<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 03.12.2020 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2020 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 136 din 24.11.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 161g/2020 și nr. 179g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarului public cu statut special după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie) [3]]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=881&l=ro fsdfs 2020-11-24 <![CDATA[Decizia nr. 135 din 24.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului „pentru vătămări corporale sau deces” din articolul 33 alin. (3) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (destinația fondului de protecție a victimelor străzii) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=882&l=ro fsdfs 2020-11-24 <![CDATA[Decizia nr. 134 din 24.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctele 13 și 35 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=883&l=ro fsdfs 2020-11-24 <![CDATA[Decizia nr. 133 din 19.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (4) din Codul de executare (contestarea încheierii de intentare a procedurii de executare de către debitor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=877&l=ro fsdfs 2020-11-19 <![CDATA[Decizia nr. 130 din 19.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 75g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 32 alin. (1) din Codul familiei (răspunderea soțului debitor în cazul neinformării creditorilor săi despre încheierea, modificarea și rezilierea contractului matrimonial)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=878&l=ro fsdfs 2020-11-19 <![CDATA[Decizia nr. 131 din 19.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 182 alin. (5) din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=879&l=ro fsdfs 2020-11-19 <![CDATA[Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 99a/2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 144 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=880&l=ro fsdfs 2020-11-19 <![CDATA[Decizia nr. 129 din 03.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 5 alin. (9) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=876&l=ro fsdfs 2020-11-03 <![CDATA[ Decizia nr. 128 din 29.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 207 din Codul penal și din Legea nr. 269 din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (scoaterea ilegală a copiilor din țară și stabilirea domiciliului minorului în străinătate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=874&l=ro fsdfs 2020-10-29 <![CDATA[Decizia nr. 127 din 29.10.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr.101g/2020 și nr. 116g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 23 alin. (3), (4), (6), (7), (9) și 24 alin. (12) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și a unor prevederi din articolele 6 lit. c), 19 lit. (f) și 39 alin. (2) – (4) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=875&l=ro fsdfs 2020-10-29 <![CDATA[Decizia nr. 126 pentru sistarea procesului de examinare a excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 54 din Codul familiei și articolul 8 alin. (2) din Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (dreptul copilului de a-și exprima opinia) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=873&l=ro fsdfs 2020-10-27 <![CDATA[Decizia nr. 124 din 22.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 13412 alin. (3) din Codul penal (starea de ebrietate alcoolică cu grad avansat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=871&l=ro fsdfs 2020-10-22 <![CDATA[Decizia nr. 121 din 22.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarului public cu statut special după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie) [2] ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=868&l=ro fsdfs 2020-10-22 <![CDATA[Decizia nr. 122 din 22.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 446 alin. (2) din Codul de procedură civilă (încheierile și deciziile judecătoreşti care nu pot fi supuse revizuirii) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=869&l=ro fsdfs 2020-10-22 <![CDATA[Decizia nr. de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 78 alin. (1) lit. f) și 84 alin. (2) din Codul de executare (măsurile de asigurare pe perioada suspendării procedurii de executare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=870&l=ro fsdfs 2020-10-22 <![CDATA[Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 186 alin. (6) și 191 alin. (32) din Codul de procedură penală (omisiunea de a include perioada aplicării liberării provizorii sub control judiciar în termenul maxim pentru aplicarea arestului preventiv)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=872&l=ro fsdfs 2020-10-22 <![CDATA[Decizia nr. 120 din 20.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 123 alin. (2) din Codul de procedură civilă (temeiurile degrevării de probațiune) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=866&l=ro fsdfs 2020-10-20 <![CDATA[Decizia nr. 119 din 20.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 4 alin. (1) lit. c) și 39 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=867&l=ro fsdfs 2020-10-20 <![CDATA[Decizia nr. 116 din 13.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 59 alin. (3) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statul funcționarului public (aplicarea sancțiunilor disciplinare în cazul funcționarilor publici) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=863&l=ro fsdfs 2020-10-13 <![CDATA[Decizia nr. 117 din 13.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 146g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală și din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (compunerea și modificarea completului de judecată, prelungirea duratei arestului preventiv și atribuțiile vicepreședintelui instanței) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=864&l=ro fsdfs 2020-10-13 <![CDATA[Decizia nr.118 din 13.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 149g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 46 alin. (1) din Codul de procedură penală (strămutarea judecării cauzei penale de la instanţa competentă la o altă instanţă egală în grad) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=865&l=ro fsdfs 2020-10-13 <![CDATA[Decizia nr. 115 din 06.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 din Legea nr. 273 din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (obligaţia de a deţine buletine de identitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=862&l=ro fsdfs 2020-10-06 <![CDATA[Decizia nr. 114 din 01.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144a/2020 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi de la articolul 5 alin. (4) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=858&l=ro fsdfs 2020-10-01 <![CDATA[Decizia nr. 113 din 01.10.2020 de sistare a procesului privind controlul constituționalității Legii nr. 67 din 21 mai 2020 pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative (suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Superior al Magistraturii) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=859&l=ro fsdfs 2020-10-01 <![CDATA[Decizia nr. 112 01.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 385 alin. (4) din Codul de procedură penală (reducerea pedepsei inculpatului drept compensă pentru încălcarea drepturilor sale [2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=860&l=ro fsdfs 2020-10-01 <![CDATA[Decizia nr. 111 din 01.