<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 15.12.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/CEDO: Günana și alții v. Turcia. Lipsa unei baze legale pentru confiscarea documentelor scrise de mână de către deținuți. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Günana și alții v. Turcia</strong>. Lipsa unei baze legale pentru confiscarea documentelor scrise de mână de către deținuți. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1352&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongGunana-i-altii-v-Turciastrong-Lipsa-unei-baze-legale-pentru-confiscarea-documentelor-scrise-de-mana-de-catre-detinuti-Incalcare/ 14.12.2018 15:09 CEDO: Kryževičius v. Lituania. Soț obligat să depună mărturii în cadrul unor proceduri penale în care soția sa avea statut de „martor special”. Încălcare <![CDATA[CEDO: Kryževičius v. Lituania. Soț obligat să depună mărturii în cadrul unor proceduri penale în care soția sa avea statut de „martor special”. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1351&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Kryzevicius-v-Lituania-Sot-obligat-sa-depuna-marturii-in-cadrul-unor-proceduri-penale-in-care-sotia-sa-avea-statut-de-martor-special-Incalcare/ 14.12.2018 14:19 CEDO: Mursaliyev și alții v. Azerbaijan. Impunerea unor interdicții de călătorie în privința martorilor din proceduri penale pendinte fără o bază legală. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Mursaliyev și alții v. Azerbaijan</strong>. Impunerea unor interdicții de călătorie în privința martorilor din proceduri penale pendinte fără o bază legală. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1350&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongMursaliyev-i-altii-v-Azerbaijanstrong-Impunerea-unor-interdictii-de-calatorie-in-privinta-martorilor-din-proceduri-penale-pendinte-fara-o-baza-legala-Incalcare/ 14.12.2018 10:48 CEDO: Lekić v. Slovenia [MC]. Răspunderea personală a unui acționar pentru datoriile unei companii radiate în conformitate cu legislația specială privind societățile inactive. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Lekić v. Slovenia [MC]</strong>. Răspunderea personală a unui acționar pentru datoriile unei companii radiate în conformitate cu legislația specială privind societățile inactive. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1349&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongLekic-v-Slovenia-MCstrong-Raspunderea-personala-a-unui-actionar-pentru-datoriile-unei-companii-radiate-in-conformitate-cu-legislatia-speciala-privind-societatile-inactive-Nicio-incalcare/ 13.12.2018 16:14 CEDO: Beuze v. Belgia [MC]. Lipsa prevederilor referitoare la asistența juridică pe parcursul audierilor de la poliție și în fața judecătorului de instrucție în faza inițială a procedurilor penale. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Beuze v. Belgia [MC]</strong>. Lipsa prevederilor referitoare la asistența juridică pe parcursul audierilor de la poliție și în fața judecătorului de instrucție în faza inițială a procedurilor penale. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1348&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongBeuze-v-Belgia-MCstrong-Lipsa-prevederilor-referitoare-la-asistenta-juridica-pe-parcursul-audierilor-de-la-politie-i-in-fata-judecatorului-de-instructie-in-faza-initiala-a-procedurilor-penale-Incalcare/ 12.12.2018 14:56 CEDO: Belli și Arquier-Martinez v. Elveția. Întreruperea prestațiilor pentru dizabilitate necontributive, dată fiind stabilirea reședinței peste hotare. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Belli și Arquier-Martinez v. Elveția</strong>. Întreruperea prestațiilor pentru dizabilitate necontributive, dată fiind stabilirea reședinței peste hotare. