Prima   |  Media   |  Noutăţi | Veteranii nu sînt lezaţi în drepturi
15.06
2011

Veteranii nu sînt lezaţi în drepturi

4329 Accesări    

VETERANII NU SÎNT LEZAŢI ÎN DREPTURI

Această concluzie  reiese din Hotărîrea Curţii Constituţionale din 14 iunie 2011, prin care au fost recunoscute drept constituţionale modificările operate în Legea cu privire la veterani [art.14 alin.(7), art.15 alin.(8) şi art.16 alin.(5)] la 15 iulie 2010 (prin Legea nr.186).
Modificarea respectivă constă în substituirea textului iniţial „pentru veteranii angajaţi, inclusiv în sfera bugetară, vor fi suportate de întreprinderea, instituţia sau organizaţia cu orice formă de proprietate, iar pentru veteranii pensionari, şomeri, invalizi neangajaţi – de la bugetul de stat” cu unul nou – „pentru veteranii pensionari, şomeri care beneficiază de ajutorul de şomaj, invalizi neangajaţi vor fi suportate de la bugetul de stat”. Autorul sesizării examinate de Curte – Avocatul parlamentar Tudor Lazăr - consideră modificarea respectivă contrară normelor constituţionale şi discriminatorie, întrucît ar delimita veteranii pe criteriul angajării sau neangajării în cîmpul muncii, privînd o categorie a lor de privilegiile dobîndite anterior.
Curtea Constituţională a constatat că norma contestată nu aduce atingere dreptului constituţional al veteranilor angajaţi în cîmpul muncii la asistenţă, inclusiv medicală, şi protecţie socială şi nu diminuează drepturile şi facilităţile suplimentare de asistenţă medicală stipulată la art.13 din Legea cu privire la veterani.
Prin legislaţie, cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de veniturile proprii, li se oferă posibilitatea de a beneficia de asistenţă medicală oportună şi calitativă în cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Persoanele care şi-au pierdut locul de muncă şi cîştigul  au dreptul  garantat de stat la minimul asigurării medicale gratuite pentru susţinerea sănătăţii lor şi a sănătăţii persoanelor întreţinute.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5801130  //   Vizitatori ieri: 3321  //   azi: 1331  //   Online: 49
Acces rapid