Home   |  Composition and organization   |  President

President

The President of the Constitutional Court shall be elected by secret ballot for a term of 3 years, with the majority of votes of judges of the Court (art.136 para. (3) of the Constitution of RM, art. 7 para. (1) of the Law on the Constitutional Court). If in the first round of elections the candidates for President of the Constitutional Court do not meet the majority of votes, the second round is be held and president will be elected the judge who will obtain the largest number of votes. If in the second round of elections the candidates meet the same number of votes, the president will be elected by drawing lots among the candidates. The Constitutional Court elects a judge who will perform the duties of the President during his/her absence (art. 7 para. (3), (4), (5) of the Law on the Constitutional Court).

The President of the Constitutional Court:

 • convenes the Constitutional Court and presides over its meetings;
 • coordinates the activity of the Constitutional Court and assigns cases for settlement;
 • represents the Constitutional Court is the public authorities nationally and internationally;
 • ascertains the cases of termination of the mandate of judge under this law, and informs the public authority that appointed him/her as judge for the vacant position;
 • conducts overall the Secretariat of the Constitutional Court, hires and dismisses the employees of the Secretariat under the employment contract;
 • submits for approval to the Constitutional Court the regulations of the Court Secretariat, the chart, its organizational chart, the regulations of the Scientific and Advisory Council of the Constitutional Court, approves the regulations of the Secretariat departments;
 • performs other duties stipulated by the Law on the Constitutional Court and the Constitutional Jurisdiction Code, other legal acts.

The President of the Constitutional Court managers the Court's financial means within the approved budget.
  
In the distribution of cases for settlement, the President of the Court orders to transmit the complaint for preliminary examination within the established deadline to:

 • one or several judges of the Court; or
 • a subunit of the Secretary or an assistant judge.

The order of the President of the Constitutional Court is legalized in a special form. After the Constitutional Court decides to receive for examination the complaint and its inclusion in the agenda, the President of the Constitutional Court appoints a judge as rapporteur, fixes the deadline for the examination of the complaint and of submission of the report, which shall not be less than 60 days from the registration date of complaint. If a large amount of inquiries is required, this term may be extended by 30 days.

The President of the Constitutional Court requests the judge-rapporteur to provide information about the preparation of the file for review, determines who will be invited to the meeting, gives directions regarding the referral of materials to judges and participants in the process and in their information about the place, date and time of the meeting.


The judicial proceedings are conducted by the President of the Court. The indications of the presiding judge must be followed by participants in the process and others persons present in the room. He/she is entitled to:

 • interrupt after formal notice any participant in the process, exclude any question and explanation which does not relate to the case, to the process or to the competence of the Constitutional Court;
 • deny the right to speak of the participant that violates the regulations of debates, does not have a disciplined behaviour, violates other rules of procedure of the constitutional jurisdiction;
 • order the removal of any person from the room who violates the order and does not comply with his/her directions

The presiding judge conducts the deliberation of the judges of the Constitutional Court in the council chamber, ensures the free examination of opinions.

Educație

2015 – Doctor habilitat în drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Moldova (Denumirea tezei: Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin prisma Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale);

2006 – Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova (Denumirea tezei: Conduita legală şi justiţia);

1983-1988 – Licenţă în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova;

2003 – studii în domeniul drepturilor refugiaţilor, Academia europeană de Drept, Trier, Germania;

2000 – stagiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa;

2000 – studii în domeniul drepturilor omului, Şcoala Naţională de Magistratură, Paris, Franţa;

1995 – studii în domeniul drepturilor omului, Şcoala Naţională de Magistratură,Paris, Franţa.

 

Activitatea judiciară

1988-1989 – judecător stagiar la Judecătoria Râşcani, Chişinău;

1989-1995 – judecător şi Vice-preşedinte la Judecătoria Buiucani, Chişinău;

1995-1996 – judecător şi Preşedinte la Judecătoria Centru, Chişinău;

1996-2003 – judecător şi Vice-preşedinte la Curtea de Apel a Republicii Moldova;

2003-2008 – judecător, iar din 2005 Vice-preşedinte al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, Preşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ;

2004-prezent – arbitru la Curtea internaţională de Conciliere şi Arbitraj de pe lîngă OSCE, reprezentant al Republicii Moldova;

din 1999 – judecător de calificare superioară;

1 mai 2008-1 mai 2012 – judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa;

1 mai 2012-prezent – judecător şi Preşedinte Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova;

