Prima   |  Media   |  Noutăţi | Omisiunea reglementării termenului liberării provizorii sub control judiciar - neconstituțională
19.05
2016

Omisiunea reglementării termenului liberării provizorii sub control judiciar - neconstituțională

4479 Accesări    

La 19 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală (sesizarea 33g/2016).  

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală, ridicată de către dl Alexandru Iachimciuc, avocat în dosarul nr. 1-1056/2014, pendinte pe rolul Judecătoriei Centru, mun. Chişinău.

Potrivit prevederilor Codului de procedură penală, măsura liberării provizorie sub control judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate și constituie o alternativă a arestării preventive ce poate fi aplicată numai faţă de persoana în privinţa căreia s-a înaintat demers pentru arestare sau faţă de bănuitul, învinuitul, inculpatul care sunt deja arestaţi şi poate fi luată de către judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată, dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune şi dacă măsura este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni (art. 175 și 191 alin. (1) din CPP).

 

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pretins, în esenţă, că prevederile articolului 191 din Codul de procedură penală încalcă dispoziţiile articolelor 4 alin. (1), 7, 8, 16, 21, 23, 25  şi 27 din Constituţie.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU, judecători 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părților și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle consacrat în art. 23 din Constituție implică, între altele, adoptarea de către legiuitor a unor reguli de procedură clare, în care să se prescrie cu precizie condițiile și termenele în care justițiabilii își pot exercita drepturile.

Curtea a constatat că norma articolului 191 din Codul de procedură penală instituie anumite restricții ale drepturilor și libertății persoanei fără o reglementare a duratei pentru care poate fi dispusă măsura preventivă - liberarea provizorie sub control judiciar.

Curtea a subliniat că aplicarea de către autoritățile judiciare a măsurii preventive neprivative de libertate, măsură care constituie o limitare a libertății persoanei, trebuie să respecte raportul de proporționalitate între măsura vizată și scopul urmărit prin dispunerea ei.

Curtea a reținut că măsura preventivă contestată urmărește un scop legitim și anume cel al asigurării bunei desfășurări a procesului penal.

În același timp, Curtea a reținut că norma contestată poate afecta principiul proporționalității, în măsura în care aceasta nu stabilește o durată pentru care poate fi dispusă.

Din interpretarea sistematică a normelor procesual penale, care instituie termene pentru aplicarea altor măsuri preventive, se impune necesitatea reglementării în art. 191 din Codul de procedură penală a termenului pentru care poate fi dispusă măsura preventivă – liberarea provizorie sub control judiciar.

Curtea a subliniat că acest remediu procedural va asigura un just echilibru între interesul public şi cel individual. Or, măsurile preventive au un caracter excepţional, inerent restrângerilor exercițiului drepturilor sau libertăților fundamentale, iar acesta implică, în mod necesar, și caracterul lor temporar, limitat în timp.

Curtea a reținut că neindicarea termenului de aplicare a măsurii liberării provizorii sub control judiciar constituie o omisiune legislativă contrară Constituției.

 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate;

- a declarat neconstituțional articolul 191 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, în partea ce ține de omisiunea de a reglementa termenul pentru care poate fi dispus controlul judiciar şi a duratei maxime a acestei măsuri;

- până la remedierea deficienţei de reglementare constatate prin prezenta hotărâre și înlăturarea viciului de neconstituţionalitate, prin corectivele aduse în sensul arătat prin prezenta hotărâre, dispoziţiile articolului 191 din Codul de procedură penală se menţin în fondul activ al legislaţiei, liberarea provizorie sub control judiciar, similar altor măsuri preventive neprivative de liberate, urmând a fi dispusă de judecător pentru perioade determinate;

- ținând cont de constatările cuprinse în prezenta hotărâre, în conformitate cu articolul 28/1 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională, Parlamentul urmează să adopte modificările de rigoare în articolul 191 din Codul de procedură penală în mod prioritar.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6702381  //   Vizitatori ieri: 3563  //   azi: 246  //   Online: 124
Acces rapid