<![CDATA[Hotărâri // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 24.04.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Hotărâre nr.11 din 21.03.2017 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr.33e/2017)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=608&l=ro fsdfs 2017-03-21 <![CDATA[Hotărârea nr.10 din 16.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (răspunderea juridică pentru neexecutarea contractului încheiat cu o instituţie bugetară) (Sesizarea nr. 116g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=609&l=ro fsdfs 2017-03-16 <![CDATA[Hotărâre nr.8 din 07.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010 (beneficiarii Serviciului social „Locuinţă protejată”)(Sesizarea nr. 161g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=606&l=ro fsdfs 2017-03-07 <![CDATA[Hotărâre nr.6 din 09.02.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (indemnizația de maternitate)(Sesizarea nr. 100g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=605&l=ro fsdfs 2017-02-09 <![CDATA[Hotărâre nr.3 din 31.01.2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (interdicția deținerii multiplei cetățenii de către militarii prin contract)(Sesizarea nr.126a/2016)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=607&l=ro fsdfs 2017-01-31 <![CDATA[Hotărâre nr.1 din 19.01.2017 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=610&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Hotărâre nr.35 din 20.12.2016 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=604&l=ro fsdfs 2016-12-20 <![CDATA[Hotărârea nr.34 din 13.12.2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova (sesizarea nr. 139e/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=602&l=ro fsdfs 2016-12-13 <![CDATA[Hotărâre nr.32 din 17.11.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi referitoare la executarea creanțelor împotriva statului ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=597&l=ro fsdfs 2016-11-17 <![CDATA[Hotărâre nr.33 din 17.11.2016 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul civil și Codul de procedură civilă al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=600&l=ro fsdfs 2016-11-17 <![CDATA[Hotărâre nr.31 din 03.11.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.73 alin.(4) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=603&l=ro fsdfs 2016-11-03 <![CDATA[Hotărâre nr.30 din 01.11.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(4) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=599&l=ro fsdfs 2016-11-01 <![CDATA[Hotărâre nr.29 din 28.10.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din pct.34 al Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii. ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=601&l=ro fsdfs 2016-10-28 <![CDATA[Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin. (5) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (interdicția forării de noi fântâni arteziene și exploatarea celor existente) (Sesizarea nr. 53g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=598&l=ro fsdfs 2016-10-11 <![CDATA[Hotărâre nr.27 din 27.09.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=596&l=ro fsdfs 2016-09-27 <![CDATA[Hotărâre nr.26 din 27.09.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=595&l=ro fsdfs 2016-09-27 <![CDATA[Hotărâre nr.25 din 21.09.2016 privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr 110e/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=586&l=ro fsdfs 2016-09-21 <![CDATA[Hotărâre nr.24 din 14.09.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 55 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.59 subpct. 2) și 5) și pct.65 din Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502 din 9 iulie 2013 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=590&l=ro fsdfs 2016-09-14 <![CDATA[Hotărâre nr.23 din 25.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=591&l=ro fsdfs 2016-07-25 <![CDATA[Hotărâre nr.22 din 22.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=585&l=ro fsdfs 2016-07-22 <![CDATA[Hotărâre nr. 21 din 22.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 125 lit. b) din Codul penal, a articolelor 7 alin. (7), 39 pct. 5), 313 alin. (6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolele 2 lit. d) și 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=587&l=ro fsdfs 2016-07-22 <![CDATA[Hotărâre nr.20 din 20.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin.(4) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=589&l=ro fsdfs 2016-07-20 <![CDATA[Hotărâre nr.19 din 19.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=593&l=ro fsdfs 2016-07-19 <![CDATA[Hotărâre nr.18 din 18.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 264<sup>1</sup> alin. (3) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=588&l=ro fsdfs 2016-07-18 <![CDATA[Hotărâre nr.17 din 19.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală (liberarea provizorie sub control judiciar) (Sesizarea nr. 33g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=580&l=ro fsdfs 2016-05-19 <![CDATA[Hotărâre nr.16 din 18.