<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 21.08.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/CEDO: Aielli și alții v. Italia (dec.). Reducerea nivelului de indexare a pensiilor din cauza inflației. Cerere inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Aielli și alții v. Italia (dec.). Reducerea nivelului de indexare a pensiilor din cauza inflației. Cerere inadmisibilă // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1266&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Aielli-i-altii-v-Italia-dec-Reducerea-nivelului-de-indexare-a-pensiilor-din-cauza-inflatiei-Cerere-inadmisibila/ 14.08.2018 11:33 CEDO: Fröhlich v. Germania. Refuzul instanțelor de a-i acorda posibilului tată biologic dreptul la vizită sau de a-i obliga pe părinții legali să furnizeze informații despre circumstanțele personale ale copilului. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Fröhlich v. Germania. Refuzul instanțelor de a-i acorda posibilului tată biologic dreptul la vizită sau de a-i obliga pe părinții legali să furnizeze informații despre circumstanțele personale ale copilului. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1265&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Frohlich-v-Germania-Refuzul-instantelor-de-a-i-acorda-posibilului-tata-biologic-dreptul-la-vizita-sau-de-a-i-obliga-pe-parintii-legali-sa-furnizeze-informatii-despre-circumstantele-personale-ale-copilului-Nicio-incalcare/ ]]> 09.08.2018 12:11 CEDO: N.K. v. Germania. Condamnarea pentru comiterea violenței domestice bazată pe probe strâns coroborate neexaminate, din cauza refuzului victimei de a depune mărturii, care au fost prezentate de către judecătorul de instrucție. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: N.K. v. Germania. Condamnarea pentru comiterea violenței domestice bazată pe probe strâns coroborate neexaminate, din cauza refuzului victimei de a depune mărturii, care au fost prezentate de către judecătorul de instrucție. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1264&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-NK-v-Germania-Condamnarea-pentru-comiterea-violentei-domestice-bazata-pe-probe-strans-coroborate-neexaminate-din-cauza-refuzului-victimei-de-a-depune-marturii-care-au-fost-prezentate-de-catre-judecatorul-de-instructie-Nicio-incalcare/ ]]> 07.08.2018 08:03 CEDO: Obligații pozitive. S.M. v. Croația. Eșecul de a desfășura o anchetă efectivă privind acuzațiile de trafic de ființe umane și de exploatare în scopul practicării prostituției. Încălcare <![CDATA[CEDO: Obligații pozitive. S.M. v. Croația. Eșecul de a desfășura o anchetă efectivă privind acuzațiile de trafic de ființe umane și de exploatare în scopul practicării prostituției. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1263&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Obligatii-pozitive-SM-v-Croatia-Eecul-de-a-desfaura-o-ancheta-efectiva-privind-acuzatiile-de-trafic-de-fiinte-umane-i-de-exploatare-in-scopul-practicarii-prostitutiei-Incalcare/ 03.08.2018 14:11 CEDO: Obligații pozitive. Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia. Ineficiența cadrului de reglementare privind protecția vieții pacienților și lipsa unui remediu legal privind prejudiciul moral rezultat din decesul provocat prin neglijența medicală. Încălcare <![CDATA[CEDO: Obligații pozitive. Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia. Ineficiența cadrului de reglementare privind protecția vieții pacienților și lipsa unui remediu legal privind prejudiciul moral rezultat din decesul provocat prin neglijența medicală. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1262&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Obligatii-pozitive-Sarishvili-Bolkvadze-v-Georgia-Ineficienta-cadrului-de-reglementare-privind-protectia-vietii-pacientilor-i-lipsa-unui-remediu-legal-privind-prejudiciul-moral-rezultat-din-decesul-provocat-prin-neglijenta-medicala-Incalcare/ 03.08.2018 10:07 CEDO: Hovhannisyan v. Armenia. Eșecul de efectuare a unei anchete efective privind acuzațiile de tratament degradant la locul de muncă. Încălcare <![CDATA[CEDO: Hovhannisyan v. Armenia. Eșecul de efectuare a unei anchete efective privind acuzațiile de tratament degradant la locul de muncă. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1261&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Hovhannisyan-v-Armenia-Eecul-de-efectuare-a-unei-anchete-efective-privind-acuzatiile-de-tratament-degradant-la-locul-de-munca-Incalcare/ 30.07.2018 14:30 CEDO: Aleksandar Sabev v. Bulgaria. Contestarea concedierii neexaminată de către un tribunal cu competență deplină. Încălcare <![CDATA[CEDO: Aleksandar Sabev v. Bulgaria. Contestarea concedierii neexaminată de către un tribunal cu competență deplină. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1260&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Aleksandar-Sabev-v-Bulgaria-Contestarea-concedierii-neexaminata-de-catre-un-tribunal-cu-competenta-deplina-Incalcare/ 30.07.2018 12:28 CEDO: Mariya Alekhina și alții v. Rusia. Condamnarea și durata pedepsei cu închisoarea pentru interpretarea într-o catedrală a unui cântec cu tentă politică și interdicția de a viziona în regim online înregistrările video ale reprezentației. Încălcare <![CDATA[CEDO: Mariya Alekhina și alții v. Rusia. Condamnarea și durata pedepsei cu închisoarea pentru interpretarea într-o catedrală a unui cântec cu tentă politică și interdicția de a viziona în regim online înregistrările video ale reprezentației. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1257&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Mariya-Alekhina-i-altii-v-Rusia-Condamnarea-i-durata-pedepsei-cu-inchisoarea-pentru-interpretarea-intr-o-catedrala-a-unui-cantec-cu-tenta-politica-i-interdictia-de-a-viziona-in-regim-online-inregistrarile-video-ale-reprezentatiei-Incalcare/ ]]> 25.07.2018 10:35 CEDO: Egill Einarsson v. Islanda (nr. 2). Refuzul tribunalului de a acorda despăgubiri pentru cheltuielile de judecată și pentru compensarea prejudiciului provocat prin afirmații defăimătoare, declarate nule și neavenite. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Egill Einarsson v. Islanda (nr. 2). Refuzul tribunalului de a acorda despăgubiri pentru cheltuielile de judecată și pentru compensarea prejudiciului provocat prin afirmații defăimătoare, declarate nule și neavenite. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1254&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Egill-Einarsson-v-Islanda-nr-2-Refuzul-tribunalului-de-a-acorda-despagubiri-pentru-cheltuielile-de-judecata-i-pentru-compensarea-prejudiciului-provocat-prin-afirmatii-defaimatoare-declarate-nule-i-neavenite-Nicio-incalcare/ 19.07.2018 15:12 CEDO: Centrum För Rättvisa v. Suedia. Proporționalitatea și garanțiile legislației suedeze privind semnalele intelligence. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Centrum För Rättvisa v. Suedia. Proporționalitatea și garanțiile legislației suedeze privind semnalele intelligence. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1253&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Centrum-For-Rattvisa-v-Suedia-Proportionalitatea-i-garantiile-legislatiei-suedeze-privind-semnalele-intelligence-Nicio-incalcare/ ]]> 18.07.2018 15:17 CEDO: Mendrei v. Ungaria (dec.). Efectivitatea plângerii constituționale de contestare a legislației care afectează în mod direct persoana. Cerere inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Mendrei v. Ungaria (dec.). Efectivitatea plângerii constituționale de contestare a legislației care afectează în mod direct persoana. Cerere inadmisibilă // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1252&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Mendrei-v-Ungaria-dec-Efectivitatea-plangerii-constitutionale-de-contestare-a-legislatiei-care-afecteaza-in-mod-direct-persoana-Cerere-inadmisibila/ 13.07.2018 17:04 CEDO: Roj TV A/S v. Danemarca (dec.). Condamnarea unei companii care emitea programe de televiziune ce promovau o organizație teroristă. Cerere inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Roj TV A/S v. Danemarca (dec.). Condamnarea unei companii care emitea programe de televiziune ce promovau o organizație teroristă. Cerere inadmisibilă // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1251&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Roj-TV-AS-v-Danemarca-dec-Condamnarea-unei-companii-care-emitea-programe-de-televiziune-ce-promovau-o-organizatie-terorista-Cerere-inadmisibila/ ]]> 13.07.2018 16:23 CEDO: Industrial Financial Consortium Investment Metallurgical Union v. Ukraina. Anularea unor hotărâri judecătorești definitive privind privatizarea unei societăți de stat ca urmare a declarațiilor publice ale Președintelui și ale Prim-ministrului. Încălcare <![CDATA[CEDO: Industrial Financial Consortium Investment Metallurgical Union v. Ukraina. Anularea unor hotărâri judecătorești definitive privind privatizarea unei societăți de stat ca urmare a declarațiilor publice ale Președintelui și ale Prim-ministrului. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1250&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Industrial-Financial-Consortium-Investment-Metallurgical-Union-v-Ukraina-Anularea-unor-hotarari-judecatoreti-definitive-privind-privatizarea-unei-societati-de-stat-ca-urmare-a-declaratiilor-publice-ale-Preedintelui-i-ale-Prim-ministrului-Incalcare/ ]]> 13.07.2018 12:09 CEDO: Kamenova v. Bulgaria. Inadmisibilitatea acțiunii civile a reclamantei din cauza nerespectării termenului de prescripție prevăzut de lege. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Kamenova v. Bulgaria. Inadmisibilitatea acțiunii civile a reclamantei din cauza nerespectării termenului de prescripție prevăzut de lege. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1249&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Kamenova-v-Bulgaria-Inadmisibilitatea-actiunii-civile-a-reclamantei-din-cauza-nerespectarii-termenului-de-prescriptie-prevazut-de-lege-Nicio-incalcare/ ]]> 13.07.2018 11:40 CEDO: Vasilevskiy și Bogdanov v. Rusia. Eșecul de a compensa în mod adecvat persoanele supuse unei detenții ilegale pe plan național. Încălcare <![CDATA[CEDO: Vasilevskiy și Bogdanov v. Rusia. Eșecul de a compensa în mod adecvat persoanele supuse unei detenții ilegale pe plan național. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1248&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Vasilevskiy-i-Bogdanov-v-Rusia-Eecul-de-a-compensa-in-mod-adecvat-persoanele-supuse-unei-detentii-ilegale-pe-plan-national-Incalcare/ 13.07.2018 11:08 CEDO: Fundația Zehra și alții v. Turcia. Întreruperea timp de șapte ani a activităților unei fundații, care milita pentru un stat bazat pe sharia, și nerestituirea anumitor bunuri. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Fundația Zehra și alții v. Turcia. Întreruperea timp de șapte ani a activităților unei fundații, care milita pentru un stat bazat pe sharia, și nerestituirea anumitor bunuri. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1247&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Fundatia-Zehra-i-altii-v-Turcia-Intreruperea-timp-de-apte-ani-a-activitatilor-unei-fundatii-care-milita-pentru-un-stat-bazat-pe-sharia-i-nerestituirea-anumitor-bunuri-Nicio-incalcare/ ]]> 12.07.2018 08:53 CEDO: Tchokhonelidze v. Georgia. Controlul judiciar insuficient al afirmațiilor apărării împotriva provocării. Încălcare <![CDATA[CEDO: Tchokhonelidze v. Georgia. Controlul judiciar insuficient al afirmațiilor apărării împotriva provocării. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1246&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Tchokhonelidze-v-Georgia-Controlul-judiciar-insuficient-al-afirmatiilor-apararii-impotriva-provocarii-Incalcare/ 11.07.2018 11:37 CEDO: Volokitin și alții v. Rusia. Eșecul autorităților de a implementa o procedură efectivă de permitere a rambursării obligațiilor emise de către stat. Încălcare <![CDATA[CEDO: Volokitin și alții v. Rusia. Eșecul autorităților de a implementa o procedură efectivă de permitere a rambursării obligațiilor emise de către stat. