<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 24.11.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea 150g din 22 .11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 3 și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=710&l=ro fsdfs 2017-11-22 <![CDATA[Sesizarea nr.149c din 16.11.2017 privind solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege privind modificarea Constituției]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=708&l=ro fsdfs 2017-11-16 <![CDATA[Sesizarea nr.148g din 14 noiembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.25 alin.(1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr.947 din 19 iulie 1996 și art.25 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr.577 din 20 iulie 1995]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=707&l=ro fsdfs 2017-11-14 <![CDATA[Sesizarea nr.147g din 10.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 4 lit. a), a/1) și a/2) din Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și art.11 alin. (10), (11) și (12) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=706&l=ro fsdfs 2017-11-10 <![CDATA[Sesizarea nr.146e din 10.112017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=709&l=ro fsdfs 2017-11-10 <![CDATA[Sesizarea nr.145a din 09.11.2017 privind controlul constituționalității art. 17 alin. (2) a doua poziție din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=705&l=ro fsdfs 2017-11-09 <![CDATA[Sesizarea 144g din 08.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 59 alin.(5) din Legea privind Societățile pe Acțiuni nr. 1134 din 02 aprilie 1997 și interpretarea art. art.20 și 53 alin. (1) din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=703&l=ro fsdfs 2017-11-08 <![CDATA[Sesizarea 143g din 08.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 31 alin.(7) din Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 26 noiembrie 2008]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=704&l=ro fsdfs 2017-11-08 <![CDATA[Sesizarea 142g din 07.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. art.44, 327 alin. (2), lit.b) și c), 328 alin.(3) lit.b) și c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=702&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Sesizarea nr.141g din 27.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 400 alin.(1) din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=701&l=ro fsdfs 2017-10-27 <![CDATA[Sesizarea nr.140g din 26.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 327 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=700&l=ro fsdfs 2017-10-26 <![CDATA[Sesizarea 138g/2017 din 20 octombrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.243 alin.(1) lit.a) și c) din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=698&l=ro fsdfs 2017-10-20 <![CDATA[Sesizarea 139g/2017 din 20 octombrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.55 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=699&l=ro fsdfs 2017-10-20 <![CDATA[Sesizarea 137f din 19.10.2017 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=697&l=ro fsdfs 2017-10-19 <![CDATA[Seizarea 136g din 17.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art.88 alin.1) și alin.2) din Codul Civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=696&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Sesizarea 134c din 13.10.2017 solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege privind modificarea Constituției]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=694&l=ro fsdfs 2017-10-13 <![CDATA[Sesizarea 135 din 13.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art.327 alin.(1) și art.68 alin.(1) pct.10) alin.(1) pct.3), art.293 alin.(1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=695&l=ro fsdfs 2017-10-13 <![CDATA[Sesizarea nr.133g din 12.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști nr. 1396 din 24 noiembrie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=693&l=ro fsdfs 2017-10-12 <![CDATA[Sesizarea 132g din 11.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate unor sintagme din art.243 alin.(1) şi alin.(2) lit.a), b) și c) din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=692&l=ro fsdfs 2017-10-11 <![CDATA[Sesizarea 130g din 10.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme art. 473 alin. (1) pct. 2) lit. c) din Codul Contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=690&l=ro fsdfs 2017-10-10 <![CDATA[Sesizarea 131g din 10.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate unor sintagme din art. 244 alin.(1) şi alin. (2) lit.b) din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=691&l=ro fsdfs 2017-10-10 <![CDATA[Sesizarea nr.128g din 09.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.22 alin. (4) și art. 54 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=688&l=ro fsdfs 2017-10-09 <![CDATA[Sesizarea nr.129g din 09.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 327 alin. (1) și art. 361 alin. (2) lit. d) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=689&l=ro fsdfs 2017-10-09 <![CDATA[Sesizarea 127g din 02.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr.201 din 29 iulie 2016 privind amnistierea în legătura cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=686&l=ro fsdfs 2017-10-02 <![CDATA[Sesizarea nr. 126g din 26.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.4 alin. (1) lit. p) Legea nr. 178 din 25 iulie 2017 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=687&l=ro fsdfs 2017-09-26 <![CDATA[Sesizarea nr.125g din 20.