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1347&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongBelli-i-Arquier-Martinez-v-Elvetiastrong-Intreruperea-prestatiilor-pentru-dizabilitate-necontributive-data-fiind-stabilirea-reedintei-peste-hotare-Nicio-incalcare/ 12.12.2018 09:45 CEDO: Brisc v. România. Eliberarea din funcție a unui procuror-șef pentru că ar fi oferit informații mijloacelor media despre o anchetă pendinte legată de un trafic de influență. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Brisc v. România</strong>. Eliberarea din funcție a unui procuror-șef pentru că ar fi oferit informații mijloacelor media despre o anchetă pendinte legată de un trafic de influență. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1345&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongBrisc-v-Romaniastrong-Eliberarea-din-functie-a-unui-procuror-ef-pentru-ca-ar-fi-oferit-informatii-mijloacelor-media-despre-o-ancheta-pendinte-legata-de-un-trafic-de-influenta-Incalcare/ 11.12.2018 14:36 CEDO: Popov și alții v. Rusia. Evicțiunea soțiilor după cinci ani de ședere ilegală într-o locuință oferită soților lor de către angajatorul instituție de stat. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Popov și alții v. Rusia</strong>. Evicțiunea soțiilor după cinci ani de ședere ilegală într-o locuință oferită soților lor de către angajatorul instituție de stat. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1341&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongPopov-i-altii-v-Rusiastrong-Evictiunea-sotiilor-dupa-cinci-ani-de-edere-ilegala-intr-o-locuinta-oferita-sotilor-lor-de-catre-angajatorul-institutie-de-stat-Incalcare/ 03.12.2018 16:41 CEDO: Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugalia [MC]. Lipsa unei ședințe publice și gradul limitat de control din partea Curții Supreme de Justiție al deciziilor Consiliului Superior al Magistraturii cu caracter disciplinar. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugalia [MC]</strong>. Lipsa unei ședințe publice și gradul limitat de control din partea Curții Supreme de Justiție al deciziilor Consiliului Superior al Magistraturii cu caracter disciplinar. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1340&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongRamos-Nunes-de-Carvalho-e-Sa-v-Portugalia-MCstrong-Lipsa-unei-edinte-publice-i-gradul-limitat-de-control-din-partea-Curtii-Supreme-de-Justitie-al-deciziilor-Consiliului-Superior-al-Magistraturii-cu-caracter-disciplinar-Incalcare/ 03.12.2018 15:50 CEDO: Delecolle v. Franța. Refuzul de a autoriza căsătoria unei persoane aflate sub o măsură de protecție. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Delecolle v. Franța</strong>. Refuzul de a autoriza căsătoria unei persoane aflate sub o măsură de protecție. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1339&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongDelecolle-v-Frantastrong-Refuzul-de-a-autoriza-casatoria-unei-persoane-aflate-sub-o-masura-de-protectie-Nicio-incalcare/ 03.12.2018 09:28 CEDO: S., V. și A. v. Danemarca [MC]. Detenția de aproximativ opt ore a unor suporteri de echipe de fotbal implicați într-o încăierare, în scopul prevenirii comiterii de violențe, fără ca aceștia să fie acuzați. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>S., V. și A. v. Danemarca [MC]</strong>. Detenția de aproximativ opt ore a unor suporteri de echipe de fotbal implicați într-o încăierare, în scopul prevenirii comiterii de violențe, fără ca aceștia să fie acuzați. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1336&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongS-V-i-A-v-Danemarca-MCstrong-Detentia-de-aproximativ-opt-ore-a-unor-suporteri-de-echipe-de-fotbal-implicati-intr-o-incaierare-in-scopul-prevenirii-comiterii-de-violente-fara-ca-acetia-sa-fie-acuzati-Nicio-incalcare/ 28.11.2018 14:56 CEDO: Zhang v. Ucraina. Condamnare pentru un omor bazată pe declarațiile contradictorii ale martorilor acuzării făcute în cadrul procedurilor în care au fost excluse toate probele martorilor apărării. Încălcare <![CDATA[CEDO: Zhang v. Ucraina. Condamnare pentru un omor bazată pe declarațiile contradictorii ale martorilor acuzării făcute în cadrul procedurilor în care au fost excluse toate probele martorilor apărării. