<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 26.01.2020 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2020 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 5 din 20.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 231a/2019 privind controlul constituționalității articolului 108 alin. (1) și alin. (3) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=748&l=ro fsdfs 2020-01-20 <![CDATA[Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 282 din Codul de procedură penală (durata maximă de menținere a statutului de învinuit al persoanei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=749&l=ro fsdfs 2020-01-20 <![CDATA[Decizia nr. 3 din 16.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 217g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 alin. (1) lit. j) din Codul civil (neaplicarea de către instanța de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publică) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=745&l=ro fsdfs 2020-01-16 <![CDATA[Decizia nr. 1 din 16.01.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 195g/2019 și nr. 202g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 93 și 164 din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=746&l=ro fsdfs 2020-01-16 <![CDATA[Decizia nr. 2 din 16.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 209g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 68 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=747&l=ro fsdfs 2020-01-16 <![CDATA[Decizia nr. 149 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (participanții la judecarea plângerii împotriva acțiunilor și actelor organului de urmărire penală)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=741&l=ro fsdfs 2019-12-26 <![CDATA[Decizia nr. 151 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 203a/2019 privind controlul constituționalității articolului 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=742&l=ro fsdfs 2019-12-26 <![CDATA[Decizia nr. 150 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 182g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 143 alin. (7) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=743&l=ro fsdfs 2019-12-26 <![CDATA[Decizia nr. 152 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 208g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 225 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=744&l=ro fsdfs 2019-12-26 <![CDATA[Decizia nr. 148 din 23.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 188g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 53 din Codul de procedură civilă (examinarea cererii de recuzare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=740&l=ro fsdfs 2019-12-23 <![CDATA[Decizia nr. 147 din 19.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 215g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=738&l=ro fsdfs 2019-12-19 <![CDATA[Decizia nr. 146 din 19.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 213g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 328 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=739&l=ro fsdfs 2019-12-19 <![CDATA[Decizia nr. 145 din 16.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.178g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 lit. k<sup>1</sup> ) și articolului 21 alin. 2 lit. j) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=734&l=ro fsdfs 2019-12-16 <![CDATA[Decizia nr. 143 din 16.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (6) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=735&l=ro fsdfs 2019-12-16 <![CDATA[Decizia nr. 144 din 16.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „în mod intenționat sau din neglijență, acestea refuză să se supună unei inspecții desfășurate în conformitate cu articolele 56 și 57” conținut în articolul 68 alin. (1) lit. d) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=736&l=ro fsdfs 2019-12-16 <![CDATA[Decizia nr. 139 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 146g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 39 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și a articolului 37 lit. d) din Legea nr. 1453 din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=731&l=ro fsdfs 2019-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 141 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) şi a articolului 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (evaluarea performanțelor profesionale și încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public cu statut special) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=732&l=ro fsdfs 2019-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 142 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale art. XXXI alin. (1) din Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=733&l=ro fsdfs 2019-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 140 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 290 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=737&l=ro fsdfs 2019-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 136 din 09.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 226<sup>4</sup> din Codul fiscal (perioada de estimare a impozitului pe venit) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=727&l=ro fsdfs 2019-12-09 <![CDATA[Decizia nr. 138 din 09.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 198g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 18 alin. (1) lit. a) și alin. (6) din Legea nr. 113 din 10 iunie 2010 privind executorii judecătorești ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=728&l=ro fsdfs 2019-12-09 <![CDATA[Decizia nr. 135 din 09.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313<sup>2</sup> din Codul contravențional (sancțiunea pentru nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=729&l=ro fsdfs 2019-12-09 <![CDATA[Decizia nr. 137 din 09.12.2019 pentru sistarea procesului privind controlul constituționalității Hotărârilor Guvernului nr. 815 din 9 decembrie 2009, nr. 105 din 18 februarie 2011, nr. 667 din 12 septembrie 2011 și nr. 336 din 3 mai 2010 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=730&l=ro fsdfs 2019-12-09 <![CDATA[Decizia nr. 131 din 05.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.158g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 330<sup>2</sup> și 352<sup>1</sup> din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=723&l=ro fsdfs 2019-12-05 <![CDATA[Decizia nr. 132 din 05.