<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 20.05.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 37 din 08.05.2018 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 43g/2018 și nr. 47g/2018 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 233 alin. (1) și alin. (2) din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=456&l=ro fsdfs 2018-05-08 <![CDATA[Decizia nr.38 din 08.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 126 din Codul penal (stabilirea proporțiilor mari și deosebit de mari)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=458&l=ro fsdfs 2018-05-08 <![CDATA[Decizia nr.42 din 08.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 1107 din 6 iunie 2002, din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă și din Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (învestirea contractelor de ipotecă/gaj cu formulă executorie) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=459&l=ro fsdfs 2018-05-08 <![CDATA[Decizia nr.39 din 08.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 46g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 123 alin. (1) din Codul de procedură penală (experimentul în procedura de urmărire penală)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=460&l=ro fsdfs 2018-05-08 <![CDATA[Decizia nr.40 din 08.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 48g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală (judecata în baza probelor administrate în faza de urmărire penală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=461&l=ro fsdfs 2018-05-08 <![CDATA[Decizia nr.35 din 19.04.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 318<sup>3</sup> alin. (2) din Codul de procedură civilă (emiterea ordonanței de protecție în baza declarației victimei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=444&l=ro fsdfs 2018-04-19 <![CDATA[Decizia nr.34 din 19.04.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 79 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la Procuratură (controlul judiciar al hotărârilor emise de către Consiliul Superior al Procurorilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=445&l=ro fsdfs 2018-04-19 <![CDATA[Decizia nr.36 din 19.04.2018 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 173g/2017 și nr. 37g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 220 din Codul penal și a articolului 89 din Codul contravențional (proxenetismul și practicarea prostituției) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=449&l=ro fsdfs 2018-04-19 <![CDATA[Decizia nr.23 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 16a/2018 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolele 20 alin. (1) lit. c) şi 23 alin. (1) lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova (condiţiile de acordare şi de retragere a cetăţeniei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=452&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.26 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 5 alin. (3) din Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (încasarea creanței ca urmare a constatării încălcării dreptului la executare într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=440&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.25 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.20g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (1) punctele 1)-3) și alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală (recunoașterea calității de bănuit a persoanei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=441&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.33 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.153a/2017privind controlul constituționalității articolelor 439<sup>4</sup> litera b) și 439<sup>6</sup> din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008 (demolarea construcțiilor neautorizate ca măsură de siguranță) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=442&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.24 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.18g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 86 alin. (1) lit. f) din Codul muncii al Republicii Moldova (desfacerea contractului individual de muncă cu contabilul-șef, ca urmare a schimbării proprietarului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=446&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.28 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 167g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 260 alin. (1) lit. a) şi a articolului 262 lit. a) din Codul de procedură civilă (suspendarea procesului în cazul reorganizării părţii în proces)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=447&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr. 22 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 629 din 13 noiembrie 1991 cu privire la întovărăşirile pomicole și a punctului 19 lit. c) din Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1303 din 24 noiembrie 2004 (statutul întovărășirilor pomicole) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=448&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr. 27 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23a/2018 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 970 din 15 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente (circumscripțiile uninominale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=450&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.31 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 101 alin. (1) din Legea nr. 1308 din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=451&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.32 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 32g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 236 alin. (5) lit. b) şi a textului „de la data pronunţării dispozitivului hotărârii” conţinut de articolul 362 alin. (1) din Codul de procedură civilă (curgerea termenului de apel de la pronunţarea dispozitivului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=453&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.30 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.30g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală și din Legea cu privire la Procuratură (independența procesuală a procurorilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=454&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.29 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.29g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 460 alin. 1) lit.j) din Codul de procedură civilă nr.225 din 30 mai 2003 (instanța competentă să examineze litigiile privind protecția proprietății intelectuale în cauze cu elemente de extraneitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=455&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.AG-7 din 16.03.2018 privind alegerea Președintelui Curții Constituționale ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=435&l=ro fsdfs 2018-03-16 <![CDATA[Decizia nr.21 din 14.03.2018 pentru sistarea procesului privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (suspendarea provizorie din funcție) (sesizarea nr. 13g/2018) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=437&l=ro fsdfs 2018-03-14 <![CDATA[Decizia nr.19 din 06.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 90 alin. (1) din Codul de procedură penală (citarea în calitate de martor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=436&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Decizia nr.20 din 06.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 275 pct. 7) și 285 alin. (2) din Codul de procedură penală (reabilitarea persoanei în cazul încetării urmăririi penale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=438&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Decizia nr.18 din 06.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.170g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 31 și a punctului 7 teza a 8) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (determinarea statutului persoanei asigurate sau neasigurate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=443&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Decizia nr.13 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 7g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 34 alin. (4) din Codul de procedură penală (recuzarea repetată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=429&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 14 din 9.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 8g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a alin. (2) al articolului 15/1 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii [în redacția Legii nr.290 din 16 decembrie 2016, în vigoare până la 5 ianuarie 2018] (pensia anticipată pentru limită de vârstă) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=430&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 15 din 9.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.195 alin. (5) pct. 3) și a art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală (aplicarea măsurii preventive în cazul sentinței de condamnare și încetarea de drept a măsurii preventive)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=431&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.12 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.6g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 53/1 alineatul (2) litera d) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=432&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizie nr.16 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 123 alin.(2) din Codul de procedură civilă și a unor prevederi din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=433&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.11 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.4g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 231, 233 și 308 alin.(3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=434&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.17 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 și Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=439&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.6 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 385 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (reducerea pedepsei inculpatului drept compensare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=407&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.4 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 46 din Codul penal (grupul criminal organizat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=411&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.10 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 177 alin. (1) din Codul penal (încălcarea inviolabilității vieţii personale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=412&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.8 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale pct.25 din Art. III și Art. VIII alin.(3) din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei)[3]]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=414&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.1 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin.(18) al art.36 din Legea învăţământului nr.547 din 21 iulie 1995, în vigoare până la 24 noiembrie 2014 (finanţarea de la bugetul de stat a învățământului liceal privat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=417&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.7 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (2) și alin. (3) din Codul Familiei (modalitatea de decădere din drepturile părinteşti)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=420&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.9 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 61 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (atacarea hotărârilor adunării generale a asociaților în instanța de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=421&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.5 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 169g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 70 lit. a)din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 (staționarea în locuri interzise) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=422&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.3 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.52 alin. (1) și a unor prevederi din art. 53 alin. (2) și art. 55 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (sarcina probei, examinarea preliminară a plângerii și investigarea încălcării legislației concurențiale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=425&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.2 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2017 privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 alin. (1) lit. a) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (retragerea autorizaţiilor de către organul de control) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=426&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.113 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 59 alineatul (5) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (contestarea hotărârilor adunării generale a asociaților)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=391&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.121 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 327 din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=393&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.123 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 142g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 327 alin. (1) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=394&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.126 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 448 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova (contestația împotriva deciziei agentului constatator)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=400&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizie nr.124 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 117a/2017 privind controlul constituționalității Legii nr.154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (sistemul electoral)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=404&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.119 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 alin. (1) lit.g) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (condiţiile pentru a candida la o funcţie publică)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=405&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.115 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 73 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (recunoașterea în calitate de parte civilmente responsabilă)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=406&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.114 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din Codul contravențional al Republicii Moldova (aplicarea punctelor de penalizare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=408&l=ro fsdfs 2017-12-15