<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 22.01.2019 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2019 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 166 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (12) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=580&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 165 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 205g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 109 alin. (3) din Codul de procedură penală (audierea martorului de către judecătorul de instrucție)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=581&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 164 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.204g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (2) din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probațiune (referatul presentinţial de evaluare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=582&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 162 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 115 alin. (5) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=573&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 139 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 167a/2018 pentru controlul constituționalității articolelor 64 alin. (2) și 64<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova (durata măsurii de ținere în custodie publică a străinilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=568&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 161 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 197g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 14 alin. (1) și 20 alin. (1) lit. (a) din Legea privind protecția mărcilor (decăderea din drepturile asupra mărcii, în cazul neutilizării acesteia de către titularului ei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=562&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 156 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.188g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 443 alin. (13) și 455 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=579&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 155 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 364 alin. (6) din Codul contravențional (publicitatea sexistă) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=578&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 154 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.185g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 96 alin. (11) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=576&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 153 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2018 privind controlul constituționalității articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=555&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 158 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=585&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 157 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 190g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 din Regulamentul privind autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transportului cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=583&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 152 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 90 alin. (3) pct. 4) și 251 alin. (4) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=565&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 151 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 182g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 278 din Codul civil (cursul prescripției în cazul scoaterii cererii de pe rol) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=569&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizie nr. 150 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 475 alin. (2) literele a) și e) din Codul contravențional (motivele de revizuire a procesului contravențional) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=570&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 149 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 180a/2018 privind controlul constituționalității Codului serviciilor media audiovizuale ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=551&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 148 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 179a/2018 privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=559&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 147 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 178a/2018 privind controlul constituționalității Legii nr. 203 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea articolului 111 din Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 154 din 28 martie 2003 (sesizarea nr. 178a/2018) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=553&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 146 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177a/2018 privind controlul constituționalității prevederilor articolului 10 alineatele (2) și (3) din Legea nr. 219 din 8 noiembrie 2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, precum și al prevederilor punctelor 2 și 3 din Articolul II din Legea nr. 220 din 8 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=560&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 145 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=556&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 144 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 448 alin. (1) și 462 alin. (5) din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=577&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 143 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 217 alin. (1) din Codul civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=575&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 142 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 alin. (3) din Codul de procedură penală (suspendarea provizorie din funcție [nr. 2]) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=564&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 141 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.169g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 63 alin. (3) și a articolului 282 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=566&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 140 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 168g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 47 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=567&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 138 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 59 din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing (drepturile locatorului în cazul în care locatarul încalcă în mod esențial clauzele contractului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=561&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 136 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 34 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate se înmânează administratorului imediat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=554&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr.135 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 32 alin. (1) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (reducerea clauzei penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=574&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 134 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=563&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 133 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 142 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=572&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 132 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 243 din Codul contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008(părăsirea locului în care s-a produs accidentul ) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=558&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 131 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 308 alin. (3) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=557&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 130 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (2) și alin. (9) lit. a) din Legea nr. 1225 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (restituirea bunurilor persoanelor care au fost supuse represiunilor politice) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=552&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 129 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a Autorităţii Aeronautice Civile]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=571&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr.128 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 154g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (6) din Codul de procedură penală (contestarea încheierilor judecătorului de instrucție)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=546&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 127 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 189 alin. (1) din Codul penal (șantajul comis prin amenințarea cu răspândirea unor știri defăimătoare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=548&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 126 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 190 alin. (1) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=543&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 125 din 30.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=549&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizia nr. 124 din 30.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 149g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 321 alin. (2) pct. 2) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2002 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=545&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizia nr. 123 din 30.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 alin. (3) din Codul de procedură penală (contestarea încheierii privind recuzarea)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=539&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizia nr. 122 din 30.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 147g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 186 alin. (101) pct. 2) din Codul de procedură penală (aprobarea demersul procurorului de prelungire a termenului arestului la domiciliu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=536&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizia nr. 121 din 30.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 146g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 90 alin. (3) din Codul de procedură penală (persoanele care nu pot fi audiate în calitate de martor în procesul penal)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=541&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizia nr. 120 din 30.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.141g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 7 alin. (2) și 8 alineatele (3) și (6) din Legea nr. 1380 din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, a pct. 73 subpct. (1) din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005, și a punctelor 9, 34 și 36 din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974 din 15 august 2016 (modul de declarare a valorii în vamă[2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=550&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizia nr. 119 din 30.10.2018 pentru sistarea procesului privind controlul constituționalității articolului 4 alin. (1) lit. h<sup>1</sup>) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=534&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Decizia nr. 118 din 23.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 75, 206, 2783, 2786 din Codul de procedură civilă ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=542&l=ro fsdfs 2018-10-23 <![CDATA[Decizia nr.117 din 23.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 248 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=531&l=ro fsdfs 2018-10-23 <![CDATA[Decizia nr. 11.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.139g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. IV pct. 7 din Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și a pct. 9) din Anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 156 din 1 iulie 2016 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=537&l=ro fsdfs 2018-10-11 <![CDATA[Decizia nr. 115 din 11.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.138b/2018 privind interpretarea articolului 25 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova (termenul arestului preventiv)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=547&l=ro fsdfs 2018-10-11 <![CDATA[Decizia nr. 114 din 11.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.137g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 din Codul contravențional și a pct. 33 subpct. 2) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=538&l=ro fsdfs 2018-10-11 <![CDATA[Decizia nr. 113 din 02.10.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 135g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenței în familie și din articolul 1331 lit. b) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=532&l=ro fsdfs 2018-10-02