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1337&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Zhang-v-Ucraina-Condamnare-pentru-un-omor-bazata-pe-declaratiile-contradictorii-ale-martorilor-acuzarii-facute-in-cadrul-procedurilor-in-care-au-fost-excluse-toate-probele-martorilor-apararii-Incalcare/ 28.11.2018 14:56 CEDO: Arrozpide Sarasola și alții v. Spania. Lipsa unei așteptări legitime privind luarea în considerare a sentințelor executate într-un alt stat membru al UE. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Arrozpide Sarasola și alții v. Spania. Lipsa unei așteptări legitime privind luarea în considerare a sentințelor executate într-un alt stat membru al UE. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1338&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Arrozpide-Sarasola-i-altii-v-Spania-Lipsa-unei-ateptari-legitime-privind-luarea-in-considerare-a-sentintelor-executate-intr-un-alt-stat-membru-al-UE-Nicio-incalcare/ 28.11.2018 14:56 CEDO: E.S. v. Austria. Condamnarea penală și aplicarea unei amenzi pentru declarațiile care îl acuză pe profetul Mahomed de pedofilie. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>E.S. v. Austria</strong>. Condamnarea penală și aplicarea unei amenzi pentru declarațiile care îl acuză pe profetul Mahomed de pedofilie. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1323&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongES-v-Austriastrong-Condamnarea-penala-i-aplicarea-unei-amenzi-pentru-declaratiile-care-il-acuza-pe-profetul-Mahomed-de-pedofilie-Nicio-incalcare/ 13.11.2018 09:08 CEDO: Thiam v. Franța. Constituirea ca parte civilă a Președintelui Republicii în exercițiu în cadrul procedurii în care a fost condamnat un escroc de carduri bancare. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Thiam v. Franța</strong>. Constituirea ca parte civilă a Președintelui Republicii în exercițiu în cadrul procedurii în care a fost condamnat un escroc de carduri bancare. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1322&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongThiam-v-Frantastrong-Constituirea-ca-parte-civila-a-Preedintelui-Republicii-in-exercitiu-in-cadrul-procedurii-in-care-a-fost-condamnat-un-escroc-de-carduri-bancare-Nicio-incalcare/ 13.11.2018 09:05 CEDO: Bradshaw și alții v. Malta. Cuantumul extrem de mic al chiriei impus proprietarilor pentru imobilele date în locațiune unui band club. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Bradshaw și alții v. Malta</strong>. Cuantumul extrem de mic al chiriei impus proprietarilor pentru imobilele date în locațiune unui band club. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1321&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongBradshaw-i-altii-v-Maltastrong-Cuantumul-extrem-de-mic-al-chiriei-impus-proprietarilor-pentru-imobilele-date-in-locatiune-unui-band-club-Incalcare/ 12.11.2018 14:19 CEDO: Petrov și X v. Rusia. Examinarea insuficientă a situației tatălui în procedurile privind întreținerea copilului: încălcare <![CDATA[CEDO: Petrov și X v. Rusia. Examinarea insuficientă a situației tatălui în procedurile privind întreținerea copilului: încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1320&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Petrov-i-X-v-Rusia-Examinarea-insuficienta-a-situatiei-tatalui-in-procedurile-privind-intretinerea-copilului-incalcare/ 06.11.2018 09:24 CEDO: Könyv-Tár Kft și alții v. Ungaria. Monopolul de stat asupra pieței de distribuție a manualelor școlare. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Könyv-Tár Kft și alții v. Ungaria</strong>. Monopolul de stat asupra pieței de distribuție a manualelor școlare. