<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 26.07.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea 105e/2017 din 25 iulie 2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=665&l=ro fsdfs 2017-07-25 <![CDATA[Sesizarea 104g/2017 din 24 iulie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor sintagme ale art. 869 alin. (1) şi alin. (2) din Codul Civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=664&l=ro fsdfs 2017-07-24 <![CDATA[Sesizarea 103g/2017 din 21 iulie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a pct.14 al Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=663&l=ro fsdfs 2017-07-21 <![CDATA[Sesizarea 101g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) şi art. 50 alin (1) lit. d) din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=661&l=ro fsdfs 2017-07-20 <![CDATA[Sesizarea 102g/2017 din 19 iulie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 287/2 alin. (3) din Codul Fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=662&l=ro fsdfs 2017-07-20 <![CDATA[Sesizarea 100g/2017 din 11 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme ale art. 386 alin. (2) lit. d) din Codul Contravenţional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=660&l=ro fsdfs 2017-07-11 <![CDATA[Sesizarea 99g din 7 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 313 şi 401 din Codul Contravenţional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=656&l=ro fsdfs 2017-07-07 <![CDATA[Sesizarea 98g din 7 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr. 3020din 27 decembrie 2012 şi Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi altor persoane juridice nr. 1176 din 22 decembrie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=657&l=ro fsdfs 2017-07-07 <![CDATA[Sesizarea 97g din 7 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 450 lit. c) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=658&l=ro fsdfs 2017-07-07 <![CDATA[Sesizarea 96g din 7 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 16 alin.(2) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220 – XVI din 19 octombrie 2007]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=659&l=ro fsdfs 2017-07-07 <![CDATA[Sesizarea 94g/2017 din 03 iulie 2017 privind excepția de neconstituționalitate unei sintagme din art.395 alin. (1) pct.5) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=654&l=ro fsdfs 2017-07-03 <![CDATA[Sesizarea nr.95g din 03.07.2017 privind excepția de neconstituționalitate unei sintagme din art. 258 alin.(1) din Codul Muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=655&l=ro fsdfs 2017-07-03 <![CDATA[Sesizarea nr.93a din 28.06.2017 privind controlul constituţionalităţii unei sintagme ale alin. (3) art. 11 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=653&l=ro fsdfs 2017-06-28 <![CDATA[Sesizarea nr.92g din 27.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 307 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=652&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Sesizarea nr.91g din 26.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 307 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=650&l=ro fsdfs 2017-06-26 <![CDATA[Sesizarea nr.90g din 26.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 307 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=651&l=ro fsdfs 2017-06-26 <![CDATA[Sesizarea nr. 88g din 22 iunie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 87 alin. (1) din Codul muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=648&l=ro fsdfs 2017-06-22 <![CDATA[Sesizarea nr.89g din 22.06.2017 privind neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. VIII alin. (3) din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=649&l=ro fsdfs 2017-06-22 <![CDATA[Sesizarea nr.87b din 21 iunie 2017 privinnd interpretarea unor prevederi din art. 6, art. 98 alin. (3), art. 100, art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (1) şi art. 106 coroborat cu art. 1 alin. (3) şi art.7 din Constituţia Republicii Moldova şi controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 20 ianuarie 2016, art. 29 alin. (3) din Regulamentul Parlamentului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=647&l=ro fsdfs 2017-06-21 <![CDATA[Sesizarea nr.86a din 15 iunie 2017 privind controlul constituţionalităţii unei sintagme din art.266 alin. (2) din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=644&l=ro fsdfs 2017-06-15 <![CDATA[Sesizarea 85a din 15 iunie 2017 privind controlul constituţionalităţii unei sintagme din art.112 alin. (2) din Codul electoral]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=645&l=ro fsdfs 2017-06-15 <![CDATA[Sesizarea 84g din 15.06.