<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 20.03.2019 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2019 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 37 din 14.03.2019 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=619&l=ro fsdfs 2019-03-14 <![CDATA[Decizia nr. 36 din 05.03.2019 privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=615&l=ro fsdfs 2019-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 35 din 05.03.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 alin. (2) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=620&l=ro fsdfs 2019-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 34 din 05.03.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 30 alin. (5) din Codul contravențional (semnificația noțiunii de „definitiv” în procedurile contravenționale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=621&l=ro fsdfs 2019-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 33 din 05.03.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.43g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale pct. 1 din Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1139 din 18 septembrie 2003, și ale pct. 9 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=622&l=ro fsdfs 2019-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 24 din 25.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 4 subpct. 8) din Hotărârea Guvernului nr. 124 din 15 februarie 2013 și a articolului 4 alin. (18) din Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=606&l=ro fsdfs 2019-02-25 <![CDATA[Decizia nr. 26 din 25.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.32g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=610&l=ro fsdfs 2019-02-25 <![CDATA[Decizia nr. 27 din 25.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.33g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=612&l=ro fsdfs 2019-02-25 <![CDATA[Decizia nr. 25 din 25.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 264<sup>1</sup> alineatul (3) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=613&l=ro fsdfs 2019-02-25 <![CDATA[Decizia nr. 23 din 25.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 28g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 200 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală și a articolului 24 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului (suspendarea provizorie din funcție)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=616&l=ro fsdfs 2019-02-25 <![CDATA[Decizia nr. 22 din 25.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (2) din Codul de executare ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=617&l=ro fsdfs 2019-02-25 <![CDATA[Decizia nr. 31 din 25.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor [așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016]]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=618&l=ro fsdfs 2019-02-25 <![CDATA[Decizia nr. 21 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017 (circumscripțiile uninominale [nr. 2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=598&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 18 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 190 alin. (1) din Codul penal și a articolului 326 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=601&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 17 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 11 alineatul (2) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=602&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 16 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 179 alin. (1) din Codul penal și articolul 6 pct. 11) din Codul de procedură penală (violarea de domiciliu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=604&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 19 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 24g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 163 alin. (1) din Codul penal (lăsarea în primejdie, în cazul în care făptuitorul știa despre primejdie) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=605&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 20g din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 25g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=607&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 15 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 65 alin. (3) pct. 1) din Codul de procedură penală (persoanele considerate condamnate pentru comiterea unei infracțiuni)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=611&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 11 din 29.01.2019 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 14a/2019 și nr. 18g/2019 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 30 din 18 ianuarie 2019 cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=589&l=ro fsdfs 2019-01-29 <![CDATA[Decizia nr. 14 din 29.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 90 alin. (3) pct. 8) din Codul de procedură penală (interdicția audierii în calitate de martor a unei persoane acuzate că ar fi comis o infracțiune)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=608&l=ro fsdfs 2019-01-29 <![CDATA[Decizia nr. 12 din 29.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.15g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 364<sup>1</sup> alin. (8) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolul 264<sup>1</sup> alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=609&l=ro fsdfs 2019-01-29 <![CDATA[Decizia nr. 13 din 29.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.16g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287<sup>2</sup> din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=614&l=ro fsdfs 2019-01-29 <![CDATA[Decizia nr. 10 din 23.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=592&l=ro fsdfs 2019-01-23 <![CDATA[Decizia nr. 9 din 23.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 349 alin. (1) din Codul penal (amenințarea unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplinește datoria obştească) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=596&l=ro fsdfs 2019-01-23 <![CDATA[Decizia nr. 8 din 17.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 182 din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=586&l=ro fsdfs 2019-01-17 <![CDATA[Decizia nr. 9 din 17.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 9g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 769 din 25 noiembrie 1992 privind măsurile de ameliorare a situației materiale a minorilor ai căror părinți se eschivează de la achitarea pensiei alimentare (stabilirea indemnizației pentru îngrijirea copilului ai căror părinți se eschivează de la achitarea pensiei alimentare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=623&l=ro fsdfs 2019-01-17 <![CDATA[Decizia nr. 2 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.1g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 326 alineatele (1), (11) și (2) din Codul penal (traficul de influență) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=590&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 5 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 5a/2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 58 alin. (3) lit. c) din Codul electoral (votarea în afara țării în baza buletinului de identitate sau a actelor de identitate expirate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=587&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 3 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 18 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (refuzul de acordare a statutului de refugiat bazat pe motive de securitate națională sau de ordine publică)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=588&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 1 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 208a/2018 privind controlul constituționalității pct. 39 alin. (2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=593&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 4 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a sintagmei „și care sunt incluse în masa debitoare” de la articolul 132 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (distribuirea produsului obținut în masa debitoare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=594&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 6 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 6a/2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolele 7 alin. (1) și 24 alin. (2) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (obligativitatea deținerii unui număr de identificare pentru depunerea declarației electronice de avere și de interese)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=595&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 166 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (12) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=580&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 165 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 205g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 109 alin. (3) din Codul de procedură penală (audierea martorului de către judecătorul de instrucție)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=581&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 164 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.204g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (2) din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probațiune (referatul presentinţial de evaluare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=582&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 167 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 207g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=599&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 162 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 115 alin. (5) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=573&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 139 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 167a/2018 pentru controlul constituționalității articolelor 64 alin. (2) și 64<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova (durata măsurii de ținere în custodie publică a străinilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=568&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 163 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 202g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 34 alin. (4) din Codul de procedură penală (competența în materie de recuzări repetate ale instanței de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=600&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 161 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 197g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 14 alin. (1) și 20 alin. (1) lit. (a) din Legea privind protecția mărcilor (decăderea din drepturile asupra mărcii, în cazul neutilizării acesteia de către titularului ei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=562&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 156 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.188g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 443 alin. (13) și 455 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=579&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 155 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 364 alin. (6) din Codul contravențional (publicitatea sexistă) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=578&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 154 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.185g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 96 alin. (11) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=576&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 153 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2018 privind controlul constituționalității articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=555&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 158 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=585&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 157 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 190g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 din Regulamentul privind autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transportului cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=583&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 159 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 195a/2018 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 789 din 29 septembrie 2014 cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=597&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 160 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.196g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală, din Codul contravențional și din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=603&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 152 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 90 alin. (3) pct. 4) și 251 alin. (4) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=565&l=ro fsdfs 2018-11-29