<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 24.04.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/Examinarea sesizării nr.155g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 307 din Codul Penal <![CDATA[Examinarea sesizării nr.155g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 307 din Codul Penal // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=984&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr155g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-307-din-Codul-Penal/ 28.03.2017 08:53 Examinarea sesizării nr.33e/2017 Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.33e/2017 Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=981&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr33e2017-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatului-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ 21.03.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.116g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.116g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=975&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr116g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-80-alin-2-din-Legea-finantelor-publice-si-responsabilitati-bugetar-fiscale-nr-181-din-25-iulie-2014/ 16.03.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.156g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate prevederilor articolului 3641 din Codul de procedură penală. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.156g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate prevederilor articolului 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală.<sup></sup> // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=964&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr156g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-prevederilor-articolului-364sup1sup-din-Codul-de-procedura-penalasupsup/ 09.03.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.161g/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.161g/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=962&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr161g2016-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Regulamentul-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-Locuinta-protejata-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr-711-din-9-august-2010/ ]]> 07.03.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.162a/2016 privind controlul constituţionalităţii art. 41 alin. (4) din Codul Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.162a/2016 privind controlul constituţionalităţii art. 41 alin. (4) din Codul Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=954&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr162a2016-privind-controlul-constitutionalitatii-art-41-alin-4-din-Codul-Educatiei-nr152-din-17-iulie-2014/ 16.02.2017 13:00 Examinarea sesizării nr.150g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.150g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=952&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr150g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-33-alin-1-lit-a-din-Legea-nr-156-XVI-din-14-octombrie-1998-privind-sistemul-public-de-pensii/ 14.02.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.100g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi pct. 49 din Regulamentul aferent aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.100g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi pct. 49 din Regulamentul aferent aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=945&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr100g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-art-16-alin-5-din-Legea-nr-289-XV-din-22-iulie-2004-privind-indemnizatiile-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-si-alte-prestatii-de-asigurari-sociale-si-pct-49-din-Regulamentul-aferent-aprobat-prin-Hotarirea-Guvernului-nr-108-din-3-februarie-2005/ ]]> 09.02.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.140a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014 şi a Hotărârii Guvernului nr. 390 din 16 iunie 2015 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.140a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014 şi a Hotărârii Guvernului nr. 390 din 16 iunie 2015 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=941&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr140a2016-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Codul-Educatiei-nr-152-din-17-iulie-2014-si-a-Hotararii-Guvernului-nr-390-din-16-iunie-2015/ 07.02.2017 11:00 Examinarea sesizării nr. 145g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unor prevederi din art. 424 alin. (2), 431 alin. (1) pct.11 din Codul de procedură penală şi art. 3621 din Codul penal <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 145g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate unor prevederi din art. 424 alin. (2), 431 alin. (1) pct.11 din Codul de procedură penală şi art. 3621 din Codul penal // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=942&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-145g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-unor-prevederi-din-art-424-alin-2-431-alin-1-pct11-din-Codul-de-procedura-penala-si-art-3621-din-Codul-penal/ 02.02.2017 11:00 Examinarea sesizării privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=936&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Legea-nr-162-XVI-din-22-iulie-2005-cu-privire-la-statutul-militarilor/ ]]> 31.01.2017 11:00 Pronunţarea dispozitivului privind avizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova <![CDATA[Pronunţarea dispozitivului privind avizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=934&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-privind-avizarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-Constitutiei-Republicii-Moldova/ ]]> 24.01.2017 11:15 Pronunțarea dispozitivului hotărârii la sesizarea privind interpretarea unor prevederi ale articolelor 98alin. (4) şi (6) din Constituția Republicii Moldova <![CDATA[Pronunțarea dispozitivului hotărârii la sesizarea privind interpretarea unor prevederi ale articolelor 98alin. (4) şi (6) din Constituția Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=935&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-hotararii-la-sesizarea-privind-interpretarea-unor-prevederi-ale-articolelor-98alin-4-si-6-din-Constitutia-Republicii-Moldova/ ]]> 24.01.2017 11:00 Examinarea sesizării nr.154e/2016 Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.154e/2016 Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=930&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr154e2016-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatelor-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ 20.12.2016 09:24 Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=925&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Comisiei-Electorale-Centrale-cu-privire-la-confirmarea-rezultatelor-alegerilor-i-validarea-mandatului-de-Presedinte-al-Republicii-Moldova/ 13.12.2016 10:00 Pronunţarea dispozitivului privind avizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova <![CDATA[Pronunţarea dispozitivului privind avizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=922&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-privind-avizarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-Constitutiei-Republicii-Moldova/ 06.12.2016 11:00 Examinarea sesizării privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Codului civil și Codului de procedură civilă. