Prima   |  Media   |  Noutăţi | Mesajul de felicitare al Preşedintelui Curţii Constituţionale cu ocazia Zilei Constituţiei
29.07
2016

Mesajul de felicitare al Preşedintelui Curţii Constituţionale cu ocazia Zilei Constituţiei

5429 Accesări    

La 29 iulie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Supremă a statului moldovenesc - Constituția. Acest act juridic fundamental al statului conține cele mai importante reglementări ale sistemului nostru politic, garantează pluralismul politic, protejează drepturile și libertățile omului.

După decenii de regim autoritar și experiențe sociale brutale, regim caracterizat prin dominația statului în toate domeniile, în cadrul căruia omul nu a reprezentat niciodată o valoare în sine, poporul Republicii Moldova a ales independența națională, democrația parlamentară și drepturile omului. Pentru realizarea acestui scop, unul dintre primii pași pe care țara noastră i-a făcut după proclamarea independenței a fost adoptarea unei constituții democratice, care garantează drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care apără cetățenii de abuzurile din partea statului.

Constituția Republicii Moldova, fiind o constituție democratică, plasează puterea guvernaților în mâinile cetățenilor. Această paradigmă va rămâne a fi o iluzie atât timp, cât nu vom avea cetățeni liberi. Prin urmare, este o obligație a statului de a contribui la formarea oamenilor liberi. Libertatea, oricât de solemn ar fi proclamată, va rămâne o iluzie, dacă nu vor exista mecanisme eficiente pentru a o proteja. Constituția moldovenească oferă întregul set de astfel de instrumente. Prin urmare, agenților statului le revine obligația fundamentală să depună toată diligența pentru ca aceste mecanisme să funcționeze.

Republica Moldova nu are o experiență statală prea mare. În istoria milenară a civilizației mondiale, 25 de ani de independență a statului nostru reprezintă doar o clipă. Din punct de vedere etnic, cultural, religios și spiritual, poporul Republicii Moldova nu reprezintă în sine o omogenitate. Ceea ce ne-a determinat pe noi, cetățenii Republicii Moldova, indiferent de originea socială, apartenența etnică, convingerile religioase, să proclamăm în 1991 în teritoriul fostei RSSM un stat independent a fost dorința de emancipare națională, dorința de a fi liberi, de a ne decide singuri soarta, de a avea o viață decentă, de a fi în siguranță, dorința ca demnitatea umană să fie o valoare fundamentală supremă. Or, toate aceste valori sunt garantate de Constituție. Prin urmare, Constituția Republicii Moldova este liantul care trebuie să consolideze grupuri umane diferite într-un singur stat.

Constituția Republicii Moldova nu este un document  a cărui aplicare se reduce  doar la perioada de timp în care au trăit cei care au adoptat-o. În lumea modernă, Constituția este un document supus doctrinei „Copacului viu” (din engleză -  “Living tree”), ceea ce presupune că acest document organic fundamental trebuie citit și înțeles într-o manieră progresivă, adaptată schimbărilor și evoluției fiecărei societăți. În acest context, Constituția Republicii Moldova este un document care acoperă atât relațiile sociale ale celor care au trăit atunci când a fost adoptată, ale celor care trăiesc acum, dar și ale celor care vor trăi în viitor.

Constituţia moldovenească s-a născut într-o perioada istorică, când gândirea politică era dominată de religia drepturilor omului. Acest fapt, a determinat apariţia unui spirit al constituţiei noastre, care a marcat fundamental jurisprudenţa Curții Constituționale în acest sfert de secol de existenţă. De fiecare dată, când Curtea Constituțională a fost chemată să pună în balanţă anumite acțiuni ale statului şi respectul pentru drepturile omului, Curtea a înclinat balanţa în favoarea drepturilor omului.

Din păcate astăzi asistăm la o încercare de schimbare a acestei  optici. În Europa, deja există state care au sistat mecanismele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului sau care încearcă să blocheze mecanismele de executare a Hotărârilor Curții Europene. Ceea ce trebuie să înțelegem cu toții este că doar salvgardând valorile constituționale oferim o șansă generațiilor viitoare pentru a trăi într-o societate liberă și prosperă.

Cu ocazia celebrării celei de-a 22-a aniversări a adoptării Constituţiei, în numele Curţii Constituţionale, vă adresez tuturor cele mai cordiale felicitări şi urări de prosperitate, şi vă îndemn ca, în tot ceea ce facem, să contribuim la edificarea unei societăţi guvernate de dreptate şi adevăr şi să cinstim, aşa cum se cuvine, Constituţia Republicii Moldova!

Felicitări tuturor de Ziua Constituției!

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6699455  //   Vizitatori ieri: 3060  //   azi: 1056  //   Online: 55
Acces rapid