<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 05.04.2020 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2020 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 36 din 24.03.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii prevederilor punctelor 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie 2020 pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, a unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă (Sesizarea nr. 47a/2020)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=781&l=ro fsdfs 2020-03-24 <![CDATA[Decizia nr. 34 din 23.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr.221g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 141 alin. (1) și alin. (2) și 143 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=779&l=ro fsdfs 2020-03-23 <![CDATA[Decizia nr.35 din 23.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului ,,din vina angajatorului” din articolul 330 alin. (2) din Codul muncii (calcularea penalităților în caz de reținere din vina angajatorului a plăților cuvenite salariatului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=780&l=ro fsdfs 2020-03-23 <![CDATA[Decizia nr. 30 din 19.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 145 alin. (2) lit. a) din Codul penal (claritatea noțiunii de „omor premeditat”)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=775&l=ro fsdfs 2020-03-20 <![CDATA[Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 351 din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=776&l=ro fsdfs 2020-03-19 <![CDATA[Decizia nr. 32 din 19.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 71 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (destituirea administratorului/lichidatorului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=777&l=ro fsdfs 2020-03-19 <![CDATA[Decizia nr. 33 din 19,03,2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 25 alin. (1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice și ale punctelor 3, 15, 16 și 17 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28 decembrie 2016 (interdicția de a participa la procedurile de achiziție publică) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=778&l=ro fsdfs 2020-03-19 <![CDATA[Decizia nr. 29 din 16.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 224g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 33 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova (modalitatea de prezentare a cererii privind renunțarea la cetățenie) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=774&l=ro fsdfs 2020-03-16 <![CDATA[Decizia nr. 28 din 12.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 7a/2020 privind controlul constituționalității articolelor 458 alin. (3) pct. 3) și 462 alineatele (5)-(6) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=772&l=ro fsdfs 2020-03-12 <![CDATA[Decizia nr. 27 din 12.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 186a/2019 privind controlul constituționalității articolului 26 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28 martie 1995, articolului 9 din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și articolului 30 din Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (asistența medicală acordată solicitanților de azil) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=773&l=ro fsdfs 2020-03-12 <![CDATA[Deciziia nr. de inadmisibilitate a sesizării nr. 207g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „nu va depăși 5000 de lei” conținut în articolul 68 alin. (42) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar–fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=771&l=ro fsdfs 2020-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 24 din 03.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 219g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 259 alin. (3) din Codul de procedură penală (prelungirea termenului urmăririi penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=769&l=ro fsdfs 2020-03-03 <![CDATA[Decizia nr. 23 din 02.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 (condițiile stabilite la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului copilului minor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=768&l=ro fsdfs 2020-03-02 <![CDATA[Decizia nr. 25 din 02.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 225g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală (aplicarea măsurii preventive în cazul sentinţei de condamnare [nr. 2]) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=770&l=ro fsdfs 2020-03-02 <![CDATA[Decizia nr. 21din 27.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală (accesul la materialele urmăririi penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=767&l=ro fsdfs 2020-02-28 <![CDATA[Decizia nr. 22 din 27 februarie 2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=766&l=ro fsdfs 2020-02-27 <![CDATA[Decizia nr. 20 din 17.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 227g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolelor 1, 3 și 6 din Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=765&l=ro fsdfs 2020-02-17 <![CDATA[Decizia nr. 18 din 13.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 212g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 din Codul penal (clasificarea infracțiunilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=763&l=ro fsdfs 2020-02-13 <![CDATA[Decizia nr.19 din 13.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=764&l=ro fsdfs 2020-02-13 <![CDATA[Decizia nr. 17 din 10.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 228g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 13412 din Codul penal și a unor prevederi din punctul 4 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=758&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 13 din 10.02.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=759&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 16 din 10.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 218g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) și (6) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=760&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 15 din 10.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 210g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 13 din Legea nr. 499 din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=761&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 14 din 10.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 191a/2019 privind controlul constituționalității unor dispoziții din articolul 84 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei pentru concurs de infracțiuni persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar care nu au atins vârsta de 21 de ani şi care nu au mai fost condamnate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=762&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 10 din 03.