<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 27.04.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr.35 din 19.04.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 318<sup>3</sup> alin. (2) din Codul de procedură civilă (emiterea ordonanței de protecție în baza declarației victimei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=444&l=ro fsdfs 2018-04-19 <![CDATA[Decizia nr.34 din 19.04.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 79 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la Procuratură (controlul judiciar al hotărârilor emise de către Consiliul Superior al Procurorilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=445&l=ro fsdfs 2018-04-19 <![CDATA[Decizia nr.36 din 19.04.2018 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 173g/2017 și nr. 37g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 220 din Codul penal și a articolului 89 din Codul contravențional (proxenetismul și practicarea prostituției) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=449&l=ro fsdfs 2018-04-19 <![CDATA[Decizia nr.23 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 16a/2018 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolele 20 alin. (1) lit. c) şi 23 alin. (1) lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova (condiţiile de acordare şi de retragere a cetăţeniei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=452&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.26 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 5 alin. (3) din Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (încasarea creanței ca urmare a constatării încălcării dreptului la executare într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=440&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.25 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.20g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (1) punctele 1)-3) și alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală (recunoașterea calității de bănuit a persoanei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=441&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.33 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.153a/2017privind controlul constituționalității articolelor 439<sup>4</sup> litera b) și 439<sup>6</sup> din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008 (demolarea construcțiilor neautorizate ca măsură de siguranță) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=442&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.24 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.18g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 86 alin. (1) lit. f) din Codul muncii al Republicii Moldova (desfacerea contractului individual de muncă cu contabilul-șef, ca urmare a schimbării proprietarului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=446&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.28 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 167g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 260 alin. (1) lit. a) şi a articolului 262 lit. a) din Codul de procedură civilă (suspendarea procesului în cazul reorganizării părţii în proces)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=447&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr. 22 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 629 din 13 noiembrie 1991 cu privire la întovărăşirile pomicole și a punctului 19 lit. c) din Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1303 din 24 noiembrie 2004 (statutul întovărășirilor pomicole) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=448&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr. 27 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23a/2018 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 970 din 15 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente (circumscripțiile uninominale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=450&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.31 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 101 alin. (1) din Legea nr. 1308 din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=451&l=ro fsdfs 2018-03-29 <![CDATA[Decizia nr.AG-7 din 16.03.2018 privind alegerea Președintelui Curții Constituționale ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=435&l=ro fsdfs 2018-03-16 <![CDATA[Decizia nr.21 din 14.03.2018 pentru sistarea procesului privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (suspendarea provizorie din funcție) (sesizarea nr. 13g/2018) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=437&l=ro fsdfs 2018-03-14 <![CDATA[Decizia nr.19 din 06.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 90 alin. (1) din Codul de procedură penală (citarea în calitate de martor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=436&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Decizia nr.20 din 06.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 275 pct. 7) și 285 alin. (2) din Codul de procedură penală (reabilitarea persoanei în cazul încetării urmăririi penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=438&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Decizia nr.18 din 06.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.170g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 31 și a punctului 7 teza a 8) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (determinarea statutului persoanei asigurate sau neasigurate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=443&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Decizia nr.13 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 7g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 34 alin. (4) din Codul de procedură penală (recuzarea repetată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=429&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 14 din 9.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 8g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a alin. (2) al articolului 15/1 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii [în redacția Legii nr.290 din 16 decembrie 2016, în vigoare până la 5 ianuarie 2018] (pensia anticipată pentru limită de vârstă) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=430&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 15 din 9.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.195 alin. (5) pct. 3) și a art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală (aplicarea măsurii preventive în cazul sentinței de condamnare și încetarea de drept a măsurii preventive)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=431&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.12 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.6g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 53/1 alineatul (2) litera d) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=432&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizie nr.16 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 123 alin.(2) din Codul de procedură civilă și a unor prevederi din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=433&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.11 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.4g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 231, 233 și 308 alin.(3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=434&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.17 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 și Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=439&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.6 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 385 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (reducerea pedepsei inculpatului drept compensare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=407&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.4 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 46 din Codul penal (grupul criminal organizat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=411&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.10 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 177 alin. (1) din Codul penal (încălcarea inviolabilității vieţii personale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=412&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.8 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale pct.25 din Art. III și Art. VIII alin.(3) din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei)[3]]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=414&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.1 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin.(18) al art.36 din Legea învăţământului nr.547 din 21 iulie 1995, în vigoare până la 24 noiembrie 2014 (finanţarea de la bugetul de stat a învățământului liceal privat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=417&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.7 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (2) și alin. (3) din Codul Familiei (modalitatea de decădere din drepturile părinteşti)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=420&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.9 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 61 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (atacarea hotărârilor adunării generale a asociaților în instanța de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=421&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.5 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 169g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 70 lit. a)din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 (staționarea în locuri interzise) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=422&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.3 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.52 alin. (1) și a unor prevederi din art. 53 alin. (2) și art. 55 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (sarcina probei, examinarea preliminară a plângerii și investigarea încălcării legislației concurențiale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=425&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.2 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2017 privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 alin. (1) lit. a) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (retragerea autorizaţiilor de către organul de control) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=426&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.113 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 59 alineatul (5) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (contestarea hotărârilor adunării generale a asociaților)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=391&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.121 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 327 din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=393&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.123 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 142g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 327 alin. (1) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=394&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.126 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 448 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova (contestația împotriva deciziei agentului constatator)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=400&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizie nr.124 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 117a/2017 privind controlul constituționalității Legii nr.154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (sistemul electoral)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=404&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.119 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 alin. (1) lit.g) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (condiţiile pentru a candida la o funcţie publică)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=405&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.115 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 73 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (recunoașterea în calitate de parte civilmente responsabilă)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=406&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.114 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din Codul contravențional al Republicii Moldova (aplicarea punctelor de penalizare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=408&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.116 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 31 alin. (7) din Legea cu privire la ipotecă (executarea dreptului de ipotecă în cazul achitării tardive a datoriei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=409&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.117 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 77 lit. a) din Codul de procedură civilă (desemnarea unui avocat când domiciliul pârâtului nu este cunoscut)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=410&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.118 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 415 alin. (21) din Codul de procedură penală al Republici Moldova(audierea martorilor acuzării în instanța de apel) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=413&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.122 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (prelucrarea datelor cu caracter personal)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=415&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.125 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 118b/2017 privind interpretarea unor prevederi din articolele 75 alin.(1) și 88 din Constituție (problemele supuse referendumului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=416&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.120 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 155g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 95 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (admisibilitatea probelor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=424&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.127 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 151g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin.(5) și (6) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și punctelor 32, 34 și 36 din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.974 din 15 august 2016 (modul de declarare a valorii mărfii în vamă)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=427&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.112 din 04.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 17 alin. (2) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (desemnarea viceprimarilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=389&l=ro fsdfs 2017-12-04