<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 21.09.2020 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2020 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 100 din 04.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 186 alin. (6) și 312 alin. (6) din Codul de procedură penală (legalitatea aplicării și prelungirii arestului preventiv)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=847&l=ro fsdfs 2020-09-04 <![CDATA[Decizia nr. 101 din 04.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 25 alin. (2) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (interdicția funcționarului public de a exercita alte activităţi remunerate în cadrul autorităţilor publice)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=848&l=ro fsdfs 2020-09-04 <![CDATA[Decizia nr. 98 din 06.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 66b/2020 privind interpretarea articolelor 66 lit. m) și 72 alin. (3) lit. m) din Constituție (atribuția Parlamentului de a reglementa prin lege organică și de a declara starea de urgență, de asediu şi de război)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=843&l=ro fsdfs 2020-08-06 <![CDATA[Decizia nr.97 din 06.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 63g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 34 alin. (3) din Codul contravențional (contestarea deciziei de aplicare a amenzii după achitarea jumătății acesteia) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=844&l=ro fsdfs 2020-08-06 <![CDATA[Decizia nr. 99 din 06.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 331 alin. (2) din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019)(excepțiile la dobândirea cu bună-credință a dreptului de proprietate asupra bunului mobil) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=845&l=ro fsdfs 2020-08-06 <![CDATA[Decizia nr 96 din 06.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 31b/2020 privind interpretarea prevederilor articolelor 77 și 86 coroborate cu articolele 2, 6, 96 și 101 din Constituție (atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=846&l=ro fsdfs 2020-08-06 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 04.08.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 104a/2020 privind controlul constituționalității articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (competența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a comisiilor teritoriale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=841&l=ro fsdfs 2020-08-04 <![CDATA[ Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 35g/2020 și nr. 113g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 264<sup>1</sup> alin. (1) din Codul penal (anularea dreptului de a conduce mijloace de transport) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=842&l=ro fsdfs 2020-08-04 <![CDATA[Decizia nr. 92 din 30.07.2020 a sesizării nr. 79g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 401 alin. (1) pct. 6) din Codul de procedură penală (persoanele care pot declara apel)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=839&l=ro fsdfs 2020-07-30 <![CDATA[Decizia nr. 93 din 30.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 401 alin. (1) lit. b) din Codul civil ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=840&l=ro fsdfs 2020-07-30 <![CDATA[Decizia nr. 89 din 23.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 243 din Codul penal și din articolul 7 alin. (6) din Codul de procedură penală (subiectul infracțiunii de spălare a banilor și obligativitatea deciziilor Curții Constituționale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=836&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 23.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (administrarea bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=837&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Decizia nr. 91 din 23.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 353 alin. (1) și 370 din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019) (stabilirea cotelor-părți din bunul imobil aflat în proprietatea comună în devălmășie) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=838&l=ro fsdfs 2020-07-23 <![CDATA[Decizia nr. 85 de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 15 alin. (1) pct. 3) lit. a) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (competența primarului de a suspenda sau revoca autorizații și alte acte permisive) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=832&l=ro fsdfs 2020-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 88 din 20.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 84 și 85 din Codul penal al Republicii Moldova (stabilirea pedepsei în cazul concursului de infracțiuni și în cazul cumulului de sentințe [nr. 2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=833&l=ro fsdfs 2020-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 87 din 20.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 76g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 131 din Legea nr. 100 din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (certificarea faptelor de stare civilă produse şi înregistrate în localitățile din stânga Nistrului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=834&l=ro fsdfs 2020-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 86 din 20.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 115 alin. (1) lit. e) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=835&l=ro fsdfs 2020-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 84 din 10.07.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=831&l=ro fsdfs 2020-07-10 <![CDATA[Decizia nr. 81 din 06.07.2020 referitoare la solicitarea suspendării procedurii de declarare a vacanței unui mandat de deputat sau suspendării intrării în vigoare a proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=828&l=ro fsdfs 2020-07-06 <![CDATA[Decizia nr. 82 din 06.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 42g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 186<sup>1</sup> alin. (1) din Codul de procedură civilă (excepția de tardivitate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=829&l=ro fsdfs 2020-07-06 <![CDATA[Decizia nr. 83 din 06.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 65g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (interdicția comercializării produselor din tutun în apropierea instituțiilor de învățământ și a instituțiilor medico-sanitare) [2] ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=830&l=ro fsdfs 2020-07-06 <![CDATA[Decizia nr. 80 din 2.07.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=821&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 79 de inadmisibilitate a sesizării nr. 55g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 22 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=822&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 74 din 02.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 251 alin. (2) și alin. (4), 325 alin. (2), 413 alin. (3) și 414 alin. (2) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=823&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 02.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=824&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[ Decizia nr. 76 din 02.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 17 alin. (3) din Codul contravențional (răspunderea contravențională a întreprinderii individuale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=825&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 77 din 02.