<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 20.09.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea 124b din 19.09.2017 privind interpretarea articolului 98 alin. (6) din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=683&l=ro fsdfs 2017-09-19 <![CDATA[Sesizarea 123a din 19.09.2017 privind controlul constituționalității art. 33 și 34 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 și art. 177 alin. (2) din Codul electoral ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=684&l=ro fsdfs 2017-09-19 <![CDATA[Sesizarea 122g din 15.09.2017 privind privind excepția de neconstituționalitate unor prevederi din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=681&l=ro fsdfs 2017-09-15 <![CDATA[Sesizarea 121g din 15.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate art. 21/1 și art.24 alin. (5) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=682&l=ro fsdfs 2017-09-15 <![CDATA[Sesizarea nr.120g din 12.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 7, alin. 7) Legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumul ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrop nr. 713-XV din 06 decembrie 2001 șipct.9) ale Regulamentului cu privire la modul de testare alcooscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și natura ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=680&l=ro fsdfs 2017-09-12 <![CDATA[Sesizarea 119a din 7 septembrie 2017 privind controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naționale la stagiu de instruire din Ucraina ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=679&l=ro fsdfs 2017-09-07 <![CDATA[Sesizarea 118b/2017 din 6 septembrie 2017 privind interpretarea unor sintagme din art. 75 alin. (1) și art. 88 lit.f) din Constituție și a unei sintagme din Hotărârea Curții Constituționale nr. 57 din 3 noiembrie 1999]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=678&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Sesizarea nr.117a din 05.09.2017 privind controlul constituționalității Legii nr. 154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (sistemul electoral mixt) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=677&l=ro fsdfs 2017-09-05 <![CDATA[Sesizarea 116g din 29.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate art. 33 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=676&l=ro fsdfs 2017-08-29 <![CDATA[Sesizarea 115g din 23.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate lit. a) art. 5 lit. a) și lit. 14, 15 alin. (2), (4) și (5) din Legea privind verificarea titularilor și candidaților la funcțiile publice nr. 271-XVI din 18.12.2008 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=672&l=ro fsdfs 2017-08-23 <![CDATA[Sesizarea 114g din 22.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate alin. (2) art. 19 din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=673&l=ro fsdfs 2017-08-23 <![CDATA[Sesizarea 113g din 22.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate alin. (3) art. 41 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=674&l=ro fsdfs 2017-08-22 <![CDATA[Sesizarea 112g din 9 august 2017 privind excepția de neconstituționalitate art.VIII alin. (3) din Legea nr. 290 din 16.12.2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=671&l=ro fsdfs 2017-08-09 <![CDATA[Sesizarea nr.111g din 04.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din pct.2 alin.4 și pct.9 din Regulamentul cu privire la modul de testare alcoolscopică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 14.04.2009 și a unor prevederi din art. 1 alin. Alin. (1) subalin. (12) și art.7 pct.7) din Legea nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=670&l=ro fsdfs 2017-08-04 <![CDATA[Sesizarea nr.110g din 04.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale pct.4.1 din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor pe teritoriul mun. Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.13/14 din 27.12.2007]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=675&l=ro fsdfs 2017-08-04 <![CDATA[Sesizarea 109g din 02.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 166 alin. (2) lit.b) și 167 alin. (1) lit. a1) din Codul de procedură civilă.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=669&l=ro fsdfs 2017-08-02 <![CDATA[Sesizarea nr.108g din 01.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.212 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=667&l=ro fsdfs 2017-08-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 107g sin 01.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale art.9 alin. (3) și alin.(4) din Legea cu privire la ipotecă nr.142 din 26 iunie 2008]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=668&l=ro fsdfs 2017-08-01 <![CDATA[Sesizarea nr.106g din 27 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 568 din 10 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=666&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Sesizarea 105e/2017 din 25 iulie 2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=665&l=ro fsdfs 2017-07-25 <![CDATA[Sesizarea 104g/2017 din 24 iulie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor sintagme ale art. 869 alin. (1) şi alin. (2) din Codul Civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=664&l=ro fsdfs 2017-07-24 <![CDATA[Sesizarea 103g/2017 din 21 iulie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a pct.14 al Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=663&l=ro fsdfs 2017-07-21 <![CDATA[Sesizarea 101g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) şi art. 50 alin (1) lit. d) din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=661&l=ro fsdfs 2017-07-20 <![CDATA[Sesizarea 