<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 20.09.2019 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2019 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 89 din 12.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.151g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287<sup>2</sup> alin. (1) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=678&l=ro fsdfs 2019-09-12 <![CDATA[Decizia nr. 87 din 12.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.128g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=679&l=ro fsdfs 2019-09-12 <![CDATA[Decizia nr. 88 din 12.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal (șantajul soldat cu dobândirea unor bunuri) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=680&l=ro fsdfs 2019-09-12 <![CDATA[Decizia nr. 86 din 20.08.2019 de inadmisibilitate a cererii doamnei judecător Domnica Manole privind revizuirea hotărârilor Curții Constituționale nr. AG-6 și AG-7 din 19 august 2019 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=677&l=ro fsdfs 2019-08-20 <![CDATA[Decizia nr. 84 din 19.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.85g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (4) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a unor prevederi din articolul 121 alin. (3) din Codul de procedură civilă (atacarea încheierii privind ridicarea excepției de neconstituționalitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=672&l=ro fsdfs 2019-06-19 <![CDATA[Decizia nr. 85 din 19.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 116g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=674&l=ro fsdfs 2019-06-19 <![CDATA[Decizia nr. 83 din 07.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102b/2019 privind interpretarea articolului 85 alin. (1) coroborat cu articolele 63 alineatele (2) și (3), 69 alin. (2) și 103 din Constituția Republicii Moldova (data de la care se calculează termenul de trei luni de inactivitate a Parlamentului în vederea dizolvării sale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=663&l=ro fsdfs 2019-06-07 <![CDATA[Decizia nr. 81 din 03.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 26 decembrie 2018 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=671&l=ro fsdfs 2019-06-03 <![CDATA[Decizia nr. 82 din 03.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 din Legea privind statutul alesului local]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=675&l=ro fsdfs 2019-06-03 <![CDATA[Decizia nr. 79 din 28.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 100g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a termenului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional (vătămarea neînsemnată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=662&l=ro fsdfs 2019-05-28 <![CDATA[Decizia nr. 80 din 28.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=668&l=ro fsdfs 2019-05-28 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 94g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (abuzul de serviciu în domeniul privat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=659&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 74 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 267 lit. k1) din Codul de procedură civilă ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=664&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 77 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=669&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 76 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 281 și 395 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=670&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 78 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.97g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 353 din Codul penal (eschivarea de la serviciul militar)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=673&l=ro fsdfs 2019-05-21 <![CDATA[Decizia nr. 69 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 361 alin. (1) al Codului penal (confecționarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=653&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 72 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolul 475 alin. (1) din Codul contravențional (revizuirea procesului contravențional în baza unei legi noi mai favorabile)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=661&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 71 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 31 alin. (3) din Codul de procedură penală (continuarea judecării cauzei în situația înlocuirii unui judecător) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=656&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 67 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=657&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 70 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 65 alin. (3) pct. 1) din Codul de procedură penală (persoanele considerate condamnate pentru comiterea unei infracțiuni [nr. 2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=658&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 68 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3621 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=660&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 73 din 14.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 337 din Codul de procedură penală (consemnarea declaraţiilor părţilor şi ale martorilor în şedinţa de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=665&l=ro fsdfs 2019-05-14 <![CDATA[Decizia nr. 60 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „într-un sediu unic” din articolul 2 alin. (3) al Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=641&l=ro fsdfs 2019-04-25 <![CDATA[Decizia nr. 65 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (4<sup>2</sup>) din Codul Contravențional (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict stabilită de către organul vamal) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=642&l=ro fsdfs 2019-04-25 <![CDATA[Decizia nr. 59 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 55g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolele 52, 53<sup>1</sup>, 67 alineatele (5) pct. 5) și (6) pct. 3) și de articolul 72 alin. (4) din Codul de procedură penală (înlăturarea apărătorului din proces)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=644&l=ro fsdfs 2019-04-25 <![CDATA[Decizia nr. 62 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 79g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 143 