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 5 alin. (2) lit. a1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia – perioadă necontributivă a asiguratului asimilată stagiului de cotizare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=861&l=ro fsdfs 2020-10-01 <![CDATA[Decizie nr. 109 din 29.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 190 alin. (1) din Codul penal (claritatea infracţiunii de escrocherie nr. [2]) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=856&l=ro fsdfs 2020-09-30 <![CDATA[Decizia nr. 106 din 29.09.2020 a sesizării nr. 87g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 326 alin. (1) din Codul de procedură penală (modificarea acuzării în ședința de judecată în sensul agravării ei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=853&l=ro fsdfs 2020-09-29 <![CDATA[Decizia nr. 107 din 29.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 199 alin. (2) și 258 alineatele (2) și (3) din Codul administrativ (declinarea competenței în cauze civile și acțiunea Codului administrativ în timp) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=854&l=ro fsdfs 2020-09-29 <![CDATA[Decizia nr. 110 din 29.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a punctelor 47, 48 și 64 din Regulamentul cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratamentul balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 290 din 19 aprilie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=855&l=ro fsdfs 2020-09-29 <![CDATA[Decizia nr. 108 din 29.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 111a/2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=857&l=ro fsdfs 2020-09-29 <![CDATA[Decizia nr. 103 din 24.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 42<sup>2</sup> alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=850&l=ro fsdfs 2020-09-24 <![CDATA[Decizia nr. 104 24.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal (livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=851&l=ro fsdfs 2020-09-24 <![CDATA[ Decizia nr. 105 din 24.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 97a/2020 privind controlul constituționalității prevederilor articolelor 59 alin. (5) și 73 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 2 aprilie 1997, precum și interpretarea articolelor 20, 26 și 53 alin. (1) din Constituție (anularea hotărârilor adunării generale a acționarilor la cererea angajatului-membru al organului de conducere) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=852&l=ro fsdfs 2020-09-24 <![CDATA[Decizia nr. 102 din 21.09.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 67 din 21 mai 2020 pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=849&l=ro fsdfs 2020-09-21 <![CDATA[Decizia nr. 100 din 04.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 186 alin. (6) și 312 alin. (6) din Codul de procedură penală (legalitatea aplicării și prelungirii arestului preventiv)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=847&l=ro fsdfs 2020-09-04 <![CDATA[Decizia nr. 101 din 04.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 25 alin. (2) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (interdicția funcționarului public de a exercita alte activităţi remunerate în cadrul autorităţilor publice)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=848&l=ro fsdfs 2020-09-04 <![CDATA[Decizia nr. 98 din 06.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 66b/2020 privind interpretarea articolelor 66 lit. m) și 72 alin. (3) lit. m) din Constituție (atribuția Parlamentului de a reglementa prin lege organică și de a declara starea de urgență, de asediu şi de război)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=843&l=ro fsdfs 2020-08-06 <![CDATA[Decizia nr.97 din 06.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 63g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 34 alin. (3) din Codul contravențional (contestarea deciziei de aplicare a amenzii după achitarea jumătății acesteia) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=844&l=ro fsdfs 2020-08-06 <![CDATA[Decizia nr. 99 din 06.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 331 alin. (2) din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019)(excepțiile la dobândirea cu bună-credință a dreptului de proprietate asupra bunului mobil) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=845&l=ro fsdfs 2020-08-06 <![CDATA[Decizia nr 96 din 06.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 31b/2020 privind interpretarea prevederilor articolelor 77 și 86 coroborate cu articolele 2, 6, 96 și 101 din Constituție (atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=846&l=ro fsdfs 2020-08-06 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 04.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 104a/2020 privind controlul constituționalității articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (competența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a comisiilor teritoriale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=841&l=ro fsdfs 2020-08-04 <![CDATA[ Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 35g/2020 și nr. 113g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 264<sup>1</sup> alin. (1) din Codul penal (anularea dreptului de a conduce mijloace de transport) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=842&l=ro fsdfs 2020-08-04 <![CDATA[Decizia nr. 92 din 30.07.2020 a sesizării nr. 79g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 401 alin. (1) pct. 6) din Codul de procedură penală (persoanele care pot declara apel)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=839&l=ro fsdfs 2020-07-30 <![CDATA[Decizia nr. 93 din 30.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 401 alin. (1) lit. b) din Codul civil ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=840&l=ro fsdfs 2020-07-30 <![CDATA[Decizia nr. 89 din 23.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 243 din Codul penal și din articolul 7 alin. (6) din Codul de procedură penală (subiectul infracțiunii de spălare a banilor și obligativitatea deciziilor Curții Constituționale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=836&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 23.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (administrarea bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=837&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Decizia nr. 91 din 23.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 353 alin. (1) și 370 din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019) (stabilirea cotelor-părți din bunul imobil aflat în proprietatea comună în devălmășie) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=838&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Decizia nr. 85 de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 15 alin. (1) pct. 3) lit. a) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (competența primarului de a suspenda sau revoca autorizații și alte acte permisive) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=832&l=ro fsdfs 2020-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 88 din 20.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 84 și 85 din Codul penal al Republicii Moldova (stabilirea pedepsei în cazul concursului de infracțiuni și în cazul cumulului de sentințe [nr. 2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=833&l=ro fsdfs 2020-07-20