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 201g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 386 alin. (2) lit. e) din Codul contravențional (controlul legalității deciziilor agentului constatator) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=756&l=ro fsdfs 2020-02-03 <![CDATA[Decizia nr. 12 din 03.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 222g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 207 alin. (1) și alin. (2) lit. d) din Codul administrativ (examinarea admisibilităţii acţiunii în contencios administrativ) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=755&l=ro fsdfs 2020-02-03 <![CDATA[Decizia nr. 11 din 03.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 841 din 7 iulie 2016 cu privire la unele măsuri pentru implementarea creditului de asistență oferit de Guvernul Republicii Polone]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=757&l=ro fsdfs 2020-02-03 <![CDATA[ Decizia nr. 9 din 27.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr.197g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 347 alin. (3) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=751&l=ro fsdfs 2020-01-27 <![CDATA[Decizia nr. 7 din 24.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 230a/2019 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte legislative (numărul de voturi necesar pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor; Președintele Consiliului; condițiile care trebuie îndeplinite de judecător pentru a putea deveni membru al Consiliului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=752&l=ro fsdfs 2020-01-24 <![CDATA[Decizia nr. 8 din 24.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr.119g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 476 alin. (2) din Codul contravențional (revizuirea deciziilor agentului constatator) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=753&l=ro fsdfs 2020-01-24 <![CDATA[Decizia nr. 6 din 23.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 320 alineatele (1) și (5) din Codul de procedură penală(participarea procurorului la judecarea cauzei penale și renunțarea la învinuire) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=750&l=ro fsdfs 2020-01-23 <![CDATA[Decizia nr. 5 din 20.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 231a/2019 privind controlul constituționalității articolului 108 alin. (1) și alin. (3) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=748&l=ro fsdfs 2020-01-20 <![CDATA[Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 282 din Codul de procedură penală (durata maximă de menținere a statutului de învinuit al persoanei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=749&l=ro fsdfs 2020-01-20 <![CDATA[Decizia nr. 3 din 16.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 217g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 alin. (1) lit. j) din Codul civil (neaplicarea de către instanța de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publică) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=745&l=ro fsdfs 2020-01-16 <![CDATA[Decizia nr. 1 din 16.01.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 195g/2019 și nr. 202g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 93 și 164 din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=746&l=ro fsdfs 2020-01-16 <![CDATA[Decizia nr. 2 din 16.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 209g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 68 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=747&l=ro fsdfs 2020-01-16 <![CDATA[Decizia nr. 149 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (participanții la judecarea plângerii împotriva acțiunilor și actelor organului de urmărire penală)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=741&l=ro fsdfs 2019-12-26 <![CDATA[Decizia nr. 151 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 203a/2019 privind controlul constituționalității articolului 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=742&l=ro fsdfs 2019-12-26 <![CDATA[Decizia nr. 150 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 182g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 143 alin. (7) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=743&l=ro fsdfs 2019-12-26 <![CDATA[Decizia nr. 152 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 208g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 225 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=744&l=ro fsdfs 2019-12-26 <![CDATA[Decizia nr. 148 din 23.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 188g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 53 din Codul de procedură civilă (examinarea cererii de recuzare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=740&l=ro fsdfs 2019-12-23 <![CDATA[Decizia nr. 147 din 19.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 215g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=738&l=ro fsdfs 2019-12-19 <![CDATA[Decizia nr. 146 din 19.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 213g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 328 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=739&l=ro fsdfs 2019-12-19 <![CDATA[Decizia nr. 145 din 16.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.178g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 lit. k<sup>1</sup> ) și articolului 21 alin. 2 lit. j) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=734&l=ro fsdfs 2019-12-16 <![CDATA[Decizia nr. 143 din 16.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (6) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=735&l=ro fsdfs 2019-12-16 <![CDATA[Decizia nr. 144 din 16.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „în mod intenționat sau din neglijență, acestea refuză să se supună unei inspecții desfășurate în conformitate cu articolele 56 și 57” conținut în articolul 68 alin. (1) lit. d) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=736&l=ro fsdfs 2019-12-16 <![CDATA[Decizia nr. 139 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 146g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 39 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și a articolului 37 lit. d) din Legea nr. 1453 din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=731&l=ro fsdfs 2019-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 141 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) şi a articolului 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (evaluarea performanțelor profesionale și încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public cu statut special) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=732&l=ro fsdfs 2019-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 142 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale art. XXXI alin. (1) din Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=733&l=ro fsdfs 2019-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 140 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 290 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=737&l=ro fsdfs 2019-12-12