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=651&l=ro fsdfs 2019-04-25 <![CDATA[Decizia nr. 61 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.78g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă (examinarea cererii reconvenționale de către instanța de apel) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=654&l=ro fsdfs 2019-04-25 <![CDATA[Decizia nr. 64 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alineatele (5) și (6) ale articolului 90 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=655&l=ro fsdfs 2019-04-25 <![CDATA[Decizia nr. 66 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 42b/2019 privind interpretarea prevederilor articolelor 102, 103, 106<sup>1</sup> și 106<sup>2</sup> din Constituția Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=666&l=ro fsdfs 2019-04-25 <![CDATA[Decizia nr. 63 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.80g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (3) din Codul penal (huliganismul) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=667&l=ro fsdfs 2019-04-25 <![CDATA[Decizia nr. 53 din 16.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (4<sup>2</sup>) din Codul Contravențional (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict stabilită de către organul vamal)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=637&l=ro fsdfs 2019-04-16 <![CDATA[Decizia nr. 52 din 16.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 68g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolul 68 din Codul de procedură civilă (dreptul intervenientului accesoriu de a declara recurs în mod independent)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=649&l=ro fsdfs 2019-04-16 <![CDATA[Decizia nr. 56 din 16.04.2019 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 73g/2019 și nr. 75g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, din Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/2 din 9 octombrie 2017 și din Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 4.2 din 25 mai 2018 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=643&l=ro fsdfs 2019-04-16 <![CDATA[Decizia nr. 58 din 16.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 76g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 329 alineatul (2) din Codul penal (sancționarea faptei de neglijență în serviciu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=645&l=ro fsdfs 2019-04-16 <![CDATA[Decizia nr. 57 din 16.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 91 din Codul penal (liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=647&l=ro fsdfs 2019-04-16 <![CDATA[Decizia nr. 54 din 16.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 42 alin. (1) și 190 alin. (1) din Codul penal și a articolelor 255, 281, 282, 283 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=648&l=ro fsdfs 2019-04-16 <![CDATA[Deciziea nr. 55 din 16.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi referitoare la încetarea activității în misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=650&l=ro fsdfs 2019-04-16 <![CDATA[Decizia nr. 44 din 05.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 58b/2019 privind interpretarea articolelor 69 alin. (2) și 70 alin. (1) și (2) din Constituţia Republicii Moldova (incompatibilitățile mandatului de deputat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=633&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 49 din 5.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 68 alin. (1) lit. d) și 69 alin. (1) din Legea concurenței]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=634&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 43 din 05.04.2019 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 57g/2019 și nr. 65g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 196 din Codul de procedură penală (atacarea hotărârilor privind măsurile preventive) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=636&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 51 din 05.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 40a/2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 85 alin. (1) din Codul contravențional (consumul de marijuana în lipsa prescripției medicului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=635&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 46 din 05.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.60g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 173 din Codul penal (hărțuirea sexuală)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=638&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 50 din 05.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 67g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 186<sup>1</sup> alin. (3) din Codul de procedură civilă (excepția de tardivitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=639&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 47 din 05.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 61g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 121 și 227 din Codul de procedură civilă (excluderea probelor presupuse a fi false)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=640&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 45 din 05.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 5 alin. (1) din Codul transporturilor rutiere ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=646&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 48 din 05.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 63g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 512 alin. (1), 513 alin. (1) și (2), 514, 572 alin. (2) și 602 alin. (1) și (2) din Codul civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=652&l=ro fsdfs 2019-04-05 <![CDATA[Decizia nr. 42 din 26.03.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 56g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (61) din Codul audiovizualului (sancționarea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii care au încălcat prevederile referitoare la libera recepționare a serviciilor de programe)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=629&l=ro fsdfs 2019-03-26 <![CDATA[Decizia nr. 41 din 26.03.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 54g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 364 alin. (2) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=630&l=ro fsdfs 2019-03-26 <![CDATA[Decizia nr. 40 din 26.03.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.53g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 435 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=631&l=ro fsdfs 2019-03-26