<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 14.11.2019 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2019 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 115 din 31.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 210 alin. (1) din Codul de procedură penală (scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesul penal) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=706&l=ro fsdfs 2019-10-31 <![CDATA[Decizia nr. 114 din 28.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (transferul executorului judecătoresc) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=705&l=ro fsdfs 2019-10-28 <![CDATA[Decizia nr. 112 din 24.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 214 alin. (6) din Codul fiscal și a articolului 7 alin. (2) din Legea poștei nr. 463 din 18 mai 1995(controlul fiscal repetat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=703&l=ro fsdfs 2019-10-24 <![CDATA[Decizia nr. 113 din 24.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 326 alin. (11) din Codul penal (noțiunile de „bunuri” și „avantaje” în contextul infracțiunii de trafic de influență) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=704&l=ro fsdfs 2019-10-24 <![CDATA[Decizia nr. 111 din 10.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 169b/2019 privind interpretarea articolului 70 alin. (3) din Constituție (imunitatea parlamentarilor în cazul administrării ulterioare de probe care stau la baza altor acuzații) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=700&l=ro fsdfs 2019-10-10 <![CDATA[Decizia nr. 109 din 10.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 43 din Codul de procedură civilă (strămutarea cauzei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=701&l=ro fsdfs 2019-10-10 <![CDATA[Decizia nr. 110 din 10.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 220 alin. (3) și 1404 alin. (5) din Codul civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=702&l=ro fsdfs 2019-10-10 <![CDATA[Decizia nr. 107 din 07.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.135g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 211 al Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc (2)) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=695&l=ro fsdfs 2019-10-07 <![CDATA[Decizia nr. 104 din 07.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 69g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 38 alin. (1) lit. j) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=696&l=ro fsdfs 2019-10-07 <![CDATA[Decizia nr. 106 din 07.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 134g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a tezei I de la articolul 33 alin. (3), a tezei a II-a de la articolul 460 alin. (1) și a articolului 463 alin. (1) din Codul de procedură penală (incompatibilitatea judecătorului la judecarea succesivă a aceleiași cauze penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=697&l=ro fsdfs 2019-10-07 <![CDATA[Decizia nr. 105 din 07.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=698&l=ro fsdfs 2019-10-07 <![CDATA[Decizia nr. 108 din 07.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 8 alin. (2) lit. c) și 2541 alin. (2) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=699&l=ro fsdfs 2019-10-07 <![CDATA[Decizia nr. 100 din 03.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 117g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=691&l=ro fsdfs 2019-10-04 <![CDATA[Decizia nr. 103 din 03.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 166a/2019 privind controlul constituționalității Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 126 și nr. 127 din 16 septembrie 2019 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputaților Marina Tauber și Reghina Apostolova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=692&l=ro fsdfs 2019-10-03 <![CDATA[Decizia nr. 101 din 03.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 124g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii acestuia” conținut în articolul 40 alin. (2) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=693&l=ro fsdfs 2019-10-03 <![CDATA[Decizia nr. 102 din 03.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 155g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) și (6) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=694&l=ro fsdfs 2019-10-03 <![CDATA[Decizia nr. 98 din 30.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 138g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 239 alin. (1) din Codul penal (accesibilitatea regulilor de creditare, a politicilor de acordare a împrumuturilor sau a normelor de prudenţă financiară) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=688&l=ro fsdfs 2019-09-30 <![CDATA[Decizia nr. 97 din 30.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „organele specializate ale administrației publice locale” din articolul 423<sup>10</sup> alin. (1) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=689&l=ro fsdfs 2019-09-30 <![CDATA[Decizia nr. 99 din 30.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.130g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 258 alineatele (2) și (3) din Codul administrativ ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=690&l=ro fsdfs 2019-09-30 <![CDATA[Decizia nr. 96 din 25.09.2019 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii unor prevederi din Legea nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Sesizarea nr. 168a/2019) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=687&l=ro fsdfs 2019-09-25 <![CDATA[Decizia nr. 94 din 23.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 123g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „incapacitatea de plată” conținut în articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=684&l=ro fsdfs 2019-09-23 <![CDATA[Decizia nr. 93 din 23.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 108a/2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 85 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=685&l=ro fsdfs 2019-09-23 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 23.09.2019 de respingere a solicitării referitoare la suspendarea acțiunii Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 126 și nr. 127 din 16 septembrie 2019 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputaților în Parlament Marina Tauber și Reghina Apostolova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=686&l=ro fsdfs 2019-09-23 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 19.