<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 27.04.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea nr.45g din 26.04.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 126 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=793&l=ro fsdfs 2018-04-26 <![CDATA[Sesizarea nr.46g din 26.04.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 123 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=792&l=ro fsdfs 2018-04-26 <![CDATA[Sesizarea nr.44g din 24.04.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor sintagme art.3 alin. (1) art. 9 alin. (3), (4) și (5) din Legea cu privire la ipotecă nr.142 din 26 iunie 2008 și art. 456 alin. (3) Cod civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=788&l=ro fsdfs 2018-04-24 <![CDATA[Sesizarea nr.43g din 18.04.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 233 alin. (1) și alin. (2) din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=787&l=ro fsdfs 2018-04-18 <![CDATA[Sesizarea nr.42g din 04.04.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 233 din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=786&l=ro fsdfs 2018-04-04 <![CDATA[Sesizarea nr.40g din 03.04.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 318/3 alin. (2) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=784&l=ro fsdfs 2018-04-03 <![CDATA[Sesizarea nr.41b din 03.04.2018 privind interpretarea art.1 alin. (3), art.2 art.7, art.23 alin.(2), art. 38 alin. (1), art.39 alin.(1)și art.141 alin.(1) lit. a) din Constituție ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=785&l=ro fsdfs 2018-04-03 <![CDATA[Sesizarea 39g din 30.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art.79 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=783&l=ro fsdfs 2018-03-30 <![CDATA[Sesizarea nr.37g din 28.03.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 220 din Codul de penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=781&l=ro fsdfs 2018-03-28 <![CDATA[Sesizarea nr.38g din 28.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a p.8 alin. (2) al Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=782&l=ro fsdfs 2018-03-28 <![CDATA[Sesizarea nr.36 din 27.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 38 alin. (1) lit. m) din Legea funcționarului public cu statut special nr. 288 din 16 decembrie 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=780&l=ro fsdfs 2018-03-27 <![CDATA[Sesizarea nr.35c din 26.03.2018 privind solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege privind modificarea Constituției]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=779&l=ro fsdfs 2018-03-26 <![CDATA[Sesizarea nr.34g din 23.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 352/1 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=778&l=ro fsdfs 2018-03-23 <![CDATA[Sesizarea nr.33g din 21.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 21 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=777&l=ro fsdfs 2018-03-21 <![CDATA[Sesizarea nr.32g din 20.03.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 362 alin. (1) și art. 236 alin. (5) it.b din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=776&l=ro fsdfs 2018-03-20 <![CDATA[Sesizarea nr.31g din 19.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 10/1 alin. (1) din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=774&l=ro fsdfs 2018-03-19 <![CDATA[Sesizarea nr.30g din 19.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 52, 53/1 și 299/2 din Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 și art. 3 din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=775&l=ro fsdfs 2018-03-19 <![CDATA[Sesizarea 29g din 07.03.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 460 alin. (1) lit.j) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=771&l=ro fsdfs 2018-03-07 <![CDATA[Sesizarea 28a din 06.03.2018 privind controlul constituționalității art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=770&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Sesizarea nr.27g din 02.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a practicii instanțelor judecătorești de aplicare a unor prevederi legale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=769&l=ro fsdfs 2018-03-02 <![CDATA[Sesizarea nr. 26g din 27.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 285 alin. (2) și 275 pct.7 din Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=768&l=ro fsdfs 2018-02-27 <![CDATA[Sesizarea nr. 25g din 20.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=767&l=ro fsdfs 2018-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr. 24g din 19.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 36 alin. (1) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=766&l=ro fsdfs 2018-02-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 23a din 16.02.2018 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 970 din 15 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea circumscriptiilor uninominale permanente]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=765&l=ro fsdfs 2018-02-16 <![CDATA[Sesizarea nr.22e din 13.02.2018 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=764&l=ro fsdfs 2018-02-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 21g 12.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 5 alin. (3) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=763&l=ro fsdfs 2018-02-12 <![CDATA[Sesizarea nr.19g din 09.