Prima   |  Media   |  Noutăţi | Modificarea cotei accizului pentru produse de tutungerie fără acceptul Guvernului - neconstituţională
25.03
2014

Modificarea cotei accizului pentru produse de tutungerie fără acceptul Guvernului - neconstituţională

307142 Accesări    

La 25 martie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa nr. 1 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 20a/2014) 

 

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 19 martie 2014 de către deputaţii în Parlament, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega și dna Corina Fusu.

În urma operării modificărilor în conţinutul Anexei nr. 1 la Titlul IV din Codul fiscal, prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013, cota accizului pentru țigaretele cu filtru care conțin tutun, încadrate la poziția tarifară „240220”, a fost majorată de la „45 lei + 24%” până la „75 lei + 24%” pe unitate de măsură (1000 de bucăți), deși Guvernul în proiectul de lege aprobat a solicitat o majorare de  „50 lei  + 31%”.

Autorii sesizării au pretins, în special, că prin modalitatea de adoptare a prevederilor contestate a fost încălcată procedura de formare a bugetului public naţional, fapt contrar dispoziţiilor articolului 131 alin. (4) şi (6) din Constituţie.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că, potrivit articolului 131 alin. (4) din Constituţie, orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare, pot fi adoptate numai după ce sunt acceptate de Guvern.

Curtea a observat că proiectul de lege elaborat de Guvern, prin care a fost stabilită politica bugetar-fiscală, a prevăzut modificarea în sensul majorării cotei accizului pentru țigaretele cu filtru care conțin tutun de la poziția tarifară „240220”, într-o altă formulă decât cea adoptată de către legislativ, fiind prevăzută majorarea atât a componentei fixe, cât și majorarea componentei exprimată în cotă procentuală („50 lei + 31%”).

Curtea a reţinut că amendamentele contestate au fost adoptate de către Parlament fără acceptul prealabil al Guvernului. Or, Hotărârea Guvernului nr. 1051 din 24 decembrie 2013 cu privire la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014, prin care s-a acceptat majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2014, a fost adoptată post-factum, iar din prevederile articolului 131 alin. (4) din Constituţie se deduce în mod univoc  că  acceptul Guvernului urmează să preceadă adoptarea proiectelor de legi cu impact bugetar în lectură finală.

Curtea a reiterat că, necesitatea obținerii acceptului prealabil din partea Guvernului pentru adoptarea oricărei propuneri legislative sau amendament care implică majorarea sau reducerea veniturilor bugetare este determinată de complexitatea procesului bugetar în ansamblu său și respectiv, de responsabilitatea Guvernului pentru executarea bugetului de stat.

În acelaşi timp, Curtea a subliniat că lipsa acceptului prealabil al Guvernului referitor la amendamentele care atrag majorarea sau reducerea veniturilor și cheltuielilor bugetare constituie o omisiune. Curtea a constatat că această omisiune a survenit ca rezultat al neexecutării prevederilor articolului 131 alin. (4) din Constituţie.

 

Hotărârea Curţii 

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională: 

- a admis sesizarea deputaților în Parlament, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu,Gheorghe Bregași dna Corina Fusuprivind controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale privind cota accizelor pentru produse de tutungerie;

- a declarat neconstituțională cota accizului de „75 lei + 24%” de la poziția tarifară „240220” din Anexa nr. 1 la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;

- până la completarea cadrului legal cu prevederi care vizează mărimea accizelor pentru țigaretele cu filtru care conțin tutun, de la poziția tarifară „240220” din Anexa nr. 1 la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, urmează să se aplice prevederile anterioare modificărilor operate prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

 

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6673760  //   Vizitatori ieri: 3807  //   azi: 2573  //   Online: 27
Acces rapid