Prima   |  Media   |  Noutăţi | Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Curţii Constituţionale
29.03
2016

Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Curţii Constituţionale

2441 Accesări    

Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Denumirea postului

          Subdiviziunea

  Data-Limită

 Asistent judiciar

Secţia expertiză juridică,

 Direcţia Juridică-Grefa

15 aprilie 2016

 

Selecţia candidaţilor se va realiza ţinând cont de următoarele cerinţe:

  • Studii superioare de licenţă sau echivalente în drept;
  • Cunoştinţe în domeniul jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, a altor curţi constituţionale;
  • Cunoştinţe în domeniul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
  • Cunoştinţe în domeniul activităţii şi recomandărilor Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia);
  • Cunoaşterea limbii române;
  • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 
- Copia buletinului de identitate:
- Certificat medical:  
- Cazier juridic:  
- Copia carnetului de muncă:
 Alte documente necesare:  
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
- cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul - documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

- formular de participare:

- CV:
- scrisoare de motivare.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. 

 

Data-limită pentru depunerea candidaturii: 15 aprilie 2016, ora 17:00 (str. A. Lăpuşneanu 28, Chişinău, MD 2012; secretariat@constcourt.md).

Informaţii suplimentare despre posturile vacante şi modalitatea de depunere a candidaturilor sunt disponibile la următoarea adresă: http://constcourt.md, rubrica Componenţă şi Organizare/Secretariat/Serviciul resurse umane şi pe situl www.cariere.gov.md

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6699338  //   Vizitatori ieri: 3060  //   azi: 946  //   Online: 76
Acces rapid