Prima   |  Media   |  Noutăţi | Sistarea controlului constituţionalităţii transferării CNA sub control guvernamental (Sesizarea nr. 19a/2013)
22.05
2013

Sistarea controlului constituţionalităţii transferării CNA sub control guvernamental (Sesizarea nr. 19a/2013)

6425 Accesări    

 

 

 

(Sesizarea nr. 19a/2013) 

 

La 22 mai 2013 Curtea Constituţională a pronunţat decizia privind sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 106 din 3 mai 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, referitoare la transferul Centrului Naţional Anticorupţie de sub control parlamentar sub control guvernamental (Sesizarea nr. 19a/2013).

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 16 mai 2013 de deputatul Serghei Sîrbu privind controlul constituţionalităţii Legii 106 din 3 mai 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

 

Autorul sesizării a pretins, în special, că prevederile Legii nr.106 din 3 mai 2013 afectează independenţa funcţională a CNA şi este în contradicţie cu articolele 1, 8, 39, 54 din Constituţie.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea a reţinut că Centrul Național Anticorupție este creat și activează în baza legii organice în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional.

 

În acest context, Curtea a reiterat că în problemele şi aspectele în privinţa cărora Constituţia nu dispune, Parlamentul are libertatea să decidă în mod autonom, autonomie care se exercită prin voinţa majorităţii membrilor manifestată prin vot, cu respectarea dispoziţiilor şi a principiilor Constituţiei. În acest sens, Parlamentul are competenţa exclusivă să stabilească prevederi privind autorităţile publice şi atribuţiile lor, să decidă asupra modului de aplicare a acestora.

 

Prin urmare, având în vedere faptul că Legea Supremă nu conţine dispoziţii privind Centrul Naţional Anticorupţie, instituirea, statutul şi atribuţiile acestuia este competenţa Parlamentului.

 

În lumina celor expuse, Curtea a statuat că modificările și completările efectuate prin Legea nr. 106 din 3 mai 2013 în privinţa statutului Centrului Naţional Anticorupţie constituie aspecte de oportunitate care ţin de competenţa Parlamentului de a crea instrumentele necesare luptei împotriva corupţiei și nu face resortul jurisdicţiei constituţionale.

 

În acest context, Curtea a reţinut că, în conformitate cu art. 60 lit. c) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională dispune sistarea procesului dacă soluţionarea sesizării nu intră în competenţa sa.

 

Decizia Curţii 

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a sistat procesul privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 106 din 3 mai 2013. Decizia Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5789504  //   Vizitatori ieri: 4195  //   azi: 1219  //   Online: 111
Acces rapid