<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 03.07.2020 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2020 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 80 din 2.07.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=821&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 79 de inadmisibilitate a sesizării nr. 55g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 22 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=822&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 74 din 02.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 251 alin. (2) și alin. (4), 325 alin. (2), 413 alin. (3) și 414 alin. (2) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=823&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=824&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[ Decizia nr. 76 din 02.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 17 alin. (3) din Codul contravențional (răspunderea contravențională a întreprinderii individuale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=825&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 77 din 02.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 85g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 248 din Codul penal (folosirea frauduloasă a documentelor în contextul infracțiunii de contrabandă)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=826&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 73 din 30.06.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 68g/2020, nr. 72g/2020, nr. 73g/2020 și nr. 84g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 76<sup>1</sup> alin. (1) din Codul contravențional (nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=820&l=ro fsdfs 2020-06-30 <![CDATA[Decizia nr. 72 din 29.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 41g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată (dizolvarea și lichidarea societății cu răspundere limitată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=819&l=ro fsdfs 2020-06-29 <![CDATA[Decizia nr. 71 din 25.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 56 alineatele (1) și (2) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (efectuarea inspecției întreprinderii de către Consiliul Concurenței) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=818&l=ro fsdfs 2020-06-25 <![CDATA[Decizia nr. 69 din 18.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată(modificarea și abrogarea hotărârilor adunării generale a asociaților societății cu răspundere limitată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=816&l=ro fsdfs 2020-06-18 <![CDATA[Decizia nr. 70 din 18.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni (acordarea indemnizațiilor unice pentru veterani) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=817&l=ro fsdfs 2020-06-18 <![CDATA[Decizia nr. 68 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 34g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 18 alin. (4) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești suspendarea activității executorului judecătoresc) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=812&l=ro fsdfs 2020-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 67 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 171 din Codul penal (alte urmări grave ale infracțiunii de viol)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=813&l=ro fsdfs 2020-06-15 <![CDATA[Decizia nr 66 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 313, 458 și 460 din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=814&l=ro fsdfs 2020-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 65 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 22 alin. (1) lit. g), 24 alin. (1) și 84 alin. (4) din Codul de executare (calcularea dobânzilor și penalităților rezultate din întârzierea executării unei obligații ce decurge dintr-un document executoriu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=815&l=ro fsdfs 2020-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 61 din 11.06.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 28g/2020 și nr. 38g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 240 alin. (1) din Codul contravențional și a punctului 83 lit. a) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nerespectarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie privind transportul persoanelor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=808&l=ro fsdfs 2020-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 62 din 11.06.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 32g/2020 şi nr. 36g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3136 din Codul transporturilor rutiere (retragerea autorizaţiilor CEMT pentru utilizarea unor documente false)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=809&l=ro fsdfs 2020-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 64 din 11.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 43g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 444 alin. (1) din Codul de procedură penală (recursul împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzut calea de atac a apelului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=810&l=ro fsdfs 2020-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 63 din 11.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 39g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 332 alin. (2) și 391 alin. (2) din Codul de procedură penală (încetarea procesului penal atunci când fapta constituie o contravenție și soluționarea cauzei conform prevederilor Codului contravențional) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=811&l=ro fsdfs 2020-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 60 din 09.06.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 229g/2019 și nr. 5g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 121 alin. (4), 49, 53 alin. (5), 448 și 452 din Codul de procedură civilă (incompatibilitatea judecătorului la judecarea succesivă a aceleiași cauze civile) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=807&l=ro fsdfs 2020-06-09 <![CDATA[Decizia nr. 05.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 223g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 50 din 24 ianuarie 2014 cu privire la completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=804&l=ro fsdfs 2020-06-05 <![CDATA[Decizia nr. 58 din 05.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 60a/2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 789 din 29 septembrie 2014 cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional de Medicină Sportivă ,,Atletmed” ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=805&l=ro fsdfs 2020-06-05 <![CDATA[Decizia nr. 59 din 05.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 49 alin. (22) din Codul de procedură penală (soluționarea cererii de strămutare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=806&l=ro fsdfs 2020-06-05 <![CDATA[Decizia nr. 52 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 233g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 51 alin. (4) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe și a articolului 25 alin. (1) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24 octombrie 2002 (plata pentru serviciile comunale și necomunale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=799&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[ Decizia nr. 56 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 207 alin. (2) lit. f) din Codul administrativ (respectarea procedurii prealabile până la înaintarea acţiunii în contencios administrativ) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=800&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[Decizia nr. 54 din 2.