<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 16.01.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru promulgarea unei legi <![CDATA[Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru promulgarea unei legi // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1125&t=/Media/Noutati/Curtea-a-constatat-circumstantele-care-justifica-interimatul-functiei-de-Preedinte-al-Republicii-Moldova-pentru-promulgarea-unei-legi/ ]]> 05.01.2018 12:16 Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru remanierea guvernamentală <![CDATA[Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru remanierea guvernamentală // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1123&t=/Media/Noutati/Curtea-a-constatat-circumstantele-care-justifica-interimatul-functiei-de-Preedinte-al-Republicii-Moldova-pentru-remanierea-guvernamentala/ ]]> 02.01.2018 14:44 CCM a examinat constituționalitatea prevederilor privind prelungirea arestului (Sesizarea nr. 168g/2017) <![CDATA[CCM a examinat constituționalitatea prevederilor privind prelungirea arestului (Sesizarea nr. 168g/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1121&t=/Media/Noutati/CCM-a-examinat-constitutionalitatea-prevederilor-privind-prelungirea-arestului-Sesizarea-nr-168g2017/ La 21 decembrie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 232 alineatul (2) și a unor prevederi din alineatul (4) al articolului 308 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (sesizarea nr. 168g/2017). Circumstanțele cauzei La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 232 alineatul (2) și a tezei întâi din alineatul (4) al articolului 308 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, ridicată de către avocatul ]]> 21.12.2017 11:19 Condoleanțe <![CDATA[Condoleanțe // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1119&t=/Media/Noutati/Condoleante/ Curtea Constituțională anunță cu tristețe trecerea în neființă, la vârsta de 81 de ani, a domnului Ion VASILATI, judecător constituțional în demisie din cadrul primului Plen al Curții Constituționale. Pe tot parcursul vieți activitatea dlui Ion VASILATI a fost legată de ]]> 16.12.2017 18:17 Omisiunea acordării termenului de executare benevolă pentru plata pensiei de întreținere - neconstituțională (Sesizarea nr. 24g/2017) <![CDATA[Omisiunea acordării termenului de executare benevolă pentru plata pensiei de întreținere - neconstituțională (Sesizarea nr. 24g/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1118&t=/Media/Noutati/Omisiunea-acordarii-termenului-de-executare-benevola-pentru-plata-pensiei-de-intretinere-neconstitutionala-Sesizarea-nr-24g2017/ ]]> 14.12.2017 17:06 CCM a verificat constituționalitatea prevederilor privind accesul la secretul de stat <![CDATA[CCM a verificat constituționalitatea prevederilor privind accesul la secretul de stat // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1117&t=/Media/Noutati/CCM-a-verificat-constitutionalitatea-prevederilor-privind-accesul-la-secretul-de-stat/ La 14 decembrie 2017, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 (sesizarea nr. 98g/2017).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află ]]> 14.12.2017 17:02 Stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei - constituţională (Sesizarea 46a/2017) <![CDATA[Stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei - constituţională (Sesizarea 46a/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1116&t=/Media/Noutati/Stimularea-financiara-a-agentilor-constatatori-din-cadrul-Inspectoratului-General-al-Politiei-constitutionala-Sesizarea-46a2017/ La 13 decembrie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea pentru controlul constituționalității art. 21/2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne. (sesizarea 46a/2017) Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională de către dl Vladimir Odnostalco, deputat în ]]> 13.12.2017 16:30 Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 165e/2017) <![CDATA[Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 165e/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1115&t=/Media/Noutati/Validarea-unui-mandat-de-deputat-Sesizarea-nr-165e2017/ La 13 decembrie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 165e/2017).     