102g/2017 din 19 iulie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 287/2 alin. (3) din Codul Fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=662&l=ro fsdfs 2017-07-20 <![CDATA[Sesizarea 100g/2017 din 11 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme ale art. 386 alin. (2) lit. d) din Codul Contravenţional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=660&l=ro fsdfs 2017-07-11 <![CDATA[Sesizarea 99g din 7 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 313 şi 401 din Codul Contravenţional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=656&l=ro fsdfs 2017-07-07 <![CDATA[Sesizarea 98g din 7 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr. 3020din 27 decembrie 2012 şi Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi altor persoane juridice nr. 1176 din 22 decembrie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=657&l=ro fsdfs 2017-07-07 <![CDATA[Sesizarea 97g din 7 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 450 lit. c) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=658&l=ro fsdfs 2017-07-07 <![CDATA[Sesizarea 96g din 7 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 16 alin.(2) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220 – XVI din 19 octombrie 2007]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=659&l=ro fsdfs 2017-07-07 <![CDATA[Sesizarea 94g/2017 din 03 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate unei sintagme din art.395 alin. (1) pct.5) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=654&l=ro fsdfs 2017-07-03 <![CDATA[Sesizarea nr.95g din 03.07.2017 privind excepția de neconstituționalitate unei sintagme din art. 258 alin.(1) din Codul Muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=655&l=ro fsdfs 2017-07-03 <![CDATA[Sesizarea nr.93a din 28.06.2017 privind controlul constituţionalităţii unei sintagme ale alin. (3) art. 11 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=653&l=ro fsdfs 2017-06-28 <![CDATA[Sesizarea nr.92g din 27.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 307 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=652&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Sesizarea nr.91g din 26.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 307 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=650&l=ro fsdfs 2017-06-26 <![CDATA[Sesizarea nr.90g din 26.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 307 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=651&l=ro fsdfs 2017-06-26 <![CDATA[Sesizarea nr. 88g din 22 iunie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 87 alin. (1) din Codul muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=648&l=ro fsdfs 2017-06-22 <![CDATA[Sesizarea nr.89g din 22.06.2017 privind neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. VIII alin. (3) din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=649&l=ro fsdfs 2017-06-22 <![CDATA[Sesizarea nr.87b din 21 iunie 2017 privinnd interpretarea unor prevederi din art. 6, art. 98 alin. (3), art. 100, art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (1) şi art. 106 coroborat cu art. 1 alin. (3) şi art.7 din Constituţia Republicii Moldova şi controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 20 ianuarie 2016, art. 29 alin. (3) din Regulamentul Parlamentului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=647&l=ro fsdfs 2017-06-21 <![CDATA[Sesizarea nr.86a din 15 iunie 2017 privind controlul constituţionalităţii unei sintagme din art.266 alin. (2) din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=644&l=ro fsdfs 2017-06-15 <![CDATA[Sesizarea 85a din 15 iunie 2017 privind controlul constituţionalităţii unei sintagme din art.112 alin. (2) din Codul electoral]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=645&l=ro fsdfs 2017-06-15 <![CDATA[Sesizarea 84g din 15.06.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 386 alin. (2) lit. d) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=646&l=ro fsdfs 2017-06-15 <![CDATA[Sesizarea 83g din 14 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 134 alin. (1) din Codul cu privire la știință şi inovare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=643&l=ro fsdfs 2017-06-14 <![CDATA[Sesizarea 82g din 13 iunie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 328 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=642&l=ro fsdfs 2017-06-13 <![CDATA[Sesizarea 80g din 8 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 327 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=639&l=ro fsdfs 2017-06-09 <![CDATA[Sesizarea 79a din 8 iunie 2017 privind controlul constituționalității unor prevederi ale art. 8 alin. (3) din Legea privind prestațiile sociale pentru copii nr. 315 din 23 decembrie 2016 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=640&l=ro fsdfs 2017-06-09 <![CDATA[Sesizarea 81g din 9 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 315 alin. (5) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=641&l=ro fsdfs 2017-06-09 <![CDATA[Sesizarea nr.78e din 06.06.2017 privind validarea mandatelor de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=638&l=ro fsdfs 2017-06-06 <![CDATA[Sesizarea nr. 76g din 5 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi ale art.469 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=634&l=ro fsdfs 2017-06-05 <![CDATA[Sesizarea nr. 75a din 5.06.2017 privind controlul constituționalității art. II din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=635&l=ro fsdfs 2017-06-05 <![CDATA[Sesizarea 77g din 5 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi ale art.74/1 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=636&l=ro fsdfs 2017-06-05