Prima   |  Organizarea Curții   |  Secretariat   |  Secretar General

Secretarul General

 

SECRETARUL GENERAL

Rodica SECRIERU - Secretar General al Curții Constituționale.

Secretarul general este şeful Secretariatului Curţii şi dispune de următoarele atribuţii:

 • răspunde de pregătirea, organizarea şi coordonarea lucrărilor ce ţin de competenţa structurilor Secretariatului;
 • examinează în prealabil sesizările a căror dezbatere de către judecătorii Curţii nu este obligatorie, examinează cererile, scrisorile şi petiţiile cetăţenilor, potrivit rezoluţiei Preşedintelui Curţii Constituţionale;
 • asigură controlul asupra respectării termenului stabilit pentru examinarea sesizărilor, întocmirea proiectului planului de examinare a sesizărilor, prezentarea planului aprobat judecătorilor, judecătorilor-asistenţi, subunităţilor Secretariatului şi controlul asupra îndeplinirii lui, distribuirea ordinii de zi a şedinţelor Curţii Constituţionale judecătorilor şi subunităţilor Secretariatului;
 • supraveghează comunicarea actelor Curţii Constituţionale către autorităţile publice prevăzute de lege;
 • asigură executarea, în condiţiile legii, a hotărârilor şi deciziilor Plenului Curţii Constituţionale, ordinelor şi dispoziţiilor Preşedintelui referitoare la atribuţiile ce îi revin;
 • prezintă şi asigură fundamentarea actelor ce se supun aprobării Plenului Curţii Constituţionale sau a Preşedintelui acesteia;
 • consemnează soluţiile adoptate de Plenul Curţii Constituţionale în materie administrativă;
 • coordonează activitatea de rezolvare a solicitărilor de acces la informaţiile de interes public, în condiţiile legii;
 • organizează şi coordonează actualizarea paginii de internet şi a bazei de date aparţinând Curţii Constituţionale;
 • colaborează la realizarea direcţiilor principale ale relaţiilor cu instituţii similare din alte state;
 • asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Curţii Constituţionale, îl supune spre aprobare Plenului şi îl înaintează Parlamentului, sub semnătura Preşedintelui Curţii Constituţionale, în condiţiile legii;
 • gestionează fluxul de informaţie al Preşedintelui;
 • face recomandări şi consultă Preşedintele în probleme ce ţin de înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale şi managementul general al Curţii;
 • analizează actele care fundamentează emiterea ordinelor Preşedintelui, precum şi proiectele ordinelor acestuia şi dispune înregistrarea lor în registrul ordinelor Preşedintelui Curţii Constituţionale;
 • organizează agenda, întrunirile şi şedinţele de lucru ale Preşedintelui Curţii;
 • îndeplineşte orice altă sarcină dispusă de Preşedintele sau de Plenul Curţii Constituţionale.

 

DATE DE CONTACT:

 Secretar General e-mail: secretariat@constcourt.md

 

 
 
Arrow Prev

              

Arrow Next
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44
Total vizitatori: 2117886  //   Vizitatori ieri: 2470  //   azi: 1723  //   Online: 73


Acces rapid