<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 27.03.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea 37g din 24 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme art. 269 alin. (2) din Codul Fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=595&l=ro fsdfs 2017-03-24 <![CDATA[Sesizarea 36g din 24 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 153 alin. (4) din Codul Transporturilor Rutiere]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=596&l=ro fsdfs 2017-03-24 <![CDATA[Sesizarea 35g din 23 martie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 273 alin. (1) si art.231 pct.6) din Codul Vamal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=594&l=ro fsdfs 2017-03-23 <![CDATA[Sesizarea nr.34g din 21.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 84 alin. (1) şi (4) şi art. 85 alin (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=593&l=ro fsdfs 2017-03-21 <![CDATA[Sesizarea nr.33e din 17.03.2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=592&l=ro fsdfs 2017-03-17 <![CDATA[Sesizarea nr.29g din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 11 alin. (3) din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=587&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.28a din 16.03.2017 privind controlul constituționalității art. 15/1 alin. (3) din Codul funciar]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=588&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.31g din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 23 alin. (2) din Legea cu privire a Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=589&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.30g din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a sintagmei „de pensii” stabilite conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cemobîl, Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, Legii nr.39- XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995, Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, Legii nr. 760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său, Legii nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 şi Legii nr. l 18-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură şi beneficiarii de alocații sociale de stat, stabilite conform Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni” şi art. 21 alin. (2) al Legii nr. 190 din 08 mai 2003 cu privire la veterani]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=590&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.32a din 16.03.2017 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului 1460 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor unor Hotărâri de Guvern în domeniul asistenței medicale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=591&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Sesizarea nr.27g din 13.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 26 alin. (2), art. 27 alin (1) şi art. 101 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=586&l=ro fsdfs 2017-03-13 <![CDATA[Sesizarea 26g din 02.03.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 35 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=585&l=ro fsdfs 2017-03-02 <![CDATA[Sesizarea nr.25g din 23 februarie 2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art.67 lit.f) din Codul familiei]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=584&l=ro fsdfs 2017-02-23 <![CDATA[Sesizarea nr.24g din 22.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=583&l=ro fsdfs 2017-02-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 22a din 20.02.2017 privind controlul constituționalității art. 55 alin. (1) din Legea nr. 571-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, Hotărârea Guvernului nr. 650 din 26 mai 1996 cu privire la funcționarea Agenției de administrare a instantelor judecătorești şi art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (3) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=581&l=ro fsdfs 2017-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr.23g din 20.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 308 alin. (2), (4) şi (6) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=582&l=ro fsdfs 2017-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr.21g din 16.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 287 alin (2) în coraborare cu art.287 alin. (4) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=580&l=ro fsdfs 2017-02-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 19g din 15.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 308 alin. (2), (4) şi (6) din Codul procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=578&l=ro fsdfs 2017-02-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 20g din 15.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=579&l=ro fsdfs 2017-02-15 <![CDATA[Sesizarea Nr.18a din 14.02.2017 privind controlul constituționalității art. 41 alin. (4) şi (5) din Codul Educației, Hotărârii Parlamentului 1531-XIII din 25 februarie 1998 şi Hotărârii Guvernului 876 din 22 decembrie 2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=577&l=ro fsdfs 2017-02-14 <![CDATA[Sesizarea nr.17g din 02.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 4 alin. (6) şi a unei sintagme din art. 25 alin. (1) din Lega cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=575&l=ro fsdfs 2017-02-02 <![CDATA[Sesizarea nr.16g din 01.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 334 alin.(2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=574&l=ro fsdfs 2017-02-01 <![CDATA[Sesizarea 14g din 31.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din alin. (2) art. 198 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=572&l=ro fsdfs 2017-01-31 <![CDATA[Sesizarea nr.15g din 31.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. art. 4, 8 şi 22 din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=573&l=ro fsdfs 2017-01-31 <![CDATA[Sesizarea nr. 13g din 24.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor sintagme din alin. (4) art. 67 din Codul Penal şi alin. (2) art.194 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=570&l=ro fsdfs 2017-01-24 <![CDATA[Sesizarea nr. 12g din 24.