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 386 alin. (2) lit. d) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=646&l=ro fsdfs 2017-06-15 <![CDATA[Sesizarea 83g din 14 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 134 alin. (1) din Codul cu privire la știință şi inovare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=643&l=ro fsdfs 2017-06-14 <![CDATA[Sesizarea 82g din 13 iunie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 328 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=642&l=ro fsdfs 2017-06-13 <![CDATA[Sesizarea 80g din 8 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 327 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=639&l=ro fsdfs 2017-06-09 <![CDATA[Sesizarea 79a din 8 iunie 2017 privind controlul constituționalității unor prevederi ale art. 8 alin. (3) din Legea privind prestațiile sociale pentru copii nr. 315 din 23 decembrie 2016 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=640&l=ro fsdfs 2017-06-09 <![CDATA[Sesizarea 81g din 9 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 315 alin. (5) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=641&l=ro fsdfs 2017-06-09 <![CDATA[Sesizarea nr.78e din 06.06.2017 privind validarea mandatelor de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=638&l=ro fsdfs 2017-06-06 <![CDATA[Sesizarea nr. 76g din 5 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi ale art.469 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=634&l=ro fsdfs 2017-06-05 <![CDATA[Sesizarea nr. 75a din 5.06.2017 privind controlul constituționalității art. II din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=635&l=ro fsdfs 2017-06-05 <![CDATA[Sesizarea 77g din 5 iunie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi ale art.74/1 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=636&l=ro fsdfs 2017-06-05 <![CDATA[Sesizarea nr.74g din 31.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi ale art.103 din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=633&l=ro fsdfs 2017-05-31 <![CDATA[Sesizarea nr.72g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi art. 307 din Codul penal şi art. 221 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=627&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.71g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 221 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=628&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.70g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 307 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=629&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.69g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 307 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=630&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.68g din 24.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate art. 221 alin. (4) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=631&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.73b din 24.05.2017 privind interpretarea articolelor 2, 38, 39, 60, 70 alin. (3) lit. a) şi 111 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=632&l=ro fsdfs 2017-05-24 <![CDATA[Sesizarea nr.67g din 20.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 407 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=626&l=ro fsdfs 2017-05-20 <![CDATA[Sesizarea nr.66g din 19.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi din anexa nr. 3 ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 329 din 23 decembrie 2013]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=624&l=ro fsdfs 2017-05-19 <![CDATA[Sesizarea nr.65g din 19.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a prevederilor Legii 1530-XV din 12 decembrie 2002 şi a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=625&l=ro fsdfs 2017-05-19 <![CDATA[Sesizarea nr.64g din 17.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 2011 alin. (1) lit. c) din Codul penal art. 78 alin. (1) si 781 din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=622&l=ro fsdfs 2017-05-17 <![CDATA[Sesizarea nr.63g din 17.05.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. III din Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.60 din 4 aprilie 2014 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=623&l=ro fsdfs 2017-05-17 <![CDATA[Sesizarea nr.62a din 15.05.2017 privind controlul constituționalității art.369 alin. (2), (3) şi (4) din Codul muncii, art.21 alin (2) şi (3) din Codul transportului feroviar şi Hotărârea Guvernului nr. 656 din 11 iulie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților , sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=621&l=ro fsdfs 2017-05-15 <![CDATA[Sesizarea nr.61g din 12.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 60 alin. (1) Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului nr. 158- XVI din 04 iulie 2008 precum Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului polițistului nr.320 din 27 decembrie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=619&l=ro fsdfs 2017-05-12 <![CDATA[Sesizarea nr.60g din 12.05.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 4 alin. (1) lit. b) şi lit. c) Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=620&l=ro fsdfs 2017-05-12 <![CDATA[Sesizarea nr.59a din 10.05.2017 privind controlul constituționalității art. 38 alin. (7) lit. a) lit. b) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=618&l=ro fsdfs 2017-05-10 <![CDATA[Sesizarea nr.58e din 05.05.2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=617&l=ro fsdfs 2017-05-05 <![CDATA[Sesizarea nr.57g din 03.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 328 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=616&l=ro fsdfs 2017-05-03 <![CDATA[Sesizarea nr.56c din 02.05.2017 privind solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 70 Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=615&l=ro fsdfs 2017-05-02