<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 24.04.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea nr.49g din 18.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art.22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=608&l=ro fsdfs 2017-04-18 <![CDATA[Sesizarea nr.48g din 11.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 109 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=607&l=ro fsdfs 2017-04-11 <![CDATA[Sesizarea nr.47a din 10.04.2017 privind Controlul constituționalității unei sintagme din art.34 alin. (1) din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=604&l=ro fsdfs 2017-04-10 <![CDATA[Sesizarea nr.46a din 10.04.2017 privind controlul constituționalității art. 21/2 din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 şi Hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=605&l=ro fsdfs 2017-04-10 <![CDATA[Sesizarea nr.45a din 07.04.2017 privind controlul constituționalității art.10<sup>1</sup> alin. (1) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23 decembrie 2013]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=606&l=ro fsdfs 2017-04-10 <![CDATA[Sesizarea nr.44a din 07.04.2017 privind controlul constituţionalităţii alin. (1) şi (1/1) din art. 13 din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998 şi art. VIII pct.3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 190 din 16 decembrie 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=603&l=ro fsdfs 2017-04-07 <![CDATA[Sesizarea nr.42g din 04.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 19 alin. (4) şi (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=601&l=ro fsdfs 2017-04-04 <![CDATA[Sesizarea nr.43g din 04.04.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 19 alin. (4) şi (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=602&l=ro fsdfs 2017-04-04 <![CDATA[Sesizarea nr.40a din 30.04.2017 privind controlul constituţionalităţii Decretului Președintelui Republicii Moldova privind desfășurarea referendumului republican consultativ nr.105 din 28 martie 2017]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=599&l=ro fsdfs 2017-04-03 <![CDATA[Sesizarea nr.41a din 03.04.2017 privind controlul constituționalității art.10<sup>1</sup> alin. (1) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23 decembrie 2013]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=600&l=ro fsdfs 2017-04-03 <![CDATA[Sesizarea 39g din 29 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 7 alin. (7) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporara de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22 iulie 2004 şi pct.89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03 februarie 2005 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=598&l=ro fsdfs 2017-03-29 <![CDATA[Sesizarea 38g din 28 martie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 355 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=597&l=ro fsdfs 2017-03-28 <![CDATA[Sesizarea 37g din 24 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme art. 269 alin. (2) din Codul Fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=595&l=ro fsdfs 2017-03-24 <![CDATA[Sesizarea 36g din 24 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 153 alin. (4) din Codul Transporturilor Rutiere]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=596&l=ro fsdfs 2017-03-24 <![CDATA[Sesizarea 35g din 23 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 273 alin. (1) si art.231 pct.6) din Codul Vamal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=594&l=ro fsdfs 2017-03-23 <![CDATA[Sesizarea nr.34g din 21.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 84 alin. (1) şi (4) şi art. 85 alin (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=593&l=ro fsdfs 2017-03-21 <![CDATA[Sesizarea nr.33e din 17.03.2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=592&l=ro fsdfs 2017-03-17 <![CDATA[Sesizarea nr.29g din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 11 alin. (3) din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=587&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.28a din 16.03.2017 privind controlul constituționalității art. 15/1 alin. (3) din Codul funciar]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=588&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.31g din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 23 alin. (2) din Legea cu privire a Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=589&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 30g din 16 martie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din articolul 21 alin. (2) din Legea nr. 190 din 8 mai 2003 cu privire la veterani]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=590&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.32a din 16.03.2017 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului 1460 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor unor Hotărâri de Guvern în domeniul asistenței medicale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=591&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.27g din 13.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 26 alin. (2), art. 27 alin (1) şi art. 101 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=586&l=ro fsdfs 2017-03-13 <![CDATA[Sesizarea 26g din 02.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 35 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=585&l=ro fsdfs 2017-03-02 <![CDATA[Sesizarea nr.25g din 23 februarie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art.67 lit.f) din Codul familiei]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=584&l=ro fsdfs 2017-02-23 <![CDATA[Sesizarea nr.24g din 22.