print
PLEN
22.10.2012

 

 

 

 

 

Articolul 23.  Plenul Curţii Constituţionale

(1) Curtea Constituţională exercită jurisdicţia în şedinţe plenare (plen).

(2) Plenul Curţii Constituţionale, pe lîngă exercitarea jurisdicţiei, conduce activitatea Curţii în ansamblu.

(3) Cvorumul pentru plenul Curţii Constituţionale este de două treimi din numărul judecătorilor Curţii.

Legea nr. 317-XIII  din  13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională

 

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2019 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.