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din pct. 411-414 din Hotărârea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=761&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Sesizarea nr. 20g din 9.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 63 alin. (1) pct. 1)-3) și 63 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=762&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Sesizarea nr. 18g din 06.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art.86 alin. (1) lit. f) din Codul Muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=760&l=ro fsdfs 2018-02-06 <![CDATA[Sesizarea nr.17g din 02.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art.18 alin.(2) din Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=758&l=ro fsdfs 2018-02-02 <![CDATA[Sesizarea nr.16a din 02.02.2018 privind controlul constituționalității unor prevederi din art.20 alin.(1) lit.c) și 23 alin.(1) lit.c) din Legea nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 cetățeniei Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=759&l=ro fsdfs 2018-02-02 <![CDATA[Sesizarea nr.15g din 01.02.2018 privin excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr.629 din 13 octombrie 1991 cu privire la întovărășirile pomicole și art. 19 lit. c) din Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1303 din 24 noiembrie 2004]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=757&l=ro fsdfs 2018-02-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 12g din 29.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 90 alin.(1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=756&l=ro fsdfs 2018-01-30 <![CDATA[Sesizarea nr.14g din 29.01.2018 privind excepția de neconstituționalitate art.123 alin. (2) din Codul de procedură civilă și pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.707 din 20 septembrie 2011 cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcționării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=754&l=ro fsdfs 2018-01-29 <![CDATA[Sesizarea nr. 13g din 29.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 200 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=755&l=ro fsdfs 2018-01-29 <![CDATA[Sesizarea nr.11g din 25.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 395 alin.(1) pct.5) și art. 195 alin. (5) pct. 3) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=753&l=ro fsdfs 2018-01-25 <![CDATA[Sesizarea nr.10g din 24 ianuarie 2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art.10 pct.4 și pct.5 din Legea cu privire la activitatea de antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 03 ianuarie 1992]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=752&l=ro fsdfs 2018-01-24 <![CDATA[Sesizarea nr.8g din 23 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 15/1 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=750&l=ro fsdfs 2018-01-23 <![CDATA[Sesizarea nr.9a din 23 ianuarie 2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești nr. 3465 din 01.09.1989, Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr. 173 din 06.07.1994, și Legea cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale şi la statutul juridic al organizațiilor lor nr. 382 din 19.07.2001, Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797 din 02.04.1996 și Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16.06.1995]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=751&l=ro fsdfs 2018-01-23 <![CDATA[Sesizarea nr.7g din 18 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 34 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=748&l=ro fsdfs 2018-01-18 <![CDATA[Sesizarea nr.6g din 18 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 52 alin.(1) și art. 53/1 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=749&l=ro fsdfs 2018-01-18 <![CDATA[Sesizarea nr.5g din 16 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 34 alin.(3) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=747&l=ro fsdfs 2018-01-16 <![CDATA[Sesizarea nr.4g din 12 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. art. 231, 233 și 308 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=746&l=ro fsdfs 2018-01-12 <![CDATA[Sesizarea nr.3g din 09 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. art. 182/2, 182/2 182/3 182/4 și 182/5 din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=745&l=ro fsdfs 2018-01-09 <![CDATA[Sesizarea nr.2a din 5 ianuarie 2017 privind controlul Constituționalității Legii nr. 257 din 22 decembrie 2018 cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=744&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Sesizarea nr.1f din 4 ianuarie 2018 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=743&l=ro fsdfs 2018-01-04 <![CDATA[Sesizarea nr.177g din 29 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 177 alin.(1) din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=742&l=ro fsdfs 2017-12-29 <![CDATA[Sesizarea nr.175g din 28 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 61 alin.(2) din Legea nr.135 din 14 iunie 2007 cu privire la societățile cu răspundere limitată]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=740&l=ro fsdfs 2017-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr.176f/2017 din 28 decembrie 2017 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=741&l=ro fsdfs 2017-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr.173g din 27 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 220 din Codul penal și a art. 89 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=738&l=ro fsdfs 2017-12-27