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Codului civil și Codului de procedură civilă. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=901&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-ale-Codului-civil-i-Codului-de-procedura-civila/ ]]> 17.11.2016 11:00 Examinarea sesizării privind excepția de neconstituţionalitate a articolului 6 din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepția de neconstituţionalitate a articolului 6 din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=900&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-6-din-Legea-nr-87-din-21-aprilie-2011/ ]]> 15.11.2016 11:00 Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 73 alin.(4) din Codul vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 73 alin.(4) din Codul vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=896&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-73-alin4-din-Codul-vamal-nr-1149-XIV-din-20-iulie-2000/ ]]> 03.11.2016 10:00 Examinarea sesizării Privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(4) din Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. <![CDATA[Examinarea sesizării Privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(4) din Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=891&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-19-alin4-din-Legea-nr303-din-13-decembrie-2013-privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 01.11.2016 11:00 Examinarea sesizării privind excepţiile de neconstituţionalitate a unor prevederi din Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii. <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepţiile de neconstituţionalitate a unor prevederi din Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=890&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptiile-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-Regulamentul-privind-exercitarea-controlului-asupra-utilizarii-investitiilor-publice-in-constructii-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr360-din-25-iunie-1996-cu-privire-la-controlul-de-stat-al-calitatii-in-constructii/ ]]> 28.10.2016 11:00 Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin. (5) din Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin. (5) din Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=885&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-19-alin-5-din-Legea-nr303-din-13-decembrie-2013-privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare/ ]]> 11.10.2016 14:00 Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=875&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-Legea-nr135-XVI-din-14-iunie-2007-privind-societatile-cu-raspundere-limitata/ ]]> 27.09.2016 11:00 Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=873&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatului-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 21.09.2016 11:00 Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=871&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-Legea-nr142-XVI-din-26-iunie-2008-cu-privire-la-ipoteca/ ]]> 20.09.2016 11:00 Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 55 alin.(2) din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului şi pct.59 subpct. 2) şi 5) din Hotărârea Guvernului nr. 502 din 9 iulie 2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului <![CDATA[Examinarea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 55 alin.(2) din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului şi pct.59 subpct. 2) şi 5) din Hotărârea Guvernului nr. 502 din 9 iulie 2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=867&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-55-alin2-din-Legea-nr320-din-27-decembrie-2012-cu-privire-la-activitatea-Politiei-si-statutul-politistului-si-pct59-subpct-2-si-5-din-Hotararea-Guvernului-nr-502-din-9-iulie-2013-cu-privire-la-aprobarea-Statutului-disciplinar-al-politistului/ ]]> 13.09.2016 11:00 Examinarea sesizării nr.25g/2016 şi 57g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 27 din Legea cu privire la Agentul Guvernamental <![CDATA[Examinarea sesizării nr.25g/2016 şi 57g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 27 din Legea cu privire la Agentul Guvernamental // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=855&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr25g2016-si-57g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-articolului-27-din-Legea-cu-privire-la-Agentul-Guvernamental/ ]]> 25.07.2016 10:00 Examinarea sesizării nr.69g privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „şi adjunctul său” prevăzută la pct. 15 din Anexa Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.69g privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „şi adjunctul său” prevăzută la pct. 15 din Anexa Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=850&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr69g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-sintagmei-si-adjunctul-sau-prevazuta-la-pct-15-din-Anexa-Legii-contenciosului-administrativ-nr-793-din-10-februarie-2000/ ]]> 22.07.2016 11:00 Examinarea sesizării nr.37g privind excepţia de neconstituţionalitatea articolului 125 lit. b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală şi unele prevederi din articolele 2 lit. d) şi 16 lit. с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie <![CDATA[Examinarea sesizării nr.37g privind excepţia de neconstituţionalitatea articolului 125 lit. b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală şi unele prevederi din articolele 2 lit. d) şi 16 lit. с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=851&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr37g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitatea-articolului-125-lit-b-din-Codul-penal-a-articolelor-7-alin7-39-pct5-313-alin6-din-Codul-de-procedura-penala-si-unele-prevederi-din-articolele-2-lit-d-si-16-lit-c-din-Legea-cu-privire-la-Curtea-Suprema-de-Justitie/ ]]> 21.07.2016 11:00 Examinarea sesizării nr.64g privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin.(4) din Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.64g privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin.(4) din Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=849&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr64g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-22-alin4-din-Legea-condominiului-in-fondul-locativ-nr913-XIV-din-30-martie-2000/ ]]> 20.07.2016 11:00