<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 20.06.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/CEDO: Alpeyeva și Dzhalagoniya v. Rusia. Invalidarea arbitrară a pașapoartelor ruse eliberate foștilor cetățeni sovietici. Încălcare <![CDATA[CEDO: Alpeyeva și Dzhalagoniya v. Rusia. Invalidarea arbitrară a pașapoartelor ruse eliberate foștilor cetățeni sovietici. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1229&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Alpeyeva-i-Dzhalagoniya-v-Rusia-Invalidarea-arbitrara-a-paapoartelor-ruse-eliberate-fotilor-cetateni-sovietici-Incalcare/ 20.06.2018 11:24 CEDO: Antkowiak v. Polonia (dec.). Ordinul instanţei de a înapoia copilul de șase ani, care se aflase în îngrijirea reclamanților din momentul nașterii sale, către părinții lui biologici. Inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Antkowiak v. Polonia (dec.). Ordinul instanţei de a înapoia copilul de șase ani, care se aflase în îngrijirea reclamanților din momentul nașterii sale, către părinții lui biologici. Inadmisibilă // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1228&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Antkowiak-v-Polonia-dec-Ordinul-instantei-de-a-inapoia-copilul-de-ase-ani-care-se-aflase-in-ingrijirea-reclamantilor-din-momentul-naterii-sale-catre-parintii-lui-biologici-Inadmisibila/ 20.06.2018 11:19 CEDO: Zelenchuk și Tsytsyura v. Ucraina. Interdicția absolută și indefinită cu privire la alienarea terenurilor agricole. Încălcare <![CDATA[CEDO: Zelenchuk și Tsytsyura v. Ucraina. Interdicția absolută și indefinită cu privire la alienarea terenurilor agricole. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1227&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Zelenchuk-i-Tsytsyura-v-Ucraina-Interdictia-absoluta-i-indefinita-cu-privire-la-alienarea-terenurilor-agricole-Incalcare/ 20.06.2018 11:05 CEDO: O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Irlanda. Interdicția temporară a pescuitului de midii subdezvoltate în scopul respectării directivelor Uniunii Europene. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Irlanda. Interdicția temporară a pescuitului de midii subdezvoltate în scopul respectării directivelor Uniunii Europene. Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1221&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-OSullivan-McCarthy-Mussel-Development-Ltd-v-Irlanda-Interdictia-temporara-a-pescuitului-de-midii-subdezvoltate-in-scopul-respectarii-directivelor-Uniunii-Europene-Nicio-incalcare/ ]]> 14.06.2018 16:03 CEDO: Hoti v. Croația. Migrant apatrid aflat în imposibilitatea de a-și regulariza statutul de rezident ca urmare a destrămării statului predecesor, în ciuda multor ani de ședere tolerată. Încălcare <![CDATA[CEDO: Hoti v. Croația. Migrant apatrid aflat în imposibilitatea de a-și regulariza statutul de rezident ca urmare a destrămării statului predecesor, în ciuda multor ani de ședere tolerată. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1220&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Hoti-v-Croatia-Migrant-apatrid-aflat-in-imposibilitatea-de-a-i-regulariza-statutul-de-rezident-ca-urmare-a-destramarii-statului-predecesor-in-ciuda-multor-ani-de-edere-tolerata-Incalcare/ 13.06.2018 15:55 CEDO: Dimitrov și Momin v. Bulgaria. Condamnare bazată, în special, pe depozițiile unei victime decedate care nu a fost interogată de către acuzați. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Dimitrov și Momin v. Bulgaria. Condamnare bazată, în special, pe depozițiile unei victime decedate care nu a fost interogată de către acuzați. Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1219&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Dimitrov-i-Momin-v-Bulgaria-Condamnare-bazata-in-special-pe-depozitiile-unei-victime-decedate-care-nu-a-fost-interogata-de-catre-acuzati-Nicio-incalcare/ 12.06.2018 10:39 CEDO: Caruana v. Malta (dec.). Aplicarea obligatorie a tampoanelor bucale în cazul soției acuzatului în cadrul procedurilor penale. Inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Caruana v. Malta (dec.). Aplicarea obligatorie a tampoanelor bucale în cazul soției acuzatului în cadrul procedurilor penale. Inadmisibilă // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1218&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Caruana-v-Malta-dec-Aplicarea-obligatorie-a-tampoanelor-bucale-in-cazul-sotiei-acuzatului-in-cadrul-procedurilor-penale-Inadmisibila/ ]]> 11.06.2018 14:32 CEDO: Laurent v. Franța. Interceptarea și citirea de către un polițist a notelor scrise de mână și trimise la vedere de către un avocat clienților săi. Încălcare <![CDATA[CEDO: Laurent v. Franța. Interceptarea și citirea de către un polițist a notelor scrise de mână și trimise la vedere de către un avocat clienților săi. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1217&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Laurent-v-Franta-Interceptarea-i-citirea-de-catre-un-politist-a-notelor-scrise-de-mana-i-trimise-la-vedere-de-catre-un-avocat-clientilor-sai-Incalcare/ 06.06.2018 14:32 CEDO: Abu Zubaydah v. Lituania. Tratament inuman aplicat ca urmare a extrădării cu caracter extraordinar a reclamanților către CIA. Încălcări <![CDATA[CEDO: Abu Zubaydah v. Lituania. Tratament inuman aplicat ca urmare a extrădării cu caracter extraordinar a reclamanților către CIA. Încălcări // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1215&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Abu-Zubaydah-v-Lituania-Tratament-inuman-aplicat-ca-urmare-a-extradarii-cu-caracter-extraordinar-a-reclamantilor-catre-CIA-Incalcari/ 05.06.2018 00:00 CEDO: Ljatifi v. „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”. Analiza judiciară inadecvată a unui ordin de a părăsi țara din motive de securitate națională, bazată pe informații clasificate secretizate. Încălcare <![CDATA[CEDO: Ljatifi v. „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”. Analiza judiciară inadecvată a unui ordin de a părăsi țara din motive de securitate națională, bazată pe informații clasificate secretizate. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1203&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Ljatifi-v-fosta-Republica-Iugoslava-a-Macedoniei-Analiza-judiciara-inadecvata-a-unui-ordin-de-a-parasi-tara-din-motive-de-securitate-nationala-bazata-pe-informatii-clasificate-secretizate-Incalcare/ 21.05.2018 11:50 CEDO: Khaksar v. Regatul Unit (dec.). Controlul judiciar care trebuie epuizat în privința unei decizii de refuz al acordării dreptului de ședere la expulzarea persoanelor grav bolnave. Inadmisibilă <![CDATA[CEDO: Khaksar v. Regatul Unit (dec.). Controlul judiciar care trebuie epuizat în privința unei decizii de refuz al acordării dreptului de ședere la expulzarea persoanelor grav bolnave. Inadmisibilă // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1199&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Khaksar-v-Regatul-Unit-dec-Controlul-judiciar-care-trebuie-epuizat-in-privinta-unei-decizii-de-refuz-al-acordarii-dreptului-de-edere-la-expulzarea-persoanelor-grav-bolnave-Inadmisibila/ ]]> 16.05.2018 15:31 CEDO: Baydar v. Olanda. Motivare sumară în cazul respingerii de către Curtea Supremă a unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Asigurarea aplicării uniforme și a interpretării corecte a legii de către curțile de casație. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Baydar v. Olanda. Motivare sumară în cazul respingerii de către Curtea Supremă a unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Asigurarea aplicării uniforme și a interpretării corecte a legii de către curțile de casație. Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1197&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Baydar-v-Olanda-Motivare-sumara-in-cazul-respingerii-de-catre-Curtea-Suprema-a-unei-cereri-de-pronuntare-a-unei-hotarari-preliminare-de-catre-Curtea-de-Justitie-a-Uniunii-Europene-Asigurarea-aplicarii-uniforme-i-a-interpretarii-corecte-a-legii-de-catre-curtile-de-casatie-Nicio-incalcare/ ]]> 16.05.2018 14:31 CEDO: Stomakhin v. Rusia. Condamnarea la închisoare și o interdicție de trei ani de practicare a jurnalismului, pentru promovarea extremismului, în contextul conflictului din Cecenia. Încălcare <![CDATA[CEDO: Stomakhin v. Rusia. Condamnarea la închisoare și o interdicție de trei ani de practicare a jurnalismului, pentru promovarea extremismului, în contextul conflictului din Cecenia. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1195&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Stomakhin-v-Rusia-Condamnarea-la-inchisoare-i-o-interdictie-de-trei-ani-de-practicare-a-jurnalismului-pentru-promovarea-extremismului-in-contextul-conflictului-din-Cecenia-Incalcare/ ]]> 15.05.2018 13:26 CEDO: Mohamed Hasan v. Norvegia. Circumstanțe excepționale care justifică adopția copiilor, victime ale violenței domestice, de către părinți adoptivi. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Mohamed Hasan v. Norvegia. Circumstanțe excepționale care justifică adopția copiilor, victime ale violenței domestice, de către părinți adoptivi. Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1194&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Mohamed-Hasan-v-Norvegia-Circumstante-exceptionale-care-justifica-adoptia-copiilor-victime-ale-violentei-domestice-de-catre-parinti-adoptivi-Nicio-incalcare/ ]]> 15.05.2018 08:15 CEDO: Čakarević v. Croația. Cererea de rambursare retroactivă a prestațiilor sociale care au fost administrate în mod eronat și care constituie singura sursă de venit a reclamantei: Încălcare <![CDATA[CEDO: Čakarević v. Croația. Cererea de rambursare retroactivă a prestațiilor sociale care au fost administrate în mod eronat și care constituie singura sursă de venit a reclamantei: Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1184&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Cakarevic-v-Croatia-Cererea-de-rambursare-retroactiva-a-prestatiilor-sociale-care-au-fost-administrate-in-mod-eronat-i-care-constituie-singura-sursa-de-venit-a-reclamantei-Incalcare/ ]]> 08.05.2018 09:01 CEDO: Benedik v. Slovenia. Poliția care obține informații despre abonați legate de adresa dinamică a Protocolului de Internet („IP”) în lipsa unui ordin al tribunalului. Încălcare <![CDATA[CEDO: Benedik v. Slovenia. Poliția care obține informații despre abonați legate de adresa dinamică a Protocolului de Internet („IP”) în lipsa unui ordin al tribunalului. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1178&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Benedik-v-Slovenia-Politia-care-obtine-informatii-despre-abonati-legate-de-adresa-dinamica-a-Protocolului-de-Internet-IP-in-lipsa-unui-ordin-al-tribunalului-Incalcare/ 27.04.2018 15:25 CEDO: Lozovyye v. Rusia. Înmormântarea unei victime a unui act criminal fără a se întreprinde măsuri rezonabile în vederea informării rudelor sale. Încălcare <![CDATA[CEDO: Lozovyye v. Rusia. Înmormântarea unei victime a unui act criminal fără a se întreprinde măsuri rezonabile în vederea informării rudelor sale. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1177&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Lozovyye-v-Rusia-Inmormantarea-unei-victime-a-unui-act-criminal-fara-a-se-intreprinde-masuri-rezonabile-in-vederea-informarii-rudelor-sale-Incalcare/ 27.04.2018 10:50 CEDO: Correia de Matos v. Portugalia [MC]. Imposibilitatea unui avocat de a se apăra singur în cadrul procedurilor penale împotriva sa. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Correia de Matos v. Portugalia [MC]. Imposibilitatea unui avocat de a se apăra singur în cadrul procedurilor penale împotriva sa. Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1176&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Correia-de-Matos-v-Portugalia-MC-Imposibilitatea-unui-avocat-de-a-se-apara-singur-in-cadrul-procedurilor-penale-impotriva-sa-Nicio-incalcare/ 27.04.2018 10:44 CEDO: Brudan v. România. Jurisprudență nouă care dă efectivitate unui remediu cu privire la durata procedurilor, făcută publică prea târziu pentru reclamant. Încălcare <![CDATA[CEDO: Brudan v. România. Jurisprudență nouă care dă efectivitate unui remediu cu privire la durata procedurilor, făcută publică prea târziu pentru reclamant. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1169&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Brudan-v-Romania-Jurisprudenta-noua-care-da-efectivitate-unui-remediu-cu-privire-la-durata-procedurilor-facuta-publica-prea-tarziu-pentru-reclamant-Incalcare/ 20.04.2018 09:15 CEDO: Chim și Przywieczerski v. Polonia. Amendamente legislative adoptate în timpul procesului, care extind termenele de prescripție în privința infracțiunilor ce nu s-au prescris. Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Chim și Przywieczerski v. Polonia. Amendamente legislative adoptate în timpul procesului, care extind termenele de prescripție în privința infracțiunilor ce nu s-au prescris. Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1165&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Chim-i-Przywieczerski-v-Polonia-Amendamente-legislative-adoptate-in-timpul-procesului-care-extind-termenele-de-prescriptie-in-privinta-infractiunilor-ce-nu-s-au-prescris-Nicio-incalcare/ 19.04.2018 09:27 CEDO: Zubac v. Croația [MC]. Pretinsa interpretare excesiv de formalistă a normelor procedurale (pragul de admisibilitate ratione valoris). Nicio încălcare <![CDATA[CEDO: Zubac v. Croația [MC]. Pretinsa interpretare excesiv de formalistă a normelor procedurale (pragul de admisibilitate ratione valoris). Nicio încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1164&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Zubac-v-Croatia-MC-Pretinsa-interpretare-excesiv-de-formalista-a-normelor-procedurale-pragul-de-admisibilitate-ratione-valoris-Nicio-incalcare/ 18.04.2018 11:41 CEDO: Lazoriva v. Ucraina. Adopția unui copil fără o analiză adecvată a interesului mătușii sale de a-i deveni tutore legal. Încălcare <![CDATA[CEDO: Lazoriva v. Ucraina. Adopția unui copil fără o analiză adecvată a interesului mătușii sale de a-i deveni tutore legal. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1163&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Lazoriva-v-Ucraina-Adoptia-unui-copil-fara-o-analiza-adecvata-a-interesului-matuii-sale-de-a-i-deveni-tutore-legal-Incalcare/ ]]> 18.04.2018 08:25 CEDO: Tsvetkova și alții v. Rusia. Aplicarea procedurii de ducere sub escortă, a arestului și a detenției administrative pe plan intern. Încălcare <![CDATA[CEDO: Tsvetkova și alții v. Rusia. Aplicarea procedurii de ducere sub escortă, a arestului și a detenției administrative pe plan intern. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1162&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Tsvetkova-i-altii-v-Rusia-Aplicarea-procedurii-de-ducere-sub-escorta-a-arestului-i-a-detentiei-administrative-pe-plan-intern-Incalcare/ ]]> 12.04.2018 14:35 CEDO: Boyan Gospodinov v. Bulgaria. Lipsa strămutării unei cauze, desi tribunalul era vizat de o acțiune în repararea prejudiciului. Încălcare <![CDATA[CEDO: Boyan Gospodinov v. Bulgaria. Lipsa strămutării unei cauze, desi tribunalul era vizat de o acțiune în repararea prejudiciului. Încălcare // Rezumatul hotărârilor şi deciziilor relevante ale CEDO]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1159&t=/Media/Rezumatul-hotararilor-si-deciziilor-relevante-ale-CEDO/CEDO-Boyan-Gospodinov-v-Bulgaria-Lipsa-stramutarii-unei-cauze-desi-tribunalul-era-vizat-de-o-actiune-in-repararea-prejudiciului-Incalcare/ ]]> 10.04.2018 08:14