<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 26.04.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/CEDO: Brudan v. România. Jurisprudență nouă care dă efectivitate unui remediu cu privire la durata procedurilor, făcută publică prea târziu pentru reclamant. Încălcare <![CDATA[CEDO: Brudan v. România. Jurisprudență nouă care dă efectivitate unui remediu cu privire la durata procedurilor, făcută publică prea târziu pentru reclamant. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1169&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Brudan-v-Romania-Jurisprudenta-noua-care-da-efectivitate-unui-remediu-cu-privire-la-durata-procedurilor-facuta-publica-prea-tarziu-pentru-reclamant-Incalcare/ 20.04.2018 09:15 CEDO: Chim și Przywieczerski v. Polonia. Amendamente legislative adoptate în timpul procesului, care extind termenele de prescripție în privința infracțiunilor ce nu s-au prescris. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Chim și Przywieczerski v. Polonia. Amendamente legislative adoptate în timpul procesului, care extind termenele de prescripție în privința infracțiunilor ce nu s-au prescris. Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1165&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Chim-i-Przywieczerski-v-Polonia-Amendamente-legislative-adoptate-in-timpul-procesului-care-extind-termenele-de-prescriptie-in-privinta-infractiunilor-ce-nu-s-au-prescris-Nicio-incalcare/ 19.04.2018 09:27 CEDO: Zubac v. Croația [MC]. Pretinsa interpretare excesiv de formalistă a normelor procedurale (pragul de admisibilitate ratione valoris). Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Zubac v. Croația [MC]. Pretinsa interpretare excesiv de formalistă a normelor procedurale (pragul de admisibilitate ratione valoris). Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1164&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Zubac-v-Croatia-MC-Pretinsa-interpretare-excesiv-de-formalista-a-normelor-procedurale-pragul-de-admisibilitate-ratione-valoris-Nicio-incalcare/ 18.04.2018 11:41 CEDO: Lazoriva v. Ucraina. Adopția unui copil fără o analiză adecvată a interesului mătușii sale de a-i deveni tutore legal. Încălcare <![CDATA[CEDO: Lazoriva v. Ucraina. Adopția unui copil fără o analiză adecvată a interesului mătușii sale de a-i deveni tutore legal. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1163&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Lazoriva-v-Ucraina-Adoptia-unui-copil-fara-o-analiza-adecvata-a-interesului-matuii-sale-de-a-i-deveni-tutore-legal-Incalcare/ ]]> 18.04.2018 08:25 CEDO: Tsvetkova și alții v. Rusia. Aplicarea procedurii de ducere sub escortă, a arestului și a detenției administrative pe plan intern. Încălcare <![CDATA[CEDO: Tsvetkova și alții v. Rusia. Aplicarea procedurii de ducere sub escortă, a arestului și a detenției administrative pe plan intern. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1162&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Tsvetkova-i-altii-v-Rusia-Aplicarea-procedurii-de-ducere-sub-escorta-a-arestului-i-a-detentiei-administrative-pe-plan-intern-Incalcare/ ]]> 12.04.2018 14:35 CEDO: Boyan Gospodinov v. Bulgaria. Lipsa strămutării unei cauze, desi tribunalul era vizat de o acțiune în repararea prejudiciului. Încălcare <![CDATA[CEDO: Boyan Gospodinov v. Bulgaria. Lipsa strămutării unei cauze, desi tribunalul era vizat de o acțiune în repararea prejudiciului. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1159&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Boyan-Gospodinov-v-Bulgaria-Lipsa-stramutarii-unei-cauze-desi-tribunalul-era-vizat-de-o-actiune-in-repararea-prejudiciului-Incalcare/ ]]> 10.04.2018 08:14