<![CDATA[Hotărâri // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 25.02.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Hotărârea nr.4 din 20.02.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 401 alin. (1) din Codul contravențional (competența Centrului Național Anticorupție la examinarea cauzelor contravenționale) (Sesizarea nr. 99g/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=650&l=ro fsdfs 2018-02-20 <![CDATA[Hotărârea nr.3 din 15.02.2018 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr 22e/2018)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=649&l=ro fsdfs 2018-02-15 <![CDATA[Hotărârea nr.2 din 30.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi(Sesizarea nr. 154g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=646&l=ro fsdfs 2018-01-30 <![CDATA[Hotărârea nr.40 din 21.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 232 alin.(2) și 308 alin.(4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=647&l=ro fsdfs 2017-12-21 <![CDATA[Hotărârea nr.38 din 14.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 (refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stat) (Sesizarea nr. 98g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=644&l=ro fsdfs 2017-12-14 <![CDATA[Hotărârea nr. 39 din 14.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 15 alin.(2) lit. d) și 38 alin.(4) lit. f) din Codul de executare al Republicii Moldova (Sesizarea nr. 24g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=648&l=ro fsdfs 2017-12-14 <![CDATA[Hotărârea nr.36 din 13.12.2017 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr 165e/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=639&l=ro fsdfs 2017-12-13 <![CDATA[Hotărârea nr.37 din 13.12.2017 pentru controlul constituționalității art. 21/2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (stimularea financiară a agenților constatatori) (Sesizarea nr.46a/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=645&l=ro fsdfs 2017-12-13 <![CDATA[Hotărârea nr.35 din 12.12.2017 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 112 alin. (2) din Codul electoral(interdicția de a fi membru de partid pentru Președintele Republicii Moldova)(Sesizarea nr. 85a/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=640&l=ro fsdfs 2017-12-12 <![CDATA[Hotărârea nr.34 din 08.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 87 alin. (1) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (obligativitatea acordului organului sindical la concediere)(Sesizarea nr. 88g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=641&l=ro fsdfs 2017-12-08 <![CDATA[Hotărârea nr.33 din 07.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 327 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. d) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)(sesizările nr. 80g/2017 și nr. 129g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=642&l=ro fsdfs 2017-12-07 <![CDATA[Hotărârea nr.32 din 05.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate)(sesizarea nr. 115g/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=643&l=ro fsdfs 2017-12-05 <![CDATA[Hotărârea nr.31 din 21.11.2017 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova(Sesizarea nr 146e/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=638&l=ro fsdfs 2017-11-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 30 din 07.11.2017 privind controlul constituționalității art. 369 alin. (2), (3) și (4) din Codul muncii, art. 21 alin. (2) și (3) din Codul transportului feroviar, Hotărârii Guvernului nr. 656 din 11 iunie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă (limitarea dreptului la grevă pentru unele categorii de angajați) (Sesizarea nr. 62a/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=637&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Hotărârea nr. 29 din 06.11.2017 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=636&l=ro fsdfs 2017-11-06 <![CDATA[Hotărârea nr.28 din 17.10.2017 pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte) (Sesizarea nr. 124b/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=635&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Hotărârea nr. 27 din 21.09.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 109 alin. (1) din Codul penal (limitarea împăcării în cauzele penale) (Sesizarea nr. 48g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=633&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 26 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 105e/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=625&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Hotărârea nr. 24 din 27.07.2017 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 105-VIII din 28 martie 2017 privind desfăşurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes naţional (referendumul republican consultativ) (Sesizarea nr.40a/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=627&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Hotărârea nr.25 din 27.07.2017 pentru controlul constituţionalităţii Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (pensia specială a judecătorilor) (Sesizarea nr.75a/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=628&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Hotărârea nr.22 din 27.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin. (1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (sesizările nr. 113g/2016 și nr. 8g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=626&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Hotărâre nr. 23 din 27.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 23 alin.(2) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (ridicarea imunității judecătorului) (sesizările nr.31g/2017 și nr.55g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=629&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Hotărârea nr. 21 din 07.06.2017 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr 78e/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=619&l=ro fsdfs 2017-06-07 <![CDATA[Hotărârea nr.20 din 06.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, precum şi a pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (recalcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale)(Sesizarea nr. 39g/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=622&l=ro fsdfs 2017-06-06 <![CDATA[Hotărârea nr. 19 din 06.