Prima   |  Media   |  Noutăţi | Recunoaşterea constituţionalităţii optimizării instituțiilor de învățământ (Sesizarea nr. 37a/2012)
23.05
2013

Recunoaşterea constituţionalităţii optimizării instituțiilor de învățământ (Sesizarea nr. 37a/2012)

7334 Accesări    

(Sesizarea nr. 37a/2012) 

 

 

La 23 mai 2013 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii articolului I pct. 6, articolelor III şi IV din Legea nr. 91 din 26 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, referitoare la optimizarea instituțiilor de învățământ (Sesizarea nr. 37a/2012) 

 

Circumstanţele cauzei 

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 16 noiembrie 2012 de deputatul în Parlament, dl Serghei Sîrbu.

 

Prin normele contestate, au fost amendate unele prevederi din Legea învăţământului, Legea privind finanţele publice locale şi Legea privind descentralizarea administrativă, care vizează competenţele autorităţilor administraţii publice locale de nivelul al doilea în domeniul înfiinţării, reorganizării şi lichidării instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar, precum şi transmiterea finanţării (întreţinerii) respectivelor instituții din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi [satele (comunele), sectoarele şi oraşele (municipiile)] în competenţa celor de nivelul al doilea [raioanele, municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi].

 

Autorul sesizării a pretins că prevederile contestate încalcă principiul autonomiei locale, în contextul reorganizării şi lichidării unor instituţii de învăţământ şi  vin în contradicţie cu articolele 1 alin. (3), 2, 4 alin. (1), 8, 109, 110 alin. (1), 112 alineatele (1) şi (2) şi 113 din Constituţie.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea a menționat că principiul autonomiei locale ocupă un loc central între celelalte principii pe care se întemeiază administraţia publică locală.

 

Totodată, Curtea a reţinut că principiul autonomiei locale nu presupune totală independenţă şi competenţa exclusivă a autorităţilor publice din unităţile administrativ-teritoriale, acestea fiind obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul ţării.

 

Reieşind din dispoziţiile Constituţie şi a Cartei Europene a Autonomiei Locale, la care Republica Moldova este parte, legiuitorul este în drept să stabilească prin lege competenţele autorităţilor publice locale, să delimiteze atribuţiile autorităţilor administraţiei publice de diferite niveluri în corespundere cu normele constituţionale, impunând  controlul statului, prin forme specifice, asupra modului în care acestea se execută.

 

Curtea a reţinut că amendamentele, prin care legiuitorul a transmis autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea o parte din competenţele referitoare la înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de învăţământ de stat, au fost adoptate în limitele stabilite de Constituţie.

 

Curtea a notat că învăţământul constituie o prioritate naţională, iar dreptul la învăţătură este garantat de Constituţie. Politica în sfera învăţământului se stabileşte de către stat.

 

Curtea a relevat că, fiind de competenţa exclusivă a statului, domeniul educaţiei nu poate fi descentralizat şi dat în competenţa proprie a autorităţilor administraţiei publice locale. Către administraţia publică locală pot fi delegate, prin lege, doar unele competenţe, cu asigurarea finanţării adecvate ale acestora.

 

Astfel, Curtea a subliniat că statul are dreptul şi obligaţia de a stabili căile, conţinutul şi standardele ce urmează să asigure realizarea optimă a dreptului la învăţătură.

 

Curtea Constituţională a considerat că atribuirea prin lege autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea a dreptului de a decide, în coordonare cu Ministerul Educaţiei, chestiunile privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar, precum şi  asigurarea acoperirii financiare  adecvate a acestor instituţii de învăţământ constituie un act de delegare a competenţelor statului către aceste autorităţi.

 

Curtea a conchis că modificările legale contestate nu limitează autonomia autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi.

 

Hotărârea Curţii  

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a recunoscut constituţionale dispoziţiile articolului I pct. 6, articolelor III şi IV din Legea nr.91 din 26 aprilie 2012 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”. Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6209100  //   Vizitatori ieri: 3349  //   azi: 271  //   Online: 93
Acces rapid