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art.68 alin. (1) și alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=685&l=ro fsdfs 2017-09-20 <![CDATA[Sesizarea nr.124b din 19.09.2017 privind interpretarea articolului 98 alin. (6) din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=683&l=ro fsdfs 2017-09-19 <![CDATA[Sesizarea 123a din 19.09.2017 privind controlul constituționalității art. 33 și 34 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 și art. 177 alin. (2) din Codul electoral ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=684&l=ro fsdfs 2017-09-19 <![CDATA[Sesizarea 122g din 15.09.2017 privind privind excepția de neconstituționalitate unor prevederi din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=681&l=ro fsdfs 2017-09-15 <![CDATA[Sesizarea 121g din 15.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate art. 21/1 și art.24 alin. (5) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=682&l=ro fsdfs 2017-09-15 <![CDATA[Sesizarea nr.120g din 12.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 7, alin. 7) Legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumul ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrop nr. 713-XV din 06 decembrie 2001 șipct.9) ale Regulamentului cu privire la modul de testare alcooscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și natura ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=680&l=ro fsdfs 2017-09-12 <![CDATA[Sesizarea 119a din 7.09.2017 privind controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naționale la stagiu de instruire din Ucraina ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=679&l=ro fsdfs 2017-09-07 <![CDATA[Sesizarea 118b din 6.09.2017 privind interpretarea unor sintagme din art. 75 alin. (1) și art. 88 lit.f) din Constituție și a unei sintagme din Hotărârea Curții Constituționale nr. 57 din 3 noiembrie 1999]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=678&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Sesizarea nr.117a din 05.09.2017 privind controlul constituționalității Legii nr. 154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (sistemul electoral mixt) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=677&l=ro fsdfs 2017-09-05 <![CDATA[Sesizarea 116g din 29.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate art. 33 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=676&l=ro fsdfs 2017-08-29 <![CDATA[Sesizarea 115g din 23.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate lit. a) art. 5 lit. a) și lit. 14, 15 alin. (2), (4) și (5) din Legea privind verificarea titularilor și candidaților la funcțiile publice nr. 271-XVI din 18.12.2008 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=672&l=ro fsdfs 2017-08-23 <![CDATA[Sesizarea 114g din 22.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate alin. (2) art. 19 din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=673&l=ro fsdfs 2017-08-23 <![CDATA[Sesizarea 113g din 22.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate alin. (3) art. 41 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=674&l=ro fsdfs 2017-08-22 <![CDATA[Sesizarea 112g din 9.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate art.VIII alin. (3) din Legea nr. 290 din 16.12.2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=671&l=ro fsdfs 2017-08-09 <![CDATA[Sesizarea nr.111g din 04.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din pct.2 alin.4 și pct.9 din Regulamentul cu privire la modul de testare alcoolscopică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 14.04.2009 și a unor prevederi din art. 1 alin. Alin. (1) subalin. (12) și art.7 pct.7) din Legea nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=670&l=ro fsdfs 2017-08-04 <![CDATA[Sesizarea nr.110g din 04.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale pct.4.1 din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor pe teritoriul mun. Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.13/14 din 27.12.2007]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=675&l=ro fsdfs 2017-08-04 <![CDATA[Sesizarea 109g din 02.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 166 alin. (2) lit.b) și 167 alin. (1) lit. a1) din Codul de procedură civilă.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=669&l=ro fsdfs 2017-08-02 <![CDATA[Sesizarea nr.108g din 01.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.212 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=667&l=ro fsdfs 2017-08-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 107g sin 01.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale art.9 alin. (3) și alin.(4) din Legea cu privire la ipotecă nr.142 din 26 iunie 2008]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=668&l=ro fsdfs 2017-08-01 <![CDATA[Sesizarea nr.106g din 27.07.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 568 din 10 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=666&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Sesizarea 105e din 25.07.2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=665&l=ro fsdfs 2017-07-25 <![CDATA[Sesizarea 104g din 24.07.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor sintagme ale art. 869 alin. (1) şi alin. (2) din Codul Civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=664&l=ro fsdfs 2017-07-24 <![CDATA[Sesizarea 103g/2017 din 21.07.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a pct.14 al Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=663&l=ro fsdfs 2017-07-21 <![CDATA[Sesizarea 101g din 20.07.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) şi art. 50 alin (1) lit. d) din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=661&l=ro fsdfs 2017-07-20 <![CDATA[Sesizarea 102g din 19.07.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 287/2 alin. (3) din Codul Fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=662&l=ro fsdfs 2017-07-19