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 10g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2641 alin. (1) și alin. (4) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=801&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[Decizia nr. 55 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (4) din articolul 313 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=802&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[Decizia nr. 53 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 234g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolelor 165 alin. (2) și (3), 167, 174 alin. (2), 195 alin. (2) și 196 alin. (2) din Codul de procedură penală (controlul legalității reținerii în cazul înlocuirii măsurii preventive și posibilitatea de a contesta încheierea de respingere a revocării arestului preventiv) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=803&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[Decizia nr. 50 din 28.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 19 și 20 din Codul familiei ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=797&l=ro fsdfs 2020-05-28 <![CDATA[Decizia nr. 51 din 28.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 52 alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală (atribuția procurorului de a dispune exercitarea urmăririi penale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=798&l=ro fsdfs 2020-05-28 <![CDATA[Decizia nr. 47 din 25.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 8g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 90 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală (persoanele care nu pot fi audiate în calitate de martor în procesul penal [nr. 2]) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=794&l=ro fsdfs 2020-05-25 <![CDATA[Decizia nr. 49 din 25.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 104 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul de contestare a actelor juridice anterioare intentării procesului de insolvabilitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=795&l=ro fsdfs 2020-05-25 <![CDATA[Decizia nr. 48 din 25.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 9g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul transporturilor rutiere (îmbarcarea persoanelor numai de pe teritoriile care să asigure securitatea persoanelor transportate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=796&l=ro fsdfs 2020-05-25 <![CDATA[Decizia nr. 44 din 18.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 214g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 312 din Codul contravențional și a articolului 13 alin. (1) din Legea nr. 190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (abuzul de putere sau abuzul de serviciu și interdicția divulgării informaților despre petiționar)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=789&l=ro fsdfs 2020-05-18 <![CDATA[Decizia nr. AG-6 din 18.05.2020 de inadmisibilitate a cererii domnului judecător Vladimir Țurcan privind revizuirea Hotărârilor Curții Constituționale nr. AG-4 și nr. AG-5 din 23 aprilie 2020 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=792&l=ro fsdfs 2020-05-18 <![CDATA[Decizia nr. 46 din 18.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 235g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (1) din Legea nr. 210 din 29 iulie 2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (dreptul la amnistiere al condamnatului care nu execută efectiv pedeapsa) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=791&l=ro fsdfs 2020-05-18 <![CDATA[Decizia nr. 45 din 18.05.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 226g/2019 și nr. 6g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 190 alin. (1) din Codul penal (claritatea infracțiunii de escrocherie)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=793&l=ro fsdfs 2020-05-18 <![CDATA[Decizia nr. 43 din 14.05.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 (Sesizarea nr. 69a/2020) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=788&l=ro fsdfs 2020-05-14 <![CDATA[ Decizia nr. 42 din 30.04.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 76<sup>1</sup> alin. (1) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=787&l=ro fsdfs 2020-04-30 <![CDATA[Decizia nr. 41 din 23.04.2020 privind cererea de suspendare a acțiunii Hotărârilor Guvernului nr. 162 din 13 martie 2020 și nr. 252 din 21 aprilie 2020 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=786&l=ro fsdfs 2020-04-23 <![CDATA[Decizia nr. 40 din 13.04.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 50b/2020 privind interpretarea articolului 106<sup>1</sup> din Constituție (angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=785&l=ro fsdfs 2020-04-13 <![CDATA[Decizia nr. 39 din 09.04.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Articolului VI, punctul 17 alin. (2), punctele 18, 21, 23, 24, 25 și 26, și a Articolului XVIII din Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=783&l=ro fsdfs 2020-04-09 <![CDATA[Decizia nr. 38 din 07.04.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 33g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului ,,satisfacerea necesităților sociale” din articolul 18 din Codul administrativ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=782&l=ro fsdfs 2020-04-07 <![CDATA[Decizia nr. 37 din 07.04.2020 de inadmisibilitatea sesizării nr. 16g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competența administratorului insolvabilității de a solicita tragerea la răspundere patrimonială a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=784&l=ro fsdfs 2020-04-07 <![CDATA[Decizia nr. 36 din 24.03.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii prevederilor punctelor 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie 2020 pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, a unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă (Sesizarea nr. 47a/2020)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=781&l=ro fsdfs 2020-03-24 <![CDATA[Decizia nr. 34 din 23.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr.221g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 141 alin. (1) și alin. (2) și 143 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=779&l=ro fsdfs 2020-03-23 <![CDATA[Decizia nr. 35 din 23.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului ,,din vina angajatorului” din articolul 330 alin. (2) din Codul muncii (calcularea penalităților în caz de reținere din vina angajatorului a plăților cuvenite salariatului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=780&l=ro fsdfs 2020-03-23 <![CDATA[Decizia nr. 30 din 19.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 145 alin. (2) lit. a) din Codul penal (claritatea noțiunii de „omor premeditat”)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=775&l=ro fsdfs 2020-03-20 <![CDATA[Decizia nr. 31 din 19.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 351 din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=776&l=ro fsdfs 2020-03-19 <![CDATA[Decizia nr. 32 din 19.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 71 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (destituirea administratorului/lichidatorului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=777&l=ro fsdfs 2020-03-19