<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 30.05.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr.25 din 16.05.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.131g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=309&l=ro fsdfs 2017-05-16 <![CDATA[Decizie nr.AG-7 din 12.05.2017 privind alegerea Președintelui Curții Constituționale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=310&l=ro fsdfs 2017-05-12 <![CDATA[Decizie nr.41 din 02.05.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 56c/2017 privind avizarea amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea articolului 70 din Constituție(imunitatea deputatului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=306&l=ro fsdfs 2017-05-02 <![CDATA[Decizie nr.35 din 20.04.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.114g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 20 din Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21 septembrie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=304&l=ro fsdfs 2017-04-20 <![CDATA[Decizie nr.32 din 31.03.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 47a/2016 pentru controlul constituţionalităţii unor hotărâri ale Parlamentului privind componenţa nominală a comisiilor permanente ale Parlamentului și a delegaţiilor Parlamentului la organizaţiile parlamentare internaţionale şi organizaţiile parlamentare bilaterale ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=305&l=ro fsdfs 2017-03-31 <![CDATA[Decizie nr.24 din 10.03.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 12 și 13 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (alocația socială de stat pentru persoane vârstnice) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=296&l=ro fsdfs 2017-03-10 <![CDATA[Decizie nr. 23 din 10.03.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 din Codul contravențional al Republicii Moldova (privarea de dreptul de a conduce vehicule (nr. 2)) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=300&l=ro fsdfs 2017-03-10 <![CDATA[Decizie nr.18 din 16.02.2017 pentru sistarea procesului privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (reexaminarea drepturilor la pensie) (sesizarea nr.150g/2016)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=294&l=ro fsdfs 2017-02-16 <![CDATA[Decizie nr.13 din 07.02.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 7g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=291&l=ro fsdfs 2017-02-07 <![CDATA[Decizie nr.12 07.02.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 123g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 274 alin. (7) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (începerea urmăririi penale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=292&l=ro fsdfs 2017-02-07 <![CDATA[Decizie nr.17 din 07.02.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2017 privind excepţia de neconstituționalitate a articolelor 4, 8 şi 22 din Constituția Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=293&l=ro fsdfs 2017-02-07 <![CDATA[Decizie nr.15 din 07.02.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 67 alin.(4) din Codul penal și a unor prevederi ale articolului 194 alin.(2) din Codul de executare (munca neremunerată în folosul comunității) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=295&l=ro fsdfs 2017-02-07 <![CDATA[Decizie nr.11 din 02.02.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 16g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 334 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (îndepărtarea inculpatului din sala de judecată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=308&l=ro fsdfs 2017-02-02 <![CDATA[Decizie nr.3 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 12 din Legea nr.1086 din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale [abrogată] și a articolelor 36, 65 și 85 din Legea nr.86 din 14 aprilie 20016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (instituţii abilitate cu efectuarea expertizei judiciare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=280&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Decizie nr.10 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=283&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Decizie nr.1 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 308 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală (aplicarea arestului preventiv) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=282&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Decizie nr.7 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10<sup>1</sup> din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=281&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Decizia nr.8 din 19.01.2017 de inadmisibilitatea sesizării nr. 160g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 101 alin. (1) al Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului (plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=285&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Decizie nr.2 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 126 alin.(1) şi alin.(1<sup>1</sup>) din Codul penal (stabilirea proporțiilor mari și deosebit de mari) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=297&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Decizia nr.9 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 63 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (prelungirea termenului de menţinere în calitate de bănuit) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=298&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Decizie nr.5 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 6g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din alineatul (1) al articolului 318 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (executarea sancţiunii arestului contravenţional)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=303&l=ro fsdfs 2017-01-19 <![CDATA[Decizie nr.92 din 19.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 176 din Codul fiscal (restituirea sumei impozitului plătit în plus) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=265&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Decizie nr.95 din 19.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 444 din Codul de procedură civilă (judecarea recursului în lipsa părților) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=274&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Decizie nr.97 din 19.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr.152a/2016 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 273 din 15 decembrie 2016 privind declararea vacanței unui mandat de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=276&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Decizia nr. 94 din 19.