<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 30.05.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea nr.72g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate art. 307 art. 221 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=627&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.71g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate art. 307 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=628&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.70g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate art. 221 alin. (4) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=629&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.69g din 24.05.2017 Privind excepţia de neconstituționalitate art. 307 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=630&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.68g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate art. 221 alin. (4) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=631&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.73b din 24.05.2017 privind interpretarea articolelor 2, 38, 39, 60, 70 alin. (3) lit. a) şi 111 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=632&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.67g din 20.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 407 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=626&l=ro fsdfs 2017-05-20 <![CDATA[Sesizarea nr.66g din 19.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din anexa nr. 3 ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 329 din 23 decembrie 2013]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=624&l=ro fsdfs 2017-05-19 <![CDATA[Sesizarea nr.65g din 19.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a prevederilor Legii 1530-XV din 12 decembrie 2002 şi a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=625&l=ro fsdfs 2017-05-19 <![CDATA[Sesizarea nr.64g din 17.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 2011 alin. (1) lit. c) din Codul penal art. 78 alin. (1) si 781 din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=622&l=ro fsdfs 2017-05-17 <![CDATA[Sesizarea nr.63g din 17.05.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. III din Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.60 din 4 aprilie 2014 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=623&l=ro fsdfs 2017-05-17 <![CDATA[Sesizarea nr.62a din 15.05.2017 privind controlul constituționalității art.369 alin. (2), (3) şi (4) din Codul muncii, art.21 alin (2) şi (3) din Codul transportului feroviar şi Hotărârea Guvernului nr. 656 din 11 iulie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților , sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=621&l=ro fsdfs 2017-05-15 <![CDATA[Sesizarea nr.61g din 12.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 60 alin. (1) Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului nr. 158- XVI din 04 iulie 2008 precum Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului polițistului nr.320 din 27 decembrie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=619&l=ro fsdfs 2017-05-12 <![CDATA[Sesizarea nr.60g din 12.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 4 alin. (1) lit. b) şi lit. c) Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=620&l=ro fsdfs 2017-05-12 <![CDATA[Sesizarea nr.59a din 10.05.2017 privind controlul constituționalității art. 38 alin. (7) lit. a) lit. b) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=618&l=ro fsdfs 2017-05-10 <![CDATA[Sesizarea nr.58e din 05.05.2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=617&l=ro fsdfs 2017-05-05 <![CDATA[Sesizarea nr.57g din 03.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 328 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=616&l=ro fsdfs 2017-05-03 <![CDATA[Sesizarea nr.56c din 02.05.2017 privind solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 70 Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=615&l=ro fsdfs 2017-05-02 <![CDATA[Sesizarea nr.55g din 28.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 23 alin. (2) din Legea nr 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=611&l=ro fsdfs 2017-04-28 <![CDATA[Sesizarea nr.54g din 28.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 221 alin. (4) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=612&l=ro fsdfs 2017-04-28 <![CDATA[Sesizarea nr.53g din 28.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=613&l=ro fsdfs 2017-04-28 <![CDATA[Sesizarea nr.52g din 28.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 4 alin. (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie a asistentei medicale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=614&l=ro fsdfs 2017-04-28 <![CDATA[Sesizarea nr.51g din 27.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 287 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=610&l=ro fsdfs 2017-04-27 <![CDATA[Sesizarea nr.50e din 21.04.2017 Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=609&l=ro fsdfs 2017-04-21 <![CDATA[Sesizarea nr.49g din 18.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art.22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=608&l=ro fsdfs 2017-04-18 <![CDATA[Sesizarea nr.48g din 11.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 109 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=607&l=ro fsdfs 2017-04-11 <![CDATA[Sesizarea nr.47a din 10.04.2017 privind Controlul constituționalității unei sintagme din art.34 alin. (1) din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=604&l=ro fsdfs 2017-04-10 <![CDATA[Sesizarea nr.46a din 10.04.2017 privind controlul constituționalității art. 21/2 din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 şi Hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=605&l=ro fsdfs 2017-04-10 <![CDATA[Sesizarea nr.45a din 07.04.2017 privind controlul constituționalității art.10<sup>1</sup> alin. (1) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23 decembrie 2013]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=606&l=ro fsdfs 2017-04-10 <![CDATA[Sesizarea nr.44a din 07.04.2017 privind controlul constituţionalităţii alin. (1) şi (1/1) din art. 13 din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998 şi art. VIII pct.3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 190 din 16 decembrie 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=603&l=ro fsdfs 2017-04-07 <![CDATA[Sesizarea nr.42g din 04.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 19 alin. (4) şi (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=601&l=ro fsdfs 2017-04-04 <![CDATA[Sesizarea nr.43g din 04.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 19 alin. (4) şi (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=602&l=ro fsdfs 2017-04-04 <![CDATA[Sesizarea nr.40a din 30.04.2017 privind controlul constituţionalităţii Decretului Președintelui Republicii Moldova privind desfășurarea referendumului republican consultativ nr.105 din 28 martie 2017]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=599&l=ro fsdfs 2017-04-03 <![CDATA[Sesizarea nr.41a din 03.04.2017 privind controlul constituționalității art.10<sup>1</sup> alin. (1) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23 decembrie 2013]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=600&l=ro fsdfs 2017-04-03 <![CDATA[Sesizarea 39g din 29 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 7 alin. (7) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporara de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22 iulie 2004 şi pct.89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03 februarie 2005 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=598&l=ro fsdfs 2017-03-29 <![CDATA[Sesizarea 38g din 28 martie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 355 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=597&l=ro fsdfs 2017-03-28 <![CDATA[Sesizarea 37g din 24 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme art. 269 alin. (2) din Codul Fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=595&l=ro fsdfs 2017-03-24 <![CDATA[Sesizarea 36g din 24 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 153 alin. (4) din Codul Transporturilor Rutiere]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=596&l=ro fsdfs 2017-03-24 <![CDATA[Sesizarea 35g din 23 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 273 alin. (1) si art.231 pct.6) din Codul Vamal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=594&l=ro fsdfs 2017-03-23 <![CDATA[Sesizarea nr.34g din 21.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 84 alin. (1) şi (4) şi art. 85 alin (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=593&l=ro fsdfs 2017-03-21 <![CDATA[Sesizarea nr.33e din 17.03.2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=592&l=ro fsdfs 2017-03-17 <![CDATA[Sesizarea nr.29g din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 11 alin. (3) din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=587&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.28a din 16.03.2017 privind controlul constituționalității art. 15/1 alin. (3) din Codul funciar]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=588&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.31g din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 23 alin. (2) din Legea cu privire a Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=589&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 30g din 16 martie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din articolul 21 alin. (2) din Legea nr. 190 din 8 mai 2003 cu privire la veterani]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=590&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.32a din 16.03.2017 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului 1460 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor unor Hotărâri de Guvern în domeniul asistenței medicale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=591&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.27g din 13.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 26 alin. (2), art. 27 alin (1) şi art. 101 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=586&l=ro fsdfs 2017-03-13 <![CDATA[Sesizarea 26g din 02.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 35 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=585&l=ro fsdfs 2017-03-02 <![CDATA[Sesizarea nr.25g din 23 februarie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art.67 lit.f) din Codul familiei]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=584&l=ro fsdfs 2017-02-23 <![CDATA[Sesizarea nr.24g din 22.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=583&l=ro fsdfs 2017-02-22