Circumstanţele cauzei La 7 decembrie 2017, prin Hotărârea nr. 268, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe ]]> 13.12.2017 15:35 Interdicția pentru Președintele țării de a fi membru de partid - constituțională <![CDATA[Interdicția pentru Președintele țării de a fi membru de partid - constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1111&t=/Media/Noutati/Interdictia-pentru-Preedintele-tarii-de-a-fi-membru-de-partid-constitutionala/ ]]> 12.12.2017 12:40 Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției ce vizează integrarea europeană (Sesizarea nr. 162c/2017) <![CDATA[Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției ce vizează integrarea europeană (Sesizarea nr. 162c/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1109&t=/Media/Noutati/Curtea-a-avizat-pozitiv-initiativa-de-revizuire-a-Constitutiei-ce-vizeaza-integrarea-europeana-Sesizarea-nr-162c2017/ La 11 decembrie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra inițiativei de modificare și completare a  Constituției Republicii Moldova (sesizarea nr. 162c/2017). Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 6 decembrie 2017, de către un grup de deputați. Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: Dl Tudor PANȚÎRU, preşedinte, Dl Aurel BĂIEŞU, Dl Igor DOLEA, Dna Victoria IFTODI, Dl Victor POPA,  Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători Concluziile Curții Curtea a reamintit că aspiraţiile Republicii Moldova de a stabili relaţii politice, economice, culturale şi ]]> 11.12.2017 11:39 Obligativitatea acordului organului sindical la concediere - neconstituţională (Sesizarea 88g/2017) <![CDATA[Obligativitatea acordului organului sindical la concediere - neconstituţională (Sesizarea 88g/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1106&t=/Media/Noutati/Obligativitatea-acordului-organului-sindical-la-concediere-neconstitutionala-Sesizarea-88g2017/ ]]> 08.12.2017 11:23 Curtea a examinat constituționalitatea prevederilor privind abuzul în serviciu <![CDATA[Curtea a examinat constituționalitatea prevederilor privind abuzul în serviciu // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1105&t=/Media/Noutati/Curtea-a-examinat-constitutionalitatea-prevederilor-privind-abuzul-in-serviciu/ La 7 decembrie 2017, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 327 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. d) din Codul penal (sesizările nr. 80g/2017 și nr. 129g/2017).   Circumstanţele cauzei   La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate:   - a articolului 327 alineatul (1) din Codul penal, ridicată de către avocatul Mihail Murzac în dosarul nr.1-648/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;   - a textului „a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice” din alin. (1) al ]]> 07.12.2017 11:36 Verificarea judecătorilor de către SIS – neconstituțională <![CDATA[Verificarea judecătorilor de către SIS – neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1104&t=/Media/Noutati/Verificarea-judecatorilor-de-catre-SIS-neconstitutionala/ ]]> 05.12.2017 14:28 Curtea a avizat pozitiv modificările constituționale privind sistemul judecătoresc (Sesizarea nr. 149c/2017) <![CDATA[Curtea a avizat pozitiv modificările constituționale privind sistemul judecătoresc (Sesizarea nr. 149c/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1103&t=/Media/Noutati/Curtea-a-avizat-pozitiv-modificarile-constitutionale-privind-sistemul-judecatoresc-Sesizarea-nr-149c2017/ ]]> 05.12.2017 11:55 Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 146e/2017) <![CDATA[Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 146e/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1098&t=/Media/Noutati/Validarea-unui-mandat-de-deputat-Sesizarea-nr-146e2017/ La 21 noiembrie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 146e/2017).    Circumstanţele cauzei La 2 noiembrie 2017, prin Hotărârea nr. 228, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe ]]> 21.11.2017 14:58 Limitarea dreptului la grevă pentru unele categorii de angajați - constituțională (Sesizarea 62a/2017) <![CDATA[Limitarea dreptului la grevă pentru unele categorii de angajați - constituțională (Sesizarea 62a/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1096&t=/Media/Noutati/Limitarea-dreptului-la-greva-pentru-unele-categorii-de-angajati-constitutionala-Sesizarea-62a2017/ La 7 noiembrie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind controlul constituționalității art. 369 alin. (2), (3) și (4) din Codul muncii, art. 21 alin. (2) și (3) din Codul transportului feroviar și Hotărârii Guvernului nr. 656 din 11 iunie 2004 cu ]]> 07.11.2017 17:50 Menținerea efectelor produse de actele BNM – constituțională <![CDATA[Menținerea efectelor produse de actele BNM – constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1094&t=/Media/Noutati/Mentinerea-efectelor-produse-de-actele-BNM-constitutionala/ Sesizare depusă de către deputații în Parlament, Vladimir Voronin, Inna Şupac, Elena Bodnarenco, Maria Postoico, Oleg Reidman, Oxana Domenti, Vasilii Panciuc, privind controlul constituţionalităţii articolului 38 alin.