print
Januškevičienė v. Lituania. Remediu civil efectiv în dreptul național pentru încălcarea prezumției de nevinovăție. Inadmisibilă
03.09.2019
949 Accesări

Januškevičienė v. Lituania - 69717/14
Hotărârea din 3.9.2019 [Secția a IV-a]

Articolul 6 

Articolul 6-2 

Prezumția de nevinovăție

Remediu civil efectiv în dreptul național pentru încălcarea prezumției de nevinovăție: inadmisibilă

În fapt – Reclamanta s-a plâns că, în procedurile penale împotriva unor terți, tribunalele naționale au adoptat hotărâri care menționau, fără ambiguitate, că aceasta a comis infracțiuni ca parte a unui grup organizat, în ciuda faptului că nu i s-a constatat vinovăția de vreun tribunal.

În drept – Articolul 6 § 2: Guvernul a susținut că, în baza dreptului național, reclamanta avea posibilitatea de a introduce o plângere cu caracter civil și de a obține compensarea monetară pentru încălcarea onoarei și demnității sale.

Un remediu în baza dreptului civil putea fi considerat, în principiu, efectiv împotriva presupuselor încălcări ale prezumției de nevinovăție. Guvernul a oferit exemple de jurisprudență națională în care persoanele au susținut că afirmațiile care le prezentau ca fiind vinovate de comiterea unei infracțiuni le-a încălcat onoarea și demnitatea. Una din acele persoane a beneficiat de primirea unei compensații monetare. Remediul civil indicat de către Guvern nu apărea să fie, în sine, lipsit de efectivitate cu privire la cererea reclamantului despre dreptul ei de a fi prezumată nevinovată și nu existau circumstanțe excepționale care l-ar fi absolvit pe reclamant de la obligația de a utiliza acel remediu.

În acele circumstanțe, Curtea a constatat că reclamanta nu a epuizat căile interne de atac în privința  cererii sale în baza articolului 6 § 2 din Convenție.

Concluzie: inadmisibilă (neepuizarea căilor interne de atac).

Curtea a mai reținut, cu patru voturi la trei, că nu a existat nicio încălcare a articolului 13, de vreme ce reclamantul a avut la dispoziție un remediu efectiv în baza legii civile.

(Vezi și Marchiani v. Franța (dec.), 30392/03, 27 mai 2008, Nota informativă 108)

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.