<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 21.09.2020 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2020 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sezizarea nr. 149g din 17 septembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 46 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1357&l=ro fsdfs 2020-09-17 <![CDATA[Sesizarea nr. 148g din 16 septembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 33 alin. (3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414 din 22.12.2006 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1356&l=ro fsdfs 2020-09-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 146g din 8 septembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 30 alin. (4), 31 alin. (3), 186 alin. (10) din Codul de procedură penală și a articolului 16<sup>1</sup> alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1354&l=ro fsdfs 2020-09-08 <![CDATA[Sesizarea nr. 147g din 8 septembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 140 alin. (1) lit. p), 141 alin. (3) și 142 alin. (2) lit. a) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1355&l=ro fsdfs 2020-09-08 <![CDATA[Sesizarea nr. 145g din 4 septembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21 septembrie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1353&l=ro fsdfs 2020-09-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 144a din 3 septembrie 2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1352&l=ro fsdfs 2020-09-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 143a din 1 septembrie 2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr.193 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1351&l=ro fsdfs 2020-09-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 142g din 25 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 78<sup>1</sup> din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1350&l=ro fsdfs 2020-08-25 <![CDATA[Sesizarea nr. 141g din 22 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctele 13 și 35 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1349&l=ro fsdfs 2020-08-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 140g din 14 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 53 alin. (5) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1348&l=ro fsdfs 2020-08-14 <![CDATA[Sesizarea nr. 139g din 12 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a punctelor 47-48 și 64 din Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.290 din 19 aprilie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1347&l=ro fsdfs 2020-08-12 <![CDATA[Sesizarea nr. 138g din 10 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului V pct. 4 din Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17.06.2016 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1344&l=ro fsdfs 2020-08-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 137g din 10 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 222 din Codul administrativ ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1345&l=ro fsdfs 2020-08-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 136g din 10 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 123 alin. (2) din Codul de procedură civilă ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1346&l=ro fsdfs 2020-08-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 135a din 7 august 2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1343&l=ro fsdfs 2020-08-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 134g din 5 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 27 alin. (1) lit. c) din Legea privind statutul ofițerului de informații și securitate nr. 170 din 19.07.2007 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1342&l=ro fsdfs 2020-08-05 <![CDATA[Sesizarea nr. 133g din 4 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 78 alin. (1) lit. f) și 84 alin. (2) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1341&l=ro fsdfs 2020-08-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 132g din 1 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 din Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte nr. 273 din 09.11.1994 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1339&l=ro fsdfs 2020-08-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 131g din 1 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 60 alin. (4) din Codul de executare ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1340&l=ro fsdfs 2020-08-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 130a din 31 iulie 2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din art. 6 alin. (5) din Legea nr. 86/2020 privind organizațiile necomerciale.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1338&l=ro fsdfs 2020-07-31 <![CDATA[Sesizarea nr. 129g din 30 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 207 din Codul penal și a articolului 1 alin. (4) din Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova nr. 269 din 09.11.1994 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1336&l=ro fsdfs 2020-07-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 128g din 30 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 2 alin. (2) din Codul administrativ ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1337&l=ro fsdfs 2020-07-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 126g din 27 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 88 alin. (2) și 144 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1333&l=ro fsdfs 2020-07-27 <![CDATA[Sesizarea nr. 125g din 27 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 186 alin. (6) și 191 alin. (3<sup>2</sup>) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1334&l=ro fsdfs 2020-07-27 <![CDATA[Sesizarea nr. 127g din 27 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 134<sup>12</sup> alin. (3) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1335&l=ro fsdfs 2020-07-27 <![CDATA[Sesizarea nr. 124a din 24 iulie 2020 privind controlul constituționalității prevederilor articolului 60 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabineri nr. 1544 din 23.06.1993 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1331&l=ro fsdfs 2020-07-24 <![CDATA[Sesizarea nr. 123g din 24 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 231<sup>1</sup> din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1332&l=ro fsdfs 2020-07-24 <![CDATA[Sesizarea nr. 121g din 23 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 190 alin. (1) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1328&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Sesizarea nr. 120g din 23 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 54 din Codul familiei și a articolului 8 alin. (2) din Legea privind drepturile copilului nr. 338 din 15.12.1994 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1329&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Sesizarea nr. 122g din 23 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 385 alin. (4) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1330&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Sesizarea nr. 119g din 21 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 5 alin. (2) lit. a<sup>1</sup>) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1327&l=ro fsdfs 2020-07-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 118g din 17 iunie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 4 alin. (2), 7 alin. (2), 8 alin. (1) și 11 alin. (1) pct. 3) din Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1326&l=ro fsdfs 2020-07-17 <![CDATA[Sesizarea nr. 117g din 16 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 2 alin. (2) din Codul administrativ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1325&l=ro fsdfs 2020-07-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 116g din 15 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 23 alin. (3), (4), (6), (7) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 și a articolului 6 lit. c) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1324&l=ro fsdfs 2020-07-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 115g din 13 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 59 alin. (3) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1323&l=ro fsdfs 2020-07-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 112g don 10 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 5 alin. (9) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1320&l=ro fsdfs 2020-07-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 113g din 10 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 2641 alin. (1) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1321&l=ro fsdfs 2020-07-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 114b din 10 iulie 2020 privind interpretarea articolului 106<sup>1</sup> din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1322&l=ro fsdfs 2020-07-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 110g din 8 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 258 alin. (2), (3) și 199 alin. (2) din Codul administrativ ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1318&l=ro fsdfs 2020-07-08 <![CDATA[Sesizarea nr. 111a din 8 iulie 2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului privind numirea în funcţia de consilier pentru soluţionarea contestaţiilor – director general al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor nr. 1 din 07.02.2019 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1319&l=ro fsdfs 2020-07-08 <![CDATA[Sesizarea nr. 109a din 6 iulie 2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 1 din Legea pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr. 296 din 23.11.1994 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1317&l=ro fsdfs 2020-07-06 <![CDATA[Sesizarea nr. 108b din 4 iulie 2020 privind interpretarea articolelor 68, 69 și 71 din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1316&l=ro fsdfs 2020-07-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 107g din 3 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 25 alin. (2) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1315&l=ro fsdfs 2020-07-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 106g din 2 iulie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 12 pct. 14) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1314&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Sesizarea nr. 105c din 1 iulie 2020 privind solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege pentru modificarea Constituției ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1313&l=ro fsdfs 2020-07-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 103b din 30 iunie 2020 privind interpretarea articolului 140 alin. (2) din Constituție ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1311&l=ro fsdfs 2020-06-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 104a din 30 iunie 2020 privind controlul constituționalității articolului 58 alin. (5) pct. 1) și pct. 2) din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10 din 03.02.2009 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1312&l=ro fsdfs 2020-06-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 102b din 25 iunie 2020 privind interpretarea articolului 140 alin. (2) din Constituție în coroborare cu articolele 134 alin. (1) și (2) și 136 alin. (3)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1310&l=ro fsdfs 2020-06-25 <![CDATA[Sesizarea nr. 101g din 24 iunie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 23 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1309&l=ro fsdfs 2020-06-24 <![CDATA[Sesizarea nr. 100b din 23 iunie 2020 privind interpretarea articolului 140 alin. (2) din Constituție ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1308&l=ro fsdfs 2020-06-23