<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 20.03.2019 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2019 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea nr. 54g din 18.03.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 364 alin. (2) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1023&l=ro fsdfs 2019-03-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 53g din 14.03.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 435 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1022&l=ro fsdfs 2019-03-14 <![CDATA[Sesizarea nr. 52a din 13.03.2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1021&l=ro fsdfs 2019-03-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 51g din 07.03.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 116 alin. (5), 353 alin. (1), 446 alin. (2) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1020&l=ro fsdfs 2019-03-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 49g din 05.03.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 329 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1018&l=ro fsdfs 2019-03-05 <![CDATA[Sesizarea nr. 50g din 05.03.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 342, 346, 352 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1019&l=ro fsdfs 2019-03-05 <![CDATA[Sesizarea nr. 48e din 04.03.2019 pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 și validarea mandatelor deputaților ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1015&l=ro fsdfs 2019-03-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 47d din 04.03.2019 pentru confirmarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1016&l=ro fsdfs 2019-03-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 46a din 04.03.2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolele VIII pct. 2, XII și LXXXII din Legea nr. 172 din 27.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1017&l=ro fsdfs 2019-03-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 42b din 28.02.2019 privind interpretarea articolelor 102, 103, 106<sup>1</sup> și 106<sup>2</sup> din Constituție ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1011&l=ro fsdfs 2019-02-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 43g din 28.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a pct. 9 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16.04.2009 și a pct. 1 din Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare și aparatajului medical din dotarea poliției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1139 din 18.09.2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1012&l=ro fsdfs 2019-02-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 44g din 28.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 30 alin. (5) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1013&l=ro fsdfs 2019-02-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 45g din 28.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 3 alin. (2) din Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1014&l=ro fsdfs 2019-02-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 40a din 22.02.2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 85 alin. (1) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1009&l=ro fsdfs 2019-02-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 41g din 22.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (4/2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1010&l=ro fsdfs 2019-02-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 36g din 21.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din pct. 7 din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1005&l=ro fsdfs 2019-02-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 37g din 21.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 312 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1006&l=ro fsdfs 2019-02-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 39g din 21.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1007&l=ro fsdfs 2019-02-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 38g din 21.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1404 alin. (5) din Codul civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1008&l=ro fsdfs 2019-02-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 33g din 20.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1002&l=ro fsdfs 2019-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr. 35g din 20.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 alin. (2) lit. c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1003&l=ro fsdfs 2019-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr. 34g din 20.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 5 din Legea nr. 188 din 10 iulie 2008 privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1004&l=ro fsdfs 2019-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr. 32g din 19.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1001&l=ro fsdfs 2019-02-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 31g din 18.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 264/1 alin. (3) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1000&l=ro fsdfs 2019-02-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 30g din 14.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 162 alin. (2) Cod de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=999&l=ro fsdfs 2019-02-14 <![CDATA[Sesizarea nr. 29g din 13.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a pct. 4, subpct. 8) al Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilități privind TVA și a art. 4 alin. (18) din Legea nr. 1417 din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=998&l=ro fsdfs 2019-02-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 28g din 11.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (1), alin. (3) Cod de procedură penală și a art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=996&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 27g din 11.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (2) Cod de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=997&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 25g din 08.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 325 alin. (1) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=994&l=ro fsdfs 2019-02-08 <![CDATA[Sesizarea nr. 26g din 08.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 08.11.2018 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=995&l=ro fsdfs 2019-02-08 <![CDATA[Sesizarea nr. 24g din 07.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163 alin. (1) Cod penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=993&l=ro fsdfs 2019-02-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 23g din 06.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 190 alin. (1) Cod penal și a art. 326 Cod de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=992&l=ro fsdfs 2019-02-06 <![CDATA[Sesizarea nr. 22g din 04.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=991&l=ro fsdfs 2019-02-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 21g din 01.02.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 327 alin. (2) lit. c) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=989&l=ro fsdfs 2019-02-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 19g din 31.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (3) Cod de procedură penală și a art. 13 alin. (1) din Legea nr. 210 din 29.07.2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=987&l=ro fsdfs 2019-01-31 <![CDATA[Sesizarea nr. 20g din 31.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 179 alin. (1) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=988&l=ro fsdfs 2019-01-31 <![CDATA[Sesizarea nr. 18g din 28.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 30 din 18.01.2019 cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=986&l=ro fsdfs 2019-01-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 16g din 25.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287<sup>2</sup> Cod fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=984&l=ro fsdfs 2019-01-25 <![CDATA[Sesizarea nr. 17g din 25.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 90 alin. (3) pct. 8 Cod de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=985&l=ro fsdfs 2019-01-25 <![CDATA[Sesizarea nr. 15g din 23.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 364/1 alin. (8) Cod de procedură penală și a art. 264/1 alin. (1) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=983&l=ro fsdfs 2019-01-23 <![CDATA[Sesizarea nr. 14a din 22.01.2019 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 30 din 18.01.2019 cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=982&l=ro fsdfs 2019-01-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 13g din 21.01.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=981&l=ro fsdfs 2019-01-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 12g din 18.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 349 alin. (1) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=980&l=ro fsdfs 2019-01-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 11g din 17.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 182 Cod de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=979&l=ro fsdfs 2019-01-17 <![CDATA[Sesizarea nr. 10e din 16.01.2019 privind validarea unor mandate de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=978&l=ro fsdfs 2019-01-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 9g din 14.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 769 din 25.11.1992 privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimentare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=977&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Sesizarea nr. 8g din 14.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 265 alin. (2) Cod de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=976&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Sesizarea nr. 7g din 11.01.2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 353 alin. (1) Cod de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=975&l=ro fsdfs 2019-01-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 6a din 10.01.2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din art. 7 alin. (1) și art. 24 alin (2) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=973&l=ro fsdfs 2019-01-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 5a din 10.01.2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din art. 58 alin. (3) lit. c) din Codul electoral]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=974&l=ro fsdfs 2019-01-10