Prima   |  Media   |  Noutăţi | Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit – neconstituțională
14.02
2014

Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit – neconstituțională

9195 Accesări    

La 13 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii alineatului (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997. (Sesizarea nr. 5a/2014)

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 3 februarie 2014 de către deputaţii în Parlament, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega şi dna Corina Fusu.

 

Prin alin. (7) al art. 88 din Codul fiscal, inclus prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013,   a fost instituit dreptul de dispunere a persoanelor fizice asupra destinației cotei de până la 2% din impozitul pe venit din salariu, prin direcționarea sumei către organizațiile necomerciale de utilitate publică și instituțiile religioase, a căror listă urma a fi aprobată de către Guvern.

 

Autorii sesizării au pretins că prevederile contestate încalcă procedura de formare a bugetului public național și principiul autonomiei locale, fiind contrare articolelor 6, 72, 74, 109, 130 și 131 din Constituţie, precum şi prevederilor actelor internaţionale.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Petru RAILEAN, judecători

       

 

        Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că, potrivit articolului 131 alin. (4) din Constituţie, orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sunt acceptate de Guvern.

 

Curtea a reţinut faptul că, la 23 decembrie 2013, Parlamentul a adoptat prevederile contestate, în lipsa acceptului prealabil al Guvernului.

 

Curtea a subliniat că, potrivit normei constituționale, acceptul urmează să fie exprimat de Guvern, în calitatea sa de organ colegial, și nu de un membru al executivului.

 

Curtea a reţinut că Guvernul nu poate renunţa la un drept/obligaţie constituţională, inclusiv de a-şi exprima acceptul/refuzul în privinţa unor propuneri legislative sau amendamente cu impact bugetar. Astfel, Curtea a statuat că lipsa acceptului prealabil al Guvernului referitor la amendamentele care atrag majorarea sau reducerea veniturilor și cheltuielilor bugetare constituie o omisiune. Curtea a constatat că această omisiune a survenit ca rezultat al neexecutării prevederilor articolului 131 alin.(4) din Constituţie, motiv pentru care normele astfel adoptate sunt neconstituţionale.

 

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

 

- a admis sesizarea deputaților în Parlament, Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega și Corina Fusu privind controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale;

 

- a declarat neconstituțional alineatul (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

 

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 


Textul oficial și integral al hotărârii urmează a fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/ 

 

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6697392  //   Vizitatori ieri: 3036  //   azi: 2133  //   Online: 71
Acces rapid