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a alin. (1) şi alin. (2) ale art. 475 din Codul Contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=571&l=ro fsdfs 2017-01-24 <![CDATA[Sesizarea 11g din 23.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a Anexei 22/12 rubrica 260 a Hotărârii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=569&l=ro fsdfs 2017-01-23 <![CDATA[Sesizarea nr.10c din 19.01.2017 solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege pentru modificare art. 42 Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=568&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Sesizarea 8g din 17.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 328 alin. (1) lit. b) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=566&l=ro fsdfs 2017-01-17 <![CDATA[Sesizarea 9g din 17.01.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate unei sintagme din a art. 231 şi art. 232 din Codul vamal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=567&l=ro fsdfs 2017-01-17 <![CDATA[Sesizarea 7g din 12.01.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a pct.1 şi a unei sintagme din pct.2 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere “Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere “Controlul traficului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 965 din 17 noiembrie 2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=565&l=ro fsdfs 2017-01-12 <![CDATA[Sesizarea nr. 157g<sup>1</sup> din 23.12.2016 privind excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art.335 din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=576&l=ro fsdfs 2017-01-11 <![CDATA[Seizarea nr.5b din 10.01.2017 privind interpretarea art. 98 alin. (4) și (6) din Constituția Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=562&l=ro fsdfs 2017-01-10 <![CDATA[Sesizarea nr.6g din 10.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate unei sintagme din a unei sintagme din art. 318 alin. (1) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=564&l=ro fsdfs 2017-01-10 <![CDATA[Sesizarea nr.4a din 06.01.2017 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 16-VIII din 3 ianuarie 2017 privind retragerea cetățeniei dlui Traian Băsescu]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=563&l=ro fsdfs 2017-01-06 <![CDATA[Sesizarea nr.3g din 04.01.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 3 și art. 6 din Legea nr. 1445-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instantelor judecătorești]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=561&l=ro fsdfs 2017-01-04 <![CDATA[Sesizarea nr.2g din 03.01.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 308 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=559&l=ro fsdfs 2017-01-03 <![CDATA[Sesizarea nr.1g din 03.01.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate unei sintagme din a unei sintagme din art. 264 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=560&l=ro fsdfs 2017-01-03 <![CDATA[Sesizarea nr.163g din 29.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unei sintagme din art. 12 din Legea nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, art. 36,65,85 din Legea nr. 86 din 14 aprilie 20016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, Regulamentului nr. 393 din 28 decembrie 2004 unic cu privire la atestarea experţilor judiciari din Republica Moldova, aprobat prin ordinul nr. 394 din 29 decembrie 2004 a Ministrului Justiţiei ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=558&l=ro fsdfs 2016-12-29 <![CDATA[Sesizarea nr.160g din 28.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unei sintagme din art. 10/1 alin (1) alin.1 şi alin. 11 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=555&l=ro fsdfs 2016-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr.161g din 28.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unei sintagme din art.3 alin. (1) din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=556&l=ro fsdfs 2016-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr.162a din 28.10.2016 privind controlul constituţionalităţii art. 41 alin. (4)din Codul Educaţiei]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=557&l=ro fsdfs 2016-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr.159g din 27.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unor sintagme din art. 126 alin.1 şi alin. 1/1 din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=554&l=ro fsdfs 2016-12-27 <![CDATA[Sesizarea nr.158g din 26.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 10/1 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=553&l=ro fsdfs 2016-12-26 <![CDATA[Sesizarea 157g din 23.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 alin. (2) pct. 3 şi Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=552&l=ro fsdfs 2016-12-23 <![CDATA[Sesizarea 156g din 22.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=551&l=ro fsdfs 2016-12-22 <![CDATA[Sesizarea nr.155g din 20.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unor sintagme din art. art. 307 din Codul Penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=550&l=ro fsdfs 2016-12-20 <![CDATA[Sesizarea nr.152a din 19.12.2016 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 273 din 15 decembrie 2016 privind declararea vacanției unui mandat de deputat ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=547&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Sesizarea nr.153g din 19.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate art. 78 alin. (2) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18 iulie 2000, art. 2 alin. (2) (3) şi (5) , art. 7 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17 mai 1995, art. 13 alin. (1) ale Legii nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 şi interpretarea art.26, art. 39 alin. (1), art.52 alin. (1) şi art. 53 Din Constituţie]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=548&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Sesizarea nr.154e din 19.12.2016 privind validarea mandatelor de deputat ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=549&l=ro fsdfs 2016-12-19