Prima   |  Relaţii externe   |  Colaborări

Relaţii Externe

Relaţii Externe
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia)
Conferinţa Curţilor Constituţionale Europene (CCCE)
Asociaţia Curţilor Constituţionale Francofone (ACCPUF)
Asociaţia Internaţională de Drept Constituţional (IACL)
Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale (WCCJ)
Asociația Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice (BBCJ)
Rețeaua Curților Superioare din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului (SCN)
SUPORT PENTRU CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Eficienţa activităţii Curţii este determinată în mare parte de raporturile stabilite cu curţile constituţionale din statele europene, cu instituţiile de drept şi organismele internaţionale, printre care se numără partenerii fideli ai CCM - PNUD Moldova, Biroul de coordonare pentru Cooperare Tehnică a Austriei, Oficiul Consiliului Europei în Moldova, Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), fundaţiile Konrad Adenauer şi Hanns Seidel, ABA ROLI Moldova.

Drept repere esenţiale în evoluţia relaţiilor externe ale CCM, în particular pe dimensiunea juridică, le constituie organismele internaționale din domeniul constituțional. În capul listei se află Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) a Consiliului Europei, care oferă sprijin consistent pentru CCM, începând cu anul 1996. În următorul an, Curtea obține statutul de membru cu drepturi depline în Asociația Curților Constituționale Francofone (ACCPUF), iar din 2000 devine membră a Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene (CCCE), ulterior a Conferinţei regionale a Curţilor Constituţionale din bazinul Mării Negre şi Conferinţei Organelor de Control Constituţional din noile democraţii. În 2011 şi, respectiv, 2014, CCM a devenit membru instituţional al Conferinței Mondiale a Justiției Constituționale (CMJC) şi al Asociației Internaționale de Drept Constituțional (AIDC).

În octombrie 2015, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a inițiat, împreună cu Curtea Constituţională a Lituaniei, constituirea Asociației de Justiție Constituțională a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice (BBCJ). Aceasta deschide calea unui nou nivel de dezvoltare a cooperării regionale dintre curţile constituţionale.

CCM a deținut preşedinţia Asociaţiei în anul 2016 și a organizat primul Congres al organizației. De la 1 ianuarie 2017, președinția BBCJ a fost transmisă Curții Constituționale a Ucrainei

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4402602  //   Vizitatori ieri: 3598  //   azi: 1970  //   Online: 27
Acces rapid