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 146a/2016 privind controlul constituţionalităţii Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2485-VII din 8 decembrie 2016 „Privind numirea domnului Eduard Harunjen în funcţia de Procuror General” ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=278&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Decizie nr.96 din 19.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 151a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Art. V și Art. XXXI din Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (impozitul pe avere) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=288&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Decizie nr.98 din 19.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legea contenciosului administrativ, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti și Codul de procedură civilă al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=289&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Decizie nr.93 din 19.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alineatul (1) al articolului 328 din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=307&l=ro fsdfs 2016-12-19 <![CDATA[Decizie nr.91 din 14.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 147g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție și Codul de procedură civilă (hotărârile explicative ale CSJ şi ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=290&l=ro fsdfs 2016-12-14 <![CDATA[Decizie nr.90 din 12.12.2016 de respingere a solicitării privind suspendarea acţiunii Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2485-VII din 8 decembrie 2016 „Privind numirea domnului Eduard Harunjen în funcţia de Procuror General” ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=260&l=ro fsdfs 2016-12-12 <![CDATA[Decizie nr.89 din 05.12.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 2 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 146 din 10 mai 1995 „Cu privire la numirea Primăriei municipiului Chişinău” ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=257&l=ro fsdfs 2016-12-05 <![CDATA[Decizie nr.87 din 22.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 135b/2016 privind interpretarea articolelor 122 și 125 din Constituţia Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=250&l=ro fsdfs 2016-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 88 din 22.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 138g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție și a art. 12<sup>2</sup> din Codul de procedură civilă (hotărârile explicative și avizele consultative ale Curții Supreme de Justiție)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=287&l=ro fsdfs 2016-11-22 <![CDATA[Decizia nr.84 din 18.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 10<sup>1</sup> alin. (7) din Codul penal (aplicarea legii mai favorabile în cazul recalificării infracțiunii) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=253&l=ro fsdfs 2016-11-18 <![CDATA[Decizie nr.80 din 18.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 124g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=254&l=ro fsdfs 2016-11-18 <![CDATA[Decizie nr.83 din 18.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 243 din Codul contravențional al Republicii Moldova (părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=258&l=ro fsdfs 2016-11-18 <![CDATA[Decizie nr.82 din 18.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 130g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (termenul de menţinere în calitate de bănuit a persoanei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=267&l=ro fsdfs 2016-11-18 <![CDATA[Decizie nr.85 din 18.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 134g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a art. 271 din Codul civil şi art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (termenele de prescripție extinctivă) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=259&l=ro fsdfs 2016-11-18 <![CDATA[Decizie nr.86 din 18.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a art. 1446 din Codul civil (inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter personal) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=261&l=ro fsdfs 2016-11-18 <![CDATA[Decizie nr.81 din 18.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 128g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 26 alin. (7) din Legea cu privire la Curtea Constituțională (efectele hotărârilor Curții Constituționale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=284&l=ro fsdfs 2016-11-18 <![CDATA[Decizie nr.79 din 18.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 și art. 37/1 alin. (1) din Codul de procedură civilă nr. 122-XV din 14 martie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=299&l=ro fsdfs 2016-11-18 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 104a/2016 privind controlul constituţionalităţii articolului 41 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2102 din 9 iunie 2016 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=231&l=ro fsdfs 2016-10-12 <![CDATA[Decizie nr 65 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 108g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din alin. (4) al articolului 43 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=233&l=ro fsdfs 2016-10-12 <![CDATA[Decizie nr.66 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 191 alin. (3) pct.3 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova(liberarea provizorie sub control judiciar)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=234&l=ro fsdfs 2016-10-12 <![CDATA[Decizie nr.77 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor hotărâri de Guvern privind angajarea răspunderii asupra unor proiecte de legi]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=238&l=ro fsdfs 2016-10-12 <![CDATA[Decizie nr,78 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (4) din Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=240&l=ro fsdfs 2016-10-12 <![CDATA[Decizie nr.69 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=242&l=ro fsdfs 2016-10-12 <![CDATA[Decizie nr.70 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=246&l=ro fsdfs 2016-10-12 <![CDATA[Decizie nr.67 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=248&l=ro fsdfs 2016-10-12 <![CDATA[Decizie nr.71 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 399 din 16 iunie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1229 din 13 noiembrie 2001(producerea plăcilor de înmatriculare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=252&l=ro fsdfs 2016-10-12