Prima   |  Rezumate CEDO   |  2019 | Yavaș și alții v. Turcia. Pensii reduse la jumatate ca urmare a transferului contribuabililor la un fond de pensii insolvabil. Nicio încălcare
05.03
2019

Yavaș și alții v. Turcia. Pensii reduse la jumatate ca urmare a transferului contribuabililor la un fond de pensii insolvabil. Nicio încălcare

1091 Accesări    

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

Yavaș și alții v. Turcia - 36366/06

Hotărârea din 5.3.2019 [Secția a II-a]

Articolul 1 din Protocolul nr. 1

Articolul 1 para. 1 din Protocolul nr. 1

Posesia nestigherită a bunurilor

Pensii reduse la jumatate ca urmare a transferului contribuabililor la un fond de pensii insolvabil: nicio încălcare

În fapt – Reclamanții sunt pensionari. Aceștia erau beneficiari ai unei scheme speciale de pensii aflată în administrarea unui fond de pensii specific (pentru funcționari și angajați ai companiei de asigurare „Ankara”). În schimbul plaților contributive efectuate în perioada muncii lor, care echivala cu dublul schemelor obișnuite de pensie, pensionarii erau îndreptățiți la o majorare semnificativă a pensiilor lor, odată cu la pensionarea.

La începutul anilor 2000, ca urmare a unui deficit grav provocat de o insuficiență în cadrul forței de muncă contributive în raport cu numărul de pensionari (105 pentru 180), fondul specific de pensie a fost lichidat. Pensionarii acestui fond au fost transferați la o entitate care avea o schemă obișnuită de pensii. Suma pensiilor acestora a fost adaptată: pensia platită către reclamanți a fost redusă la nivelul celei a unui pensionar cu o schemă obișnuită de pensii, pentru aceeași durată a contribuției.

În drept – Articolul 1 din Protocolul nr. 1: Indiferent dacă fondul în discuție putea fi considerat sau nu o instituție publică, următoarele motive au condus la concluzia potrivit căreia măsura nu a fost una excesivă sau disproporționată.

Scopul reducerii pensiilor reclamanților a urmărit încadrarea acestora în schema obișnuită de pensii stabilită de legislația în materie de protecție socială. Consiliul Miniștrilor a încercat să limiteze, în măsura posibilului, pierderile reclamanților și să le permită să primească în continuare pensiile pentru limita de vârstă și diferite alte beneficii. Modul de adaptare în discuție nu a părut unul nerezonabil sau disproporționat. Chiar dacă era adevărat că prin acel transfer și prin adaptarea pensiilor lor reclamanții au pierdut o parte din suma la care erau îndreptățiți, aprope 50% în unele cazuri –, ei au continuat să primească pensii în cadrul schemei obișnuite fară vreo discriminare și fără a fi dezavantajați în comparație cu pensionarii acelei scheme. Mai mult, adaptarea nu a manifestat un efect retroactiv, iar durata de muncă a fost avută în vedere la calcularea perioadelor de contribuție reglementate. Prin urmare, reclamanții nu și-au pierdut pensia la care erau îndreptățiți prin plățile efectuate în timpul angajarii, ci doar un beneficiu (o majorare) pe care îl primeau de la fondul insolvent.

Concluzie: nicio încălcare (unanimitate).

(Vezi, în sens contrar, Béláné Nagy v. Ungaria [MC], 53080/13, 13 decembrie 2016, Nota informativă 202)

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6806593  //   Vizitatori ieri: 3604  //   azi: 1584  //   Online: 24
Acces rapid