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1245&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Volokitin-i-altii-v-Rusia-Eecul-autoritatilor-de-a-implementa-o-procedura-efectiva-de-permitere-a-rambursarii-obligatiilor-emise-de-catre-stat-Incalcare/ 09.07.2018 16:25 Problema anonimizării datelor cu caracter personal. CEDO: M.L. și W.W. v. Germania. Refuzul obligării unor instituții media să anonimizeze materialele on-line vechi, la cererea autorilor unei infracțiuni, în preajma eliberării lor din închisoare. Nicio încălcare <![CDATA[Problema anonimizării datelor cu caracter personal. CEDO: M.L. și W.W. v. Germania. Refuzul obligării unor instituții media să anonimizeze materialele on-line vechi, la cererea autorilor unei infracțiuni, în preajma eliberării lor din închisoare. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1244&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/Problema-anonimizarii-datelor-cu-caracter-personal-CEDO-ML-i-WW-v-Germania-Refuzul-obligarii-unor-institutii-media-sa-anonimizeze-materialele-on-line-vechi-la-cererea-autorilor-unei-infractiuni-in-preajma-eliberarii-lor-din-inchisoare-Nicio-incalcare/ 09.07.2018 09:05 CEDO: G.I.E.M. S.r.l. și alții c. Italia [MC]. Confiscarea în mod automat și integral a terenurilor divizate în mod ilicit, în afara oricărei răspunderi penale. Încălcare <![CDATA[CEDO: G.I.E.M. S.r.l. și alții c. Italia [MC]. Confiscarea în mod automat și integral a terenurilor divizate în mod ilicit, în afara oricărei răspunderi penale. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1240&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-GIEM-Srl-i-altii-c-Italia-MC-Confiscarea-in-mod-automat-i-integral-a-terenurilor-divizate-in-mod-ilicit-in-afara-oricarei-raspunderi-penale-Incalcare/ ]]> 05.07.2018 16:01 CEDO: Gîrleanu v. România. Amendă administrativă pentru dezvăluirea unor informații cu caracter de secret militar, în contextul unei investigații jurnalistice. Încălcare <![CDATA[CEDO: Gîrleanu v. România. Amendă administrativă pentru dezvăluirea unor informații cu caracter de secret militar, în contextul unei investigații jurnalistice. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1236&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Girleanu-v-Romania-Amenda-administrativa-pentru-dezvaluirea-unor-informatii-cu-caracter-de-secret-militar-in-contextul-unei-investigatii-jurnalistice-Incalcare/ 26.06.2018 16:00 CEDO: Semache v. Franța. Utilizarea tehnicii de imobilizare denumită „pliere” împotriva unui om în vârstă aflat în stare de ebrietate, lăsat apoi timp de mai mult de o oră, fără supraveghere medicală. Încălcare <![CDATA[CEDO: Semache v. Franța. Utilizarea tehnicii de imobilizare denumită „pliere” împotriva unui om în vârstă aflat în stare de ebrietate, lăsat apoi timp de mai mult de o oră, fără supraveghere medicală. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1235&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Semache-v-Franta-Utilizarea-tehnicii-de-imobilizare-denumita-pliere-impotriva-unui-om-in-varsta-aflat-in-stare-de-ebrietate-lasat-apoi-timp-de-mai-mult-de-o-ora-fara-supraveghere-medicala-Incalcare/ ]]> 26.06.2018 15:24 CEDO: Kula v. Turcia. Deficiențe în controlul judiciar al sancțiunii universitare impuse unui profesor pentru participarea neautorizată la o emisiune televizată. Încălcare <![CDATA[CEDO: Kula v. Turcia. Deficiențe în controlul judiciar al sancțiunii universitare impuse unui profesor pentru participarea neautorizată la o emisiune televizată. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1230&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Kula-v-Turcia-Deficiente-in-controlul-judiciar-al-sanctiunii-universitare-impuse-unui-profesor-pentru-participarea-neautorizata-la-o-emisiune-televizata-Incalcare/ ]]> 21.06.2018 16:58 CEDO: Alpeyeva și Dzhalagoniya v. Rusia. Invalidarea arbitrară a pașapoartelor ruse eliberate foștilor cetățeni sovietici. Încălcare <![CDATA[CEDO: Alpeyeva și Dzhalagoniya v. Rusia. Invalidarea arbitrară a pașapoartelor ruse eliberate foștilor cetățeni sovietici. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1229&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Alpeyeva-i-Dzhalagoniya-v-Rusia-Invalidarea-arbitrara-a-paapoartelor-ruse-eliberate-fotilor-cetateni-sovietici-Incalcare/ 20.06.2018 11:24 CEDO: Antkowiak v. Polonia (dec.). Ordinul instanţei de a înapoia copilul de șase ani, care se aflase în îngrijirea reclamanților din momentul nașterii sale, către părinții lui biologici. Inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Antkowiak v. Polonia (dec.). Ordinul instanţei de a înapoia copilul de șase ani, care se aflase în îngrijirea reclamanților din momentul nașterii sale, către părinții lui biologici. Inadmisibilă // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1228&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Antkowiak-v-Polonia-dec-Ordinul-instantei-de-a-inapoia-copilul-de-ase-ani-care-se-aflase-in-ingrijirea-reclamantilor-din-momentul-naterii-sale-catre-parintii-lui-biologici-Inadmisibila/ 20.06.2018 11:19 CEDO: Zelenchuk și Tsytsyura v. Ucraina. Interdicția absolută și nedefinită cu privire la alienarea terenurilor agricole. Încălcare <![CDATA[CEDO: Zelenchuk și Tsytsyura v. Ucraina. Interdicția absolută și nedefinită cu privire la alienarea terenurilor agricole. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1227&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Zelenchuk-i-Tsytsyura-v-Ucraina-Interdictia-absoluta-i-nedefinita-cu-privire-la-alienarea-terenurilor-agricole-Incalcare/ ]]> 20.06.2018 11:05 CEDO: O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Irlanda. Interdicția temporară a pescuitului de midii subdezvoltate în scopul respectării directivelor Uniunii Europene. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Irlanda. Interdicția temporară a pescuitului de midii subdezvoltate în scopul respectării directivelor Uniunii Europene. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1221&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-OSullivan-McCarthy-Mussel-Development-Ltd-v-Irlanda-Interdictia-temporara-a-pescuitului-de-midii-subdezvoltate-in-scopul-respectarii-directivelor-Uniunii-Europene-Nicio-incalcare/ ]]> 14.06.2018 16:03 CEDO: Hoti v. Croația. Migrant apatrid aflat în imposibilitatea de a-și regulariza statutul de rezident ca urmare a destrămării statului predecesor, în ciuda multor ani de ședere tolerată. Încălcare <![CDATA[CEDO: Hoti v. Croația. Migrant apatrid aflat în imposibilitatea de a-și regulariza statutul de rezident ca urmare a destrămării statului predecesor, în ciuda multor ani de ședere tolerată. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1220&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Hoti-v-Croatia-Migrant-apatrid-aflat-in-imposibilitatea-de-a-i-regulariza-statutul-de-rezident-ca-urmare-a-destramarii-statului-predecesor-in-ciuda-multor-ani-de-edere-tolerata-Incalcare/ 13.06.2018 15:55 CEDO: Dimitrov și Momin v. Bulgaria. Condamnare bazată, în special, pe depozițiile unei victime decedate care nu a fost interogată de către acuzați. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Dimitrov și Momin v. Bulgaria. Condamnare bazată, în special, pe depozițiile unei victime decedate care nu a fost interogată de către acuzați. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1219&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Dimitrov-i-Momin-v-Bulgaria-Condamnare-bazata-in-special-pe-depozitiile-unei-victime-decedate-care-nu-a-fost-interogata-de-catre-acuzati-Nicio-incalcare/ 12.06.2018 10:39 CEDO: Caruana v. Malta (dec.). Aplicarea obligatorie a tampoanelor bucale în cazul soției acuzatului în cadrul procedurilor penale. Inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Caruana v. Malta (dec.). Aplicarea obligatorie a tampoanelor bucale în cazul soției acuzatului în cadrul procedurilor penale. Inadmisibilă // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1218&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Caruana-v-Malta-dec-Aplicarea-obligatorie-a-tampoanelor-bucale-in-cazul-sotiei-acuzatului-in-cadrul-procedurilor-penale-Inadmisibila/ ]]> 11.06.2018 14:32