<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 24.11.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/Examinarea sesizării nr.146e/2017 privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr.146e/2017 privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1097&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr146e2017-privind-validarea-mandatului-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ 21.11.2017 14:00 Examinarea sesizării nr. 62a/2017 privind controlul constituționalității art. 369 alin. (2), (3) și (4) din Codul muncii, art. 21 alin. (2) și (3) din Codul transportului feroviar, Hotărârii Guvernului nr. 656 din 11 iunie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 62a/2017 privind controlul constituționalității art. 369 alin. (2), (3) și (4) din Codul muncii, art. 21 alin. (2) și (3) din Codul transportului feroviar, Hotărârii Guvernului nr. 656 din 11 iunie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1095&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-62a2017-privind-controlul-constitutionalitatii-art-369-alin-2-3-i-4-din-Codul-muncii-art-21-alin-2-i-3-din-Codul-transportului-feroviar-Hotararii-Guvernului-nr-656-din-11-iunie-2004-cu-privire-la-aprobarea-Nomenclatorului-unitatilor-sectoarelor-i-serviciilor-ai-caror-salariati-nu-pot-participa-la-greva/ ]]> 07.11.2017 13:49 Examinarea sesizării nr.59a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi ale art.38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.59a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi ale art.38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1093&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr59a2017-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-ale-art38-alin7-din-Legea-institutiilor-financiare-nr550-XIII-din-21-iulie-1995/ ]]> 06.11.2017 10:00 Pronunţarea dispozitivului avizului la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova <![CDATA[Pronunţarea dispozitivului avizului la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1090&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-avizului-la-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-Constitutiei-Republicii-Moldova/ 31.10.2017 11:00 Examinarea sesizării privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1084&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-constatarea-circumstantelor-care-justifica-interimatul-functiei-de-Preedinte-al-Republicii-Moldova/ ]]> 20.10.2017 12:00 Pronunțarea dispozitivului hotărârii la sesizarea privind interpretarea unor prevederi ale articolelor 98 alin. (6) din Constituția Republicii Moldova <![CDATA[Pronunțarea dispozitivului hotărârii la sesizarea privind interpretarea unor prevederi ale articolelor 98 alin. (6) din Constituția Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1080&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-hotararii-la-sesizarea-privind-interpretarea-unor-prevederi-ale-articolelor-98-alin-6-din-Constitutia-Republicii-Moldova/ 17.10.2017 10:36 Examinarea sesizării privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin. (1) al art. 109 din Codul penal <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin. (1) al art. 109 din Codul penal // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1073&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-alin-1-al-art-109-din-Codul-penal/ ]]> 21.09.2017 11:00 Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1065&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatelor-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 27.07.2017 14:00 Examinarera sesizării privind controlul constituţionalităţii Art.II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative <![CDATA[Examinarera sesizării privind controlul constituţionalităţii Art.II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1063&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarera-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-ArtII-din-Legea-nr290-din-16-decembrie-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-legislative/ ]]> 27.07.2017 11:00 Examinarea sesizării pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 105-VIII din 28 martie 2017 privind desfăşurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes naţional <![CDATA[Examinarea sesizării pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 105-VIII din 28 martie 2017 privind desfăşurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes naţional // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1062&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-pentru-controlul-constitutionalitatii-Decretului-Preedintelui-Republicii-Moldova-nr-105-VIII-din-28-martie-2017-privind-desfasurarea-referendumului-republican-consultativ-asupra-unor-probleme-de-interes-national/ ]]> 26.07.2017 10:00 Examinarea sesizării privind excepția de neconstituţionalitate a rt.23 alin.(2) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepția de neconstituţionalitate a rt.23 alin.(2) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1050&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-rt23-alin2-din-Legea-nr947-XIII-din-19-iulie-1996-cu-privire-la-Consiliul-Superior-al-Magistraturii/ ]]> 27.06.2017 11:00 Examinarea sesizării privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 328 alin. (1) din Codul penal <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 328 alin. (1) din Codul penal // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1049&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-art-328-alin-1-din-Codul-penal/ ]]> 26.06.2017 11:00 Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1037&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatelor-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 07.06.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.39g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 7 alin. (17) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporara de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi pct.89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03 februarie 2005 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.39g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 7 alin. (17) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporara de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi pct.89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03 februarie 2005 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1028&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr39g2017-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-art-7-alin-17-din-Legea-nr-289-XV-din-22-iulie-2004-privind-indemnizatiile-pentru-incapacitatea-temporara-de-munca-si-alte-prestatii-de-asigurari-sociale-si-pct89-din-Regulamentul-cu-privire-la-conditiile-de-stabilire-modul-de-calcul-si-de-plata-a-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr-108-din-03-februarie-2005/ ]]> 06.06.2017 14:00 Examinarea sesizării nr.25g/2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 67 lit. f) din Codul Familiei <![CDATA[Examinarea sesizării nr.25g/2017 privind excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 67 lit. f) din Codul Familiei // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1027&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr25g2017-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-ale-articolului-67-lit-f-din-Codul-Familiei/ ]]> 06.06.2017 11:00 Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 26 alin. (2), art. 27 alin (1) şi art. 101 alin. (2) din Codul de procedură penală. <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 26 alin. (2), art. 27 alin (1) şi art. 101 alin. (2) din Codul de procedură penală. