Prima   |  Rezumate CEDO   |  2019 | Pop și alții v. România (dec.). Eșecul utilizării unui remediu nou, aplicabil cazului pendinte, pentru a obține rambursarea taxelor naționale percepute cu încălcarea dreptului UE. Inadmisibilă
02.04
2019

Pop și alții v. România (dec.). Eșecul utilizării unui remediu nou, aplicabil cazului pendinte, pentru a obține rambursarea taxelor naționale percepute cu încălcarea dreptului UE. Inadmisibilă

482 Accesări    

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

 

Pop și alții v. România (dec.) - 54494/11, 67699/11 și 21251/12
Decizia din 2.4.2019 [Secția a IV-a]

Articolul 35 

Articolul 35-1 

Epuizarea căilor interne de atac

Remediu intern efectiv

Eșecul utilizării unui remediu nou, aplicabil cazului pendinte, pentru a obține rambursarea taxelor naționale percepute cu încălcarea dreptului UE: inadmisibilă

În fapt – În 2009, pentru înregistrarea în România a autoturismelor de mâna a doua cumpărate din alte state ale Uniunii Europene (UE), cei trei reclamați trebuiau să plătească o „taxa de poluare”, introdusă în 2008. După ce au plătit-o, ei au inițiat proceduri de rambursare, susținând că taxele au fost percepute cu încălcarea dreptului UE. În 2011, tribunalele din România le-au respins pretențiile din motive procedurale. Apoi, reclamații s-au plâns în fața Curții, invocând articolul 1 din Protocolul nr.1 și articolul 13 din Convenție.

În august 2017, a intrat în vigoare o Ordonanță de Urgență a Guvernului (OUG 52/2017), care a instituit o procedură de rambursare a diferitor taxe, taxa de poluare fiind una dintre ele (inclusiv dobânzile acumulate în perioada relevantă).

Între timp, reclamanții au întreprins alte măsuri pentru a obține rambursarea: primul a introdus o nouă cerere, care trebuia soluționată în baza noii ordonanțe; al doilea a obținut o rambursare parțială; iar al treilea a obținut o rambursare integrală a taxelor și o rambursare parțială a dobânzilor, ca urmare a unei hotărâri din octombrie 2012.

În drept – Articolul 35 § 1 (epuizarea căilor interne de atac)

(a) Cu privire la primii doi reclamați – Chiar dacă adoptarea ei a fost legată mai mult de voința autorităților naționale de aliniere a legislației naționale la dreptul UE, decât de soluționarea pe plan național a disputelor legate de Convenției, noua procedură de rambursare instituită de OUG 52/2017 era, de asemenea, disponibilă pentru cetățenii care au introdus o cerere în fața Curții privind taxele în discuție.

Având în vedere garanțiile existente (o procedură gratuită, procese clare și previzibile, termene-limite obligatorii și controlul judiciar efectiv), nu a existat niciun motiv pentru a pune în discuție efectivitatea noului remediu.

În principiu, deși problema epuizării remediilor naționale trebuia evaluată la data depunerii cererii, importanța principiului subsidiarității a justificat introducerea unei excepții în acest caz. Prin urmare, era adecvat să se ceară utilizarea prealabilă a noului remediu pentru acele cereri care au fost deja depuse în fața Curții înainte de instituirea acestuia.

(b) Cu privire la cel de-al treilea reclamant – Noul remediu menționat mai sus nu putea fi aplicat în cazul celui de-al treilea reclamant, deoarece acesta a beneficiat, înainte de intrarea sa în vigoare, de o hotărâre definitivă prin care s-a dispus rambursarea taxelor de poluare, împreună cu dobânda calculată de la data depunerii cererii.

De vreme ce capitalul și o parte din dobânzi i-au fost plătite în conformitate cu hotărârea națională, singurul capăt de cerere rămas al reclamantului viza eșecul de a i se rambursa dobânda aferentă taxelor calculată pentru perioada cuprinsă între data plății acestora și data acțiunii sale de recuperare în fața tribunalului.

Totuși, reclamantul dispunea de două remedii pentru a se plânge de nerambursarea acestei sume (fie prin contestarea acelui aspect din hotărâre în fața unui tribunal superior, fie prin solicitarea unei revizuiri a hotărârii pentru că este contrară dreptului UE). Acesta nu a utilizat niciunul din remedii.

Concluzie: inadmisibilă în privința tuturor celor trei reclamanți (neepuizarea căilor interne de atac).

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6826981  //   Vizitatori ieri: 3763  //   azi: 1262  //   Online: 122
Acces rapid