Prima   |  Media   |  Noutăţi | Imunitatea deputatului poate fi limitată, însă prin prevederi clare (Sesizarea nr. 14c/2016)
16.03
2016

Imunitatea deputatului poate fi limitată, însă prin prevederi clare (Sesizarea nr. 14c/2016)

5923 Accesări    

La 16 martie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra inițiativei de revizuire a articolului 70 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova (sesizarea nr. 14c/2016).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională, la 1 martie 2016, de către Guvern.

Propunerea de revizuire a Constituţiei este expusă în următoarea redacţie:

„(3) Deputatul nu poate fi supus percheziției corporale sau la domiciliu și/sau reședință, nu poate fi reținut sau arestat fără încuviințarea Parlamentului, cu excepția existenței unei hotărâri irevocabile de condamnare sau a cazurilor de infracțiune flagrantă.”

Proiectul de lege înaintat vizează posibilitatea revizuirii Constituţiei în sensul limitării imunității deputatului.

Potrivit prevederilor actuale ale articolului 70 din Constituţie, deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa.

Prin proiectul de lege se propune excluderea imunității parlamentare nu numai în cazurile de infracţiune flagrantă, ci adiţional (1) la etapa trimiterii cauzei în judecată și (2) în cazul existenței unei hotărâri irevocabile de condamnare.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curții

Examinând materialele cauzei, Curtea a reținut că iniţiativa de revizuire a articolului 70 alin. (3) din Constituţie, provenind de la Guvern, este prezentată de subiectul autorizat (articolul 141 alin.(1) lit. c) din Constituţie).

Curtea a menționat că anterior s-a pronunţat asupra revizuirii prevederilor constituționale privind imunitatea parlamentară prin Avizele nr. 1 din 25 ianuarie 2001, nr.1 din 25 noiembrie 2011, nr.2 din 10 noiembrie 2015.      

În toate aceste cazuri, Curtea a avizat pozitiv proiectele de legi constituționale înaintate, care prevedeau inclusiv excluderea imunităţii parlamentare. Astfel, de principiu, imunitatea parlamentară poate fi limitată.

În același timp, în prezenta speţă, Curtea a reţinut că modificarea propusă creează confuzii privind incidenţa imunităţii deputatului în cazul existenței unei hotărâri irevocabile de condamnare, de natură să genereze incertitudini şi dificultăţi de interpretare şi aplicare. 

Mai mult, în această parte, propunerea legislativă contravine jurisprudenţei anterioare a Curţii. Astfel, în Hotărârea nr. 2 din 20 ianuarie 2015, Curtea a statuat că imunitatea nu are incidenţă asupra deputatului condamnat, situaţie în care mandatul încetează de drept.

Avizul Curţii

Din aceste motive, Curtea a constatat că propunerea legislativă de modificare a Constituției încalcă limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 din Constituţie, întrucât generează confuzii privind corelaţia între imunitatea deputatului și existența unei hotărâri irevocabile de condamnare.

Pentru motivele arătate, Curtea a statuat că, în redacţia propusă, proiectul de revizuire a Constituţiei nu poate fi prezentat Parlamentului pentru adoptare.

Acest fapt nu împiedică depunerea ulterioară a proiectului, după înlăturarea deficienţelor semnalate. 

 

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6701306  //   Vizitatori ieri: 3060  //   azi: 2777  //   Online: 206
Acces rapid