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1315&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongKonyv-Tar-Kft-i-altii-v-Ungariastrong-Monopolul-de-stat-asupra-pietei-de-distributie-a-manualelor-colare-Incalcare/ 23.10.2018 09:59 CEDO: Akelienė v. Lituania. Eșecul autorităților de a aplica o pedeapsă privativă de libertate în privința unei persoane condamnate pentru omorul fiului reclamantei. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Akelienė v. Lituania. Eșecul autorităților de a aplica o pedeapsă privativă de libertate în privința unei persoane condamnate pentru omorul fiului reclamantei. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1310&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Akeliene-v-Lituania-Eecul-autoritatilor-de-a-aplica-o-pedeapsa-privativa-de-libertate-in-privinta-unei-persoane-condamnate-pentru-omorul-fiului-reclamantei-Nicio-incalcare/ ]]> 18.10.2018 13:18 CEDO: Mendy v. Franța (dec.). Moartea unei persoane cu tulburări mintale care pusese în pericol viața unui bărbat, ca urmare a unui foc de armă tras de un ofițer de poliție în timp ce îl urmărea. Inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Mendy v. Franța (dec.). Moartea unei persoane cu tulburări mintale care pusese în pericol viața unui bărbat, ca urmare a unui foc de armă tras de un ofițer de poliție în timp ce îl urmărea. Inadmisibilă // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1309&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Mendy-v-Franta-dec-Moartea-unei-persoane-cu-tulburari-mintale-care-pusese-in-pericol-viata-unui-barbat-ca-urmare-a-unui-foc-de-arma-tras-de-un-ofiter-de-politie-in-timp-ce-il-urmarea-Inadmisibila/ ]]> 18.10.2018 10:42 CEDO: Zhidov și alții v. Rusia. Ordinul de demolare, fără compensații, a construcțiilor ilegale situate în apropierea conductelor de gaze sau a conductelor de petrol. Nicio încălcare. Încălcare <![CDATA[CEDO: Zhidov și alții v. Rusia. Ordinul de demolare, fără compensații, a construcțiilor ilegale situate în apropierea conductelor de gaze sau a conductelor de petrol. Nicio încălcare. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1308&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Zhidov-i-altii-v-Rusia-Ordinul-de-demolare-fara-compensatii-a-constructiilor-ilegale-situate-in-apropierea-conductelor-de-gaze-sau-a-conductelor-de-petrol-Nicio-incalcare-Incalcare/ ]]> 18.10.2018 10:10 CEDO: Visy v. Slovacia. Confiscarea repetată a materialelor confiscate în mod ilegal la cinci minute după restituirea lor. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Visy v. Slovacia</strong>. Confiscarea repetată a materialelor confiscate în mod ilegal la cinci minute după restituirea lor. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1307&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongVisy-v-Slovaciastrong-Confiscarea-repetata-a-materialelor-confiscate-in-mod-ilegal-la-cinci-minute-dupa-restituirea-lor-Incalcare/ 16.10.2018 16:41 CEDO: Tuğluk și alții v. Turcia (dec.). Avocați cărora li s-a interzis temporar să-și reprezinte clientul terorist, pentru a evita transmiterea declarațiilor sale. Inadmisibilă <![CDATA[CEDO: <strong>Tuğluk și alții v. Turcia (dec.)</strong>. Avocați cărora li s-a interzis temporar să-și reprezinte clientul terorist, pentru a evita transmiterea declarațiilor sale. Inadmisibilă // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1306&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongTugluk-i-altii-v-Turcia-decstrong-Avocati-carora-li-s-a-interzis-temporar-sa-i-reprezinte-clientul-terorist-pentru-a-evita-transmiterea-declaratiilor-sale-Inadmisibila/ 16.10.2018 14:01 CEDO: Tuskia și alții v. Georgia. Profesori universitari îndepărtați de către poliție și amendați după intrarea neautorizată în biroul rectorului, în timpul unui protest. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>Tuskia și alții v. Georgia</strong>. Profesori universitari îndepărtați de către poliție și amendați după intrarea neautorizată în biroul rectorului, în timpul unui protest. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1305&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongTuskia-i-altii-v-Georgiastrong-Profesori-universitari-indepartati-de-catre-politie-i-amendati-dupa-intrarea-neautorizata-in-biroul-rectorului-in-timpul-unui-protest-Nicio-incalcare/ 15.10.2018 18:15 CEDO: S.V. v. Italia. Refuzul autorităților de a permite schimbarea prenumelui înainte de realizarea intervenției chirurgicale de schimbare de sex. Încălcare <![CDATA[CEDO: <strong>S.V. v. Italia</strong>. Refuzul autorităților de a permite schimbarea prenumelui înainte de realizarea intervenției chirurgicale de schimbare de sex. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1304&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strongSV-v-Italiastrong-Refuzul-autoritatilor-de-a-permite-schimbarea-prenumelui-inainte-de-realizarea-interventiei-chirurgicale-de-schimbare-de-sex-Incalcare/ 15.10.2018 08:45 CEDO: Osmanyan și Amiraghyan v. Armenia. Stabilirea valorii de piață a terenului expropriat, fără abordarea pierderii de către fermieri a principalei lor surse de venit. Încălcare <![CDATA[CEDO: Osmanyan și Amiraghyan v. Armenia. Stabilirea valorii de piață a terenului expropriat, fără abordarea pierderii de către fermieri a principalei lor surse de venit. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1303&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Osmanyan-i-Amiraghyan-v-Armenia-Stabilirea-valorii-de-piata-a-terenului-expropriat-fara-abordarea-pierderii-de-catre-fermieri-a-principalei-lor-surse-de-venit-Incalcare/ 12.10.2018 09:22 CEDO: Pojatina v. Croația. Legislația care împiedică profesioniștii din sănătate să asiste nașterile la domiciliu. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Pojatina v. Croația. Legislația care împiedică profesioniștii din sănătate să asiste nașterile la domiciliu. Nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1299&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Pojatina-v-Croatia-Legislatia-care-impiedica-profesionitii-din-sanatate-sa-asiste-naterile-la-domiciliu-Nicio-incalcare/ ]]> 10.10.2018 16:30 CEDO: Mutu și Pechstein v. Elveția. Metoda de desemnare a arbitrilor la Curtea de Arbitraj Sportiv. Articolul 6 § 1 aplicabil; nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Mutu și Pechstein v. Elveția. Metoda de desemnare a arbitrilor la Curtea de Arbitraj Sportiv. Articolul 6 § 1 aplicabil; nicio încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1300&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Mutu-i-Pechstein-v-Elvetia-Metoda-de-desemnare-a-arbitrilor-la-Curtea-de-Arbitraj-Sportiv-Articolul-6-1-aplicabil-nicio-incalcare/ ]]> 10.10.2018 16:30 CEDO: Gyrlyan v. Rusia. Confiscarea numerarului obținut în mod legal din cauza nedeclarării acestuia la vamă. Încălcare <![CDATA[CEDO: Gyrlyan v. Rusia. Confiscarea numerarului obținut în mod legal din cauza nedeclarării acestuia la vamă. Încălcare // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1301&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Gyrlyan-v-Rusia-Confiscarea-numerarului-obtinut-in-mod-legal-din-cauza-nedeclararii-acestuia-la-vama-Incalcare/ ]]> 10.10.2018 16:29 CEDO: Brazzi v. Italia. Proceduri la nivel național, lipsa unui control judiciar efectiv în privința unei percheziții a unei reședințe, care nu a presupus implicații de ordin financiar. Excepție preliminară respinsă <![CDATA[CEDO: <strong> Brazzi v. Italia.</strong> Proceduri la nivel național, lipsa unui control judiciar efectiv în privința unei percheziții a unei reședințe, care nu a presupus implicații de ordin financiar. Excepție preliminară respinsă // Rezumatele hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1298&t=/Media/Rezumatele-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-strong-Brazzi-v-Italiastrong-Proceduri-la-nivel-national-lipsa-unui-control-judiciar-efectiv-in-privinta-unei-perchezitii-a-unei-reedinte-care-nu-a-presupus-implicatii-de-ordin-financiar-Exceptie-preliminara-respinsa/ ]]> 05.10.2018 10:44