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 67 lit. f) din Codul familiei referitoare la sintagma „de narcomanie” (decăderea din drepturile părintești a persoanelor care suferă de narcomanie) (Sesizarea nr. 25g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=624&l=ro fsdfs 2017-06-06 <![CDATA[Hotărârea nr.18 din 22.05.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală(intima convingere a judecătorului)(Sesizarea nr. 27g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=617&l=ro fsdfs 2017-05-22 <![CDATA[Hotărârea nr. 17 din 10.05.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare (interdicția eliberării documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere) (sesizarea nr. 20g/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=621&l=ro fsdfs 2017-05-10 <![CDATA[Hotărârea nr. 16 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 58e/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=615&l=ro fsdfs 2017-05-05 <![CDATA[Hotărâre nr.14 din 02.05.2017 privind interpretarea articolului 11 din Constituție (neutralitatea permanentă)(Sesizarea nr. 37b/2014) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=613&l=ro fsdfs 2017-05-02 <![CDATA[Hotărâre nr.15 din 02.05.2017 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 10<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr.328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor (Sesizarea nr.41a/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=616&l=ro fsdfs 2017-05-02 <![CDATA[Hotărâre nr.13 din 25.04.2017 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 50e/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=611&l=ro fsdfs 2017-04-25 <![CDATA[Hotărâre nr.12 din 28.03.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal (răspunderea penală a judecătorilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=612&l=ro fsdfs 2017-03-28 <![CDATA[Hotărâre nr.11 din 21.03.2017 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr.33e/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=608&l=ro fsdfs 2017-03-21 <![CDATA[Hotărâre nr.10 din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (răspunderea juridică pentru neexecutarea contractului încheiat cu o instituţie bugetară) (Sesizarea nr. 116g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=609&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Hotărârea nr. 9 din 9.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 364/1 din Codul de procedură penală (judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală) (Sesizarea nr. 156g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=632&l=ro fsdfs 2017-03-09 <![CDATA[Hotărâre nr.8 din 07.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010 (beneficiarii Serviciului social „Locuinţă protejată”)(Sesizarea nr. 161g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=606&l=ro fsdfs 2017-03-07 <![CDATA[Hotărârea nr.7 din 16.02.2017 pentru controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (asigurarea elevilor cu manuale școlare) (Sesizarea nr.162a/2016)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=618&l=ro fsdfs 2017-02-16 <![CDATA[Hotărâre nr.6 din 09.02.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (indemnizația de maternitate)(Sesizarea nr. 100g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=605&l=ro fsdfs 2017-02-09 <![CDATA[Hotărârea nr. 4 din 07.02.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 424 alin. (2), 431 alin. (1) pct. 1<sup>1</sup>) din Codul de procedură penală și articolul 362<sup>1</sup> din Codul penal (Sesizările nr. 145g/149g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=620&l=ro fsdfs 2017-02-07 <![CDATA[Hotărârea nr 5 din 14.07.2017 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 și anexelor nr. 3 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.390 din 16 iunie 2015 cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016 (organele de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior) Sesizarea nr.140a/2016)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=623&l=ro fsdfs 2017-02-07 <![CDATA[Hotărâre nr.3 din 31.01.2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (interdicția deținerii multiplei cetățenii de către militarii prin contract)(Sesizarea nr.126a/2016)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=607&l=ro fsdfs 2017-01-31 <![CDATA[Hotărâre nr.2 din 24.01.2017 pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova (codecizia la remanierea guvernamentală)(Sesizarea nr. 5b/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=631&l=ro fsdfs 2017-01-24 <![CDATA[Hotărâre nr.1 din 19.01.2017 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=610&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Hotărâre nr.35 din 20.12.2016 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=604&l=ro fsdfs 2016-12-20 <![CDATA[Hotărârea nr.34 din 13.12.2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova (sesizarea nr. 139e/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=602&l=ro fsdfs 2016-12-13 <![CDATA[Hotărâre nr.32 din 17.11.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi referitoare la executarea creanțelor împotriva statului (Sesizarea nr. 80g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=597&l=ro fsdfs 2016-11-17 <![CDATA[Hotărâre nr.33 din 17.11.2016 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul civil și Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (drepturile și libertățile persoanelor cu dizabilități mintale)(Sesizările nr. 49a/56a/63g/90g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=600&l=ro fsdfs 2016-11-17 <![CDATA[Hotărâre nr.31 din 03.11.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.73 alin.(4) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (încetarea valabilității autorizației de admitere temporară a mărfurilor care constituie obiectul contractului de leasing)(Sesizarea nr. 105g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=603&l=ro fsdfs 2016-11-03 <![CDATA[Hotărâre nr.30 din 01.11.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(4) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (transmiterea instalațiilor și rețelelor publice de alimentare cu apă) (sesizarea nr. 76g/2016)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=599&l=ro fsdfs 2016-11-01 <![CDATA[Hotărâre nr.29 din 28.10.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din pct.34 al Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.(competența Guvernului de a reglementa sancţiuni) (Sesizările nr. 73g/2016 şi 125g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=601&l=ro fsdfs 2016-10-28