Prima   |  Media   |  Noutăţi | Constituționalitatea legilor poate fi verificată, atât după, cât și înainte de publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
14.02
2014

Constituționalitatea legilor poate fi verificată, atât după, cât și înainte de publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

3579 Accesări    

La 14 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind interpretarea articolului 135 alineatul (1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova. (Sesizarea nr.52b/2013)

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 26 noiembrie 2013 de către deputaţii în Parlament, dnii Valeriu Munteanu și Gheorghe Brega.

Articolul 135 alineatul (1) din Constituție care statuează exhaustiv atribuțiile Curții Constituționale la litera a) prevede competența acesteia de a exercita, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte

Autorii sesizării au solicitat Curții, interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, sub următorul aspect:

Poate Președintele Republicii Moldova solicita controlul constituționalității legilor, remise acestuia spre promulgare de către Parlament, până la promulgarea prin Decret prezidențial și publicarea în Monitorul Oficial a Republicii Moldova?

În cadrul ședinței autorul și-a extins obiectul sesizării și a solicitat Curții de a se expune în privința dreptului tuturor subiecților de a sesiza Curtea Constituțională.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

       

      

 Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate în cadrul ședinței, Curtea Constituţională a hotărât că, în sensul articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, controlul constituţionalităţii legilor cuprinde legile adoptate de Parlament, atât după, cât și înainte de publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, la sesizarea Președintelui Republicii Moldova și a celorlalți subiecți cu drept de sesizare.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5800997  //   Vizitatori ieri: 3321  //   azi: 1202  //   Online: 86
Acces rapid