentariului Legii cu privire la contenciosul administrativ.

Drepturile omului

Coordonarea Programului Guvernamental pentru implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova;
Avocat în cauzele Ilaşcu, Meriacri, Amihalachioae, Şarban, Modârcă, Gorea, câştigate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
Autor al Raportului Naţional cu privire la independenţa sistemului judecătoresc pentru anul 2003;
Reprezentant al diferitor mijloace de informare în masă în procese privind calomnia;
Coordonarea programelor de instruire a tinerilor avocaţi cu privire Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Drept comercial

Elaborarea raportului despre cadrul normativ privind privatizarea în Moldova;
Avocat al Băncii Mondiale în domeniul insolvabilităţii;
Consultant local al Raiffeisen Investment AG, PriceWaterhouseCoopers şi Muşat & Asociaţii pentru privatizarea Companiei MOLDTELECOM.

Publicaţii

Accesul la Justiţie (1999) – coautor;
Procedura în faţa CEDO (2000) – autor;
Jurisprudenţa Curţii de Apel – coordonator de ediţie;
Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei – coordonator de ediţie;
Regimul juridic al Creaţiei intelectuale – coordonator de ediţie.
Autor al mai multor articole politice şi ştiinţifice în diferite publicaţii, privind protecţia drepturilor omului, independenţa justiţiei şi democraţia în Moldova.

Comunicări şi conferinţe susţinute peste hotare

Conferinţa internaţională OSCE/ODIHR „Rolul partidelor politice în procesele politice”, raportor principal (Varşovia, Polonia, 18-20 mai 2011)
Conferinţa internaţională de nivel înalt privind recursurile efective împotriva neexecutării hotărârilor judecătoreşti naţionale (Strasbourg, Franţa, 15-16 martie 2010);
Conferinţa Internaţională de Nivel Înalt privind viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului (Interlaken, Elveţia, 18-19 februarie 2010);
Conferinţa Internaţională „Justiţia pentru Copii: Sisteme Legislative şi Soluţii de Implementare” (Baku, Azerbaijan, 16-17 noiembrie 2009).

Altă experienţă

Experienţă în organizarea şi administrarea proiectelor de asistenţă juridică;
Cunoaşterea istoriei dreptului şi a tradiţiilor fostei Uniuni Sovietice, precum şi a evoluţiilor juridice şi economice actuale în statele CSI şi din Europa de Est;
Experienţă privind procesele de reformă în domeniul dreptului în Europa de Est şi în statele CSI;
Experienţă în domeniul cooperării internaţionale şi a coordonării asistenţei externe;
Experienţă privind cooperarea cu Consiliul Europei şi cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Studii

Licenţiat în Drept (Facultatea de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1994);
Tehnici de Apărare în cauzele penale (Asociaţia Barourilor Americane, 2004);
Instruirea formatorilor pentru aplicarea Convenţiei Europene (Consiliul Europei şi Comisia Europeană, 2005);
Doctorand (Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007).

Limbi străine

Engleza, rusa, spaniola.

 
Arrow Prev

              

Arrow Next
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44
Total vizitatori: 2112807  //   Vizitatori ieri: 2137  //   azi: 1016  //   Online: 9


Acces rapid