Mihai POALELUNGI

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
Mihai POALELUNGI

Educație

2015 – Doctor habilitat în drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Moldova (Denumirea tezei: Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin prisma Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale);

2006 – Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova (Denumirea tezei: Conduita legală şi justiţia);

1983-1988 – Licenţă în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova;

2003 – studii în domeniul drepturilor refugiaţilor, Academia europeană de Drept, Trier, Germania;

2000 – stagiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa;

2000 – studii în domeniul drepturilor omului, Şcoala Naţională de Magistratură, Paris, Franţa;

1995 – studii în domeniul drepturilor omului, Şcoala Naţională de Magistratură,Paris, Franţa.

 

Activitatea judiciară

1988-1989 – judecător stagiar la Judecătoria Râşcani, Chişinău;

1989-1995 – judecător şi Vice-preşedinte la Judecătoria Buiucani, Chişinău;

1995-1996 – judecător şi Preşedinte la Judecătoria Centru, Chişinău;

1996-2003 – judecător şi Vice-preşedinte la Curtea de Apel a Republicii Moldova;

2003-2008 – judecător, iar din 2005 Vice-preşedinte al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, Preşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ;

2004-prezent – arbitru la Curtea internaţională de Conciliere şi Arbitraj de pe lîngă OSCE, reprezentant al Republicii Moldova;

din 1999 – judecător de calificare superioară;

1 mai 2008-1 mai 2012 – judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa;

1 mai 2012-prezent – judecător şi Preşedinte Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova;

1 mai 2012-prezent – judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 

Activitatea non-judiciară

2015 – Conferențiar universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chişinău;

1998-2005 – membru şi preşedinte al Colegiului de calificare şi atestarea judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii;

2005-2008, 2012-prezent– membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

2000-2008 – membru al Consiliului Consultativ al Judecătorilor europeni din cadrul Consiliului Europei;

2002-2008 – Vice-preşedinte şi preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova;

1989-2008 – lector la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, cursuri practice în materie de drept civil;

1998-2002 – lector drept civil şi drepturile omului la Centrul de instruire al Ministerului Justiţiei;

1998-2002 - lector drept civil şi drepturile omului la Centrul de drept pentru avocaţi;

1998-2002 – expert în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);

2001-2003 – membru al juriului Fundaţia „Soros-Moldova”, direcţia „Administrare publică şi drept”;

2001-prezent – membru al colegiului de redacţie al Revistei de drept privat;

2013-prezent –membru al colegiului de redacție al publicației științifico-practice, informative și de drept Revista Institutului Național al Justiției;

2007-prezent – membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova;

2012-prezent – formator la Institutul Naţional al Justiţiei în materia dreptului european al drepturilor omului

2014-prezent – lector la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, disciplina Drepturile omului;

2014-prezent – membru al Comisiei de asigurare a calităţii, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2015-2016 – Preşedinte al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituţională, Universitatea de Studii Europene din Moldova;

2014-prezent – membru al Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova;

2017-prezent – profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, disciplina „Protecţia europeană a drepturilor Omului”.

 

Din lucrările cu caracter practic și științific publicate

Manualul judecătorului pentru cauze civile, ediția a II-a, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, anul 2012, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Manualul judecătorului pentru cauze penale, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Modele de acte judecătoreşti, procedura civilă, ediţia a III-a, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Modele de acte procedurale în procesul penal, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Istoria Justiţiei, coordonator de ediţie, coautor, Iaşi, România, Tipografia Vasiliana 98, 2016;

Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia “Lexon-Prim”, Chişinău, 2016;

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii şi recomandări, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2017;

Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia centrală, Chişinău, 2017;

Extrateritorialitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: Obligaţii pozitive şi jurisdicţie (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2014;

Extraterritoriality of the european convention on human rights: positive obligations and jurisdiction (monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Convenţia europeană a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi negative (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2015;

Positive and negative obligations of the state under the european convention for the protection of human rights and fundamental freedoms(monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Axe valorice fundamentale ale conduitei legale, Revista Naţională de Drept, nr. 2, 2006, Chişinău;

Argumentarea imunității judecătorului în realitatea juridică națională, Revista națională de drept, 2012, nr. 11 (146);

Obligaţiile pozitive ale Statelor-Părţi la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Universul ştiinţelor juridice, 2014, nr. 3, Sankt–Peterburg, Rusia (în rusă);

Îndeplinirea obligaţiilor în virtutea CEDO în circumstanţe de conflict armat: acţiunile efectivului militar străin în Irak, Punctul critic – idea europeană, 2015, nr. 4, București;

Aplicarea extrateritorială a CEDO în circumstanţe de conflict armat: susţinerea regimurilor separatiste, Revista Pro Est, 2015, nr. 4, Craiova;

Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict armat: cazul Ciprului,  Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2015, nr.1;

Obligații extrateritoriale ale statelor-părți la tratatele în domeniul drepturil oromului, Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică”, 2015 (coautor);

Excepții de la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții europene a drepturilor omului, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.1 (32);

Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului: respectarea vieţii de familie, Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2015, nr.2;

Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului: respectarea vieţii private, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.2 (33);

Obligaţiile negative ale statelor şi garanţiile procedurale în temeiul Convenției europene a drepturilor omului,  Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.3 (34);

Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului, Revista metodico-ştiinţifică trimestrială Administrarea Publică, 2015, nr. 3;

Acţiunile efectivelor militare străine în Irak sub imperativele CEDO, Revista trimestrială de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul Critic, Bucureşti, România, 2016, nr.1 (15).

 

Limbi vorbite

Româna – maternă

Franceza – fluent

Engleza – bine

Rusa – fluent

 
 
Тел.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Всего посетителей: 6210234  //   Посетители вчера: 3349  //   сегодня: 1354  //   Online: 157
Быстрый доступ