Prima   |  Media   |  Noutăţi | CC a acceptat exercitarea controlului constituționalității revocării din funcție a unor demnitari de către Guvernul demisionar și Prim-ministrul interimar
17.05
2013

CC a acceptat exercitarea controlului constituționalității revocării din funcție a unor demnitari de către Guvernul demisionar și Prim-ministrul interimar

3257 Accesări    

 

Sesizarea nr. 16a/2013

 

 

pentru controlul constituționalității unor prevederi privind  atribuțiile Prim-ministrului interimar și ale Guvernului demisionar

(Legea nr. 110 pentru modificarea articolului 27' din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern și Legea nr. 107 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern) 

 

La 17 mai 2013, în cadrul ședinței publice a Curții Constituționale, deputatul Valeriu Munteanu, autorul sesizării a înaintat un demers privind completarea obiectului sesizării, solicitând Curții să verifice suplimentar constituționalitatea Decretelor Președintelui Republicii Moldova nr. 634-VII privind revocarea domnului Mihail Moldovanu din funcția de viceprim-ministru și nr. 635-VII privind revocarea domnului Anatolie Șalaru din funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor și a Hotărârii Guvernului nr. 364 cu privire la eliberarea din funcție a domnului Ion Cebanu (publicate în Monitorul Oficial nr. 114 din 17 mai 2013).

 

Examinând demersul autorului sesizării, Curtea a reținut următoarele:

 

În conformitate cu articolul 31 alin. (1) din Codul jurisdicției constituționale, subiectul sesizării are dreptul să modifice temeiul sau obiectul ei.

   

În conformitate cu articolul 135 lit. a) din Constituție, Curtea Constituțională exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului.

 

În baza articolului 251 alin. (2) punctul 2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (2) punctul 2) din Codul jurisdicției constituționale, examinarea constituționalității actelor cu caracter individual emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau de Guvern, care se referă la persoanele oficiale de stat exponente ale unui interes public şi/sau politic deosebit ține de competența Curții Constituționale.

 

În temeiul articolului 6 alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale, controlând constituţionalitatea actului contestat, Curtea Constituţională poate pronunţa o hotărâre şi în privinţa altor acte normative a căror constituţionalitate depinde în întregime sau parţial de constituţionalitatea actului contestat.

 

În lumina celor expuse, având în vedere faptul că, în prezenta cauză, constituționalitatea decretelor Președintelui Republicii Moldova și a hotărârii Guvernului se află în conexiune cu soluția privind legile contestate, Curtea a decis de a admite demersul autorilor sesizării privind completarea obiectului sesizării.

 

Adițional, cu referire la obiecția reprezentantului Guvernului privind amânarea examinării cauzei în legătură cu lipsa reprezentantului Președintelui Republicii Moldova, Curtea a menționat că Președintele Republicii Moldova a fost informat despre data, ora și locul ședinței. În acest context, Curtea a reținut că, în conformitate cu articolul 49 alin. (1)  din Codul jurisdicției constituționale, neprezentarea la şedinţa Curţii Constituţionale a unei părţi, încunoştinţată asupra datei, orei şi locului şedinţei în modul stabilit de Regulamentul Secretariatului, nu împiedică examinarea cauzei şi pronunţarea hotărârii.

 

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6692314  //   Vizitatori ieri: 2762  //   azi: 305  //   Online: 76
Acces rapid