print
Serviciul audit intern
10.10.2012

 

Serviciul audit intern este o subdiviziune al Secretariatului Curţii, de competenţa căruia ţine:

 

  • elaborarea normelor metodologice de exercitare a activităţii de audit public intern specifice Curţii Constituţionale; 
  • elaborarea proiectului planului anual de audit public intern; 
  • efectuarea activităţii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Curţii Constituţionale sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 
  • elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, precum şi eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate; 
  • exercitarea altor îndatoriri prevăzute de lege şi efectuarea orice altor lucrări dispuse de Preşedintele Curţii Constituţionale.

 

 

 

 

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2018 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.