Principiul colegialităţii

În sens tehnico-juridic, principiul colegialităţii presupune că judecata trebuie efectuată de mai mulţi judecători. Argumentul efectuării justiţiei constituţionale într-un complet de judecată serveşte: garantarea imparţialităţii şi prevenirea erorilor datorită controlului reciproc dintre judecători, garantarea pronunţării unor decizii cât se poate de corecte datorita schimbului de idei între membrii completului.

Potrivit art.6 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea este constituită din 6 judecători.

Curtea Constituţională îşi exercită jurisdicţia în şedinţe plenare (plen). Plenul Curţii Constituţionale, pe lângă exercitarea jurisdicţiei, conduce activitatea Curţii în ansamblu. Cvorumul pentru plenul Curţii Constituţionale este de două treimi din numărul judecătorilor Curţii. Curtea Constituţională este în drept să se convoace în plen numai după ce au fost numiţi cel puţin 4 judecători din partea tuturor autorităţilor competente. Judecătorul nu este în drept să se eschiveze de la şedinţe. Cauza este judecată de Curtea Constituţională în una şi aceeaşi componenţă. În cazul în care judecătorul nu poate participa, din motive întemeiate, la procesul deja început, examinarea cauzei continuă în aceeaşi componenţă, dacă se păstrează cvorumul.

Totodată, judecătorul Curţii Constituţionale nu poate participa la examinarea cauzei şi urmează să fie recuzat dacă:

1.      a participat ca factor de decizie la adoptarea actului sesizat, excepţie făcând elaborarea şi adoptarea Constituţiei;

2.      şi-a expus în public părerea despre constituţionalitatea actului contestat.

Recuzarea judecătorului Curţii Constituţionale se efectuează, după ascultarea lui, printr-o decizie motivată a Curţii.

 

 

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6826101  //   Vizitatori ieri: 3763  //   azi: 407  //   Online: 98
Acces rapid