Prima   |  Informaţie utilă   |  Achizitii publice

Achiziții publice

Documente pentru realizarea achiziţiei serviciilor de pază pentru anul 2018, procedură repetată. Invitatie servicii paza, FDA servicii paza

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere pentru anul 2018. Invitatie COP produse petroliereFDA produse petroliere

Documente pentru realizarea achiziţiei serviciilor de pază pentru anul 2018. Invitatie servicii pazaFDA servicii paza

Documente pentru realizarea achiziţiei a serviciilor de transport aerian pentru sezonul de toamnă anul 2017.Invitatie servicii transport avia, FDA servicii transport avia

Documente pentru realizarea achiziţiei a serviciilor de transport aerian pentru sezonul de vară: Invitaţie la concurs, Fişa de date a achiziţiei (FDA).

Documente pentru realizarea achiziţiei a Sistemului de transmisie video a şedinţelor pe web site a Curţii Constituţionale a RM: FDA Sistem transmisie videoAnunt de participare Sistem trans video

Documente pentru realizarea achiziţiei la serviciile de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel Conferinţă internaţională cu genericul “Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări”, care va avea loc la Chişinău în zilele de 2 şi 3 martie 2017: invitatie servicii reuniuni si conferinteFDA servicii de reuniuni si conferintedocumentatia standard IPO

Documente pentru realizarea achiziţiei la serviciile de divertisment şi deservire a delegaţiilor la Conferinţă internaţională cu genericul “Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări” din data de 2-3 mertie 2017: Anunt de participare servicii divertismentFDA servicii divertisment

Documente pentru realizarea achiziţiei de automobil: Invitaţie pentru participare , FDA achiziţie automobil

Documente pentru realizarea achiziţiilor la servicii de pază pentru anul 2017:Invitație servicii pazăFDAservicii pază

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere pentru anul 2017: Invitaţie produse petroliere  FDA produse  petroliere

Documente pentru realializarea achiziţiilor de divertisment şi deservire a delegaţiilor la Congresul Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone (ACCPUF): Invitaţie la concurs divertisment şi deservirea delegaţiilor, FDA divertisment şi deservirea delegaţiilor 

Curtea  Constituţională  a Republicii Moldova anulează procedura de achiziţie prin metoda cererii ofertei de preţ pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian din data de 07.09.2016 ora 14.00

Documente pentru realizarea achiziţiei serviciilor de transport aerian pentru sezonul de toamnă. Anunț de participare, invitație la concurs 

Informaţie privind desfăşurarea procedurii de achiziţiei a lucrărilor "Reconstrucţia intrării principale (pantă de acces pentru invalizi) în sediu Curţii Constituţionale a RM: Invitație lucrări intrare principală, FDA lucrări intrare principală, deviz intrare principală

Documente pentru realizarea achiziţiei "Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel "Primul Congres al Asociației Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice" 30 iunie 2016:  InvitaţieFDA

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere, concurs repetat: Invitaţie produse petroliere repetat, FDA produse petroliere repetat

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere:Invitaţie produse petroliere repetat,FDA produse petroliere repetat

Documente pentru realizarea achiziţiei de servicii pază pentru anul 2016: Invitație la concurs, FDA.

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere pentru anul 2016: Invitaţie la concurs, FDA.

Documente pentru efectuarea achiziţiei de mobilier: Invitaţie la concurs, FDA, Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4.

