Prima   |  Organizarea Curții   |  Judecători-asistenţi

Criteriile de numire în funcția de judecător asisient. Atribuțiile funcționale ale judecătorului-asistent


Criteriile de numire în funcția de judecător -asistent


Preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale sînt asistaţi în activitatea lor de 6 judecători-asistenţi.

Pentru a putea candida la funcţia de judecător asistent persoanele interesate trebuie să:

  • deţină cetăţenia Republicii Moldova;
  • să fie cu domiciliul în ţară;
  • să dea dovadă de o pregătire juridică superioară şi o vechime de cel puţin 10 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Candidatul este angajat în funcţia de judecător asistent, prin concurs, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. Comisia de examinare se numeşte de Preşedintele Curţii Constituţionale, din 3 judecători, şeful Secretariatului şi alţi funcţionari ai Curţii.

Judecătorul-asistent depun jurământul în faţa plenului Curţii Constituţionale, care se consemnează într-un proces-verbal, semnat de Preşedintele Curţii Constituţionale, precum şi de judecătorul-asistent. Depunerea jurământului nu e necesară în cazul promovării sau transferării judecătorului în altă funcţie în altă instanţă judecătorească. Nu este admis la depunerea jurământului judecătorul asistent care:

  • ocupă orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice;
  • este deputat în Parlament sau consilier în autoritatea administraţiei publice locale;
  • face parte din partide şi din alte organizaţii social-politice sau desfăşoară activităţi cu caracter politic, sau colaborează la activităţi ce contravin jurământului de judecător;
  • desfăşoară activitate de întreprinzător.

Judecătorul-asistent sînt asimilat cu judecătorii Curţii de Apel şi au acelaşi statut ca şi judecătorii din alte instanţe judecătoreşti.

Judecătorului-asistent, în funcţie de vechimea în muncă şi de experienţa profesională, i se conferă, pe viaţă, gradul II şi gradul I de calificare a judecătorilor. Gradele de calificare se conferă judecătorului-asistent la şedinţa plenară a Curţii Constituţionale, după atestarea sa în modul stabilit.

Judecătorul-asistent beneficiază de imunitate. El nu pot fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, trimis în judecată contravenţională sau penală fără încuviinţarea prealabilă a Curţii Constituţionale. Competenţa de judecată pentru infracţiunile şi delictele administrative săvârşite de judecătorul asistent al Curţii Constituţionale aparţine Curţii Supreme de Justiţie. De la data încuviinţării trimiterii în judecată, judecătorul asistent al Curţii Constituţionale este suspendat de drept din funcţie. În caz de condamnare definitivă, mandatul judecătorului este ridicat, în condiţiile prezentei legi.

 

Atribuțiile funcționale ale judecătorului - asistent:

 

1.      asistă judecătorii în exercitarea jurisdicţiei la sesizările făcute de subiecţii stabiliţi de lege în condiţiile Codului Jurisdicţiei Constituţionale;

2.      propune judecătorului-raportor, plenului şi Preşedintelui Curţii măsurile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii jurisdicţionale;

3.      formulează puncte de vedere la solicitarea judecătorului-raportor, plenului şi Preşedintelui Curţii;

4.      studiază posibilele obiecţii scrise ale celeilalte părţi asupra sesizării;

5.      întreprinde acţiunile necesare pentru soluţionarea cauzei, potrivit instrucţiunilor judecătorului-raportor, plenului şi Preşedintelui Curţii;

6.      îndeplineşte orice altă sarcină dispusă de preşedintele sau de Plenul Curţii Constituţionale.

 

 

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4404618  //   Vizitatori ieri: 2869  //   azi: 1051  //   Online: 40
Acces rapid