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 85g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 248 din Codul penal (folosirea frauduloasă a documentelor în contextul infracțiunii de contrabandă)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=826&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 78 din 02.07.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 37g/2020 și nr. 48g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (anularea hotărârii adunării creditorilor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=827&l=ro fsdfs 2020-07-02 <![CDATA[Decizia nr. 73 din 30.06.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 68g/2020, nr. 72g/2020, nr. 73g/2020 și nr. 84g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 76<sup>1</sup> alin. (1) din Codul contravențional (nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=820&l=ro fsdfs 2020-06-30 <![CDATA[Decizia nr. 72 din 29.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 41g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată (dizolvarea și lichidarea societății cu răspundere limitată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=819&l=ro fsdfs 2020-06-29 <![CDATA[Decizia nr. 71 din 25.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 56 alineatele (1) și (2) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (efectuarea inspecției întreprinderii de către Consiliul Concurenței) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=818&l=ro fsdfs 2020-06-25 <![CDATA[Decizia nr. 69 din 18.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată(modificarea și abrogarea hotărârilor adunării generale a asociaților societății cu răspundere limitată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=816&l=ro fsdfs 2020-06-18 <![CDATA[Decizia nr. 70 din 18.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni (acordarea indemnizațiilor unice pentru veterani) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=817&l=ro fsdfs 2020-06-18 <![CDATA[Decizia nr. 68 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 34g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 18 alin. (4) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești suspendarea activității executorului judecătoresc) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=812&l=ro fsdfs 2020-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 67 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 171 din Codul penal (alte urmări grave ale infracțiunii de viol)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=813&l=ro fsdfs 2020-06-15 <![CDATA[Decizia nr 66 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 313, 458 și 460 din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=814&l=ro fsdfs 2020-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 65 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 22 alin. (1) lit. g), 24 alin. (1) și 84 alin. (4) din Codul de executare (calcularea dobânzilor și penalităților rezultate din întârzierea executării unei obligații ce decurge dintr-un document executoriu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=815&l=ro fsdfs 2020-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 61 din 11.06.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 28g/2020 și nr. 38g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 240 alin. (1) din Codul contravențional și a punctului 83 lit. a) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nerespectarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie privind transportul persoanelor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=808&l=ro fsdfs 2020-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 62 din 11.06.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 32g/2020 şi nr. 36g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3136 din Codul transporturilor rutiere (retragerea autorizaţiilor CEMT pentru utilizarea unor documente false)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=809&l=ro fsdfs 2020-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 64 din 11.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 43g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 444 alin. (1) din Codul de procedură penală (recursul împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzut calea de atac a apelului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=810&l=ro fsdfs 2020-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 63 din 11.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 39g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 332 alin. (2) și 391 alin. (2) din Codul de procedură penală (încetarea procesului penal atunci când fapta constituie o contravenție și soluționarea cauzei conform prevederilor Codului contravențional) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=811&l=ro fsdfs 2020-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 60 din 09.06.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 229g/2019 și nr. 5g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 121 alin. (4), 49, 53 alin. (5), 448 și 452 din Codul de procedură civilă (incompatibilitatea judecătorului la judecarea succesivă a aceleiași cauze civile) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=807&l=ro fsdfs 2020-06-09 <![CDATA[Decizia nr. 05.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 223g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 50 din 24 ianuarie 2014 cu privire la completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=804&l=ro fsdfs 2020-06-05 <![CDATA[Decizia nr. 58 din 05.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 60a/2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 789 din 29 septembrie 2014 cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional de Medicină Sportivă ,,Atletmed” ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=805&l=ro fsdfs 2020-06-05 <![CDATA[Decizia nr. 59 din 05.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 49 alin. (22) din Codul de procedură penală (soluționarea cererii de strămutare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=806&l=ro fsdfs 2020-06-05 <![CDATA[Decizia nr. 52 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 233g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 51 alin. (4) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe și a articolului 25 alin. (1) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24 octombrie 2002 (plata pentru serviciile comunale și necomunale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=799&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[ Decizia nr. 56 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 207 alin. (2) lit. f) din Codul administrativ (respectarea procedurii prealabile până la înaintarea acţiunii în contencios administrativ) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=800&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[Decizia nr. 54 din 2.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 10g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2641 alin. (1) și alin. (4) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=801&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[Decizia nr. 55 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (4) din articolul 313 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=802&l=ro fsdfs 2020-06-02 <![CDATA[Decizia nr. 53 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 234g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolelor 165 alin. (2) și (3), 167, 174 alin. (2), 195 alin. (2) și 196 alin. (2) din Codul de procedură penală (controlul legalității reținerii în cazul înlocuirii măsurii preventive și posibilitatea de a contesta încheierea de respingere a revocării arestului preventiv) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=803&l=ro fsdfs 2020-06-02