<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 25.02.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr.13 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 7g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 34 alin. (4) din Codul de procedură penală (recuzarea repetată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=429&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.6 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 385 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (reducerea pedepsei inculpatului drept compensare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=407&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.4 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 46 din Codul penal (grupul criminal organizat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=411&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.10 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 177 alin. (1) din Codul penal (încălcarea inviolabilității vieţii personale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=412&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.8 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale pct.25 din Art. III și Art. VIII alin.(3) din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei)[3]]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=414&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.1 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin.(18) al art.36 din Legea învăţământului nr.547 din 21 iulie 1995, în vigoare până la 24 noiembrie 2014 (finanţarea de la bugetul de stat a învățământului liceal privat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=417&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.7 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (2) și alin. (3) din Codul Familiei (modalitatea de decădere din drepturile părinteşti)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=420&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.9 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 61 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (atacarea hotărârilor adunării generale a asociaților în instanța de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=421&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.5 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 169g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 70 lit. a)din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 (staționarea în locuri interzise) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=422&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.3 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.52 alin. (1) și a unor prevederi din art. 53 alin. (2) și art. 55 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (sarcina probei, examinarea preliminară a plângerii și investigarea încălcării legislației concurențiale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=425&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.2 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.163g/2017 privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.10 alin.(1) lit.a) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=426&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.113 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 59 alineatul (5) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (contestarea hotărârilor adunării generale a asociaților)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=391&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.121 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 327 din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=393&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.123 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 142g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 327 alin. (1) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=394&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.126 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 448 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova (contestația împotriva deciziei agentului constatator)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=400&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.124 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.117a/2017 privind controlul constituționalității Legii nr.154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=404&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.119 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 alin. (1) lit.g) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (condiţiile pentru a candida la o funcţie publică)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=405&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.115 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 73 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (recunoașterea în calitate de parte civilmente responsabilă)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=406&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.114 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din Codul contravențional al Republicii Moldova (aplicarea punctelor de penalizare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=408&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.116 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 31 alin. (7) din Legea cu privire la ipotecă (executarea dreptului de ipotecă în cazul achitării tardive a datoriei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=409&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.117 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 77 lit. a) din Codul de procedură civilă (desemnarea unui avocat când domiciliul pârâtului nu este cunoscut)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=410&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.118 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 415 alin. (21) din Codul de procedură penală al Republici Moldova(audierea martorilor acuzării în instanța de apel) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=413&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.122 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (prelucrarea datelor cu caracter personal)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=415&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.125 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 118b/2017 privind interpretarea unor prevederi din articolele 75 alin.(1) și 88 din Constituție (problemele supuse referendumului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=416&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.120 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 155g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 95 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (admisibilitatea probelor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=424&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.127 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.151g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin.(5) și (6) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și punctelor 32, 34 și 36 din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.974 din 15 august 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=427&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.112 din 04.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 17 alin. (2) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (desemnarea viceprimarilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=389&l=ro fsdfs 2017-12-04 <![CDATA[Decizia nr.110 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 55 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova (infracțiuni exceptate de la liberarea de răspundere penală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=370&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.111 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.141g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 400 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=371&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.106 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003 cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști (plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=375&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.109 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 138g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 243 alineatul (1) literele a) și c) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002(spălarea banilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=376&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr. 108 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 88 alin. (1) şi (2) din Codul civil (instituirea administrării fiduciare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=384&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.107 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 135g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (1) și (2) și articolul 293 alin. (1) din Codul de procedură penală (accesul la materialele urmăririi penale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=419&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr. 105 din 31.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 4 alin. (6) şi 25 alin. (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii(contestarea hotărârilor cu caracter normativ adoptate de CSM) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=357&l=ro fsdfs 2017-10-31 <![CDATA[ Decizia nr.103 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 244 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Codul penal al Republicii Moldova (evaziunea fiscală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=350&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizie nr.101 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 128g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 22 alin. (4) și a art. 54 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură (transferul procurorului în altă procuratură)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=365&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.97 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 109g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 166 alin. (2) lit. b) şi 167 alin. (1) lit. a1) din Codul de procedură civilă (indicarea IDNP-ului în cererea de chemare în judecată şi anexarea copiei actului de identitate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=368&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.100 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 210 din 29 iulie 2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova(condițiile aplicării amnistiei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=383&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr. 104 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 243 alin. (1) lit. a), b) și c) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (spălarea banilor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=385&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.99 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 4 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (abaterile disciplinare comise de judecători) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=390&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.102 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 130g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 473 alin. (1) pct. 2) lit. c) din Codul contravențional (decizia instanței de recurs)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=399&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.98 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (1) și (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (executarea creanțelor împotriva statului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=418&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.96 din 04.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 123a/2017 privind controlul constituționalității articolelor 33 și 34 din Legea privind administrația publică locală și art. 177 alin. (2) din Codul electoral(revocarea primarului prin referendum)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=341&l=ro fsdfs 2017-10-04 <![CDATA[Decizia nr. 94 din 28.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119a/2017 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina (delegarea militarilor la instruire) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=333&l=ro fsdfs 2017-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157<sup>1</sup>g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) și alin. (1<sup>1</sup>) din Codul penal al Republicii Moldova (abuzul de serviciu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=336&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.5 alin.(2) lit. g) și alin.(3) și art.50 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (stagiul de cotizare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=360&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr.93 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și a Art. XXXI alin.(1) din Legea nr.138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (impozitul pe avere)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=387&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr.91 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 1 și art. 7 alin. (7) din Legea nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanțe psihotrope și din pct. 2 și 9 ale Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (subiectul abilitat să efectueze testarea alcoolscopică [nr. 2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=398&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr.92 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 21/1 și art. 24 alin. (5) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=423&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr.89 din 06.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.116g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 33 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=331&l=ro fsdfs 2017-09-06