Prima   |  Media   |  Noutăţi | Micșorarea cotei accizelor pentru unele mijloace de transport – neconstituțională
14.02
2014

Micșorarea cotei accizelor pentru unele mijloace de transport – neconstituțională

9499 Accesări    

La 14 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa nr. 2 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. (Sesizarea nr.7a/2014)

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 10 februarie 2014 de către deputaţii în Parlament, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu și Gheorghe Brega.

În urma expunerii prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 a Anexei nr. 2 la Titlul IV din Codul fiscal în redacție nouă, au fost majorate toate cotele accizelor la importul mijloacelor de transport, cu excepția celor contestate de autorii sesizării, aplicabile mijloacelor de transport cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 și de peste 2500 cm3, clasificate conform pozițiilor tarifare „870324” și „870333”, în privința cărora cotele accizelor au fost micșorate la etapa adoptării legii în lectură finală de la 3,50 euro la 2,00 euro pe unitate de măsură.

Autorii sesizării au pretins, în special, că prevederile contestate, încalcă procedura de formare a bugetului public național și sunt contrare articolelor 6, 7, 8, 72, 74 şi 131 din Constituţie.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

       

       Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că, potrivit articolului 131 alin. (4) din Constituţie, orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sunt acceptate de Guvern.

Curtea a reţinut faptul că, la 23 decembrie 2013, Parlamentul a adoptat prevederile contestate, în lipsa acceptului prealabil al Guvernului.

Curtea a subliniat că, potrivit normei constituționale, acceptul urmează să fie exprimat de Guvern, în calitatea sa de organ colegial, și nu de un membru al executivului.

Curtea a reţinut că Guvernul nu poate renunţa la un drept/obligaţie constituţională, inclusiv de a-şi exprima acceptul/refuzul în privinţa unor propuneri legislative sau amendamente cu impact bugetar. Astfel, Curtea a statuat că lipsa acceptului prealabil al Guvernului referitor la amendamentele care atrag majorarea sau reducerea veniturilor și cheltuielilor bugetare constituie o omisiune. Curtea a constatat că această omisiune a survenit ca rezultat al neexecutării prevederilor articolului 131 alin.(4) din Constituţie, motiv pentru care normele astfel adoptate sunt neconstituţionale.

 

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a admis sesizarea deputaților în Parlament, Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu și Gheorghe Brega pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale privind mărimea accizelor pentru unele mijloace de transport;

- a declarat neconstituțională cota accizului de „2,00 euro” de la pozițiile tarifare „870324” și „870333” din Anexa nr. 2 la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;

-  până la completarea cadrului legal cu prevederi care vizează mărimea accizelor pentru mijloacele de transport de la pozițiile tarifare „870324” și „870333” din Anexa nr. 2 la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, urmează să se aplice prevederile anterioare modificărilor operate prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;

 

 

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6689392  //   Vizitatori ieri: 2943  //   azi: 260  //   Online: 27
Acces rapid