<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 12.11.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizie nr. 119 din 30.10.2018 pentru sistarea procesului privind controlul constituționalității articolului 4 alin. (1) lit. h<sup>1</sup>) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=534&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizia nr. 122 din 30.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 147g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 186 alin. (101) pct. 2) din Codul de procedură penală (aprobarea demersul procurorului de prelungire a termenului arestului la domiciliu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=536&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizie nr.117 din 23.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 248 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=531&l=ro fsdfs 2018-10-23 <![CDATA[Decizia nr. 112 din 02.10.2018 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 52 alin. (6) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății și a pct. 21 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1113 din 6 octombrie 2016 cu privire la aprobarea Planului național de imunizări pentru anii 2016-2020 (Sesizarea nr. 136a/2018) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=525&l=ro fsdfs 2018-10-02 <![CDATA[Decizie nr. 113 din 02.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 135g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenței în familie și din articolul 1331 lit. b) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=532&l=ro fsdfs 2018-10-02 <![CDATA[Decizie nr.111 din 1 octombrie 2018 pentru sistarea procesului privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=528&l=ro fsdfs 2018-10-01 <![CDATA[Decizia nr.108 din 25.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=526&l=ro fsdfs 2018-09-25 <![CDATA[Decizie nr. 107 din 25.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 74<sup>2</sup> alin. (1) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=533&l=ro fsdfs 2018-09-25 <![CDATA[Decizia nr. 109 din 25.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 128g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 24 alineatele (1) și (2) din Codul de executare, până la modificarea acestuia prin Legea nr. 191 din 23 septembrie 2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=535&l=ro fsdfs 2018-09-25 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=517&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 105 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 124g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=514&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr 103 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 287 alin. (4) și a articolului 313 alin. (4) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=515&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 94 din 6 septembrie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (4) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=516&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 100 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 103 alin. (1) pct. 10 din Codul fiscal (scutirea de T.V.A.) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=519&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 99 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 117g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 17 lit. g) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=520&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr.93 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.106b/2018 privind interpretarea unor prevederi din Constituția Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=521&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr.101 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public (restituirea cheltuielilor suportate de către angajator pentru dezvoltarea profesională a salariatului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=522&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 106 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 191 alin. (32) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=523&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 102 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 10 alin. (2) lit. a) și lit. b) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=524&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr.96 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 114g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=527&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 104 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=529&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 98 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 116g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 142 alin. (2) din Codul de procedură penală (plata pentru efectuarea expertizei în cauzele penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=530&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 91 din 27.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 204 alin. (1) din Codul de procedură penală (aplicarea sechestrului în cauze penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=512&l=ro fsdfs 2018-07-27 <![CDATA[Decizia nr. 92 din 27.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.109g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 23 alineatul trei din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974 din 15 august 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=518&l=ro fsdfs 2018-07-27 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 24.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 104g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 337 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=501&l=ro fsdfs 2018-07-24 <![CDATA[Decizia nr. 89 din 24.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 26 alin. (3) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=508&l=ro fsdfs 2018-07-24 <![CDATA[Decizia nr. 88 din 24.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.102g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 212 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=513&l=ro fsdfs 2018-07-24 <![CDATA[Decizia nr.76 din 9 iulie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare (termenul de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu spre executare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=488&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.77 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.89g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=490&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 74 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 349 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=492&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.81 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 70 alin. (4) și 84 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=493&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 9 iulie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de executare (concilierea părților în procedura de executare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=495&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.78 din 9 iulie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 90 și 95 din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=497&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 83 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.95g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi a cantităţilor acestora ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=498&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 85 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 64 alin. (3) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=499&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 86 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 99a/2018 privind controlul constituționalității articolelor 432 alin. (5) și 433 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=500&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.72 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.19g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctele 411-414 din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=502&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 87 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.100g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 388 alin. (4) din Codul muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=503&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 79 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=506&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 80 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=507&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.82 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.101g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 344 alin. (3) lit. d) din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=509&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.84 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.96g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 257 alin. (8) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=510&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.73 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 74 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=511&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 63 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.76g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alin. (2) din Legea nr. 39 din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament și a articolului 94 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului (imunitatea deputatului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=483&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.62 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 75g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 275 pct. 8) din Codul de procedură penală (circumstanţele care exclud urmărirea penală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=484&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.67 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul Fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=475&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.64 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77a/2018 privind controlul constituționalității unor prevederi ale pct. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=476&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Deciziа nr.59 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=478&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.60 din 19 iunie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.73g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 228 și 285 din Codul vamal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=479&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.70 din 19 iunie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 29 alin. (2) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și a punctului 116 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=481&l=ro fsdfs 2018-06-19