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (accesul la informație) (Sesizarea nr. 29g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=581&l=ro fsdfs 2016-05-18 <![CDATA[Hotărâre nr.15 din 17.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324 -XII din 10 martie 1993 (excluderea dreptului de a privatiza locuințe de serviciu) (Sesizarea nr. 42g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=584&l=ro fsdfs 2016-05-17 <![CDATA[Hotărâre Nr. 14 din 16.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii (sesizarea nr. 28g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=578&l=ro fsdfs 2016-05-16 <![CDATA[Hotărâre nr.13 din 13.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 6 alin. (1) lit. d) și e) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (restricții în exercitarea funcției)(Sesizările nr. 36g/2016 și nr. 44g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=583&l=ro fsdfs 2016-05-13 <![CDATA[Hotărâre nr.12 din 12.05.2016 pentru interpretarea prevederilor articolelor 116 alin.(2) și (4) și 136 alin.(1) din Constituție ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=592&l=ro fsdfs 2016-05-12 <![CDATA[Hotărârea Nr. 11 din 11.05.2016 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 377 alin. (5) și 3715 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995 (interzicerea transferului și retragerii mijloacelor bănești din conturile bancare ale persoanelor afiliate unei bănci comerciale) (Sesizarea nr. 9g/2016) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=577&l=ro fsdfs 2016-05-11 <![CDATA[Hotărâre nr.10 din 10.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 345 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=582&l=ro fsdfs 2016-05-10 <![CDATA[Hotărârea Nr. 9 din 29.04.2016 privind modul de executare a Hotărârii Curții Constituționale nr.3 din 23 februarie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) şi (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală (termenul arestului preventiv) Sesizarea 35g/2016 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=579&l=ro fsdfs 2016-04-29 <![CDATA[Hotărâre nr. 8 din 16.03.2016 privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=560&l=ro fsdfs 2016-03-16 <![CDATA[Hotărâre nr.7 din 04.03.2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=558&l=ro fsdfs 2016-03-04 <![CDATA[Hotărâre nr.6 din 03.03.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 53 lit. c) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi articolului 76 lit. g) din Codul muncii.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=563&l=ro fsdfs 2016-03-03 <![CDATA[Hotărâre nr.5 din 02.03.2016 pentru interpretarea articolului 106¹ alin.(1) din Constituția Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=570&l=ro fsdfs 2016-03-02 <![CDATA[Hotărâre nr.4 din 01.03.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a punctului 118 al Art. I din Legea nr.155 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=562&l=ro fsdfs 2016-03-01 <![CDATA[Hotărâre nr.3 din 23.02.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) şi (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=557&l=ro fsdfs 2016-02-23 <![CDATA[Hotărârea nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţia Republicii Moldova (excepția de neconstituționalitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=556&l=ro fsdfs 2016-02-09 <![CDATA[Hotărâre nr.32 din 29.12.2015 pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1877-VII din 21 decembrie 2015 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=553&l=ro fsdfs 2015-12-29 <![CDATA[Hotărâre nr.31 din 10.12.2015 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=551&l=ro fsdfs 2015-12-10 <![CDATA[Hotărâre nr.30 din 08.12.2015 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 224 din 3 decembrie 2015 pentru abrogarea hotărârilor Parlamentului privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=561&l=ro fsdfs 2015-12-08 <![CDATA[Hotărâre nr.29 din 24.11.2015 privind interpretarea articolului 85 alin. (1) și alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=564&l=ro fsdfs 2015-11-24 <![CDATA[Hotărârea nr.28 din 23.11.2015 privind controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 1 din Legea nr. 54 din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=567&l=ro fsdfs 2015-11-23 <![CDATA[Hotărâre nr.27 din 17.11.2015 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 172 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=559&l=ro fsdfs 2015-11-17 <![CDATA[Hotărârea nr. 26 din 21.10.2015 privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 40e/2015)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=546&l=ro fsdfs 2015-10-21 <![CDATA[Hotărâre nr.25 din 13.10.2015 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=554&l=ro fsdfs 2015-10-13 <![CDATA[Hotărâre nr.24 din 06.10.2015 pentru controlul constituţionalităţii articolului 28 lit. b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=555&l=ro fsdfs 2015-10-06 <![CDATA[Hotărâre nr.23 din 04.09.2015 privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=544&l=ro fsdfs 2015-09-04