Prima   |  Rezumate CEDO   |  2019 | Mityanin și Leonov v. Rusia. Articol din ziar care difuzează fotografia unui suspect împreună cu o declarație care îl acuză de comportament criminal. Nicio încălcare
07.05
2019

Mityanin și Leonov v. Rusia. Articol din ziar care difuzează fotografia unui suspect împreună cu o declarație care îl acuză de comportament criminal. Nicio încălcare

1140 Accesări    

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

Mityanin și Leonov v. Rusia - 11436/06 și 22912/06
Hotărârea din 7.5.2019 [Secția a III-a]

Articolul 8 

Articolul 8-1 

Respectarea vieții private

Articol din ziar care difuzează fotografia unui suspect împreună cu o declarație care îl acuză de comportament criminal: nicio încălcare

Articolul 5

Articolul 5-1

Arestarea sau detenția legală

Detenție preventivă în lipsa unei hotărâri judecătorești: încălcare

În fapt – Reclamanții, co-inculpați în procedurile penale, s-au plâns, inter alia, că anumite perioade din detenția lor preventivă au fost ilegale. De asemenea, primul reclamant a susținut că conținutul unui articol din ziar, care includea o fotografie a sa și o declarație care îl acuza de comportament criminal, a constituit o ingerință disproporțională în viața lui privată.

În drept – Articolul 5 § 1

(a) Cu privire la admisibilitate: În privința perioadelor de detenție în discuție, reclamanții respectivi au utilizat un remediu care nu era necesar în vederea epuizării căilor interne de atac și au obținut o primă hotărâre de la tribunalele naționale potrivit căreia detenția în discuție era legală. Nu a existat nicio sugestie și niciun indiciu că procedurile nu au avut șanse de succes sau că nu puteau oferi o  redresare. Astfel, în circumstanțele particulare ale cazului, trebuia avută în vedere respectarea de către reclamanți a termenului de 6 luni conform articolului 35 § 1.

(b) Cu privire la fond:

Detenția primului reclamant a fost prelungită până pe 19 februarie 2004. Pe 18 februarie 2004, autoritățile de urmărire penală și-au finalizat ancheta preliminară și au trimis dosarul în judecată. Abia pe 10 martie 2004, tribunalul municipal a pronunțat o nouă hotărâre de prelungire a detenției reclamantului. Cu referire la plângerea celui de-al doilea reclamant privind detenția sa în perioada 20 februarie - 29 aprilie 2004, după expirarea, pe data de 19 februarie, a ordinului de detenție, nu rezulta din materiale disponibile că detenția lui a fost prelungită în mod legal până pe cel puțin 21 aprilie 2004, atunci când tribunalul municipal a autorizat detenția lui în timpul anchetei. Având în vedere propria jurisprudența în această materie, Curtea a conchis că a avut loc o încălcare a articolului 5 § 1 cu privire la aceste perioade de detenție.

Concluzie: încălcare (șase voturi la unul)

Articolul 8: Difuzarea fotografiei reclamantului împreună cu o declarație care îl acuza de comportament criminal și îi reproșau o serie activități criminale similare a atins nivelul de seriozitate necesar pentru a face incident articolul 8 și a fost realizat într-un mod care aduce atingere exercitării personale a dreptului la respectarea vieții private. Problema referitoare la diseminarea fotografiei reclamantului într-un articol de ziar făcea obiectul reglementărilor de nivel național. Tribunalele naționale au justificat publicarea fotografiei citând excepția de la norma legală privind consimțământul, declarând că difuzarea fotografiei a servit interesului public. Tribunalele au declarat că difuzarea fotografiei putea contribui la colectarea unor informații suplimentare și la identificarea martorilor oculari ai comiterii infracțiunilor investigate (sau ai comiterii altor infracțiuni). Curtea nu a avut niciun motiv să pună la îndoială eventualitatea acestui fapt, având în vedere natura și amploarea pretinselor activități criminale.

Până la data publicării, reclamantul, care era condamnat la închisoare pentru comiterea unei alte infracțiuni, nu era pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunii de apartenență la un grup criminal. Articolului contestat se referea la o chestiune de interes public, și anume la anchetele pendinte cu privire la un grup criminal; după cu se menționa în articol, era pentru prima dată când în regiune a fost pornită o asemenea anchetă pe scară largă privitoare la o astfel de acuzație. Nu s-a contestat faptul că articolul în discuție a contribuit la „o dezbatere de interes general”.

Cu privire la forma articolului în discuție, limbajul utilizat nu era nici ofensator, nici provocator. Mai mult, reclamantul nu era subiectul principal al articolului; mai curând, subiect al acestuia erau persoanele arestate recent. Prin urmare, Curtea nu a putut constata că divulgarea identității reclamantului a echivalat cu „proces mediatic”.

Curtea a considerat că modul de formulare a frazei care îl descria pe reclamant ca pe un „membru al unei grupări” poate trezi o îngrijorare, în special având în vedere faptul că a fost acuzat de comiterea unei infracțiuni conexe. Totuși, Curtea a observat că declarația contestată era precedată de un paragraf care explica că persoanele arestate recent erau „acuzate” de comiterea unei infracțiuni. De asemenea, articolul conținea un enunț introductiv care menționa că persoanele în discuție erau „acuzate” de conducerea unei grupări criminale. La un moment dat, articolul menționa că persoanele arestate aveau calitatea de suspecți. Citind articolul în întregime, se putea înțelege în mod rezonabil că reclamantul era pur și simplu suspectat de comiterea unei infracțiuni legate de calitatea de membru al unei grupări criminale și de activitățile ilegale ale acesteia. În cele din urmă, Curtea a fost de acord cu tribunalele naționale că jurnalistul s-a bazat, cu bună-credință, pe surse oficiale, în măsura în care articolul era bazat pe conținutul informațiilor oficiale.

Concluzie: nicio încălcare (șase voturi la unu).

Articolul 41: 12,700 EUR pentru fiecare reclamant, în privința prejudiciului moral suportat..

De asemenea, Curtea a constatat, cu șase voturi la unu, că a existat o încălcare a articolelor 5 §§ 1, 3, 4 și 5. De asemenea, Curtea a constatat, în unanimitate, că a existat o încălcare a articolului 6 § 1 în privința fiecărui set din cele două seturi de proceduri inițiate de cel de-al doilea reclamant, menționând anumite similitudini esențiale de fapt și de drept cu ale problemei examinate în detaliu de către Curte în cazul Yevdokimov și alții v. Rusia.

(Yevdokimov și alții v. Rusia, 27236/05 et al., 16 februarie 2016, Nota informativă 193; Khudoyorov v. Rusia, 6847/02, 8 noiembrie 2005, Rapoarte de caz)

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6822782  //   Vizitatori ieri: 3753  //   azi: 987  //   Online: 105
Acces rapid