(7) lit. a) și b) din Legea instituțiilor financiare.]]> 06.11.2017 12:38 Președintele CCM a avut o întrevedere cu Șeful Delegației UE la Chișinău <![CDATA[Președintele CCM a avut o întrevedere cu Șeful Delegației UE la Chișinău // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1092&t=/Media/Noutati/Preedintele-CCM-a-avut-o-intrevedere-cu-eful-Delegatiei-UE-la-Chiinau/ Aceasta este prima vizită a Excelenței Sale, Peter Michalko, la CCM.]]> 01.11.2017 16:46 Curtea a avizat pozitiv inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție (Sesizarea nr. 134c/2017) <![CDATA[Curtea a avizat pozitiv inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție (Sesizarea nr. 134c/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1091&t=/Media/Noutati/Curtea-a-avizat-pozitiv-initiativa-de-modificare-a-articolului-13-din-Constitutie-Sesizarea-nr-134c2017/ La 31 octombrie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra inițiativei de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova]]> 31.10.2017 12:08 Președintele Curții Constituționale a participat la ceremonia de aniversare a Constituției Lituaniei <![CDATA[Președintele Curții Constituționale a participat la ceremonia de aniversare a Constituției Lituaniei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1089&t=/Media/Noutati/Preedintele-Curtii-Constitutionale-a-participat-la-ceremonia-de-aniversare-a-Constitutiei-Lituaniei/ Președintele CCM a participat la festivitatea de celebrare a aniversării a 25-a a Constituției Lituaniei, desfășurată în Parlamentul țării gazdă, prilej cu care a ținut un discurs.]]> 25.10.2017 14:16 Curtea Constituțională va beneficia de asistență din partea Lituaniei <![CDATA[Curtea Constituțională va beneficia de asistență din partea Lituaniei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1088&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-va-beneficia-de-asistenta-din-partea-Lituaniei/ Proiectul își propune să contribuie, prin împărtășirea experienței acumulate de Curtea Constituțională a Lituaniei, la consolidarea rolului instituțiilor de jurisdicție constituțională din statele membre ale Parteneriatului Estic – Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum și la asigurarea implementării și protecției principiilor preeminenței dreptului.]]> 24.10.2017 17:27 Independența Curții Constituționale – garanție împotriva nihilismului juridic <![CDATA[Independența Curții Constituționale – garanție împotriva nihilismului juridic // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1087&t=/Media/Noutati/Independenta-Curtii-Constitutionale-garantie-impotriva-nihilismului-juridic/ Marți, 24 Octombrie 2017, Președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova (CCM), Tudor Panțîru, a participat la întrevederea cu Președintele Lituaniei, Dalia Grybauskaitė. Discuțiile s-au axat pe imperativul preeminenței dreptului, reformării sistemului de drept, dar și pe asistența Lituaniei în consolidarea ]]> 24.10.2017 16:05 Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru remanierea ministrului apărării <![CDATA[Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru remanierea ministrului apărării // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1085&t=/Media/Noutati/Curtea-a-constatat-circumstantele-care-justifica-interimatul-functiei-de-Preedinte-al-Republicii-Moldova-pentru-remanierea-ministrului-apararii/ La 20 octombrie 2017, Curtea Constituţională a pronunțat Avizul privind constatarea circumstanţelor care justifică interimatul funcției de Preşedinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de numire în funcție a unui ministru (Sesizarea nr. 137f/2017). Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea ]]> 20.10.2017 16:40 Asociația Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice condamnă atacurile Președintelui la adresa Curții Constituționale a Republicii Moldova <![CDATA[Asociația Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice condamnă atacurile Președintelui la adresa Curții Constituționale a Republicii Moldova // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1083&t=/Media/Noutati/Asociatia-Justitiei-Constitutionale-a-Statelor-din-Regiunea-Marii-Negre-i-Baltice-condamna-atacurile-Preedintelui-la-adresa-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova/ Asociația Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice (BBCJ) își exprimă profunda îngrijorare cu privire la presiunea exercitată de Președintele Republicii Moldova și cu privire la imixtiunea sa în activitatea Curții Constituționale a Republicii Moldova. În conformitate cu principiul statului de drept, în orice stat democratic Constituția, inclusiv jurisprudența Curții Constituționale, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice, instituțiile și autoritățile statului. Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, această garanție reprezentând o valoare fundamentală constituțională. Acest lucru poate fi realizat ]]> 18.10.2017 16:47 Curtea a pronunțat hotărârea privind interpretarea Constituției în partea ce ține de neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte <![CDATA[Curtea a pronunțat hotărârea privind interpretarea Constituției în partea ce ține de neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1081&t=/Media/Noutati/Curtea-a-pronuntat-hotararea-privind-interpretarea-Constitutiei-in-partea-ce-tine-de-neindeplinirea-obligatiilor-constitutionale-de-catre-Preedinte/ 17.10.2017  Fragmentele de mai jos reprezintă un sumar al Hotărârii. Textul integral poate fi accesat aici. La 17 octombrie 2017, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție (sesizarea 124b/2017).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află sesizarea Guvernului Republicii Moldova, care a solicitat Curţii Constituţionale ca prin interpretarea articolului 98 alin.(6) din Constituţie să explice:  „1) Care sunt acţiunile Prim-ministrului şi ale Parlamentului Republicii Moldova în cazul în care ]]> 17.10.2017 16:32 Președintele Comisiei de la Veneția a făcut o declarație privind critica adusă CCM de către Președintele Republicii Moldova <![CDATA[Președintele Comisiei de la Veneția a făcut o declarație privind critica adusă CCM de către Președintele Republicii Moldova // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1079&t=/Media/Noutati/Preedintele-Comisiei-de-la-Venetia-a-facut-o-declaratie-privind-critica-adusa-CCM-de-catre-Preedintele-Republicii-Moldova/ Președintele Comisiei de la Veneția – Gianni Buquicchio – a făcut o declarație privind critica Președintelui RM la adresa CCM]]> 13.10.2017 16:27 Rolul Curții Constituționale în soluționarea conflictelor dintre autoritățile statului. Experiența Germaniei și a Republicii Moldova <![CDATA[Rolul Curții Constituționale în soluționarea conflictelor dintre autoritățile statului. Experiența Germaniei și a Republicii Moldova // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1078&t=/Media/Noutati/Rolul-Curtii-Constitutionale-in-solutionarea-conflictelor-dintre-autoritatile-statului-Experienta-Germaniei-i-a-Republicii-Moldova/ La eveniment a participat și E.S. Dr. Iulia Monar – ambasador al Germaniei la Chişinău.]]> 11.10.2017 16:28 Republica Moldova aniversează 20 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției Europene a Drepturilor Omului <![CDATA[Republica Moldova aniversează 20 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției Europene a Drepturilor Omului // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1077&t=/Media/Noutati/Republica-Moldova-aniverseaza-20-de-ani-de-la-intrarea-in-vigoare-a-Conventiei-Europene-a-Drepturilor-Omului/ Oaspetele de onoare al evenimentului a fost președintele Curții Europene a Drepturilor Omului.]]> 06.10.2017 14:14 Limitarea împăcării în cauzele penale - constituțională <![CDATA[Limitarea împăcării în cauzele penale - constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1074&t=/Media/Noutati/Limitarea-impacarii-in-cauzele-penale-constitutionala/ La 21 septembrie 2017, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 109 alin. (1) din Codul penal (sesizarea nr. 48g/2017).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a textului „dacă persoana nu are antecedente ]]> 21.09.2017 13:24 Participarea delegației CCM la cel de-al IV-lea Congres Mondial al Justiției Constituționale <![CDATA[Participarea delegației CCM la cel de-al IV-lea Congres Mondial al Justiției Constituționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1072&t=/Media/Noutati/Participarea-delegatiei-CCM-la-cel-de-al-IV-lea-Congres-Mondial-al-Justitiei-Constitutionale/ Delegația Curții Constituționale participă la lucrările celui de-al IV-lea Congres Mondial al Justiției Constituționale (World Conference of Constitutional Justice), care se desfășoară la Vilnius, Lituania, în perioada 11-14 Septembrie 2017. CCM este reprezentată de către Președintele Tudor Panțîru, judecătorii Aurel Băieșu ]]> 12.09.2017 11:39