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 75 alin. (2) din Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, 34 alin. (2) din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă și 764 alin. (2) din Codul civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=681&l=ro fsdfs 2019-09-19 <![CDATA[Decizia nr. 91 din 19.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 297 din Codul de procedură penală (trimiterea cauzei în judecată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=682&l=ro fsdfs 2019-09-19 <![CDATA[Decizia nr. 92 din 19.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 55<sup>1</sup> din Codul contravențional (utilizarea muncii nedeclarate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=683&l=ro fsdfs 2019-09-19 <![CDATA[Decizia nr. 89 din 12.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.151g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287<sup>2</sup> alin. (1) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=678&l=ro fsdfs 2019-09-12 <![CDATA[Decizia nr. 87 din 12.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.128g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=679&l=ro fsdfs 2019-09-12 <![CDATA[Decizia nr. 88 din 12.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal (șantajul soldat cu dobândirea unor bunuri) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=680&l=ro fsdfs 2019-09-12 <![CDATA[Decizia nr. 86 din 20.08.2019 de inadmisibilitate a cererii doamnei judecător Domnica Manole privind revizuirea hotărârilor Curții Constituționale nr. AG-6 și AG-7 din 19 august 2019 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=677&l=ro fsdfs 2019-08-20 <![CDATA[Decizia nr. 84 din 19.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.85g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (4) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a unor prevederi din articolul 121 alin. (3) din Codul de procedură civilă (atacarea încheierii privind ridicarea excepției de neconstituționalitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=672&l=ro fsdfs 2019-06-19 <![CDATA[Decizia nr. 85 din 19.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 116g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=674&l=ro fsdfs 2019-06-19 <![CDATA[Decizia nr. 83 din 07.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102b/2019 privind interpretarea articolului 85 alin. (1) coroborat cu articolele 63 alineatele (2) și (3), 69 alin. (2) și 103 din Constituția Republicii Moldova (data de la care se calculează termenul de trei luni de inactivitate a Parlamentului în vederea dizolvării sale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=663&l=ro fsdfs 2019-06-07 <![CDATA[Decizia nr. 81 din 03.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 26 decembrie 2018 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=671&l=ro fsdfs 2019-06-03 <![CDATA[Decizia nr. 82 din 03.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 din Legea privind statutul alesului local]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=675&l=ro fsdfs 2019-06-03 <![CDATA[Decizia nr. 79 din 28.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 100g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a termenului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional (vătămarea neînsemnată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=662&l=ro fsdfs 2019-05-28 <![CDATA[Decizia nr. 80 din 28.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=668&l=ro fsdfs 2019-05-28 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 94g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (abuzul de serviciu în domeniul privat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=659&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 74 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 267 lit. k1) din Codul de procedură civilă ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=664&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 77 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=669&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 76 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 281 și 395 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=670&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 78 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.97g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 353 din Codul penal (eschivarea de la serviciul militar)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=673&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 69 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 361 alin. (1) al Codului penal (confecționarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=653&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 72 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolul 475 alin. (1) din Codul contravențional (revizuirea procesului contravențional în baza unei legi noi mai favorabile)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=661&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 71 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 31 alin. (3) din Codul de procedură penală (continuarea judecării cauzei în situația înlocuirii unui judecător) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=656&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 67 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=657&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 70 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 65 alin. (3) pct. 1) din Codul de procedură penală (persoanele considerate condamnate pentru comiterea unei infracțiuni [nr. 2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=658&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 68 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3621 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=660&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 73 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 337 din Codul de procedură penală (consemnarea declaraţiilor părţilor şi ale martorilor în şedinţa de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=665&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 60 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „într-un sediu unic” din articolul 2 alin. (3) al Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=641&l=ro fsdfs 2019-04-25