Documente pentru realizarea achiziţiilor publice de mobilier: Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 perete de sticlă Anexa nr. 6 mărimi perete de sticlă Anexa nr. 7 desen de mese Anexa nr. 8  schiţă sala de şedinţe Anexa nr. 9 Garderobă cu 2 usi Anexa nr. 10 dulap jos cu 2 uşi Anexa nr. 11 etajere cu casetiere Anexa nr. 16 bloc telecomunicaţii şi prize Anexa nr. 17 fotolii biblioteca  Invitaţie FDA IPO

Documente pentru realizarea achiziţiei serviciilor tipografice. Invitaţie  FDA servicii tipografice

Documente pentru realizarea achiziţiei repetate la produse petroliere Invitaţie produse petroliere  FDA produse  petroliere

Documente pentru realizarea achiziţiei repetate la servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel "Conferinţa internaţională aniversară Curtea Constituţională a Republicii Moldova - 20 ani" Tender Title Page  Invitaţie  FDA servicii reuniuni repetat  Documentul IPO 

Documente pentru realizarea achiziţiei repetate la servicii de transport aerian Invitaţie servicii transport aerian  FDA servicii transport aerian

Documente pentru realizarea achiziţiei servicii de transport aerian Tender Title Page  Invitaţie  FDA 

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere. Invitaţie FDA

Documente pentru realizarea achiziţiei "Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel "Conferinţa internaţională aniversară Curtea Constituţională a Republicii Moldova - 20 ani" 24-25 septembrie 2015 Model contract Invitaţie FDA Documentul IPO

Documente pentru realizarea achiziţiilor publice la lucrările de implementare a măsurilor de conservare a energiei la clădirea Curţii Constituţionale a RM din str. A. Lăpuşneanu 28 mun. Chişinău (schimbarea tîmplăriei, termoizolarea şi reparaţia acoperişului). Invitatie.

Documente pentru realizarea achiziţiilor publice pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian. Invitaţie

Cererea ofertelor de preţuri nr. 15/00039 din 26.01.2015 pentru achiziţionarea serviciilor de pază. FDA. TenderTitle.

Licitaţia publică nr. 14/02584 din 15.12.2014 ora 10.00 pentru achiziţionarea mobilierului. FDA. Schiţe

Licitaţia publică nr. 14/01404 din 21.07.2014 pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian de pasageri (pentru sezonul de toamnă). Ataşat: Documente pentru licitaţie servicii de transport aerian şi pagina de titlu a documentelor pentru licitaţie. Scrisoare de modificare a documentelor de licitaţie nr. 14/01404 din 21.07.2014

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea bustului turnat din bronz "Constantin Stere" prin metoda cererii ofertelor de preţuri

Documente pentru licitaţia publică la achiziţionarea serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel (document de licitaţie, anunţ)

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian de pasageri

Licitaţia publică nr.242/14 din 21.02.2014 ora 10.00 pentru achiziţia lucrărilor de "Reconstruţia imobilului bloc "B" cu extindere în dimensiuni şi edificarea a două nivele suplimentare (Achitarea taxei pentru documentele de licitaţie se efectuează la casieria Curţii Constituţionale)

Licitaţia publică nr.132/14 din 07.02.2014 ora 10.00 pentru achiziţia lucrărilor de "Reconstruţia imobilului bloc "B" cu extindere în dimensiuni şi edificarea a două nivele suplimentare (Achitarea taxei pentru documentele de licitaţie se efectuează la casieria Curţii Constituţionale)

Planul de achiziţii pe anul 2014 a Curţii Constituţionale a R.M.

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de pază prin metoda cererii ofertelor de preţuri (15.01.2014 ora 10.00)

Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preţ (Lucrărilor de demolare a imobilului existent bloc “B” a Curţii Constituţionale.)

Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preţ (reparaţie capitală cu replanificarea încăperilor blocul "A")

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de preturi (servicii de transport aerian)

Planul de achiziții pe anul 2013 a Curții Constituționale a RM

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea draperiilor în complect cu cornișe prin metoda ofertelor de preţuri

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea lucrărilor de electromontaj la blocul ”A” prin metoda ofertelor de preţuri

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea aparatelor de aer condiționat și instalarea acestora prin metoda ofertelor de preţuri

 
 
Arrow Prev

              

Arrow Next
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 2813697  //   Vizitatori ieri: 2567  //   azi: 1235  //   Online: 90


Acces rapid