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003 cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști (plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști [2]) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=724&l=ro fsdfs 2019-12-05 <![CDATA[Decizia nr. 134 din 05.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 200g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 260 alin. (1) din Codul de procedură civilă (suspendarea procesului civil)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=725&l=ro fsdfs 2019-12-05 <![CDATA[Decizia nr. 133 din 05.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 183g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 264 din Codul fiscal (termenul de prescripție pentru determinarea obligațiilor fiscale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=726&l=ro fsdfs 2019-12-05 <![CDATA[Decizia nr. 130 din 02.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 194g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 287<sup>6</sup> din Codul fiscal (avizul pentru plata impozitului de avere) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=720&l=ro fsdfs 2019-12-02 <![CDATA[Decizia nr. 129 din 02.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 179g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=722&l=ro fsdfs 2019-12-02 <![CDATA[Decizia nr. 128 din 02.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare (contestarea procesului-verbal de conciliere)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=721&l=ro fsdfs 2019-12-02 <![CDATA[Decizia nr. 126 din 28.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 147a/2019 referitoare la controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 68 din 5 iulie 2019 privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=718&l=ro fsdfs 2019-11-28 <![CDATA[Decizia nr. 127 din 28.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 243 din Codul contravențional (părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=719&l=ro fsdfs 2019-11-28 <![CDATA[Decizia nr. 123 din 25.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 342 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură penală (motivarea încheierii de refuz privind audierea martorilor apărării) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=715&l=ro fsdfs 2019-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 125 din 25.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.167g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 141<sup>2</sup> alin. (2<sup>2</sup>) din Codul vamal (clasificarea mărfurilor de către organele vamale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=716&l=ro fsdfs 2019-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 124 din 25.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal (pedeapsa pentru infracțiunea de corupere activă) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=717&l=ro fsdfs 2019-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 120 din 21.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 1245 din 11 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale (condițiile privind plata indemnizației paternale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=712&l=ro fsdfs 2019-11-21 <![CDATA[Decizia nr. 122 din 21.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a cuvântului „pecuniare” din definiția noțiunii „incapacitate de plată” din articolul 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=713&l=ro fsdfs 2019-11-21 <![CDATA[Decizia nr. 121 din 21.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctelor 18, 20, 28 și 37 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=714&l=ro fsdfs 2019-11-21 <![CDATA[Decizia nr. 119 din 18.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=709&l=ro fsdfs 2019-11-18 <![CDATA[Decizia nr. 118 din 18.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (11) din Codul penal (abuzul de serviciu în sectorul privat soldat cu urmări grave)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=711&l=ro fsdfs 2019-11-18 <![CDATA[Decizia nr. 117 din 14.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.165g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „indicat la alin. (1)” conținut în articolul 326 alin. (11) din Codul penal (traficul de influență) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=707&l=ro fsdfs 2019-11-14 <![CDATA[Decizia nr. 116 din 14.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.131g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=708&l=ro fsdfs 2019-11-14 <![CDATA[Decizia nr. Ag - 12 din 14.11.2019 pentru aprobarea Regulamentului Consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Constituțională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=710&l=ro fsdfs 2019-11-14 <![CDATA[Decizia nr. 115 din 31.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 210 alin. (1) din Codul de procedură penală (scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesul penal) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=706&l=ro fsdfs 2019-10-31 <![CDATA[Decizia nr. 114 din 28.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (transferul executorului judecătoresc) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=705&l=ro fsdfs 2019-10-28 <![CDATA[Decizia nr. 112 din 24.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 214 alin. (6) din Codul fiscal și a articolului 7 alin. (2) din Legea poștei nr. 463 din 18 mai 1995(controlul fiscal repetat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=703&l=ro fsdfs 2019-10-24 <![CDATA[Decizia nr. 113 din 24.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 326 alin. (11) din Codul penal (noțiunile de „bunuri” și „avantaje” în contextul infracțiunii de trafic de influență) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=704&l=ro fsdfs 2019-10-24 <![CDATA[Decizia nr. 111 din 10.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 169b/2019 privind interpretarea articolului 70 alin. (3) din Constituție (imunitatea parlamentarilor în cazul administrării ulterioare de probe care stau la baza altor acuzații) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=700&l=ro fsdfs 2019-10-10 <![CDATA[Decizia nr. 109 din 10.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 43 din Codul de procedură civilă (strămutarea cauzei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=701&l=ro fsdfs 2019-10-10 <![CDATA[Decizia nr. 110 din 10.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 220 alin. (3) și 1404 alin. (5) din Codul civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=702&l=ro fsdfs 2019-10-10