Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 110e/2016)
21.09
2016

Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 110e/2016)

5609 Accesări    

La 21 septembrie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 110e/2016).  

 

Circumstanţele cauzei

La 29 iulie 2016, prin hotărârea nr. 216, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal, ca urmare a demisiei deputatului Veaceslav Untilă.

Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 275 din 20 septembrie 2016, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Oleg Ogor, candidat supleant pe lista Partidului Liberal.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Aurel BĂIEŞU, preşedinte de şedinţă, 

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dl Oleg Ogor se regăsește pe lista Partidului Liberal.

Curtea a constatat că candidatul supleant, dl Oleg Ogor, a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.

 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Oleg Ogor.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6689371  //   Vizitatori ieri: 2943  //   azi: 239  //   Online: 6
Acces rapid