print
Validarea unui mandat de deputat
11.05.2015
4079 Accesări

La 11 mai 2015 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 19e/2014). 

 

Circumstanţele cauzei

La 30 aprilie 2015, prin Hotărârea nr.86, Parlamentul a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ca urmare a demisiei deputatului dna Irina Vlah, aleasă din partea acestui partid.

Prin Hotărârea nr. 3353 din 5 mai 2015, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui mandat de deputat atribuit Partidului Comuniștilor din Republica Moldova şi a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a o declara aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Inna Șupac, candidat supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, prezentând materialele respective. 

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. 

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr.29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dna Inna Șupac se regăseşte pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Curtea a constatat că candidatul supleant, dna Inna Șupac, a prezentat Comisiei Electorale Centrale o declaraţie, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.

 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a validat mandatul dnei Inna Șupac de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.