Prima   |  Media   |  Noutăţi | Sistarea procesului privind interpretarea articolului 122 alin. (2) din Constituţie
15.03
2012

Sistarea procesului privind interpretarea articolului 122 alin. (2) din Constituţie

7857 Accesări    

Comunicat de presă
Emis de Serviciul de presă al Curţii Constituţionale
_________________________________________________________________________________________________________
15.03.2012

Sistarea procesului privind interpretarea articolului 122 alin. (2) din Constituţie
(Sesizarea nr. 34b/2011)

 

La 15 martie 2012 Curtea Constituţională a pronunţat Decizia privind sistarea procesului de interpretare a prevederilor alineatului (2) al articolului 122 din Constituţie (sesizarea nr.34b/2011). Decizia a fost expediată pentru publicare la Monitorul Oficial.

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei s-a aflat sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 31 octombrie 2011 de Ministrul Justiţiei, dl Oleg Efrim, privind interpretarea articolului 122 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General”.

 

Autorul sesizării a solicitat Curţii, în esenţă, să explice dacă alte persoane, care ocazional exercită interimatul funcţiilor publice de Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, ministru al justiţiei şi Procuror General, pot fi considerate membri de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, judecător-raportor,

Dna Valeria ŞTERBEŢ, judecător-raportor,

Dl Dumitru PULBERE,

Dl Petru RAILEAN,  

Dna Elena SAFALERU, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea Constituţională a reţinut că, în esenţă, problema abordată în sesizare ţine de statutul membrului de drept al Consiliului Superior al Magistraturii în cazul survenirii interimatului.

 

În acest context, Curtea a reţinut că dispoziţiile constituţionale ale articolului 122 alin.(2), potrivit cărora din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General, nu conţin ambiguităţi, imprecizii sau neclarităţi.

 

În acelaşi timp, Curtea a observat că normele constituţionale nu se referă la interimatul acestor funcţii, acesta fiind prevăzut de legile speciale care reglementează activitatea Guvernului (implicit, a ministrului justiţiei), a Curţii Supreme de Justiţie şi a Procuraturii Generale.

 

Curtea a constatat că obiectul sesizării vizează, de fapt, interpretarea prevederilor legale ce ţin de exercitarea interimatului funcţiilor de Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, ministru al justiţiei şi Procuror General şi statutul lor de membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii.

 

În acest context, Curtea a reţinut că reglementarea exercitării interimatului funcţiilor menţionate, inclusiv în partea ce ţine de calitatea de membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, ţin de competenţa exclusivă a Parlamentului, astfel încât interpretarea de către Curtea Constituţională a normei constituţionale cuprinse în articolul 122 alin.(2) în aspectul sugerat în sesizare ar însemna comiterea unei imixtiuni în atribuţiile exclusive ale Parlamentului.

 

Pentru considerentele menţionate, Curtea a conchis că sesizarea, fiind lipsită de obiect, nu este de competenţa Curţii Constituţionale şi, drept urmare, nu este susceptibilă de examinare în fond.

 

În aceeaşi ordine de idei, Curtea Constituţională a reamintit că, prin adresa sa la Hotărârea nr.18 din 4 octombrie 2011 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, a semnalat unele inadvertenţe şi omisiuni în legile organice speciale care reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului judecătoresc, ce ţin de interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie după expirarea mandatului, adresă care urma să fie examinată de organele vizate în termen de 3 luni.

 

În lumina celor expuse, conducându-se de prevederile articolului 31 alin.(1) şi alin. (3) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, articolului 60 lit.c) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională a sistat procesul pentru interpretarea articolului 122 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, întrucât sesizarea se referă la interpretarea prevederilor legale.

 

Decizia Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a sistat procesul privind interpretarea articolului 122 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova. Decizia Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

__________________________________________________________________

Textul integral al deciziei este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/ 

         Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
         Tel.: +373 22 25-37-08
         Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
         Email:
       
curtea@constcourt.md - Şef Secretariat
       
presa@constcourt.md - Serviciul de presă

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5789592  //   Vizitatori ieri: 4195  //   azi: 1303  //   Online: 33
Acces rapid