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1022&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-art-26-alin-2-art-27-alin-1-si-art-101-alin-2-din-Codul-de-procedura-penala/ ]]> 22.05.2017 11:00 Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare al Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare al Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1008&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-unor-prevederi-ale-articolului-22-alin-1-lit-v-din-Codul-de-executare-al-Republicii-Moldova/ ]]> 10.05.2017 11:00 Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1006&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatului-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 05.05.2017 11:00 Examinarea sesizării privind controlul constituţionalităţii art.101 alin. (1) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23 decembrie 2013 <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituţionalităţii art.10<sup>1</sup> alin. (1) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23 decembrie 2013<sup></sup> // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1000&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-art10sup1sup-alin-1-din-Legea-privind-salarizarea-judecatorilor-si-procurorilor-nr-328-din-23-decembrie-2013supsup/ ]]> 02.05.2017 11:00 Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=998&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatului-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 25.04.2017 09:00 Examinarea sesizării nr.155g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 307 din Codul Penal <![CDATA[Examinarea sesizării nr.155g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 307 din Codul Penal // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=984&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr155g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-307-din-Codul-Penal/ ]]> 28.03.2017 08:53 Examinarea sesizării nr.33e/2017 Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.33e/2017 Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=981&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr33e2017-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatului-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 21.03.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.116g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.116g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=975&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr116g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-80-alin-2-din-Legea-finantelor-publice-si-responsabilitati-bugetar-fiscale-nr-181-din-25-iulie-2014/ ]]> 16.03.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.156g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate prevederilor articolului 3641 din Codul de procedură penală. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.156g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate prevederilor articolului 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală.<sup></sup> // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=964&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr156g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-prevederilor-articolului-364sup1sup-din-Codul-de-procedura-penalasupsup/ ]]> 09.03.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.161g/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.161g/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=962&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr161g2016-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Regulamentul-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-Locuinta-protejata-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr-711-din-9-august-2010/ ]]> 07.03.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.162a/2016 privind controlul constituţionalităţii art. 41 alin. (4) din Codul Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.162a/2016 privind controlul constituţionalităţii art. 41 alin. (4) din Codul Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=954&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr162a2016-privind-controlul-constitutionalitatii-art-41-alin-4-din-Codul-Educatiei-nr152-din-17-iulie-2014/ ]]> 16.02.2017 13:00 Examinarea sesizării nr.150g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.150g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=952&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr150g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-33-alin-1-lit-a-din-Legea-nr-156-XVI-din-14-octombrie-1998-privind-sistemul-public-de-pensii/ ]]> 14.02.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.100g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi pct. 49 din Regulamentul aferent aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.100g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi pct. 49 din Regulamentul aferent aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=945&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr100g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-art-16-alin-5-din-Legea-nr-289-XV-din-22-iulie-2004-privind-indemnizatiile-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-si-alte-prestatii-de-asigurari-sociale-si-pct-49-din-Regulamentul-aferent-aprobat-prin-Hotarirea-Guvernului-nr-108-din-3-februarie-2005/ ]]> 09.02.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.140a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014 şi a Hotărârii Guvernului nr. 390 din 16 iunie 2015 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.140a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014 şi a Hotărârii Guvernului nr. 390 din 16 iunie 2015 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=941&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr140a2016-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Codul-Educatiei-nr-152-din-17-iulie-2014-si-a-Hotararii-Guvernului-nr-390-din-16-iunie-2015/ ]]> 07.02.2017 11:00 Examinarea sesizării nr. 145g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unor prevederi din art. 424 alin. (2), 431 alin. (1) pct.11 din Codul de procedură penală şi art. 3621 din Codul penal <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 145g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unor prevederi din art. 424 alin. (2), 431 alin. (1) pct.11 din Codul de procedură penală şi art. 3621 din Codul penal // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=942&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-145g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-unor-prevederi-din-art-424-alin-2-431-alin-1-pct11-din-Codul-de-procedura-penala-si-art-3621-din-Codul-penal/ ]]> 02.02.2017 11:00