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=583&l=ro fsdfs 2017-02-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 22a din 20.02.2017 privind controlul constituționalității art. 55 alin. (1) din Legea nr. 571-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, Hotărârea Guvernului nr. 650 din 26 mai 1996 cu privire la funcționarea Agenției de administrare a instantelor judecătorești şi art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (3) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=581&l=ro fsdfs 2017-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr.23g din 20.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 308 alin. (2), (4) şi (6) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=582&l=ro fsdfs 2017-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr.21g din 16.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 287 alin (2) în coraborare cu art.287 alin. (4) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=580&l=ro fsdfs 2017-02-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 19g din 15.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 308 alin. (2), (4) şi (6) din Codul procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=578&l=ro fsdfs 2017-02-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 20g din 15.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=579&l=ro fsdfs 2017-02-15 <![CDATA[Sesizarea Nr.18a din 14.02.2017 privind controlul constituționalității art. 41 alin. (4) şi (5) din Codul Educației, Hotărârii Parlamentului 1531-XIII din 25 februarie 1998 şi Hotărârii Guvernului 876 din 22 decembrie 2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=577&l=ro fsdfs 2017-02-14 <![CDATA[Sesizarea nr.17g din 02.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 4 alin. (6) şi a unei sintagme din art. 25 alin. (1) din Lega cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=575&l=ro fsdfs 2017-02-02 <![CDATA[Sesizarea nr.16g din 01.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 334 alin.(2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=574&l=ro fsdfs 2017-02-01 <![CDATA[Sesizarea 14g din 31.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din alin. (2) art. 198 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=572&l=ro fsdfs 2017-01-31 <![CDATA[Sesizarea nr.15g din 31.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. art. 4, 8 şi 22 din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=573&l=ro fsdfs 2017-01-31 <![CDATA[Sesizarea nr. 13g din 24.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor sintagme din alin. (4) art. 67 din Codul Penal şi alin. (2) art.194 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=570&l=ro fsdfs 2017-01-24 <![CDATA[Sesizarea nr. 12g din 24.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a alin. (1) şi alin. (2) ale art. 475 din Codul Contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=571&l=ro fsdfs 2017-01-24 <![CDATA[Sesizarea 11g din 23.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a Anexei 22/12 rubrica 260 a Hotărârii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=569&l=ro fsdfs 2017-01-23 <![CDATA[Sesizarea nr.10c din 19.01.2017 solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege pentru modificare art. 42 Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=568&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Sesizarea 8g din 17.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 328 alin. (1) lit. b) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=566&l=ro fsdfs 2017-01-17 <![CDATA[Sesizarea 9g din 17.01.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate unei sintagme din a art. 231 şi art. 232 din Codul vamal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=567&l=ro fsdfs 2017-01-17 <![CDATA[Sesizarea nr.7g din 12.01.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a pct.1 şi a unei sintagme din pct.2 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere “Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere “Controlul traficului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 965 din 17 noiembrie 2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=565&l=ro fsdfs 2017-01-12 <![CDATA[Sesizarea nr. 157<sup>1</sup>g din 23.12.2016 privind excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art.335 din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=576&l=ro fsdfs 2017-01-11 <![CDATA[Seizarea nr.5b din 10.01.2017 privind interpretarea art. 98 alin. (4) și (6) din Constituția Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=562&l=ro fsdfs 2017-01-10 <![CDATA[Sesizarea nr.6g din 10.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate unei sintagme din a unei sintagme din art. 318 alin. (1) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=564&l=ro fsdfs 2017-01-10 <![CDATA[Sesizarea nr.4a din 06.01.2017 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 16-VIII din 3 ianuarie 2017 privind retragerea cetățeniei dlui Traian Băsescu]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=563&l=ro fsdfs 2017-01-06 <![CDATA[Sesizarea nr.3g din 04.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 3 și art. 6 din Legea nr. 1445-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instantelor judecătorești]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=561&l=ro fsdfs 2017-01-04 <![CDATA[Sesizarea nr.2g din 03.01.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 308 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=559&l=ro fsdfs 2017-01-03 <![CDATA[Sesizarea nr.1g din 03.01.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate unei sintagme din a unei sintagme din art. 264 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=560&l=ro fsdfs 2017-01-03