1 mai 2012-prezent – judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 

Activitatea non-judiciară

2015 – Conferențiar universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chişinău;

1998-2005 – membru şi preşedinte al Colegiului de calificare şi atestarea judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii;

2005-2008, 2012-prezent– membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

2000-2008 – membru al Consiliului Consultativ al Judecătorilor europeni din cadrul Consiliului Europei;

2002-2008 – Vice-preşedinte şi preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova;

1989-2008 – lector la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, cursuri practice în materie de drept civil;

1998-2002 – lector drept civil şi drepturile omului la Centrul de instruire al Ministerului Justiţiei;

1998-2002 - lector drept civil şi drepturile omului la Centrul de drept pentru avocaţi;

1998-2002 – expert în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);

2001-2003 – membru al juriului Fundaţia „Soros-Moldova”, direcţia „Administrare publică şi drept”;

2001-prezent – membru al colegiului de redacţie al Revistei de drept privat;

2013-prezent –membru al colegiului de redacție al publicației științifico-practice, informative și de drept Revista Institutului Național al Justiției;

2007-prezent – membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova;

2012-prezent – formator la Institutul Naţional al Justiţiei în materia dreptului european al drepturilor omului

2014-prezent – lector la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, disciplina Drepturile omului;

2014-prezent – membru al Comisiei de asigurare a calităţii, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2015-2016 – Preşedinte al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituţională, Universitatea de Studii Europene din Moldova;

2014-prezent – membru al Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova;

2017-prezent – profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, disciplina „Protecţia europeană a drepturilor Omului”.

 

Din lucrările cu caracter practic și științific publicate

Manualul judecătorului pentru cauze civile, ediția a II-a, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, anul 2012, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Manualul judecătorului pentru cauze penale, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Modele de acte judecătoreşti, procedura civilă, ediţia a III-a, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Modele de acte procedurale în procesul penal, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Istoria Justiţiei, coordonator de ediţie, coautor, Iaşi, România, Tipografia Vasiliana 98, 2016;

Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia “Lexon-Prim”, Chişinău, 2016;

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii şi recomandări, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2017;

Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia centrală, Chişinău, 2017;

Extrateritorialitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: Obligaţii pozitive şi jurisdicţie (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2014;

Extraterritoriality of the european convention on human rights: positive obligations and jurisdiction (monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Convenţia europeană a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi negative (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2015;

Positive and negative obligations of the state under the european convention for the protection of human rights and fundamental freedoms(monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Axe valorice fundamentale ale conduitei legale, Revista Naţională de Drept, nr. 2, 2006, Chişinău;

Argumentarea imunității judecătorului în realitatea juridică națională, Revista națională de drept, 2012, nr. 11 (146);

Obligaţiile pozitive ale Statelor-Părţi la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Universul ştiinţelor juridice, 2014, nr. 3, Sankt–Peterburg, Rusia (în rusă);

Îndeplinirea obligaţiilor în virtutea CEDO în circumstanţe de conflict armat: acţiunile efectivului militar străin în Irak, Punctul critic – idea europeană, 2015, nr. 4, București;

Aplicarea extrateritorială a CEDO în circumstanţe de conflict armat: susţinerea regimurilor separatiste, Revista Pro Est, 2015, nr. 4, Craiova;

Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict armat: cazul Ciprului,  Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2015, nr.1;

Obligații extrateritoriale ale statelor-părți la tratatele în domeniul drepturil oromului, Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică”, 2015 (coautor);

Excepții de la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții europene a drepturilor omului, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.1 (32);

Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului: respectarea vieţii de familie, Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2015, nr.2;

Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului: respectarea vieţii private, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.2 (33);

Obligaţiile negative ale statelor şi garanţiile procedurale în temeiul Convenției europene a drepturilor omului,  Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.3 (34);

Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului, Revista metodico-ştiinţifică trimestrială Administrarea Publică, 2015, nr. 3;

Acţiunile efectivelor militare străine în Irak sub imperativele CEDO, Revista trimestrială de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul Critic, Bucureşti, România, 2016, nr.1 (15).

 

Limbi vorbite

Româna – maternă

Franceza – fluent

Engleza – bine

Rusa – fluent

 
Arrow Prev

              

Arrow Next
Phone.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total visits: 3495633  //   Visitors yesterday: 2809  //   today: 1718  //   Online: 39


Quick access