Prima   |  Rezumate CEDO   |  2019 | Bogonosovy v. Rusia. Reclamant exclus din viața nepoatei sale după ce aceasta a fost adoptată. Încălcare
05.03
2019

Bogonosovy v. Rusia. Reclamant exclus din viața nepoatei sale după ce aceasta a fost adoptată. Încălcare

838 Accesări    

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

 

Bogonosovy v. Rusia - 38201/16
Hotărârea din 5.3.2019 [Secția a III-a]

Articolul 8 

Articolul 8-1 

Dreptul la respectarea vieții de familie

Reclamant exclus din viața nepoatei sale după ce aceasta a fost adoptată: încălcare. 

În fapt – Reclamantul s-a plâns de o încălcare al dreptului său de a menține legăturile de familie cu nepoata lui, după ce aceasta a fost adoptată. 

În drept – Articolul 8: Nu a fost contestată existența unei legături de familie între reclamant și nepoata sa. El a locuit împreună cu acesta timp de cinci ani, fiindu-i tutore. 

Reclamantul nu a depus o cerere pentru a i se permite contactul cu nepoata sa după adopție în fața primei instanțe care a examinat cazul de adopție. Prin urmare, această problemă nu a fost examinată și nu s-a făcut nici o referire în hotărâre cu privire la contactul dintre aceștia. Reclamantul a avut cunoștință de procedurile de adopție, consimțind în scris la acestea și exprimându-și acordul privind examinarea cazului în lipsa lui. Prin urmare, nimic nu a sugerat faptul că a fost împiedicat sau nu a putut să se adreseze în instanță în vederea continuării contactului cu nepoata sa, după constatarea ilegalității adopției ei sau a hotărârii privind adopția . 

În mod subsecvent, atunci când reclamantului i-au devenit clare consecințele procedurilor de adopție care au condus la ruperea permanentă a legăturilor de familie între acesta și nepoata sa, el a inițiat două seturi de proceduri care urmăreau să restabilească contactul cu aceasta. În primul set de proceduri a reușit să obțină restabilirea termenului procedural pentru depunerea recursului împotriva hotărârii privind adopția și a contestat această hotărâre, în special din cauza pierderii contactului cu nepoata ca urmare a adopției ei. Tribunalul municipal a respins recursul reclamantului fără a pune în discuție problema caracterului potrivit al contactului său cu nepoata, reținând în același timp că rămânea disponibilă calea sesizării unui tribunal în vederea stabilirii contactului cu nepoata sa, în conformitate cu articolul 67 din Codul familiei.

Totuși, atunci când reclamantul a intentat proceduri în baza articolului 67, tribunalele au încetat procedurile considerând că, de vreme ce hotărârea privind adopția nu conținea vreun indiciu privind continuarea legăturilor de familie între reclamant și nepoata sa după adopție, acesta nu avea dreptul de a solicita contactul.

Prin urmare, se punea întrebarea dacă dreptul național care guvernează chestiunea contactului post-adopție între copilul adoptat și rudele sale a fost suficient de clar și de previzibil în aplicarea sa, în măsura în care nu prevedea în mod expres că drepturile rudelor copilului adoptat ar fi transferate către părinții adoptivi sau încetate într-un alt mod la adopție, atât timp cât nu există o cerere din partea rudelor depusă în timpul procedurilor de adopție pentru continuarea relațiilor, inclusiv pentru continuarea contactului, și prevederi precise în acest sens în hotărârea privind adopția.

Totuși, prezumând că acest fapt ar fi fost presupus de dispozițiile relevante ale dreptului național, odată admisă cererea reclamantului privind reluarea termenului procedural pentru depunerea recursului împotriva hotărârii privind adopția, Tribunalului municipal care judeca recursul îi revenea sarcina examinării chestiunii contactului post-adopție cu nepoata sa, în special hotărând dacă acest fapt era în interesul copilului și, în caz afirmativ, îi revenea să includă prevederea relevantă în dispozitivul hotărârii privind adopția. În schimb, Tribunalul municipal a menținut hotărârea privind adopția și l-a lăsat pe reclamant să creadă că era posibil pentru el să aibă parte de soluționarea chestiunii contactului post-adopție cu nepoata sa după încetarea procedurilor de adopție, în conformitate cu regulile prevăzute la articolul 67 din Codul familiei. În realitate, un asemenea remediu nu era disponibil pentru că, așa cum au constatat tribunalele naționale în acele proceduri, în lipsa unei prevederi precise referitoare la contactul continuat post-adopție în hotărârea privind adopția nu se putea formula o cerere pentru permiterea contactului.

Ca urmare a modului în care tribunalele naționale au interpretat și au aplicat prevederile relevante ale dreptului național în cadrul procedurilor redeschise privind adopția, reclamantul a fost exclus în totalitate și în mod automat din viața nepoatei sale, după adopția ei.

Concluzie: încălcare (unanimitate).

Articolul 41: 5 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6806574  //   Vizitatori ieri: 3604  //   azi: 1565  //   Online: 5
Acces rapid